Isteni Akadémia, Párbeszéd, 10. lecke, 2020. április 5-én

 

 

Ember: «Tényleg te vagy Jézus Krisztus?»

 

Krisztus: «Igen, Én vagyok.»

 

– «Az emberek várnak az Újrajöveteledre. Miért nem jössz el újra?»

– «Már itt vagyok, hisz beszélek hozzád.»

– «Úgy értem igaziból, húsbéli és vérbéli testben.»

– «Már megtettem.»

– «Beavathatnád az emberiséget az isteni titkokba.»

– «Ezt is megtettem már.»

«Reményt adsz, szüksége van a világnak reményre!»

– «Ennek a világnak már nem lesz elég a remény!»

– «Hol marad most az Istened kegyelme?»

– «Az Isten kegyelme 2000 évig tartott.»

– «Nem értett meg Téged az emberiség, de most készen áll rá.»

– «Ahelyett, hogy megmásznák a hit hegyét, újabb és újabb köröket tesz meg az ember a hegy körül, mert nem tudnak elengedni.»

– «De oly sok keresztény van, ők felismernének Téged!»

– «Hiszékeny vagy. Nem engedné a képzeletük.»

– «Szerintem igazságtalan vagy velük szemben.»

– «Te nem ismered az embereket, mert önmagadat sem ismered. Minden eszközt bevetnének Ellenem, elintéznének és eltüntetnének.»

– «Vannak emberi jogok, törvények és népszövetségek…»

– «Nézz csak oda: Szem láttára ölnek a világotokban, élik az igazságtalanságot és kimagyarázzák a kegyetlenséget.»

– «Igen, de Téged nem lenne olyan egyszerű félreállítani.»

– «Szellemileg zavarodottnak és beszámíthatatlannak nyilvánítanának. Ne kapaszkodj ezen világba. Amit megtartani akarsz, azt elveszíted.»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 9. lecke, 2020. április 4-én

 

 

Krisztus: «Rendezd az életed.»

 

Ember: «Hogyan rendezhetem az életem?»

 

– «Légy igazhitű.»

– «Mit értesz ezalatt?»

– «Légy őszinte.»

– «Mennyire?»

– «Egészen és teljesen.»

– «Kicsinységekben is?»

– «Főleg a kicsinységekben kezdjél el őszinte lenni.»

– «De az nem is olyan rossz dolog!»

– «Minden kicsi növekszik és nagyobb lesz.»

– «De manapság nem jutsz semmire szükséghazugság nélkül.»

– «Mondja a világszellem, ki beszél benned. Gondolj a kihatásaira.»

– «De milyen kihatásokra?»

– «Őszintetlenséged hiteltelenné tesz téged.»

– «Hisz nem vagyok hülye! Senki sem látja mit gondolok!»

– «De te ismered az igazságot önmagadról, ezért elkezded ámítani önmagad. Beléd beszéled, hogy egyáltalán nem rossz és senkinek sem árt.»

– «Úgy érted hazudok saját magamnak?»

– «Hazudsz, saját magadnak hazudsz és azt hiszed mások hazudnak neked.»

– «Mi köze van az én felfogásomnak mások iránt a hazugságaimhoz?»

– «Nő benned a bizalmatlanság, mert nem vagy őszinte. Ez a megfelelés törvénye. Hozzávetőlegesen hitelességed veszted minden hazugsággal és kárt okozol lelkedben.»

– «Az agyamra mennek a válaszaid, mégis vonzóan hatnak rám.»

– «Az emberszellemet idegesíti, a szellemembert vonzza. Mint egy mágnes esetén, két lehetőség van: taszítás és vonzás.»

– «Ha igazat beszélsz és az is vagy, akkor tudnom kellene róla és éreznem kellene?»

– «Döntened kell a világszellem és az Istenszellem között, a korszellem és a szellemkor között.»

– «És merre vonz engem, ha melletted döntök?»

– «Egy új földre határok és falak nélkül, az igazság, az igazságosság földjére.»

– «És hol találom ezt az új földet?»

