Merítsetek a forrásból!

Ünnepóra 2020. július 3-án – Kals-Lesach (Dél-Tirol) – Vándorhétvége

 

A SZÓ Ingrid E. Knauer és Ernestine Victoria Oberlohr nővérek által

 

 

IEK: Ima

 

Szeretett Jézus Atyánk,

Kérünk jöjj el hozzánk ezen órában. Mindannyian megnyíltunk az elmúlt napokban – sokkal jobban, mint az lehetséges lett volna a hétköznapokban – Te előtted, az Urunk és csodálatos Királyunk előtt.

 

Bár, főleg bajainkban tapasztalhattunk Téged leginkább közeli barátként és fivérként, hódolattal kívánunk találkozni Veled, Királyunkkal. Neked hozunk el és a Te lábaid elé rakunk mindent, amink van. Teljes szívünket, minden szeretetünket, amit már kifejleszthettünk a Te besugárzásodnak hála, legyen az bármily csekély ajándék is Számodra.

 

Jézus urunk, viszont mindazt is átadjuk Neked, amit a napokban felismerhettünk magunkon emberiként, önakaratként, akadályként, mindazt, ami még visszatart minket, hogy befogadjuk a Te szent szellemedet – mindenek előtt büszkeségünket, mely elhiteti velünk, hogy magunktól képesek vagyunk jótettre.

 

Jézus Atyánk, Te látod hálás szívünket is, hallod éneklés alatti boldogságunkat, amivel mi kevesek áldozatot hozunk Neked.

 

Légy dicsőítve és megtisztelve Te nagy Isten. És megkérünk, hajolj fölénk Szavaddal.

 

SZÓ IEK nővér által:

 

Békém legyen veletek, szeretett gyermekeim!

Ahol vágyódást érez Irántam egy gyermekem, ott vagyok. Hisz Én vagyok, aki legvágyóbb szeretettel várja szívetek megnyílását, hogy alázatos szeretettel fogadjatok Engem. Aki szerető szívvel fogad Engem, ezt a szeretetet kisugározza tettekben, segítőkészen, türelmesen viselve, vigasztalva, felbátorítva fivérét és nővérét, ő az, aki hatni engedi magában és önmagán keresztül a szent szellememet.

 

Csak a szerető tevékenykedik az Én fényemben, s nem a sötétségben – habár eljönnek a sötétség napjai is. Ma és az eljövendő napokban nem nem tehettek annál jobbat, mint hogy teljesen átadjátok magatokat Énnekem, egyesültök Énvelem, és várjátok az Újra-eljövetelemet. A jövetelemre való várás eltaszít minden félelmet és rémületet szívetekből. És a szent szellemem felismerést ad nektek a végső idők első, előzetes tetőpontjának elértéről. Súlyos megrázkódtatásokon és csábításokon fogtok átlátni és felismeritek Eljövetelem közelségét.

 

Gyermekeim, vendégségbe hívnátok e valakit otthonotokba anélkül, hogy előtte nagytakarítást végeznétek, ha piszok és rendetlenség van lakásotokban? Éppígy a Föld is felkészül az Eljövetelemre szellemben. Készen áll a nagy tisztításra és nagy öröm és hála közepett várja az Eljövetelemet. És támogatásért, segítségül kérte testvéreit az űrben.

 

Azt mondom nektek: Megmozdul a Föld és az ég, változáson mennek keresztül. Földetek készen áll a nagy tisztításra, nagy öröm és hála közepett vár Reám és Eljövetelemre.

 

S most azt kérdezem tőletek gyermekeim: Ti is készen álltok az Eljövetelemre? Némelyikőtök azt kérdi: „Hogyan készüljünk fel?“ Ha kérdésetek nem külsőségre vonatkozik, hanem szívetek és szellemetek állapotára – szívesen adok eszközt kezetekbe szeretetemből és bölcsességemből kifolyólag, ami által súlyos időkben is túléltek.

