Még mielőtt megteremtettelek benneteket, tudatos volt számomra a szenvedés teljes kiterjedése, amit viselnem kell, ha ajándékba adom nektek a szabad akaratot és ezzel egyéniséggé teszlek titeket, akik rendelkeznek azon szabadsággal, hogy visszabeszéljenek Nekem és nem csak bábként táncoljanak az én füttyömre. Önálló gyermekeket akartam teremteni, akik önmaguk teremtőkké válnak szabadságukban és ezáltal boldogságba kerülnek.

Tudtam, mit tettem és mely áldozatot követel Tőlem a cél elérése. Tudtam, mely keresztet kell viselnem a ti szabad akaratban való kiképzésetekért. De azt is tudtam, a szabad akarat kiképzésének ez az egyetlen útja, ami kérdésbe jöhet. Teljes körűnek kellett lennie és megadnia nektek a szabadságot a mellettem vagy ellenem hozott döntésben. A gondolat a keresztformát eredményezte.

Megszületett a kereszt. – Ős-gondolatom volt egy olyan lény teremtése, ami a keresztből jön létre. Olyannyira el voltam ragadtatva a hasonmásomra teremtett lény ötletétől, hogy készen álltam megosztani szinte az egész isteniségemet.

Gondoljátok meg, egyedül voltam, nem volt szemköztem, akiben felismerhettem magam. Már magában a gondolat: Egy lény az egyedüllétemben, akivel társaloghatnék és akinek odaajándékozhatnám a szeretetemet – igen, boldogságom határtalan volt.

Volt azonban egy kockázata a dolognak, mégpedig hogy teljesen elvesztem magam a gondolatban. És ez megóvott Engem attól azon lépéstől, hogy megosszam az isteniségemet.

Így számomra – bennem – megteremtettelek titeket külsőben is a kereszt jelképében (ha széttárjátok karjaitokat, keresztet képeztek). A kereszt volt az Én értelmem szarint a kép, ami a ti keresztformátokhoz vezetett. Ez a szabad akarat jelképe. Ez a szeretetem kifejezése, amit belétek ültettem.

A kereszt közepébe ültettelek titeket és körbefogtalak benneteket szeretetemmel. A kereszt közepe kimondja, hogy a jó és a gonosz válópontján vagytok, ami kötéltáncot jelent számotokra.

Hogy megadjam nektek a lehetőséget a szabad akarat kezelésére, létrehoztam nektek egy alapot, amit itt találtok a Földön. Itt minden lehetőség megadatott számotokra a berendezkedésre, ahogy az nektek a legkényelmesebb, külsőben mint belsőben.

Külsőleg a makrokozmoszban találjátok magatokat, ami számomra az elveszett Fiú, belsőleg a mikrokozmoszban, mint a bennetek lévő elveszett Fiúban. Itt szembesültök a fátyolba borított szellememmel, ahogyan az ellenfelem szellemével is. Külsőben az ellenfelem szellemével szembesültök, belsőben az Én szellememmel, ami számotokra csupán kicsi és rejtettségben halk hangként észlelhető. Ez a fátyolba borított kereszt, ami ezen formában nem tudatos számotokra.

Teljesen egyszerű az oktatásom, ami önmagatok nevelésének a szabadságából áll. Önmagatoknak kell megtanulni a jó és a gonosz közti megkülönböztetést. De ez azt jelenti, hogy elkezdetek keresni az ittlétetek értelme után, a Teremtő után, aki megteremtett titeket és a szeretet után, ami beburkol titeket.

Bővebben…

A lényeg, ami titeket embereket kitesz, az nem a külső testfelépítés, amire oly sok figyelmet szenteltek, hanem a bennetek rejlő adathalmaz.

A test majdnem minden sejtje magában hordja az adatot az egész test felépítéséről. Ez az adat egy adatláncban (DNA) van elmentve a sejtmagban. A DNA tároló képessége szinte végtelen.

Az anyagi részecskék tartalma (X, Y kromoszómák) olyan adatláncot alkotnak, ami tartalmazza a léleksajátosságot.

Mindegyik adatlánc tartalmazza a szellemi hovatartozás nevét (minden egyén származását a szellemi világban). Minden, ami egymáshoz tartozik az újra egymásra talál a makro-emberből hosszú időkön át az előre megadott Ős-Lényben.

Az adatlánc tartalmaz egy szilárd adatagát az anyagi szinten, ami meghatározza az anyagi test felépítését, úgymint egy elmenthetőt a szellemi szinten, ami a lélek szellemi felépítését határozza meg és az elmenti az egész életet beleértve minden érzést is.

