BD – 1958.11.10.
7205. – Szokatlan jelenségek …

 

Mindig is bízhattok benne, hogy helyes tanításban részesültök, ha közvetlen Én hozzám fordultok, hogy felvilágosítsalak benneteket. Gondolatokban is érezni fogjátok, azaz gondolkodásotok már az igazságban fog mozogni, mivel azután kerestek … Tehát helyes úton lesztek már érzetvilágotokban is, még akkor is, ha látszólag még megoldatlan gondok foglalkoztatnak titeket. Mivel ez az előjoga azoknak, akik Reám kapcsolódnak, mint az Örök Igazságra, hogy egy belső védekezést érezzenek, amint érintkeznek téves gondolathalmazzal …

 

Sokféle szokatlan jelenségekkel számolhattok a Végidőben, és ezen jelenségeket saját belátásotok szerint nekem vagy az ellenfelemnek számolhatjátok fel, aki a Végidőben éppoly szokatlansággal fog fellépni, hogy megnyerje magának az áldozatait. Nektek meg meg kell fognotok tanulni megkülönböztetni egymástól a dolgokat. És eközben nem szabad megfeledkeznetek arról, hogy a világ az ő területe és hogy eszerint a világban és világi agyafúrtsággal fog színre lépni.

 

Továbbá azt is tudnotok kell, hogy nem létezik olyan erő, melyek akadályozhatnának Engem tevékenységemben és ami megdönthetné az örökkévalóságtól meglévő üdvösségi tervemet, melyben előre foglaltatott ezen földi időszak vége … Mert Én egy olyan célt követek, ami a bukott, a mélyekben található szellemi (=anyag) megváltását szolgálja … És valóban azt is tudom, mikor jön el ennek a helyes időpontja. És egy valami bizonyos, hogy az ellenfelem tervei nem összeférőek az Enyéimmel, hogy ő nem ugyanarra a célra törekszik … tehát, hogy segítse a megbukottat … hanem sokkal inkább azon van, hogy érvénytelenítse az Én terveimet, hogy átkeresztezze őket és ezzel legyőzzön Engemet, ami azonban örökkévalóan nem fog neki sikerülni.

Bővebben…

Igen, sikerült neki! … Sikerült neki! …

 

Végre kezded felfogni szívedben, hogy milyen jelentőséggel bír „Jézus“ neve és hogy mit is jelent tulajdonképpen a „Jézus“ név. Szívedben, azaz a legmélyebb mélyekben kezded felfogni, érzed. Megmozgatja szívedet. Szíved remegni kezd, amint e névre gondolsz vagy amikor kimondod.

 

Habár gyermekkorod óta magadban hordozod e nevet – szünetekkel – és ujjongtál érte, még fel is tettél Rólam egy nagy felbontású képet nappalid központi falára és kiállsz mellette. De most kezded felfogni legbensődben, hogy tulajdonképpen ki is vagyok Én „Jézus“. Hirtelen felelevenedett benned a név. Felkelt benned Betlehem csillaga. Szívedben nyugszik a betlehemi gyermek, ahogy azt Springe városában láttad egy látomásban, Júdea oroszlánját és a gyermeket a jászolban. E minden most újra felelevenedik benned. Minden kép, amit életed során kaptál és a Velem történt találkozásnak hiszel, most hirtelen igazolást és értelmet kap.

 

Nézd, öröm száll fel Bennem, ha szívének ilyen mélyében fog fel meg Engem az egyik embergyermekem. Nevemben már régóta tisztelsz Engem, így teljesen szabadon betértél Hozzám a bensődben.

 

Igen, a Jézus név felébredt benned és most növekedni kezd. Már nem csupán egy név számodra, ennél több, mindent jelent neked. A névvel Reám kapcsolódsz a bensődben.

