Jel a homlokon és a kézen

Tudom, nem kérdezel szívesen, mert boldog vagy felvenni a szavamat, ami számodra szent. Inkább megvárod, míg Én magam adom meg neked, mielőtt megkérnél rá. Úgy véled: Én jobban tudom, hogy jó-e az idő egy helyesbítésre vagy sem és Én tudom mi jó neked. Igen, maradj ennél a látásmódnál, mert ez jó.

 

Csak most kitört köztetek, szellemtestvérek között egy vita és te bajban vagy, mert nem tudod, mit jelent a jel a kézen és a homlokon János kinyilatkoztatásában (Jelenések könyve 13,16).

Visszakozol, habár a többség számára világos: A csip az!

Különféle értelmezések és magyarázatok keringenek köztetek a Jelenések könyve kapcsán. Legtöbben a jelenkori gondolkodásmódjukkal értelmezik a technika bevonása mellett, mely képes titeket megfigyelni és ellenőrzés alatt tartani.

A korszakváltásról adott szavamban nem figyeltél fel rá, pedig hivatkoztam rá. Így hát segíteni akarok neked ezen dologban.

Szóval, több értelmezése van az Írásnak és mégis a logikus gondolkodásmódotokkal tekintetek mindenre, ami sokszor félremagyarázásokhoz vezet. Bár helyes, hogy az Írásban az igazság áll, de az értelmezések sok helyen helytelenek, mivel mindenki az elméjével és önmaga javára értelmez.

 

Ennek az az oka, hogy az Én időm nyelvezetét, amikor a Földön jártam, már nem értitek – veszendőbe ment. Ez egy képbeszéd volt, ami valóságos képekből tevődött össze és szellemi tartalmat jellemzett. Ez az egyetlen lehetősége körülírni számotokra a szellemi világot és egyben közvetíteni felétek a szellemi tartalmat. Az akkori időm emberei efféle megfelelési képekkel megtudták érteni a szellemi világot. Nyelvetek azonban erősen megváltozott az elmúlt évszázadok során. Ez is felmutatja, mennyire eltávolodtatok a szellemi felfogástól. Már csak ebből is adódik számotokra ez a sok különböző vélemény.

 

Ami János tanítványom kinyilatkoztatását illeti, ő ezt megfelelési képsorokban írta körül. Ha a mai napi nyelveteken adta volna vissza, az esetben egy vastag könyv született volna. A képek feladata az, hogy ösztönözzön titeket a kinyilatkoztatás és a Szentírás tanulmányozására. Azonban az igazságot csak a szívében tiszta ember fogja felvenni.

A vakok viszont el fogják utasítani vagy a saját javuk szerint fogják azt értelmezni. De már ezen is felismerhetitek, mily állapotban vannak az egyházaim hittudósai, akik máig nem fejtették meg a kinyilatkoztatás értelmét. Persze, hogy feléjük magasabban tartom a lécet, mint az egyszerű keresztények felé, mivel ők tanúságot adnak arról, hogy Nekem szentelik az életüket és Engem képviselnek a Földön. Ezt viszont csak legkevesebben teszik közülük és azokat leginkább a legalacsonyabb szolgálati rangokban találjátok.

 

A kinyilatkoztatás képeivel első sorban a keresztény egyházakat értettem összességében, mivel eltávolodtak az Én igazságomtól, mint Noé és Szodoma és Gomora idejében. Összehasonlítottam őket a jeruzsálemi régi egyházzal és megjósoltam a közeli végzetüket, ha nem változnak meg – ez akkoriban Jeruzsálemnek szólt, ma viszont az egész Földnek. És e végzet előtt állnak most az egyházak, akkor is, ha ezt nem akarják felismerni.

Ezen szemléletmód alatt értendő a kinyilatkoztatás jelképezése is.

