Meddig még?

Üzenet a világnak 2021. december 22-én

 

 

Némely személy a kormányban, az orvostanban és a tudományokban hivatott megoldástalálásra a járvány nyomása alatt. Kikérnek több véleményt, meghallgatnak több hangot, egymásra találnak vélemények és elképzelések, és mindenki úgy véli, hogy ő már csak tudja és igaza van. Megkeményedik a vélemények harcmezeje és ezzel megszegik a tűrés és szabadság fontos szabályait. Hová vezet a felháborodás vihara, mely energiák lesznek felszabadítva nagy mértékben? Ezek az energiák átvonulnak városaitokon, mégpedig sötét füstgomolyagként. A fény, melyet meggyújtotok, nem képes világosságot teremteni ezen árnyékban, ez szánalmas próbálkozás a hangulat megemelésére, a bennetek és körülöttetek lévő sötétség megvilágosítására, a lehangoltság alóli menekülésre, ami bénító erőként ereszkedik az emberekre.

 

Ahogy a vírus újra és újra alkalmazkodik, fejlődik, éppúgy tettek előtte az emberek is. Ellenszegültek és ma is ellenszegülnek az isteni rendnek és úgy vélik, hogy mindez következmény nélkül marad. Amit vettek, azt fogjátok aratni is. Ha elhinnétek ezt a tudást, vajon befolyásolná-e mindennapi cselekvéseteket? Tudjátok, egy magasabb erkölcs lenne a következménye, de ti nem kutakodtok magatokban, azt hiszitek tovább folytathatjátok mint eddig, más utakat kerestek és alkalmazkodtok. De nem ez a helyes út, ez nem vezet felismerésbe, ez sokkal inkább egy ördögi kör, melyben forog az ember és az emberiség. És ha kérdeztek Engem imáitokban: «Meddig még?», Úgy Én nekem nincsen rá válaszom. Kizárólag az embereknek, az emberiségnek van rá válasza. A nektek feltett kérdések mindannyiótokat érint, egyszerűen mindenkit. A politika a hatalom látszatában él, a tudományok a kutatásaik eredményeiben, az orvosok pedig a saját vívmányaikban, melyekben életmentőkké emelték magukat. És mindegyiküknek megvan a vezetője, mindegyikük követ egy példaképet. A patkányfogóhoz hasonlóan követik őket a fiatal nemzedékek és az árnyékvilágmélyeibe rántják őket, mint akik nem rendelkeznének saját akarattal.

 

Minden téren lelepleződik és fény derül a megtévesztésre. Egyesek a másikra mutatnak, pellengérre állítják és vétkesnek kiáltják a másikat, és eközben elvonják magukról a figyelmet. Ismerjétek fel a nagy színjátékot, melynek részesei vagytok mindannyian, ismerjétek fel, ahogy mindez egy egyedüli drámába torkollik. Nézzétek, senki sem ismeri a megoldást, se az utat, mely kivezet a gonosz belső rabszolgaságából, akit továbbra is követ, igen, követni akar az ember és az emberiség.

 

Engem és az utamat már elhagytátok és elveszítettétek, immár mit sem érnek fényláncaitok, karácsonyi ünnepléseitek, ahol ábrázolni akarjátok az ép világotokat, meghallgattok szép hitszónoklatokat és megemelt hangulatot éreztek magatokban. A valóság viszont hamar visszaránt titeket, egyre nehezebben fenntartható a látszat és láthatóvá válik a valóság és a nyomorúság. Az ember és az emberiség visszautasítja kezemet, nem akarják meghallania szavamat, túl kemények, túl szigorúak, túl kegyetlenek.

 

Ehhez nem mondok semmit, ehhez nincs mondanivalóm, mindenki láthat mindent és értelmezhet, ahogy akar, de ezen szavaim eljutnak a belső hálózaton mindazokhoz, akik a Tízparancsolat teljesítésében állnak komolysággal és hűséggel, akik tudják, ezek képezik az alapját minden más lépésnek a jó és a gonosz felismerésének és megkülönböztetésének megtanulása útján.

 

Visszatértem a Földre és most tömjént hozok a házakba és otthonokba, de mindenekelőtt a ti szívetekbe. Emelkedjetek meg általa bensőtökben igazi, isteni lényetekre. Én vagyok minden lény üdvözítője és megmentője, legyen is az már a fényben vagy még az árnyékban! Én vagyok a Békeherceg és meghozom bensőtökben a békét, mivel megtanítalak benneteket megbocsájtásra. Csak a megbocsájtásban lelhető meg a benső békéje. Sok megbocsátani valója van minden embernek, sok mindenért kell még bocsánatot kérnie. «Megbocsájtok, mert nem tudják mit tesznek!» Ez a mondat sokak életéből kiveszi a fájdalmat és gyógyulást hoz. És mirha kerül a régi sebekre, begyógyulnak és üdvözülést hoz nektek. Ó, bárcsak hinnétek, ti emberek, bárcsak felismernétek a rendhozó arca láttán: Mindezt előre bejelentette és megígérte! Nyissátok ki tágasra szívetek kapuját és fogadjatok Engem bensőtökben, díszítsétek ki erényekkel, melyekért megküzdötök magatokban az Atya dicsőítésére.

 

Hagyjátok el a látszatot és lépjetek be a belső létbe! Minden megtett lépéssel világosabb és tisztább lesz bensőtök! És már érzitek is a szellem új időszakának beköszöntét, melyben mindazokat megemeltetik, kik ezt akarják.

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.