Komoly figyelmeztetés …

BD – 1948.07.15-16.
4377. – Komoly figyelmeztetés …

 

Kaptok fentről még egy utolsó figyelmeztetést, mielőtt elkezdődnek a zavargások, melyek megfosztanak benneteket minden higgadt megfontolástól. Készüljetek fel, végéhez közeledik a nap … Vegyétek komolyan ezen szavaimat, ne menjetek el mellettük lagymatagul és közömbösen, hanem tekintsetek rájuk utolsó utalásként a hamarosan bekövetkező beavatkozásomra. És teljes komolysággal készüljetek fel arra, hogy egy izgalmas idő áll előttetek, ahol megváltásként fog tűnni hívó szavam, mert magatokra hagyatva érzitek magatokat Általam, mivel már nem halljátok szavamat a magasból.

 

Felhívom a figyelmeteket erre az időre és emiatt még egyszer behatóan szólok hozzátok, ismerkedjetek meg azon gondolattal, hogy elháríthatatlan az életkörülményeitek teljességes megváltozása és nagy bajba kerültök, de ennek meg kell történnie, mielőtt Én magam megjelenek. De akkor maradjatok állhatatosak és csakis szívetekben maradjatok Felém fordulva, hívjatok Engem, és ha nem hallanám meg, úgy hát hívjatok hangosabban … Úgy akarom, hogy eljusson Hozzám hívásotok, viszont a szívetekben akarom, hogy felhívjatok és nem figyelek arra, amit csak a száj beszél. Hosszas ideig nem fogtok hallani Engem, mert nem vagytok képesek önmagatokban fülelni a hangomat, de mindig is nálatok vagyok, és szüntelen hajlandó vagyok megsegítésre. Épp ezért legyen az imátok bensőséges és bizalommal teli megsegítésem iránt, és meg foglak hallgatni titeket és kinyilatkozok nektek, hogy erős legyen a hitetek és elviseljétek a földi ínséget.

 

(1948.07.16.) Hogy ez így fog eljönni, ehhez akarok adni nektek egy bizonyítékot, ami meg fog győzni titeket. Mindegyikőtöknek, minden egyes szolgálómnak azonos módon fogok kinyilatkozni, úgy hogy kétségetek sem lehet szavaim igazságában. Szavaimat mindannyian egyidőben fogjátok meghallani, ami még egyszer emlékezetekbe hozza szavaimat. De Én szilárdítani akarom hiteteket és minden hitpróbán helyt kell állnotok; épp ezért hatékonykodok köztetek kiváltképp, habár még nem tulajdonítottátok el a lélek érettségét, ami különlegeset képes megjeleníteni.

 

De most közeledik a vég … És nekem szükségem van rátok, és nektek helyt kell állnotok a legsúlyosabb idők közepett is, és állandóan Érettem kell munkálkodnotok és ehhez Belőlem kell erőt vennetek, ha már nem vehetitek azt igénybe szavam formájában. Mert időközönként hiányában lesztek minden lehetőségnek, hogy visszavonulhassatok a csendbe, szavam hallgatására, ami gondolatokban megérint titeket. A felhangzó szó azonban bármikor és bárhol megszólalhat, és ezért különösképp kell küzdenetek érte, és ébredjen fel bennetek a vágy iránta, ha nem érzékelnétek Engem gondolataitokban. De higgyétek el, mégis közel vagyok hozzátok és tudok vágyódásaitokról … és megfelelek nekik úgy, ahogy az lelketeknek szolgál.

 

De eljön majd egy olyan idő, amikor majd nektek is helyt kell állnotok hitpróbákon, nektek, kik behatoltatok szellemi tudásba, ahol meg kell szereznetek azon kegyelmi adományt, amit megkaptatok, ahol látszólag visszavonulok közületek, de ti magatokhoz kényszerítetek Belém vetett szilárd hitetekkel, ahol engedem, hogy rám találjon az, aki komolyan elnyerni kíván Engem … Épp ezért hangosabban kopogjatok, ha nem válaszolnék e kopogásra, mert ezzel is bizonyságot adtok Belém vetett hitetekről, hogy nem hagyjátok abba a hívást, ha látszólag nem hallom. A makacs hívónak kinyitom az ajtót, és beengedem és megkapja mindazt, amire vágyódik Tőlem …

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“