E módon el van mentve az ember élete az adatláncokban, az élet könyvében

A szilárd összetevők már mindig is meg voltak adva nektek előre; beléjük van helyezve az építési terv. Az írható összetevőkben tárolódik el az életetek felvétele, ami ti magatok teremtettek szabad akaratotokból. Az életetek az adatláncokban van elmentve.

Hosszadalmas fejlődési úton, különféle fejlődési szinteken át (ásvány-, növény- és állatvilág) emberi lélekhez találtak össze a léleksajátosságok és beburkolóztak az anyagba. Itt hangsúlyoznám, hogy a szellemi fejlődés egy másik folyamatot vett, mint az anyagi.

Az anyag csupán összesűrűsödött szellem.

Összesűrűsödve, bezárva a földi anyagban, a külső felé irányuló hajlammal, különböző emberi jellemvonásokat, tulajdonságokat élt át a léleksajátosság.

A leggonoszabb léleksajátosságok még mindig a Föld mélyén fekszenek és onnan sugározzák ki a gőgösséget és gyűlöletet és csak hosszas fejlődési folyamatokon át megalázva kerülnek a Föld felszínére (Urán). Szükségük van erre a megalázási ill. felszámolási időtartamra, másképp csak kárt okoznak.

Ez a lélek természetes fejlődési folyamata. Az anyag ezzel a szellem és a lélek fejlődésére és érésére lett létrehozva.

Az anyag minőségétől függően különbözik a lélek bevonata, burokja, és más fényárnyalatban látható. Legtöbbször ezért láthatatlanok számotokra más égitestek lényei.

Bővebben…

Amikor elhagytam a síromat kereszt-halálom harmadik napján, a nap köszöntött a felhőtlen égbolton. Eltöltve örömmel széttártam kezeimet egy keresztet alkotva, átkaroltam az egész teremtésemet, átkaroltam a Földkerekséget, átkaroltalak benneteket, gyermekeimet, átkaroltam a gyilkosaimat is, mert megtörtént a győzelem és legyőződött a halál. Igen, felébresztettelek titeket az örök életre, mert elvoltatok veszve és Én megmentettelek benneteket.

 

Három nappal előtte még a földi golgota-kereszten lógtam felszögelve, kitéve gyilkosaim csúfolásának és gyűlöletének. Kemény volt a fa, amin felszögelve lógtam és ami könyörtelenül megtartott Engem, ami éreztette Velem az ember-szívek keménységét. Ez mutassa fel nektek az emberi tehetetlenségem. Mutassa fel nektek, hogy a szeretetem, külsőleg tehetetlen, legyőzöttnek látszott a pokoli uralom túlsúlyával szemben. Az egek fájdalma a sötét felhőkben és a felkelő viharban nyilvánult meg. Sírt az ég.

 

A katonák és az egyházi vezetők győzelmükben biztosan elhagyták a keresztre feszítés helyszínét, de valahogy sehogy se támadt bennük győzelmi öröm. Érezték, hogy helytelen ítélet született, a lelkük tudta. Szívük megtelt félelemmel és nyugtalansággal. Ünneplés helyett inkább meghúzták magukat a gonosztevők.

 

Az Én szeretetem viszont csendben tevékenykedett és győzött!

Harmadik napon feltámadtam!

Elhagytam a sírt, előtte álltam, teljesen kitártam karjaimat a győzelem-kereszt jelében megtelve szeretettel, örömmel és békével, átkaroltam és megáldottam mindenkit és mindent.

Most győztesként álltam a sötét sír lyuka előtt az élő kereszt jelében és öröm szállt fel Bennem, hogy felszabadítottam mindent és mindenkit. A hideg sírt, a gonosz sötétségét mögöttem hagytam. A nap sütött az arcomra, a jó melegítő fénye, ami minden múltat háttérbe szorított.

A szeretetem most mindegyikőtöket át tudott és át akart ölelni.

 

Nem a kemény halál-kereszt amin megöltek, hanem az élő szeretet-kereszt volt az, ami mindannyiótokat meg tudta ölelni, jót mint gonoszt. A halál-kereszt, ami sok sötétséget és szenvedést jelent számotokra, le lett győzve. Mostantól mindenki meggyógyulhatott és meggyógyulhat, aki hisz a jóban és Én Bennem.

