Bevezetés „A Harmadik Szövetségbe”

ikon-biblia-szivAz 1866 és 1950 közötti évek Mexikójában számos kiválasztott szóközvetítőn keresztül kinyilatkozott az Úr, Krisztus és számtalan összejövetelen közvetítette a tudást, amit az utóbbi húsz évben papírra is róttak.

 

Az Ő által kiválasztott és előkészített eszközökön (spanyolul portavoz, ami kb. szóvivőt, szóközvetítőt, szócsövet jelent) keresztül, akik lehettek nők és férfiak egyaránt, sőt, gyermekek is, bevezetett minket a nagy igazságokba. Többek között elmagyarázta nekünk földi életünk értelmét és felfedte a szellem ’titkait’, mindazt, amit eddig nem fogtunk fel, nem értettünk meg vagy ami egyszerűen ismeretlen volt számunkra. Mindenekelőtt fontos volt Számára, hogy vigaszt, erőt és irányelvet adjon nekünk, gyermekeinek a növekvő felfordulás közepett, ami egyre jobban eluralkodik a Földön. Az emberiség által felhalmozott vétek, a fel nem dolgozott helytelen viselkedés, mindaz, ami az isteni szeretet ellen irányult visszaesik az okozóira, nem csupán egyéni szinten, hanem az egész világra kiterjedő súlyos csapások formájában is.

 

Krisztuson kívül mások is kinyilatkoztak, így Mária szelleme, és Illés (Éliás) szelleme is, aki az Úr eljövetelének az előkészítője volt kétezer évvel ezelőtt és ezen alkalommal is. A feljegyzetelt mexikói kinyilatkoztatásokból és irányadásokból készült egy 12 kötetből álló mű, amely Mexikó várósban jelent meg először 1956-ban spanyol nyelven. Azóta több összefoglaló kötet (kompendium) került kiadásra tb, spanyol, francia, angol, német, orosz stb. nyelven.

 

A kinyilatkoztatások Mexikó szerte több mint ötven gyülekezeti helyen történtek, legtöbbször egyidőben megannyi szócsőn keresztül, mégis lenyűgöző azok azonos tartalma, szóvitele, nyelvezete, igen szelleme. Krisztus újrajövetele nem anyagi-testi formában ment végbe, hanem szellemi formában, ahogy azt kétezer évvel ezelőtt bejelentette. Ígéretet tett arra, hogy 1950 után, mikor már nem „elragadtatásban” adja szavát az embereknek, szellemtől szellemhez fog kinyilatkozni gyermekeinek.

 

Reméljük, szava által bekopog az olvasó szíve kapuján az ÚR és jóra, jobbra változtatja az életét keze fogtán. Értelmében fogjuk fel a mondanivalóját, a mélyében, ne szedjük szét a szavakat és űzzük el belőle a tartalmat. Legyen Földünk világos az Ő szeretetének fénye által, legyünk szabadok lélekben az Ő igazsága által!

 

 

Szerk. megjegyzés:
Jelen ismertető írást időközönként kiegészítem, bővítem tartalmában, ahogy időm engedi.

Ezen kívül összefoglaló készül a fent említett szellemtől-szellemhez folytatott párbeszédről:

  • A párbeszéd szellemi módon történik
  • Alapja az átszellemülés
  • 1950 után az Isten már csakis szellemtől szellemhez fog kinyilatkozni
  • Időkvégi jelek

 

Marosics Tamás