Én vagyok az élet

Én vagyok az élet! Én vagyok az erő, a hatalom és a hatás! Én vagyok az út, az igazság és az élet! Ezen szavakat mondtam követőimnek, amikor a Földön közöttük tartózkodtam.

 

Igen, Én vagyok az Élet! Az élet áramol felétek, Én belőlem. Ez az Én ajándékom, amit az örökkévalóságig sem fogok megvonni tőletek, ha csak nem magatoktól dobjátok el. Én vagyok az örökös életforrás, ami kitölti az egész végtelenséget és amiből csak egy van. Ez az igazi, örök élet!

Így hát minden élet Belőlem ered, a ti röpke földi életetek is, amit a földi próbaidőszakra adtam nektek. Ez a külső rövid élet, ami elfedi előttetek a belső örök valódi életet, mert a ti feladatotok felfedezni azt és utána kérdezni az élet értelmének, ami csupán egy rövid földi ideig adatott nektek és észlelhetően élnetek kell a földi halállal.

Döntenetek kell a sötétségben töltött élet mellett, ami az ellenfelemhez tartozik vagy a Belőlem fakadó örök élet mellett, fényben.

Legtöbben immár berendezkedtek földi szemszögből élhető módon és ezen kívül semmiről sem mondanának le.

Ezzel eldobjátok a valódi életet, ha egyszerűen csak éldegéltek a világ anyagi életében és élveztek és megtesztek mindent meghosszabbítása érdekében.

Rettegtek minden válság és katasztrófa elöl és megtesztek mindent, nehogy veszélybe sodorja életeteket és ahogy vélitek, nehogy azt idő előtt elveszítsétek.

Sokan el sem gondolkoznak életükről, egyszerűen csak éldegélnek azon véleményen, ha létezne is egy további élet, akkor úgyis újból kezdenék azt. Válság közepett megtesznek mindent túlélésükért, amit csak mondanak nekik felsőbb utasításra.

Mások azonban, akik nem fogadják el a további életet, rettegnek a földi túlnépesedéstől és helyhiánytól. Élvezik az életet és kezeskednek róla, hogy csökkenjen a népesség.

A túlnépesedés ezen gondja sokakat tervre hív, kik a saját módjukon próbálják megoldani a gondot, nem tudván, mekkora kárt okoznak ezzel a bolygónak és az emberiségnek. Ha nem avatkoznék be, akkor kiirtanának minden életet a Földön. És e vörös vonalat, amin nem szabad túllépni, azt most elérték.

Mindegyikükben egy a közös, féltik az anyagi életüket. Nem tudják, hogy az anyagi élet a Földön a legmélyebb bukás fokát jelenti.

De viszont ha hinnének Bennem, akkor tudnák, hogy értelemmel bír az életük és kilátásuk van egy bőségben töltött életre. Ezért us mondom: Keressetek és találni fogtok.

Megajándékozlak benneteket azzal, amit kértek Tőlem, élettel fényben vagy sötétségben.

Megszemélyesültem, magamra vettem emberként a személy, Názáreti Jézus ruháját, mire fel az anyagi irányultságú papok, akik azt állították szeretnek Engem, de nem minden áron, megöltek. Mindenki számára láthatóan meghaltam a kereszten, hogy megmutassam, testemet tekintve meghaltam.

De Én legyőztem a földi halált és feltámadtam és megmutatkoztam az Engemet szeretők és elfogadók előtt feltámadottként. Ha azok előtt mutatkozom meg, akik megöltek Engem, az szabad akaratuk megszegésével járt volna és ezzel rabszolgákká tette volna őket. Ez tehát nem ment, tekintetet kellett vennem a szellemileg vakokra. De voltak egy néhány kevesek, akik felismerték a vétlen halálát, akik megbánták téves cselekedeteiket és követőim lettek.

Viszont mindazoknak, akik láttak Engem és hittek Szavamban, be akartam bizonyítani, hogy élek és ők is élni fognak Velem együtt az örökkévalóságban!

„Jézus“ nevét adtam Magamnak, hogy megmutassam nektek, az a Jézus, aki Én vagyok és aki az Üdvözítőtök és Megmentőtök, ő a halált legyőző. E név ismerete és tisztelete nélkül senki sem jut el az örök életbe. Ezzel csak egyetlen egy út van az örök életbe és a neve Jézus Krisztus. Azoknak, akik nem ismerik, viszont szeretetben élnek, meg fogok mutatkozni haláluk órájában, megadva nekik a lehetőséget, hogy felismerjenek Engem és beléphessenek az országomba.