És szemem előtt láttam az emberiség fejlődését az idő folyamán, ami széttárult Előttem. A ti időtöket is láttam.

Győzedelmeskedett a szeretet-keresztem és újból vágyódtam a jó után az egyszerű emberben. Láttam bennük a felkelő napot és mindazt a jót, ami kiáramlott és kiáramlik belőlük. Ezek az emberek, akik helyén hordják a szívüket. Jóhiszeműek, akik alig sejtenék, hogy elcsábíthatnák őket a szívtelen fej-emberek. Láttam bennük a tehetetlenséget, a kicsiséget és a sérthetőséget. Éreztem bennük az őszinteséget és az igazat, ami újra napvilágra jött.

Igen, ezen jó emberek nem hunynak szemet a világ támadásai előtt. Türelmesen viselik, mert hisznek Bennem. Szeretem ezeket az egyszerű embereket.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. április 22-én

 

 

Ó, tanuljatok meg látni, ó, tanuljatok megérteni: A bennetek lévő ellenszellem iskolájában vagytok, akit nem ismertek. «Ki szólal meg bennetek?», tevődik fel a kérdés újra. Ismeritek-e a sohasem jóllakott én-központúság hangos hangját, ami követeléseket állít fel igazságosságra és szabadságra anélkül, hogy elnyerte volna a szabadságot önmagában? Ki ismeri fel magát az ellenség, az ellenteremtés iskolájában, ami megfordította az isteni törvényeket? Kis az, aki ezt felismeri? Ki az, aki látja ezt, s ki, aki érti?

 

Valódi segítség-e a segítségetek vagy kötöttséget hoztok létre felebarátotok iránt? Ki és mi befolyások titeket? És kinek engeditek meg, hogy befolyásoljon titeket? Ki az, aki elválaszt? Ki beszéli belétek, hogy a jó helytelen és a helytelen jó? Ki köt le titeket? Melyik véleményt, melyik igazságot veszitek fel magatokban? Ki az, aki beárnyékol titeket, aki befolyásolni és megbabrálni akar titeket? Ki akar körbe venni titeket és végül megszállni? Sokat beszéltek, de nem értetek, sokakat meghallgattok, de nem vagytok tudatában annak, hogyan akarják megbabonázni azokat, akik már jó úton lennének. Érvelésekbe keverik és számokkal bombázzák őket és ezzel a harctérre kényszerítik őket. Oda érkezvén gyakran elveszítik becsületüket, tiszteletüket, hitelességüket és energiájukat és erejüket ezen küzdelem során. Ó lássátok, milyen hamar lesznek ellenféllé és ellenséggé nyilvánítva az eltérő gondolkozásúak. Lássátok, szemetek előtt zajlik mindez! Hol vagy? Melyik oldalon állsz? Kinek adsz igazat? A te szemszögedből kinek nincs igaza? Melyik energiákat támogatod és melyik utakon jársz? Két oldal van, de az a fontos, hogy mindkét oldalt eggyé, egy teljessé kell összeilleszteni. Ez az Én utam, ezt vezetem Én, Krisztus, aki Jézus volt.

Bővebben…

Mindig is nagy volt az emberek tudás utáni szomja valami új felfedezésére és valami rejtett dolog kifürkészésére. Ez a kíváncsiság bennetek ösztön, amit belétek ültettem. Ti magatoknak kell keresni és kitalálni, honnan jöttök és hová mentek. Keresnetek kell, ki a teremtőtök és mi az életetek értelme. Mind ehhez minden út nyitva áll előttetek. Igen, kinyitottam előttetek az ajtókat, egyrészt, hogy felismerjétek a nagyságotokat, másrészt, hogy tudatosuljon bennetek a semmiségtelenségetek.

 

Így hát megengedtem a tudománynak, hogy belátást nyerjen a mikrokozmoszba és a makrokozmoszba, hogy ezáltal felismerhesse a rajtatok és értetek véghez vitt műveimet. A makrokozmoszban a semmiségtelenségeteket és a jelentéktelenségeteket kell felismernetek a végtelen nagyságú térben. A mikrokozmoszban a teremtésem pontosságát önmagatokban kell csodálnotok. A tudománynak közvetítenie kellene a tudást a titeket körülvevő külsőről. Egy érzést kell kapnotok arról, milyen nagy és fölényes vagyok hozzátok képest. A makrokozmosz és a mikrokozmosz azt rendeltetett el tanítani, hogy legyetek tiszteletteljesek és alázatosak.

