Három nap alatt

Naptárlap, 2022. február 11-én

 

Amint az embered (1) látni tanulja, hogy nem minden arany, ami csillog, hogy sok dolog csak megtévesztésből van, ami nem felel meg a valóságnak és nincs az igazság útján, ha megkérdi az embered: «Hát itt minden csak hazugság és csalás? Van itt még valaki, aki őszinte? Kiben lehet még megbízni egyáltalán? », Azon esetben kezdj el te magad úgy élni, hogy bizalomteljes legyél. Csakis ezáltal fog létrejönni változás, csakis ezáltal fog átváltozni az életed azon arannyá, ami nem csak csillog, hanem magában is hordozza az arany értékét. A világ az árnyékenergia harcmezeje, ez a rendszerek rendszere, ez az ő uralkodási területe. De most szemben áll a fényem a sötétséggel, igen, hatalmas győzedelmi sikerjáratot vezetek! Nyisd fel szemedet, ó ember, nyisd fel füledet és felismered: Mindenütt kezd áthatolni a fény a sötétség világán. Ezzel meg is kezdődött a felfedés és a felvilágosítás ideje, ahol a hazugság elveszíti fedezését, ahol a farkasról lerántják a báránybőrt. Senki sem zárkózhat el ezen folyamat elöl, senki sem dughatja fejét a homokba, senki sem mondhatja már: «Semmit sem tudtam erről!»

 

Szégyenoszloppá vált a világotok, aranyborjukat és több istent teremtettetek magatoknak, de valóban, valóban, mostanra vége a táncnak! Legyőzött a megtévesztés és a gonosz és Általam felfeddetik és bizonyossá válik. A ti szép új világotok, amit felépítettetek, nem tudja tovább tartani magát, mert homokra épült! De Én azt mondom nektek, valóban, valóban: Én vagyok a szikla. Aki Én reám épít, az okos ember. Hol vagytok hát, ti okos emberek? Hol vannak a műveitek? Nem fognak helyt állni, szét fognak esni és összeomlanak, mint ahogy összeomlott a templom Jeruzsálemben is egyen nemzedék után. Így mondtam meg előre, így is történt. Nem fogadott el Engem az Isten Népe, elvesztette saját templomát a harcban, és ezzel lezárult egy fejezet az akkori nép történetében. Megmondtam, újra felépítem majd három nap alatt és megtettem. Legyőztem a bűnt, megbocsájtottam üldözőimnek és legyőztem a halált megváltásommal!

 

Most felhívok minden keresztényt, tegyék Hozzám hasonlóan! Győzzétek le bűneiteket, nemesítsétek embereteket, bocsássatok meg mindazoknak, akik küzdenek ellenetek és áldjátok meg őket és azokat is, akik rosszat beszélnek és gondolnak rólatok, áldjátok őket! Ezzel megemelitek szellemeteket, legyőzitek a halált szellemetek megemelése által és a tükröződésből átléptek a Szellemkorba, a magváltásba és a valódi életetekbe, ami örökkévaló!

 

(1) Ellentétben azzal, hogy ember vagy, akinek van egy lelke, pont az ellentéte igaz: Lélek vagy. Lelkednek van egy embere, azaz húsból készült burka, teste, hogy érvényesülhessen az anyagi világban. Tehát csupán nézőpont kérdése.

Naptárlap

«Bölcs, bölcs, aki képes hallgatni Szavamra, aki felismeri olyanként és el is tudja fogadni. Áldott, aki magához tér és képes az Én fényemben tekinteni műveire. Boldog, aki tökéletesedésre törekszik, minden nap, minden órában, igen, minden pillanatban.»