Mielőtt Én, Isten maga, leereszkedtem a Földre, nem járhatták az igazi életbe vezető utat a holtak lelkei, zárva állt mindenki előtt a bukás bűne miatt, ami szellemi sötétséget jelentett. Ehhez volt szükséges az áldozathozatalom, azaz az anyagi halál feletti győzelem feltámadásom által.

A felfelé ívelő út nehézkes és földi képlettel élve megfelel egy hegyre felmenő útnak. Aki járja, annak meg kell erőltetnie magát, erőre van szüksége és kitartásra. De vezetésre is szüksége van, mivel az út keskeny és fáradtságos. A szükséges erőt hozzá Szent Szellememtől kapjátok, ami Bennem lakik. A vezetést a magatokban lévő belső hangotokon át kapjátok, éppúgy a Szó által, amit Én hoztam nektek és amit példaképp éltem előttetek. Ha Velem, Jézus Krisztussal járjátok az utat, az esetben nem lesz hiányotok se erőben, se tájékozódásban, mert Én vagyok az út, az igazság és az élet.

De ti döntitek el, melyik úton jártok. Vagy a fáradtságos utat járjátok a magasba a fény felé és visszahozzátok Nekem hálával azt a szeretetet, amit átvettetek Tőlem bensőtökben és amit kiképeztetek felebarát iránti tevékeny szeretetté – fénnyel és szabadsággal telt boldogság vár az esetben reátok. Vagy a kényelmes utat járjátok a mélybe, kiképzitek luxus világotokban a egó-szeretetet és ellenfelemre ruházzátok át életenergiátokat, aki belőle él, mivel gőgösségével önmagától, önként lemondott az Én életenergiámról. Ezzel vele együtt a sötétségben maradtok és meg kell elégednetek azon élelemmel, amit ő nyújt nektek.

Önként elválnak azok is, kevések kivételében, akik az öngyilkosságot végeznek. Ők képletesen lábam elé dobják életüket. Ezek leginkább közömbösek vagy hitetlenek, akik tudni sem akarnak Rólam. Tudatosan vagy tudatlanul lemondanak az életenergiámból való merítésre. Elvágják az élettel összekötő kapcsolatot és bűnt követnek el Szent Szellememmel, az életerővel szemben. De Én vagyok az élet! Belőlem ered az élet és Bennem is végződik. Örökkévaló vagyok, így az élet is örökkévaló!

Ajándékba kaptátok Tőlem az életet, hálával becsüljétek és kezeljétek. Tiszteljetek minden életet! Ez a legkevesebb, amit kérek tőletek.

De mit kell tennetek, hogy járhassátok és elérhessétek az országomba vezető utat?

Szeretetre van szükség, amit Nekem hoztok áldozatként. A szeretet az alapja mindennek, amiből aztán minden más kifejlődik.

Irántatok érzett szeretetből hoztam meg a nagy megváltási áldozatot, hogy közvetítsem felétek a földi út jelentőségét és hogy egyengessem a valódi életbe vezető utat.

Irántam érzett szeretetből hozzátok meg Nekem szeretetbéli áldozatotokat, miként hálát mutattok Nekem és kiálltok embertársaitok mellett testi és lelki nyomorukban.

Ami szeretetet adtok, az visszatér belétek!

Ha szerettek, akkor titeket is szeretni fognak. Ha szerettek, akkor létrejön már bennetek a földi Mennyország és boldogok lesztek. Ha szerettek, akkor lakhelyet hoztok létre Nekem szívetekben, ahonnan eltűnik a gyűlölet és az irigység, és belső felvilágosodássá válik minden szenvedés és nyomor. Akkor a ti, emberek közti ellentétek is eltűnnek, mint ahogy a népek és vallások közöttiek is.

Igen, e szeretet mindenre képes, változást idéz elő bennetek akképp, hogy teremtő és megváltó elvvé válik bennetek a szellem. Ez aztán az a változás, ami magasabb szellemi szintre emel titeket és éretté tesz titeket az Új Föld tekintetében.

Az Új Föld új ruhában fog feltűnni előttetek, mivel a szeretet szemével tekintetek reá és többé már nem zsákmányoljátok ki. Örültök szépségének és remekségének.

Ha kértek Engem, átvezetlek benneteket a nehezen járható utakon ezen szellemi szintre. A szeretet-fénysugár az, ami elér titeket és a szívetekben lévő isteni szikrában ér véget. Az Irántam érzett szívbéli szeretetetek és felebarátaitok iránt végzett tevékeny szeretet által lobbantjátok fénylő lángra magatokban a szikrát és hitetek által irányt mutattok magatoknak, ami azt eredményezi, hogy hazatértek Hozzám a fénybe és Velem együtt éltek majd örökkön-örökké. Ámen

2022.04.02.