Bővebben…

BD – 1950.04.29.
4885. – A kinyilatkoztatások terjesztése …

 

Adatott nektek egy bizonyos idő, hogy tevékenykedhessetek Értem és birodalmamért, és ezt használjátok is ki minden erőtökkel. Ami adatik nektek Általam fentről, annak csak akkor van meg az értéke, ha terjesztésre kerül, mert Én nem csak egy emberhez beszélek egyedül, hanem egy emberen keresztül mindenkihez, akik meg akarnak hallgatni Engem. Ezekhez kell tehát eljuttatni a szavamat, és ez megköveteli tőletek erőtök és akaratotok teljes bevetését. Mindenütt felébresztettem látókat és prófétákat, hogy hírt kapjon az emberiség az idő komolyságáról és az eljövendő világítéletről. Ha mindez hitre talál, akkor az emberek is felkészülnek rá.

 

Azonban senkit sem kényszeríthetek hitre, ez egy teljesen szabad akarat illette dolog, úgyhogy Én felőlem semmi más nem történhet, minthogy újra és újra kinyilatkozzak azoknak, akik be tudják fogadni kinyilatkozásaimat akaratuk és életvitelük által. Épp ezért csakis azok fogják elismerni ezen kinyilatkozásokat, akik szintúgy szeretetben folytatják életvitelüket az Én akaratom szerint. Ezek tudni fogják azt is, mily értéket képviselnek kinyilatkoztatásaim, és törekvésük lesz gondját viselni a terjesztésüknek.

 

Ahol van akarat, ott van út is … Áldásomat adom mindarra, ami hírt ad az embereknek Rólam és a tevékenységemről, ami megmenti az embereket az örök romlástól, ami ismertetőt ad nekik az elkerülhetetlenről, ami közeleg az emberiséghez, és felhasználható minden lehetőség, többféleképpen történhet a terjesztés, és mindig rajta nyugszik az áldásom, mivel sürgősen szükséges, hogy az emberek tudást szerezzenek szavamról, ami tisztán és átképzéstől mentesen adatik nektek a magasból.

Bővebben…

BD – 1948.10.03.
4449. – A hivatás órája … A vég bejelentése …

 

Hivatásotok órája egyre jobban közeledik és még titeket is meg fog lepni, pedig tudtok róla. Látszólagosan beköszöntött egy nyugalmi állapot, ami az országomért végzett munkátokat is háttérbe állítva tünteti fel, ennek ellenére hirtelen jön a fordulat, és feltárul előttetek egy teljesen új látómező, elfogtok határolódni a földi dolgoktól, és előtérbe fog lépni ami szellemi, és ekkor kezdődik a ti utolsó, de mégannyira fontos küldetésetek e Földön. Ezzel visszavonul majd minden földi gond, mert mind meg fog oldódni önmagától, és olyannyira nyilvánvaló lesz a tevékenységem felettetek, hogy egy olyasféle nyugalom száll reátok, ami bármily szellemi munkát véghez vitethet.

 

Eljött azon idő, melyet bejelentettem újra és újra … a Föld belép fejlődésének utolsó szakaszába, és meglepően hamar teremtődik egy új világhelyzet, mely minden embert feszültséggel tölt el … Jó annak, aki ezáltal felismeri, mennyire közel van a vég és hogy minden beteljesül, ami már régóta be lett jelentve látók és próféták által. Közeledik a vég … Nem hiszitek el, mivel még a világ közepén álltok és mindent kizárólag csak világi, azaz földi-anyagi szemmel szemléltek és a szellemire meg nem vagytok fogékonyak. Az eljövendő eseményekre is pusztán csak világi szemmel fogtok tekinteni és megint csak testi jólétetekről fogtok gondoskodni, de Én behatóan intelek titeket efelől és figyelmeztetlek titeket, már csak a lelketekről gondoskodjatok, mert röviddel a vég előtt álltok …

 

Újra és újra meg kell adnom nektek ezt a bizonyosságot, mert gyenge a hitetek, ha hisztek még egyáltalán Bennem és szavamban. De ha nem hisztek a fentről jövő szavamban és ennek ellenére hívőknek tetetitek magatokat, azon esetben hasonlítsátok össze az írott szóval atyáitok könyvéből … és ott se fogtok mást találni, mint amit Én mondok a magasból. De ha azt sem akarjátok elvetni, akkor az utolsó ítéletet sem tagadhatjátok meg minden egyes előjelével …

Bővebben…

Ti az anyagba beágyazott lények vagytok, azaz lelketek és szellemetek az anyagba vannak kötve. Anyagi szemetek számára csak az anyag létezik. Minden, ami körülvesz titeket, a Föld, a növények, az állatok, minden anyag, így ti magatok is az vagytok.

