Krisztus Megváltó Műveletének támogatása

Mit jelent a „Krisztus Megváltó Művelete“?

 

Krisztus 2000 évvel ezelőtt jött el a Földre megtörni a Sátán/ellenfél hatalmát megváltó tette által, hogy ezután a lelkek/szellemlények elindulhassanak a Krisztus által szabaddá tett úton a fényes túlvilágba, mennyei hazánkba.

A megváltó tett óta minden időben felvilágosításban részesültek azon emberek, akik nyitottak volta rá és hallani akartak róla, hogy nyitva áll az Isten-Atyánkhoz vissza vezető út, azonban gonosz szellemlények minden tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy távol tartsanak minket Isten-Atyánktól.

Krisztus Megváltó Művelete, ami 2000 évvel ezelőtt kezdődött, jelen időnkben roppant törékeny szakaszában van, amit korszakváltásnak vagy végső időknek nevezünk. Krisztus emiatt együttes cselekvésre hív fel minket, hol kivehetjük részünket ebben a megváltó műveletben az Ő tanítványaiként ill. eszközeiként.

Krisztus Megváló Művelete akkor lesz sikeresen lezárva, ha minden bukott ember ill. Szellemlény újra hazatért az Isten-Atyánkhoz.

 

Mit jelent pontosan tanítványnak lenni Krisztus Megváltó Műveletében?

 

Tanítványnak lenni annyit jelet, közvetlenül, önkéntesen együtt működni Ő vele és Ő érte, ki a Jézus Krisztus, mindezt bármiféle külső kötődés, tagság nélkül. Jézus Krisztust szolgáló eszközként kell tekinteni magunkra és kiépítenünk Ő vele egy szoros, személyes, bensőséges kapcsolatot. Ez szárnyakat ad a saját, belső, spirituális fejlődésünknek, ami mindig is egyik fontos alapeleme az élettervünknek.

A tanítványok felvilágosítják embertársaikat Krisztus Megváltó Műveletéről és arról is, hogy a túlnyomó, zűrzavart keltő események és körülmények a világban a korszakváltás hatásait képezik.

„Tanítványnak lenni nem szükséges bármiféle kiképzés birtoklása, gyakorlatok és technikák elsajátítása és gyakorlása. Egyes egyedül a világos elhatározás, az akarat megnyilvánulása szükséges. Minden ember, ki őszinte szívvel Teremtője elé lép és mondja: „Atyám, ne az én, hanem a Te akaratod teljesüljön! Hass általam!“ És utána készen áll bizonytalanságban élni, nem tudván mit hoz a következő nap. Többre nincsen szükség.“ (Közlés az Isten szellemi világából)

 

Krisztus kijelentései tanítványai felé

 

„Azt kérditek: Hogyan tudunk segíteni a jelen korszakváltó idejében? Hogyan szembesíthetjük az embereket a Te Szavaddal, mikor tudni se akarnak Rólad?

Egyrészt, hogy felismeritek földi ittlétetek értelmét és az igazi szellemben cselekedtek és éltek.

Másrészt szolgálhattok az embertársaitoknak jó szívetekkel, azaz jó tetteitekkel! De legyetek óvatosak, legyetek okosak és gyengédek. Majd Én elvezetek hozzátok az embereket, akikkel szembesülhettek jó szívetekkel. A belétek ültetett erőm viszont csak akkor válik hatékonnyá, ha szeretetté vált a szívetek, ha tudatosan vagy tudatlanul csakis szeretetből indul ki minden cselekvésetek. Csak ezután váltok az Én igazi eszközeimmé.

Harmadsorban, küldjetek ki mindenhová jó gondolatokat, a családi kapcsolatokba és szomszédi viszonyokba is. És hogyan nézzenek ki a jó gondolatok? Arról van szó, hogy alapvetően jó beállítottsággal rendelkeztek, de eközben nem veszítitek szem elől a valóságot.

Ez az út, amit járjatok. Így elkezd ébredezni bennetek a szellem állapota. Én reám irányítjátok ki az életeteket és engeditek vezetni magatokat az Én Szavam által, amit eljuttatok hozzátok. Ti vagytok a megáldott kis seregem.“ (Jézus a Közepünk, 2020.01.12.)

„Most az egészen világos döntésről van szó, csak Én velem járni az utat és felismerni, hogy Én – ha készen álltok – mindent meg tudok adni nektek, amire csak szükségetek van feladatotok teljesítésére. Itt nem világra terjedő feladatokról van szó, hanem arról, hogy kisugározzátok a szeretetet, kisugározzátok a nyugalmat és a higgadtságot, hogy a környezetetekben lévő emberek, akik most remegnek, megérzik ezt és bizalommal hozzátok fordulnak és ti elhozzátok őket az Én szívembe.“ (EVO 2020.03.14.)

„Olyan gyermekekre van szükségem, akik bevethetők azok számára, akik most nagy válságba kerülnek, akiket megrázkódtat a félelem, akik nem tudják hogyan tovább, ő értük kell itt lennetek.“ (EVO 2020.03.14.)

„Igen, szeretteim, rövid idő alatt megéltétek most, milyen gyorsan megváltozhat a világ.“ (EVO 2020.03.15.)

„Segítsétek meg a még alacsony szellemek karmaiban szenvedő testvéreiteket helyes felvilágosítással az Én felszabadító, megváltó segítségemről.

Ismerjétek fel, csak akkor tudtok helyesen segíteni, ha előbb saját magatokon kipróbáljátok és elmélyítitek a nektek adott tanításokat. Csak ebben az esetben rendelkeztek a meggyőződés erejével. Jámbor szavak személyes megvalósítás és teljesítés nélkül csak keveset érnek.“ (S.Ch. 2020.02.28.)

 

Mi a Magyar Táltos Honlap feladatvállalása a Megváltó Művelet támogatásában?

 

A Magyar Táltos Honlap tisztán felvállalt feladata a Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus szavának hirdetése és terjesztése magyar anyanyelvünkön kiválasztott, részben személyesen ismert szó-testvérek által. Ezen túl szellemi segítséget nyújtunk minden hozzánk forduló testvérnek és felbátorítunk mindenkit az ŐS-ÚR közvetlen és személyes megismerésére és későbbi felvállalására a világ előtt.

 

Magyar Táltos Honlap

2021.06.10.