Atyai közlés gyermekeinek 2023. május 19-én

Kedves testvéreim!

 

Az Atyánk közölte velem, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor Ő nem csak a világemberek sokaságát fogja lehívni a földi életből, hanem az Ő gyermekeinek bizonyos számát is, akik számára most eljött az idő, hogy újra hazatérjenek a szellemi hazába. Leszületésükben nem volt ill. nincsen belefoglalva, hogy áthaladjanak a legvégső búbánatos időn és/vagy polgárai legyenek a Békebirodalomnak. E jelölés belefektetett a lélekbe és az Isten előtt tanúsított igazi alázat közepett meglátható ill. megérezhető.

 

Mindenki számára szükséges lesz még egy tisztulás, hogy a túlvilágon egy olyan állapotban érkezzen meg, ami megenged egy sebes vezetést a mennyei tájakon át. Épp ezért alázatban várjátok, amit az Atyánk még meg fog engedni betegségben és szűkösségben, mivel ezek szükségességek. Isten gyermekeként mindent elvárhatunk és átvehetünk az Ő kezéből, legyen az öröm vagy szomor, legyen az élet vagy a testi halál. Minden az átszellemülést szolgálja, a lélek istenivé válását.

 

Ha valaki elvakult vagy vak világemberként perel az úgynevezett sorsával, annak a következménye legtöbb esetben kétségbeesés és halál. Ha Isten gyermekeként elfogadjuk sorsunkat Jézus kezéből és szívéből, akkor öröm és örök élet vár reánk.

 

Így hát most itt az idő még mélyebbre bevonulni az Istenbe vetett bizalomba és végre magunk mögött hagyni azt, ami rátapadt a lélekre világi salakként és bűnös magatartásként, mert további utunk Jézus Krisztussal és Jézus Krisztushoz a saját komolyan vett igyekezetünktől függ. És ezt örömmel tehetjük meg tekintettel az isteni rendeltetésünkre; és ezt felelősséggel tegyük szeretteinkre és felebarátainkra nézve, mivel a saját átszellemülésünk meghatározza az ő lelki-szellemi haladásukat és állapotukat. Miért? Jézus Krisztusban rendelkezünk azon hatalommal, amivel megérinthetjük környezetünket szeretettel és isteni irgalommal, úgy hogy létre tud jönni megváltás, ahol különben sötétség terjed és a szellemi halál hagyná el győztesen a mezőt.

 

Kedves testvéreim, Jézus Krisztusban minden jó, sorsunk az Ő kezében van. Hívott minket és hivatott minket az Ő követésére és az örök életben való feltámadásra.

Hogy hogyan és hol vezet el minket odáig, az az Ő szeretet-bölcsességében rejlik. Legvégül is és mindenkorra újra találkozunk és látjuk egymást a mennyei Atyánk otthonában.

 

Szívélyes üdvözlettel

Samuel