Korszakváltás idejében éltek, azon időben, ahol végbemegy az anyag átalakulása szellemibe. Szellemi szemetek ki lesz nyitva. A lélek, de mindenek előtt a szellem előtérbe kerül számotokra. Elsődlegesen szellemi szemmel fogtok magatokra tekinteni és Engem is megláttok majd feltámadási testemben. Ez lesz aztán az Eljövetelem, mert látni fogtok Engem köztetek pillanatokra, mint a tanítványaim is láttak feltámadásom után.

De ti, akik hisztek Bennem, nem fogtok megijedni, sokkal inkább örülni fogtok, befogadtok elragadtatva. Nagy öröm lesz, mikor megláttok Engem köztetek.

Ezzel aztán vége a szenvedések korszakváltásának és elkezdődik egy új, békés és boldog időszak az új Földön. A régi, az emberek által tönkretett Föld, Általam átalakul egy új Földdé. Már csak az önmagától átalakult ember marad meg, mely Reám nézve teljességében odaadó. A mai ember számára olyannyira fontos test háttérbe vonul és jelentéktelenné válik, a lélek és szellem pedig előtérbe kerül. Ezzel kezdetét veszi az új szellemi korszak.

Az anyag és ezzel az ellenfelem jelentősége túlsúlyt kapott. Azon van, hogy megfossza az embert szabad akaratától. Olyan mértékben határoz az ember felett, hogy az veszélyben van a mélyekbe zuhanni.

Az ellenfelem minden eszközt bevet az Én és a létem tagadására. Nemlétezésemet azzal magyarázza, hogy eddig még senki sem tudott bizonyítani Engem, főleg nem a tudomány. Ennek legtöbben bedőlnek, mivel az anyagnak hódolnak.

De Engem senki sem tud bebizonyítani, a tudomány sem. Egy idevaló bizonyítási érveléshez hiányoznak a szükséges mérőeszközök. Ezek nem léteznek és soha nem is létezhetnek. A bizonyítási érvelés viszont egy másik, amit nem ismer a tudomány.

Bennem csak hinni tudtok. De aki hisz Bennem, ő neki Én magam bizonyítom be, hogy itt vagyok és nem téved, azaz Én magam végzem majd el a bizonyítási érvelést.

Bővebben…

Ti, az Én követőim, hisztek Bennem és felismeritek a korszakváltás, melyben éltek. A legtöbb ember viszont nem ismeri fel. Úgy vélik, mindig csak így fog tovább menni, mint a korona világjárvány előtt. Úgy gondolják: Elmúlt a korona és újból visszatérnek a régi állapotok és a hírközlő szervek még hitegetik is őket ezzel. Ezen is felismerhetitek, mennyire és mily ügyesen manipulálta már őket az ellenfelem.

Legtöbben nem ismerik fel, mennyire meg lettek vezetve. Nem ismerik fel, mekkora megtévesztésben élnek, amibe az ellenfelem kergeti őket. Felhasznál minden elképzelhető kibúvót és megvárja, míg rátok ill. az emberekre nem támadhat. Összezavar benneteket, miképp hamisan ábrázolja az igazságot, pl. a médián keresztül és sötétbe borítja a fényt, ami rávilágítana a Hozzám vezető igaz útra. Habár rövid ideig ez sikerül is neki, de kialtatni nem fogja tudni, mert túl erős az Én fényem, ami felfedi és leleplezi tevékenykedéseit ma és a jövőben is.

Mostanára teljes a zavarodottság és ha még nem ismernétek fel magatoktól, az esetben felvázolom szemetek előtt. Ebben felismerhetitek és ismerjétek is fel a szeretetemet irántatok, mert nem hagylak egyedül és tájékoztatlak titeket, hogy figyelmeztetve legyetek.

