Mennyei Atyánk hazahúzó szavai

Kedves testvérek, az Atya közli velem, hogy sok gyermeke nem igazán hisz lelki-szellemi teljesedésében ill. újjászületésében és ezzel akadályt emeltek az isteni szellemmel szemben. Emellett olyannyira fontos elmozdíthatatlan valóságnak elhinni Jézus szavait, hogy valósággá válhassanak bennünk és ezzel isteni alakot vehessünk fel, hogy lehívhassunk minden képességet és adottságot földi ittlétünkbe, amiket az Atya szívünkbe fektetett.

Jézus így szól: „Gyermekeim, ahogyan 2000 évvel ezelőtt szóltam a jó szándékú emberekhez, úgy szólok most is: Parancsolataim teljesítésében rejlik az Isten Szellemébe való beszületés, a Velem való egyesülés. A szellemi újjászületésről szóló tanításom számotokra és azok számára, akik keresnek Engem a szívükben, így hangzik néhány szóban kifejtve:

Higgyetek az egyedüli igaz Istenben Jézus Krisztusban. Szeressetek Engem minden lelki erőtökkel és ebből eredően embertársaitokat is. Ne tegyetek velük semmi olyat, amit nem szeretnétek, hogy veletek megtegyenek és tegyétek velük azt, amit szeretnétek, hogy veletek megtegyenek. Legyetek szabad kezűek a szegényekhez és támogassátok őket lehetőségetek és erőtök mind anyagiban, mind szellemiben. Éljetek a világban, de azon tudatban éljetek, hogy csak egy rövid ideig tartózkodtok itt és hogy az igazi hazátok a szellem hazája. E világ kényelmeit fogadjátok mint ajándékot az Én kezemből, de adjátok tovább, ha ínséggel és szűkösséggel találkoztok. Éljetek abban a tudatban, hogy a ti életetek az Én szívemből származik, és hogy Nélkülem el vagytok veszve, de mindent elfogtok nyerni Én velem. Fordítsátok Hozzám gondolataitokat újra és újra, naponta, óránként, percenként, és akkor nyilvánvalóvá válok bennetek és ti Én bennem.

Gyermekeim, egyáltalán nem olyan nehéz újjászületni Bennem. Az ellenség azonban pont ezt akarja bebeszélni nektek méltatlansággal, képtelenséggel és bizonytalansággal. Épp ezért higgyétek el, hogy ez valóban megtörténik parancsolataim ezen módú betartásával. Döntsétek le a hitetlenség akadályait, melyek elválasztanak titeket Tőlem, és aztán nem lesz többé megállás Számomra és számotokra és szép csendesen és halkan belesiklotok az Én isteni létembe.

Vegyétek valóságnak ezen szavakat, megdönthetetlen ténynek, és higgyétek szilárdan, hogy így van. Higgyetek, és látni fogtok Bennem, akkor hallani fogtok Bennem, akkor tevékenykedni fogtok Bennem és tanúvallomást tesztek Rólam a világ előtt.

Már most oly közel vagyok ti hozzátok, kiket eltölt a mennyei Atyátok iránti vágy, egészen közel. De most ti vagytok soron, hogy foglalkozzatok Velem. Így hát nyissátok ki szíveteket tágasra, hogy kibontakozzon bennetek és ezzel általatok is a Menny, hogy fény legyen a sötétségben, hogy szeretet legyen ott, ahol gyűlölet és erőszak van.

Ámen, ezek az Én szavaim, melyeket Jézus Krisztus mond gyermekeihez. Ámen.“

 

Sámuel, 2023. március 5.