A mennyek kedvéért

 

Üzenet a világnak 2020. április 3-án

 

Az isteni rend hordozójaként újból hívó szavam intézem ezen világotokba és szívetekbe! Ahogyan akkoriban kivezettem a szolgaságból Isten népét Mózesként, úgy ma titeket is kivezetlek az ellenszellem és ellenerők szolgaságából. Az ellenerők alattvalókként tartanak titeket, rabszolgájukká tesznek és ti meg engeditek magatokat rabszolgaként tartani, mindent megtesztek kegyükért és áldásukért, és hogy ti is kapjatok valamit az asztalukon elterülő bőségből. Ismerjétek fel a saját megtévesztéseiteket, melyben éltek, fogjátok fel a saját indíttatásotokat, lássátok kinek szolgáltok! Így mindig két oldal létezik, az egyik, amely kizsákmányol, és a másik, amelyik engedi magát kizsákmányolni. Mennyit álltok készen odaadni biztonságotokért, mennyit a jólétetekért? Azt mondom nektek, ha azon múlik, sokan mindent odaadnak, amijük csak van. Feláldozzák az igaz szívűségüket, méltóságukat és becsületüket; átadják és elárulják önmagukat az emberi kívánságokért. Mennyit álltok készen adni biztonságotokért és jólétetekért?

 

Ó, ti tudatlanok, ti vakok, kik nem láttok. Ó, ti süketek, kik nem hallotok. Ó, ti bénák, kik nem akarjátok járni az Isten útját. Álljatok meg, álljatok meg! Fontoljátok meg műveiteket, miket tesztek, miket támogattok és pártfogoltok, álljatok meg! Kérdezzétek magatokat, mely vezetést és mely vezetőt ismeritek el, melyiket támogatjátok és melyiket akartok követni!

 

Ó, emberek, nem hallgattok lelkiismeretetek hangjára, az intésekre. Tovább táncoltok az arany borjú körül, kértek és imádkoztok, üzletelni akartok a nagy, hatalmas isteni erővel, melyet bár elismertek, viszont nem akarjátok magatok alája rendelni és besorakozni alája, az Isten akarata alá, az Ő rendje alá. De Én azt mondom nektek, és már korábban is mondtam: Az Isten nem engedi kigúnyolni magát! Az Isten nem engedi magát befogni a ti önérdekű és öntelt műveitek alá, az önhittségetek és önteltségetek és álszentségetek alá.

 

A mennyek kedvéért, mire van még szükségetek, hogy felismerjétek a jelet, ami éjjel megjelent az egész világnak? Ingerült voltam Mózesként, amikor visszajöttem a hegyről és láttam, mit művelt a nép, mennyire hiányzott belőlük a méltóságmutatás afelől a sok csoda felől, amit megélhettünk a sivatagból kivezető fáradtság teli utunkon. Csoda csodát követte! És oly keveset tudtak belőle megőrizni magukban. És azok, kik kereszténynek nevezik magukat, ti mit tudtatok megőrizni magatokban? Nektek kellene az elsőknek lenni, kik útra kelnek, kik rendbe hozzák az életüket, mielőtt ítélet lesz tartva. Mennyire nem ismeritek a történeteteket, ami a családi történetetek? Mennyire nem tudjátok felismerni az összefüggéseket, melyek szemetek előtt játszódik le? Ismeritek-e az írásaitokat, melyekben még felfogható számotokra az igazság? Ki áll közületek az út mentén, ki üdvözli Krisztust egy pálmalevéllel, ki nyilvánítja ki neki a dicsőségét és énekel neki hozsannát?

 

Minden, ami az anyagban, a Földön történt, az a lelki és szellemi síkokon beteljesedik. Nem ember- és világszellemben beszélek, emez a szellemi világ számára jelentéktelen. A lelkekbe szólok be, az Istenszellemből.