Ismerjétek fel, hogy megengedem a megrázkódtatást és a szenvedést, hogy általa még több gyermekem tudatára jusson, hogy ÉN, Jézus Krisztus, a szeretet mennyei hatalma, bennük lakozom.

 

Kérjétek vezetésemet minden áldott nap, legyetek biztos benne, hogy megbízhattok szent szellememben. Vágyódjatok aziránt, hogy fentről újra szülessetek. Törekedjetek arra, hogy felismerjetek magatokban Engemet, és hogy erőm tudatában hathassak és élhessek bennetek. Értsétek meg, hogy mindazon nehézségben, amit viselnetek kellett életetekben, tisztítottalak és előkészítettelek benneteket szolgálatotokra a nehéz időkben.

 

Ne kérdezzétek többé: Miért vagyok beteg? Miért kell szenvednem? Miért engedi ezt az Úr?

 

Ó, fiaim és leányaim, engedjétek magatokat önszántatokból előkészíteni, legyetek hálásak a vizsgák és megkísértések idejében, ami erősít titeket, hogy az Én fényoszlopaimként szolgálhassatok, átizzítva isteni szeretetemmel és eltöltve isteni erőmmel, elismervén Jézus-nevemet. Az Én fiaim és leányaim örvendenek, hogy szolgálhatnak Nekem eszközeimként és szívükben bizonyosság van, hogy bennük vagyok.

 

A világ állapota nagy ínséggé növekszik, a nemzetek tehetetlenek és keresztényellenes szellem uralja a világot és a népeket. Hiúk és elvakultak az emberek. A fiatalság, mely már nem ismeri a Szavamat, ingatag, a bűn és kártékony kábítószerek rabjává válik, és bűncselekmények elkövetésére veteti rá magát. Én viszont megvédem az enyéimet, kik bíznak Bennem, Jézusukban. Ez biztos.

 

Kis seregem, titeket is elvezettek ide az angyalaim. Felneveltelek és kiképeztelek titeket, hogy szerető szívetekkel felfoghassatok és befogadhassatok Engem. Így hát nem csak tihozzátok beszélek, hanem minden egyes gyermekemhez, mely mindenek felett szeret Engem.

 

Örömök közepett kísérjétek figyelemmel szívetek rezdüléseit. Szeretnék beszélni veletek, szóban értekezni veletek. De belső sejtés és belülről felszálló gondolatok által is tanítalak és vigasztallak titeket. Gyakran csak a későbbiekben ismeritek fel, hogy Én, a szent szellemem által beadtam nektek egy felismerést, egy boldogságérzetet vagy egy vigasztaló szót.

 

Az eljövendő időkben ajkatokra adom az Én Szavaimat, és ti vallani fogjátok az Én nevemet.

 

Kedves fiaim és leányaim, a nehéz időkben sem fogtok félni, mert Én, a feltámadt Krisztus a ti erős Istenetek vagyok bensőtökben és célba vezetlek benneteket. Győzelmeseim vagytok és hűek maradtok Hozzám. Végezzetek önvizsgálatot és szabaduljatok meg minden világi kötődéstől, hogy mindenek felett szerethessetek Engemet. Ébredjetek a lustaságból és halott betű-kereszténységből! Kinyilatkozó Szavaim is csupán az elsajátítást és az alkalmazást szolgálják. És ha felismertétek önmagatokat és Én, a Krisztus feltámadtam bennetek és élek bennetek, akkor örvendetek, ha újra eljövök. Akkor vágyódtok Irántam és szívetek kéri: „Jöjj hamar, Jézus urunk, jöjj hamar! Ha csak eljössz, Jézus urunk, akkor minden más is jöhet, aminek véget vetsz.“

 

Fiaim és leányaim, egyesüljetek Velem, általatok még sok embert akarok megmenteni és megáldani. Szükségem van rátok fényeimként, Általam beteljesültök és még sokakat hazavezetek általatok. Gyermekeim védve vannak, ha Engemet szeretnek mindenek felett. Örvendjetek, mert beléptek hatalmam és gyönyörűségem alá és az Én országomban fogtok élni mindörökké.