A zavartság szelleme már egy jó ideje köztetek van. Az utolsó háború után két évtizeddel új trükkel kezdett elcsábítani titeket az ellenfelem. Bevetette a zavartság szellemét, és már nem érette meg magát férfi és nő, se fiatal és idős. Nekiállt ketté hasítani titeket. Büszkeség és gőgösség költözött az emberek közé, okkultizmus és ezotéria és hasadást okoztak fiatal és idős között, házasságokban és családokban, kezdetét vették az első viszályok és zavarodottságot okoztak.

Kiforgatták magából a természet felettiről – Istenről – alkotott igazságot, őrültséges szemléletmódok születtek, főleg a fiatalabbak között, amit aztán egyedüli igazságnak vallanak. Felnőtt így egy új társadalom, mert az úgynevezett öregeket félreállították, mint tudatlanokat és régimódiakat.

Bővebben…

BD – 1948.07.31.
4391. – Nagy ínség … Válaszút … Kegyelmi idő …

 

Vegyétek tudomásul, hogy új idő veszi kezdetét, a nélkülözések és küszködések ideje, mint amilyet a világ eddig még nem élt meg … S ti válaszút előtt fogtok állni, mivel két utat járhattok, egyiknek célja egy új, javított földi világ, mint amilyet kívántok és emiatt azt hiszitek meg is tudjátok azt teremteni … A másiknak célja a Földön kívüli birodalom, ami jobb életet ígér nektek testetek halála után. És csak kevesen fognak ezen az úton járni, melynek célja viszont bizonyos, mialatt tömegek haladnak a földi úton, ami a biztos pusztulásba vezet.

 

Higgyetek szavaimban, hogy eljött az idő, és már most igazodjatok hozzá, hogy mindent odaadtok és megelégszetek még a legegyszerűbb életviselettel is, mert most még sok mindent birtokoltok a jövendő időhöz képest, ahol csak kevesen tartják meg tulajdonukat, de mégsem örülhetnek neki, mivel az embertársaik most majd elveszik tőlük, amit meghagyok nekik. Senki sem akarja meghallani, hogy a felemelkedés csak a képzelet műve, hogy már csak egy rövid ideig éltek elviselhető körülmények közt, hogy egy nagy fordulat előtt álltok, ami megfoszt titeket minden életörömtől és kemény életkihívás elé fog állítani benneteket.

 

És ha már ennek előtt felhívja rá figyelmeteket az Én kegyelmem, akkor ez csakis azt a célt szolgálja, hogy tegyétek szabaddá magatokat földi kívánalomtól, hogy ne alkossatok jövőre nézve terveket, hanem törekedjetek nagyobb szorgalommal szellemi javakra, mivel egyedül ezek fogják elviselhetőbbé tenni számotokra a nehéz jövendő időt és ezek válnak hasznotokra. Mivel ezekkel dolgozhattok, ha nagy az ínség és kétségbe esnek az emberek. De Én nem tudom ezt elhárítani felőletek, hisz ti emberek teljesen megfeledkeztek Istenetekről a földi javak utáni hajszában.

Bővebben…

BD – 1948.07.17.
4378. – Nehezen hallható belső hang … Lázongások – Nyugalom …

 

Szüntelen hallani fogjátok a hangomat, ha odaadjátok magatokat Nekem és ha figyelmesen befelé füleltek a hangom utáni vágyódással. Mindig is megadtam nektek ezt a bizonyosságot, és Én sohasem tartom vissza kegyelmi adományaimat, ha bensőleg vágyódtok iránta. De amíg még nem hangzik el bennetek a hangom szólama, hanem csak gondolatokban érint meg titeket és így teljes figyelmet és ezért a világtól való elzárkózást igényel, tőletek függ, hogy meghalljátok-e.

 

Ezért is felhívom a figyelmeteket az eljövendő időre, mely teljes egészében igénybe fog venni titeket, úgy hogy csak a legerősebb akarat fogja érvényesíteni, hogy elzárkózzon és a hangomat fülelje a csendben. Az eljövendő idő ínsége gyakran megfoszt majd titeket a belső nyugalomtól, ugyanakkor segíteni fogok minden szolgálni szándékozó szolgálómnak feladata elvégzésében. Mindig közel vagyok hozzátok, és ha a legsúlyosabb ínség ellenére megőrzitek jelenlétem tudatosságát, akkor a hangom is szüntelen meg fog szólalni nektek, mivel akkorra már erősebb a hitetek, mint a földi ínség és akkor bármikor elűzitek magatoktól.