 

A hittudománynak pedig utalnia kellene az ittlétetek másik szempontjára, mégpedig, hogy nektek embereknek a látható külső testen kívül vagy egy láthatatlan lelketek és éppúgy egy szellemetek is belül és hogy egy olyan lény vagytok, amely az Én szememben egészen nagy, mert gyermekeimnek választottalak benneteket. A hittudománynak el kellene hozni nektek a szívetek szeretetét. Ettől aztán boldogok és hálásak lennétek.

 

Ti magatoknak kellene megtalálnotok, tiszteletteljesen Előttem, a Teremtőtök előtt, hogy hol húzódik meg az erkölcs és az észszerűség határa a jó és a rossz között. Fel kellene ismernetek, hogy csak rövid ideig éltek itt és Én nálam egy örök élet vár reátok. Fel kellene ismernetek, hogy az ellenfelem szellemét, ami bennetek lakozik, jóra kell alakítanotok és ezzel segíteni neki a Hozzám haza vezető útján.

És pont itt van a gond, mégpedig, megkaptátok a szabad akaratot, hogy képesek legyetek dönteni a jó és a rossz között. Ez a két út, amit adtam nektek, egyik az út a szellemi sötétségbe, a másik az út a fénybe.

Na most nézzetek magatokra, hol tartotok? Melyik utat választottátok?

Vannak köztetek sokan, akik a Hozzám vezető valós úton vannak, akik a szeretet mellett döntöttek és teljességében aszerint élnek, miképp önérdek nélkül elajándékozzák magukat másoknak és Engemet hordoznak a szívükben. Ezek a Számomra legkedvesebb gyermekeim – az Én szívbéli gyermekeim.

Ők megélik majd az ezen idő sötétségében felkelő fényt. Ők megélik majd szívükben a béke fejlődését. Megélik az örömöt, ami a fájdalmat váltja le. Megélik majd az új életet egy haldokló világban. Megélik, ahogyan érzékelni fognak Engem szívükben az emberek. Megélik az új korszakot, melyben minden ember békében él egymással és boldogok lesznek. De még túl kell jutniuk a fordulat időszakán.

Bővebben…

Jelenleg a korszakváltás időszakában vagytok, aminek az oka legfőképp az elmúlt évszázadok alatt található. Az emberiség történelme folyamán igazi sziszifuszi munkát végzett az ellenfelem és mindenféle ravaszsággal elvonta Rólam az emberek figyelmét és megnyerte őket.

Az emberiségtörténet első korszakát, a lejövetelem előtti időt, az igazságosság és a rend időszaka jellemezte – az Első, Ó Testamentum. Ezen időszak elején még megtudtam szólítani az embereket próféták és kiválasztott eszközök által, akikkel szellemben kapcsolatban voltam.

Idővel, az ellenfelem tevékenysége által az emberek rabjai lettek a külső világnak, az anyagiságnak és eltávolodtak Tőlem. Így hát kiválasztottam egy közvetítőt, aki felmutatta az embereknek a helyes utat és ismertette velük az útmutatót, a 10 parancsolatot. Mózes lett ezen időszak jelképe. Ezen idő szükséges volt az akkori emberek fejlődésmenetében. Az embereket előbb rendre és igazságosságra kellett nevelni a vadonból. Idővel elegendő ismeretre tettek szert az Isten igazságosságáról. Mégis az én-tudatosságban ragadtak, ami megakadályozta lelkük belépését a Mennyországomba.

 

Amikor aztán megérett az idő, Én személyesen jöttem el hozzátok a Názáreti Jézus alakjában és elhoztam nektek a szeretet és irgalmasság tanítását, mint a Tízparancsolat lényegét és még éltem is ez alapján nektek példaképp és ezzel beharangoztam egy új időszakot – ami az Új Testamentum – mint az emberiségtörténet második korszakát. Ezzel a tanítással – szeresd az Istent mindenek felett és a felebarátodat mint önmagadat – megnyitottam előttetek a Mennyek kapuit. Ezáltal kellett volna elkezdenetek átváltani az én-tudatosságból a mi-tudatosságba. Nem kellett volna megragadnotok az én-tudatosságban, hanem át kellett volna alakulnotok a mi-tudatosságba. Meg akartam menteni a lelketeket és hazahozni Hozzám.

 

Így szerettem volna, hogy megtörténjen, de az ellenfelem tevékenysége által eltorzult a szeretetről szóló tanítás, mint előtte már Mózes parancsolatai is.