 

Így legyen! A ti Jézus Atyátok.

Ámen.

 

 

A SZÓ E.V.O. nővér által:

 

Szeretteim, az elmondottakhoz nincs hozzáfűzni való – ez egy meghívó Részemről, hogy járjátok Velem együtt ezt az utat.

 

Az egyik a külső, a kivonulásotok, a találkozásotok testvéreitekkel, a természettel, a teremtéssel, azzal ami jönni fog. De legelső sorban a belső útról van szó, a szív útjáról, a mélyekbe vezető útról bensőtökben. A belső fejlődésetekről van szó, a változásotokról és gyógyulásotokról. És eközben újra és újra szükség van egy kivonulásra és egy betérésre ebbe a belső térbe, hogy megtudjon telni a bennetek lévő forrás mindazzal, amire szükségetek van, hogy aztán megerősödve és szellemmel megtelve kiléphessetek.

 

Meg van a képességetek a merítésre ezen forrásból. Ez a forrás, amit én táplálok, bennetek van és sok minden nincs felszántva. Csak egy kis apró része annak, ami bennetek van és amit Tőlem kaptatok ajándékba, kerül felszínre. De ennek az is az oka, hogy ezen a ponton még nem voltatok vagy vagytok annyira fejlettek, vagy nem álltok készen teret adni ennek a lehetőségnek.

 

Így hát egyre jobban füleljetek a szívetekbe, leges legbensőtökbe, hogy megnyithassam ezt a forrást és pezseghessen ajkatokon és szíveteken át. S meghívlak erre benneteket, tudatosuljon, hogy minden bennetek rejlik.

 

Szívetekben már réges-rég eljöttem! Ti a külsőben vártok Reám – de egyidőben tudjátok, hogy itt vagyok a szívetekben és jelen vagyok mindörökké. Erre bármikor hivatkozhattok. Erre összpontosítsatok, Szent Jelenlétem ezen bizonyságra bensőtökben.

 

Igen, szeretteim, járjuk hát együtt ezt az utat – nem csak a külsőbe -, hanem különösképp belülre. Mivel minél bensőségesebb a Velem felépített kapcsolatotok és köteléketek, annál jobban lehetővé válik átvinni a külsőbe is ebből a bőségből, az ajándékokból, a kegyelemből és a szeretetből. És ezáltal megérinthetem szívetek által – szívetekből kifolyólag – a külsőt, megáldhatom és eltölthetem isteni szellememmel, meggyógyíthatom és sokmást elvégezhetek alkalomtól függően. Sokkal több minden lehetséges lenne a külsőben, ha ez a bensőbe vezető út és ezen forrás megnyitása, ezen forrás megnyitásának megengedése lehetséges lenne és megtörténhetne.

 

Így hát jöjjetek Hozzám újból és újból és mondjátok:

 

„Köszönöm, hogy megnyitod ezt az Általad táplált forrást, hogy áramolhat az élő víz szeretetet formájában, áldások és kegyelmi ajándékok formájában. Testvéreink gyógyulására, az egész világ gyógyulására, a természet, az állatok, a szellemi világok és a szellemi lények, a természeti lények, a bolygók és az egész világegyetem gyógyulására.“

 

ÉN vagyok bennetek az élő forrás, ÉN vagyok az élő víz, ÉN vagyok bennetek, jelen vagyok és hatok szíveteken keresztül, készenlétetektől, odaadásotoktól és gyermekem szeretetétől függően. És ez figyelmességet és éberséget jelent, alázatot jelent – és ahogy már mondtam – odaadást Irántam szeretetből és továbbiakban testvérek és a teremtés iránti szeretetből.

 

Így most megáldalak benneteket, szeretteim, erősen a szívemhez szorítalak és biztosítalak titeket afelől, hogy:

 

„ÉN vagyok bennetek a forrás, az, aki teremtett titeket, aki megjárta a megváltás útját, aki szeret benneteket.“

 

Béke és öröm legyen veletek.

 

Ámen.