 

Tudjátok, mindegy, hogy hisztek-e ezen szavaimban, el fog jönni és már el is jött ami a könyveitekben áll, ami megjövendölt. Már rég elhagytátok az egyenesség, az igazhitűség útjait, hagytátok elcsábítani magatokat az emberszellem által, mely nem akar tudni az Istenszellemről. Az ember azt hiszi szabadság iránti megszállottságában, hogy kiváltságlevelet birtokol, amellyel mindent szabad és azok fölé emelkedik, akik számára a Tízparancsolat mércéje irányadó. Belső napok adattak most az egész emberiségnek, ajánlott a lelkiismeretvizsgálat, mindenki maga dönt, hogy részt akar-e venni ezen nagy kimenetelen, mely elhagyja ezt az emberi tákolmányt, ezt a szégyenoszlopot. Mindenki felszólítatott, bensőjében megszólítatott! Ó lássátok, ahogyan elcsábítottak lettetek! Mi most a legnagyobb félelmetek, legnagyobb aggodalmatok? Mit akartok megtartani? Hagyjátok ott szívetekben az oltárokat és kultikus helyeket, melyekben imádkoztok isteneitekhez, melyekben szolgáltok nekik és eladtátok a lelketeket! Semmit sem fogtok tudni megtartani, csak idő kérdése és és többen tudjátok. És aki még mindig meg akarja menteni ezt a világot, az inkább a lelkét mentse, nem tudjátok fenntartani a világotokat, a Teremtő-Szellem fogja fenntartani.

 

A Föld bolygó az anyagi világegyetem legmélyebb pontja és ez most megemeltetik. A Föld rezgése már felemelkedett, érezhetitek és láthatjátok, hogy gyorsabban műlik az idő. Ez is megjövendöltetett, az idő megrövidül, az idő megrövidült, mert magasabb a Föld rezgése, mert a Föld gyorsabban forog felfelé. Ez nem mérhető és bizonyítható a szokásos módszereitekkel. Tudósaitok és kutatóitok álljanak az Isten vezetése alá és ismerjék fel rossz útjaikat, melyek által különleges nagyravágyásba estek, egy olyan nagyravágyásba, a becstelenségbe, igen a méltatlanságba vezeti és vezette őket.

 

Tudjátok, minden, ami nem megbánásba és szégyenbe, az önmagatokról érzett csalódásban vezet keserű önfelismerés révén, amit Jézus Krisztus megváltásába ajánlotok, az mindenki szeme láttára fel lesz fedve. Ó emberek, térjetek magatokhoz, itt a kegyelem ideje, térjetek magatokhoz!

 

És ha ezennel sem akartok hallani, látni, akkor ez fel lesz nektek mutatva a lehető legvilágosabban. És ha ezen világos szavak hallatán feltámad bennetek az emberi szellemetek, az ellenszellem, azon felismerhetitek, melyik szellem képes átvenni bennetek az irányítást.

 

Jézus Krisztus átvette a Földön a hatalmat. Jogara ércből van, így van megírva a Jelenések Könyvében. Kihasználtátok és önérdekből visszaéltetek a szeretettet és az irgalmassággal, feltöltöttétek erőtöket vigasztalással és sajnálattal, hogy továbbá is járhassatok az önakaratotok útjain. Ez felmutatja továbbá, hogy nem érettétek meg az irgalmat, a feloldozásra törekedtek gyengéitek elnézése végett. De tudjátok, itt a tűz ideje, úgymond a kegyelem ideje, ami egyidőben ítélethozatal. Van megváltás vagy kiegyenlítés, válassz, ó ember, válassz!

 

És ha nem tudod elfogadni ezen világos szavakat, ezzel már választottál is és járnod kell, járni is fogod a csábításod és vétkezésed kiegyenlítő útját. Tudd, ez az út nehéz, kövekkel teli, és mindenek előtt nagyon, nagyon hosszú. Megváltás, egy nagy áldozat – nem láttátok, nem értettétek, nem vettétek igénybe, mert az emberszellem felvilágosult, önrendelkező és szabad akar lenni! Pont ez egy nagy megtévesztés. Még soha nem voltatok ennyire szabadság nélkül, elcsábítva és megszállva.

 

De tudjátok, nyitva állnak a szellemi kapuk és mindent, mindent meg fogunk tenni, ha az emberek hatalmat adnak nekünk felismerés és megváltás révén, hogy rajtuk és általuk hathassunk. Ez a forrás, amin keresztül én is beszélni tudok és beszélnem szabad, átvette ezt a feladatot. Engedjétek magatokat megérinteni, ne engedjétek magatokat többé elcsábítani, mert a műveitek követnek benneteket!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.