Bővebben…

Fiaim és leányaim, némelyikőtöket foglalkoztatja a kérdés, miért nem ragadtam fel eddig az „oltás“ témáját, s lehetőleg olyannyira pontosan, hogy azt követően tudja, mit tegyen vagy hagyjon.

Gondoljátok el, szeretteim, mit is jelentene ez. És eközben ne feledjétek, hogy szabad teremtményei vagytok a teremtésemnek, melyek feladat többek között abból áll, hogy fejlesszétek önfelelősségeteket a Hozzám vissza vezető úton. Hogy ezalatt nem hagylak titeket magatokra, hanem segítségem segítséget követ, az nem kérdéses és ezt szüntelenül megtapasztalják azok, akik belementek egy Velem való szoros és szeretet teljes kapcsolatba.

A szabad akarat ajándéka kizárja, hogy Részemről utasítások vagy tilalmak hangozzanak el. Erre léteznek parancsolatok (1) és az Én ajánlásom, hogy hagyom létrejönni az önmagatok által keletkezett megfontolást és támogatom döntéseiteket ott, ahol a helyzet éppen játékteret hagy neki. Ezzel egyidőben iskoláztatik az önállóságotok, mire fel – ha a törvényszerűségeim, bölcsességem és szeretetem mércéjét használjátok – önállóbbak lesztek attól, amit mások helyesnek vagy helytelennek állítanak be és cselekvésre ajánlanak vagy előírnak.

Belátom, ez a nehezebb út, mint minden nagyobb gondolkodás nélkül tovább úszni a tömegvéleménnyel. Ennél szükség van a jó szándékotokra, egy kis gondolkodásra és bátorságra, hogy a saját döntések következményeit persze viselni kell. De: A következményeket mindenképpen viselnetek kell, történt az saját elhatározásból vagy idegen ajánlásra vagy döntésből.

Végül is meg kell fontolnotok, miben rejlik a legnagyobb kockázat, mennyire nagyon játszanak közre félelmeitek vagy más érdekek és hogy kiben bíztok meg: azon segítségekben, amiket Én adok nektek, vagy a másik oldal előadásában, aminek nem mindig és nem mindenképp kell ellentétben állnia egymással. De ha fennállna az ellentét, akkor viszont a szívetek logikája kérdezett.

Épp ezért, legyen is bármilyen aktuális, nem olyannyira vagy kizárólag az oltásról van szó. Az oltás témát helyettesíthetitek bármily más témával, mivel újra és újra olyan helyzetekben fogjátok találni magatokat az életetekben, melyek hasonlóan kihívnak benneteket, mint ez is. Többek között ez is a leszületés értelme. Mindezalatt fennáll a kérdés, vajon melyik a helyes, melyik a rossz döntés? Mi okoz nekem jót, mi nem? Mi hoz nekem előnyt, mi hátrányt?

Azon emberek számára, akik nem csupán hisznek bennem, hanem igyekeznek követni Engem az Én értelmezésemben, feltevődik egy további kérdés: Mi helyes vagy helytelen az Isten értelmében?

Persze más lapon áll, hogy elfogadjátok-e a „felfedezett“ választ és aszerint cselekedtek-e vagy sem. Szabad akarattal rendelkeztek, kedvetekre tesztek vagy nem tesztek, anélkül, hogy büntetnék vagy kárt vegyen irántatok a szeretetem. De legalább tudjátok, melyik lenne a jobb döntés az isteni törvény szerint; akkor is, ha a saját utatokat járjátok, mert talán ellene szólnak külső vagy belső körülmények, amik megakadályozzák a más döntést.

Ilyen vagy ehhez hasonló megfontolások értelme többek között abban rejlik, hogy érzékenyüljetek, tekinteteteket a dolgok „mélyére“ vessétek és ezáltal lehetővé váljon, hogy egyre több összefüggést felismerjetek;és azért is, hogy megértsétek, nem elég hinni a „szerető Istenben“. Az élő hit él, ahogy a neve is mondja. Ez egy olyan hit, amit egyre erősebben áthat a bölcsességem; ami egyre jobban bizonyosságot nyújt, de ha kell kihívást jelent önfelelősség átvételére.

Bővebben…

 

Hallasz-e Engem gyermekem? Hallasz-e Engem a sok hangos hang közepett? Hallod-e az Én halk hangomat a léted legbensőbb magjában? Hallasz-e?

