Félelem és bizalom

Manapság a félelmek idejében éltek. Féltek elveszíteni a jóléteteket. Féltek elveszíteni a munkahelyeteket. Féltek elveszíteni az anyagi javaitokat. Féltek elveszíteni az egészségeteket. Féltek a haláltól.

 

A titeket körülvevő félelemnek sok arca van.

Félelemmel dolgozik a politika és aláássa szabadságotokat. Félelemmel kényszerítenek titeket Isten előtti engedelmességre, rettegnetek kell az Istentől. Azon intézmények, melyeknek szolgálniuk kellene titeket, lehetséges betegségekkel és katasztrófákkal fenyegetnek a bizalmatlanság légkörének terjesztésével, hogy uralkodhassanak felettetek.

 

De honnan jön a félelem egy ilyen jólétű társadalomban?

Az állam megbízhatatlan, a nagycsaládok nem léteznek már, a piacgazdaság belőletek akar élni, titeket megfejni, de önmagától nem akar adni. A vallási csoportok is kitesznek magukért.

 

Így hát tudatossá válik számotokra, hogy egy ilyenféle szükségidőben magatokra vagytok hagyatva. Mindenki csak magára néz és a saját jólétére. Önző egyénekké neveltek benneteket. Így nincsen menekülési hely, ahová visszavonulhatnátok és ahol biztonságban érezhetnétek magatokat.

A félős nem kérdez félelmének oka iránt, hanem csak azt kérdi, honnan kaphat segítséget. Mások meg keresnek ezen a félelmen, pl. Biztosítási vállalatok, a sajtó vagy az állam szervek. És minél nagyobb a félelem, annál nagyobb lesz a hívó szó egy védelmező iránt korlátlan hatalommal. Ezzel ti magatok ássátok alá a szabadságelvű demokratikus alaptörvényeteket, és ennek nem vagytok tudatában.

 

De, mi is az a félelem, ami körül vesz titeket?

A félelem az ellenfelem eszköze. Lényegében a testi, külső hogylétetekre irányul. Ellenfelem szorító fogásban tart titeket hazugság-szerkezetével és megpróbál titeket bizonytalanná tenni. Elszorítja nyakatokat és megfoszt a lehelet vételtől. Pont most, a korszakváltás idejében, mikor láthatóan fellép a sötétség és napvilágot látnak az igazságtalanságok és hazugságok, különösképp megdöbbentő módon előtérbe lép a félelem a láthatatlan vírus képében. Tehát az ellenfelem benne rejlik a legtöbb orvosban, tudósban, igazgatókban és politikusokban és megszállva tartja őket. Őt szolgálják feltétel nélkül és pénzért mindenféle engedményeket tesznek neki. Most még megpróbálnak mindent eltussolni és kinyilatkozzák, hogy nagyon aggódnak miattatok és az egészségetek miatt. Ezek a hazugok!

 

Nagy baj eközben az elégtelen bizalmatok Istenben. De mivel nem hisztek egy mindenható Istenben, így hát rá vagytok szorulva egy erős férfira vagy egy erős nőre.

Tanítványaimhoz így szóltam: „Féltek a világban, de bízzatok, mert Én legyőztem a világot.“

Igen, bízzatok, ne féljetek, higgyetek Bennem és bízzatok Bennem, mert veletek vagyok és megsegítelek benneteket az idők zavarában.

 

Keressétek a kapcsolatot Velem, mert minél mélyebb a kapcsolat, annál erősebb a Belém vetett bizalom. Mélyüljetek el bensőtökben, szívtemplomotokban, tartsatok bensőséges párbeszédet Velem, imádkozzatok és kérjetek Tőlem, és akkor segítek felépíteni bizalmatokat. Bizonyosságot nyertek Rólam, közölni fogom veletek, hogy itt vagyok és mellettetek állok. Jelet fogok adni nektek, hogy felismerjétek „veletek vagyok“. Nem hagylak benneteket tudatlanságban. Ezért is bízzatok Bennem és minden jó lesz!

 

Nem megmondtam nektek: „Kérjetek, aztán adatik nektek, kopogjatok, aztán beengednek?“ Ha ezt megértettétek, akkor boldog szívvel járjátok életeteket, akkor megbíztok Bennem, mert tudjátok, igen, meggyőződésetek, hogy őrködök felettetek, védelmezlek titeket és megadom nektek az isteni védelmemet.

 

Nézzétek, ezt az istenhívő tudatosságot kell elnyernetek, hogy a védelmem alatt álljatok, akkor semmi sem tud megrendíteni titeket.

Ha meglenne bennetek ez a bizalom, akkor meg lettetek volna kímélve sok rossztól és fájdalomtól a Földön. Akkor könnyebben esnek nektek a földi kereszt cipelése.

Épp ezért imádkozzatok teljes szívből a bizalomért, akkor nem vagytok elhagyatva. Számíthattok Velem és a segítségemmel. Fel fogjátok ismerni, hogy a Belém vetett bizalmatok mély békét ad lelketeknek.

Fel kell ismernetek azt is, hogy az ellenfelem is célkeresztbe vett titeket és keres minden kis alkalomra, amivel eltávolíthat titeket Tőlem és megrendítheti a Belém vetett bizalmatokat.

 

Nem bizonyítottam neked elégszer, hogy veled vagyok, hogy védelmezlek? Újra és újra bizonyítottam neked szeretetemet és jóságomat. Erősítettem benned a Belém vetett hitedet, de ennek olyan erősnek kell lennie, hogy kibírj minden támadást az ellenfél által, amit megengedek lelked megerősödésére. Semmi okod nincs kételkedni. Gondolj rá, a kételkedésben mutatkozik meg az ellenfelem győzelme.

 

Épp ezért ne kételkedj, hanem bízz! Fordulj Hozzám, amint kétségeid támadnak és Én segíteni fogok neked eloszlatásukban.

Háríts el minden gondolatot, ami elválaszt téged Tőlem. Kérj meg, hogy segítsek neked! Kérelmeid és imáid képezik a legerősebb fegyvert az ellenfelem és a sötét hatalmak erőszaka ellen. Ilyen helyzetekben vigaszra van szükséged Tőlem. Így hát fordulj Hozzám bizalommal és Én megvigasztallak.

Ne kezd úgy a napot, hogy ne kapcsolódnál össze Velem, mert csak így maradsz megvédve a gonosz befolyása alól. Csak így leszel győzelmes és így válik cselekvésed Isten dicsőségére.

Ámen

2022.02.06.