Bővebben…

BD – 1948.07.14-15.
4376. – Isten gondviselése szolgálóit illetően …

 

Kezemet fogván fogjátok végig járni az utat, és nem kell nyomasztania titeket egyetlen gondnak sem, ha csupán hisztek. Szolgálatomba léptetek, ebből kifolyólag átveszem tőletek minden gondot, földit és szellemit egyaránt. Birtoklom azon akarásotokat, hogy akaratotok az enyém legyen, ez alapján nem kötelezően Én határozom meg akarásotokat, gondolkodásotokat és cselekvéseteket, de Én igazgatom ezt az akaratot, amit önmagatok rendeltetek az Enyém alá, helyes gondolkodás, akarás és cselekvés végett. Így hát mindig is azt fogjátok cselekedni, ami üdvösségeteket szolgálja, és nyugodtan elengedhettek minden gondot, ami hatással van földi életetekre. Én határozom meg további életeteket, Én igazgatom úgy, hogy az megfeleljen az Értem végrehajtott küldetéseteknek, mert még nagy munkát kell véghez vinnetek, és hogy ezt kivitelezhessétek, kiemelten törődök veletek, nehogy túlságosan fáradtságos legyen a földi utatok, hogy boldogan és vidáman végezzétek el a munkát Értem és a birodalmamért.

 

Emiatt nem is kell egyetlen gondolatot sem veszítenetek afelől, mily módon fogjátok kivitelezni szavam terjesztését, hisz veletek együtt fogom járni az utakat, ahol szükségeltetik a beszédetek, és nektek semmi más dolgotok nem lesz, mint követni ezt a belső ösztönzést, ami azt jelenti, ha belső késztetést éreztek megszólalásra vagy akár hallgatásra, ha indíttatást éreztek hozzá. Mindig az Én szavam az, ami felszólít titeket valamely cselekvésére vagy elhagyására, és ti csak a belső ösztönzést kövessétek, akkor meg fog felelni számotokra, miképp cselekedtek, akkor tudok hatni bennetek és meg is teszem, mert akarjátok, hogy teljesítsétek az akaratomat, és így szívetekbe helyezem az akaratomat.

Bővebben…

BD – 1948.07.15-16.
4377. – Komoly figyelmeztetés …

 

Kaptok fentről még egy utolsó figyelmeztetést, mielőtt elkezdődnek a zavargások, melyek megfosztanak benneteket minden higgadt megfontolástól. Készüljetek fel, végéhez közeledik a nap … Vegyétek komolyan ezen szavaimat, ne menjetek el mellettük lagymatagul és közömbösen, hanem tekintsetek rájuk utolsó utalásként a hamarosan bekövetkező beavatkozásomra. És teljes komolysággal készüljetek fel arra, hogy egy izgalmas idő áll előttetek, ahol megváltásként fog tűnni hívó szavam, mert magatokra hagyatva érzitek magatokat Általam, mivel már nem halljátok szavamat a magasból.

 

Felhívom a figyelmeteket erre az időre és emiatt még egyszer behatóan szólok hozzátok, ismerkedjetek meg azon gondolattal, hogy elháríthatatlan az életkörülményeitek teljességes megváltozása és nagy bajba kerültök, de ennek meg kell történnie, mielőtt Én magam megjelenek. De akkor maradjatok állhatatosak és csakis szívetekben maradjatok Felém fordulva, hívjatok Engem, és ha nem hallanám meg, úgy hát hívjatok hangosabban … Úgy akarom, hogy eljusson Hozzám hívásotok, viszont a szívetekben akarom, hogy felhívjatok és nem figyelek arra, amit csak a száj beszél. Hosszas ideig nem fogtok hallani Engem, mert nem vagytok képesek önmagatokban fülelni a hangomat, de mindig is nálatok vagyok, és szüntelen hajlandó vagyok megsegítésre. Épp ezért legyen az imátok bensőséges és bizalommal teli megsegítésem iránt, és meg foglak hallgatni titeket és kinyilatkozok nektek, hogy erős legyen a hitetek és elviseljétek a földi ínséget.

Bővebben…