 

Oly sok gyermekem nem hall Engem. Azokra hallgatnak, akik ez időben hangosan hangoztatják szavukat a világban. Oly sokan úton vannak, akik hang-szóróként nyilvánítják ki véleményüket. Ezek nagyon is jól tudják, mi az igazság és ezeket, mondják ők, el kell fogadniuk az embereknek.

 

És te, gyerekem, tudsz-e különbséget tenni azok között, akik az Én nevemben szólnak és azok között, akik csak úgy tesznek, mintha az Én nevemben szólnának? Képes vagy rá?

 

Beszéltem arról, hogy az én igám gyengéd (0). Tudod-e ember, mi az iga? Nos, az iga egy teherbíró állvány. Az Emberfia igáját külsőben a kereszt képezte. Szívemben viszont a „visszautasított szeretet“ terhét hordtam.

 

Valóban, azt mondom nektek: „Aki visszautasítja a szeretetet, aki elveti az elfogadását, aki megvonja a felebarátjától, az súlyos terhet cipel a vállán!“

 

Olyan sok gyűlölet és irigység, oly sok fukarság és kapzsiság van e világban! De nem nyíltan mutatkoznak meg, hanem pontokba foglaltan, elködösítve, elrejtve, a helyes vélemény álarca alatt bújnak elő. Oly sok rosszat adnak el jóként. Igen, eladnak! A szeretetet is eladják, az Én Szavamat is eladják.

 

Mindegyikőtök kapott egy ajándékot megszületésekor – Engem, a SZERETETET. S mégis üzletelnek az Én nevemmel, pénzért terjesztik az Én Szavamat. Mondjátok meg, ti, kik ezt csináljátok, láttátok-e ezt Én nálam? Az ás magának medret, ki hiszi, hogy Velem és a Szavammal üzletelhet. Ebbe a mederbe saját maga fog bele esni!

 

Oly sok kép terjeng Rólam a világban, oly sok kép, mint amennyi ember van. De nem azt mondtam nektek, sőt parancsolatba is foglaltam, hogy ne csináljatok képet Rólam? Valóban, ezt mondom nektek. Eszerint cselekedtek? Sokan a parancsolatom ellen cselekednek.

 

Figyelmeztettelek benneteket, hogy ne fussatok oda, ahol azt hirdetik, hogy Én ott vagyok. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy jobban higgyetek a külső szavaknak, mint a szívetek hangjának. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy azokat kövessétek, akik látszólag nagy tetteket fognak végrehajtani. Vajon miért figyelmeztettelek benneteket ezekre? Mert ez nem a ti utatok.

 

A ti utatok az életen át vezet ezen a Földön. Ezen élet elől ti ne fussatok el, hanem hassátok át szeretettel!

Bővebben…

Az Isten határtalan erőt ajándékoz nekünk minden olyan dologra, amit -kapcsolatban Ő vele- önzetlen szeretetből teszünk az Ő akaratában. Ekkor kizárt a lehetetlen.

 

Így szól az ÚR:

 

„Nyilvánvalóvá fog válni majd az Én szellemem bennetek. A múlté lesz Létem láthatatlanban rejlő időszaka. Nyilvánvalóvá fog válni, hogy ki vagyok bennetek, amikor eljön a nap, ami mindent megváltoztat. Szabaddá váltok majd a Föld minden terhe alól, szabaddá a jelenidő sötétjétől. Én vagyok gyermekeim felébresztője, és haza hívlak benneteket az örök szeretetbe. Áldásom nyugszik rajtatok és az emberiség ébredésén.

 

Békém legyen veletek!“

Bővebben…

Sötétségben jött el hozzánk a jövő! Ő, az ÖRÖKKÉVALÓ, eljött a mi sötétségünkbe SZERETETÉBEN, hogy világosságot teremtsen számunkra.

 

Valaha régen így szólt: „Legyen fény!“

 

Amikor felülkerekedett volna a sötétség, Ő maga jött el FÉNYKÉNT! EMBER lett az ISTEN! Ezzel meggyógyította az emberi létünket. És Ő beteljesítette, amit csakis Ő teljesíthetett: „Meggyógyította a bukást!“

 

Habár újra és újra sötét lett ezen idők óta, és igen, lesz még sötét ezután is, azonban soha többé nem lesz még egy ilyen szellemi sötétség, mint akkoriban. Ő közepettünk van és a fénye világít nekünk.

 

21 évvel ezelőtt feljegyezhettem egy nővér szavait, talán tégedet is megszólítanak. Az Ő békéje legyen te benned és te általad minden világban.

Bővebben…