Ti most a korona-állapot alatt azon jogos kérdés előtt álltok: mit is értettem azalatt, mikor azt mondtam, „A kicsiket és a nagyokat, a gazdagokat és a szegényeket, a szabadokat és a szolgákat, mindegyiküket rákényszerítette az állat a jel felvételére jobb kezükön vagy homlokukon“ (Jel. 13,16)

Általánosságban ezalatt az oltás értendő, amire kényszerít is az állat, azaz enélkül nem lesztek képesek se vásárolni, se eladni, azaz elrántja alólatok a tulajdonképpeni életalapot. És mindezt a felebarátszeretet szemszöge alatt. Hát még mindig nem ismeritek fel a hazugságszerveződést?

 

Ezekben az időkben a legapróbb jelekre is fel kell figyelnetek és arra, hogy kitől és honnan erednek, mert az állat nagyon ügyesen csomagolta be a hazugságait.

A jel a homlokon és a jobb kézen megfelelési képként annyit jelent, hogy elfogadjátok és aláírjátok a világszellemmel kötött szerződést, amiben az Én nevem többé már nem szerepel – tehát szövetséggel, mert ez nem egyház, hanem egy ellenőrzés alatt tartott hit a tettleges szeretet nélkülözésével, ahol végül is az Antikrisztus a fő, aki aztán „valódi Krisztus“-ként dicsőíti magát és elismerést nyer. A főpapok ismét behódolnak majd neki.

 

A homlok és a kéz jelentését az Úrvacsora képén is felismerhetitek, ami kimondja, hogy a szavamat, ami a szeretet a szellemi fogaitokkal, azaz az elmétekkel (homlokotokkal) megrágjátok és a jót belőle a szellemi gyomrotokba (szívetekbe) juttatjátok, hogy az tettre érjen (kezetek által).

A homlok ezzel a szeretetben lévő jó felismerését jelenti.

A kinyilatkoztatásban viszont azt jelenti: az állat mindent megpróbál, hogy jónak tekintsék a gonoszt, a kiforgatott hamis szeretetet.

A kéz az egyházban lévő igaz elismerését jelenti.

Itt azonban azt jelenti: Az Én megvezetett egyházam, mely az Én szavamat a saját javára értelmezi.

 

Mivel ez az egyház elárult Engem a világszellemmel való szövetség aláírásával és maga minden lehetőt megtesz az Én nevem eltüntetése érdekében – alig valaki hisz még az Istenségemben – így hát összebújik az ellenfelemmel és homlokán és kezén hordozza a „hamis jelet“ és ezzel ő maga lett Bábel szajhája. Igen, maguk a papok azok, akik az ellenfelem lakájai lettek. Ezen felismeritek mi lett az Én szent egyházamból!

 

Az isteni ételt, az úrvacsorát visszatartják tőletek. Ti nem kaptok enni az Én kenyeremből és inni az Én véremből, ami maga az élő étel a mennyekből (képletesen nézve). Ez megfelel annak, hogy nem engednek tietek se vásárolni, se eladni.

 

A évszázadokon keresztül rosszul történt, azt nem lehet alig néhány pillantás alatt jóvá tenni. Az Engem szolgáló eszközeim által megkértelek benneteket, figyelmeztettelek, sőt engedtem megtörténni betegségeket, vészhelyzeteket és háborúkat, csak azért, hogy felrázzalak titeket. De semmi sem használt. Minderre nem lett volna szükség. Most azonban szükséges egy alapos tisztítás.

Végig kell néznem, ahogy az Én szent egyházam elpusztul. Meg kell engednem, akkor is, ha vérzik a szívem. Meg kellengednem, akkor is, ha elpusztul az egyház, máskülönben elrontja még azt a kevéske Hozzám hűeket.

Mindenki számára adott a tudás keresése. Az igazság senki házába sem repül be, hanem mindenkinek keresnie kell. Aki viszont keres, az találni is fog.

 

A korszakváltással engedni fogom az alapos tisztítást. Ami megmarad, az lesz egy új egyház homlokának megtisztult alapja, amiben Én veszem kézbe a jogart. Ez lesz aztán az „új jel“, mindörökké. Ámen

 

2021.09.09.