– «Bensődben, itt és most a jelenben.»

Bővebben…

Belátás, 2020. április 18-án

 

 

Láttam egy csoportot Isten szellemében összegyűlve. Fehérbe voltak öltözve. Fénylények seregei voltak velük. Ők az elsők, a bárány jelét viselik homlokukon, elfogadták a megváltást, megértették, elfogadták. Közepettük látok egy hatalmas nagy tűztálat, látom Krisztust, méreten felüli a nagysága. Kezében tartja a tűztálat. Minden magasztos, ájtatos, csendes és tisztelet teljes, mintha megállt volna a világ lélegzete. A tál tele van áldozattal, fájdalommal és szenvedéssel. A tartalma égni kezd és egy hatalmas angyalkórus felemeli a történés magasztosságát. Aztán Krisztus beáll a tűzbe, kitárja karjait, átváltozik élő, hatalmas kereszté, mégsem égeti el a tűz. Felveszi magában a tüzet és eggyé válik a kereszttel. A kereszt vérvörös lesz és az angyalkórus megénekeli a fájdalom keresztjét, nagy hatalommal énekel a győzelemről, a fájdalomról, szenvedésről és halálról.

 

És most az egész világegyetem egy olyasféle alkony- és hajnalpírba öltözik, mint amilyennek látszott az égbolt az utóbbi napokban. A Krisztusi alak közepéből most sugározni kezd egy egyre világosabb fény és ott, ahol Krisztus állt, most egy óriási kereszt áll. A hatalmas fénykereszt emberi szemek számára láthatatlan, azonban érzékeny emberek számára érzékelhető. Felállíttatott a lélekvilágokban és a bukásvilágban, és reményjel lett a lélekvilágok és a Föld emberei számára. Ez a feltámadott Krisztus győzedelmi keresztje. Ez lesz mindazok győzedelmi keresztje, akik mosdatottak Krisztus vérében. Ez a fénykereszt előkészítette azt a helyet, ahol Krisztus a Földre érkezett, ahonnan megindította győzelmének diadalmenetét. Németország közepén áll láthatóan mindazok számára, akik bár vakok voltak, de már látnak.

Bővebben…

Válasz 2020. április 18-án

Azokhoz, akik keresik az értelmét, azokhoz, akik felismerik, hogy leragadtak e világ zavarodottságában és eltévelyedésében, akik üresnek érzik magukat és új utak után keresnek, mivel felismerik, hogy az eddigi utuknak nincs értelme: Kezdjétek egy egyszerű kérdéssel kézbe venni létetek képződött gyapjúgomolyagát. Kezdjétek e kérdéssel: «Mit akarok?»

 

És ha őszintén álltok neki e kérdés megválaszolásához, akkor a nektek szánt helyzetekben és döntésekben meg fogjátok állapítani, hogy az első ábránd, ami fogva tart titeket, az, amiben saját magatokat ámítjátok! Ez tudatosuljon bennetek amellett, mely környezetben hasonultok leginkább és hol vagytok ill. cselekedtek gátoltan. Az őszinte szívvel megválaszolandó kérdés a következő: «Kinek a kegyében állok és szándékozom továbbra is? És miért?»

 

Ha ekképpen önmagatokat tükrözitek ezen kérdésekben, látni fogjátok a saját gomolyagotokat, mely rabul ejt titeket, nehézzé és nehezebbé teszi az életeteket. Az életben állni annyit jelent, hogy a szabad akarat egyik iskolájába lettetek vezetve. Arról van itt szó, megtanulni a kihatásokat, viselni a következményeket és megtapasztalni ill. kibővíteni a még meglévő határokat. Mind akkor, mikor leadjátok ezen szabad akaratotokat – ami hozzá tartozik az emberhez – egy rendszer vagy másik ember részére, az életerőellátás egy részét elzárjátok. És ez az alultáplált rész már nem lesz kellőképpen ellátva, el van torlaszolva az ellátás elől. Ez egyszer lelki egyensúlyhiányhoz vagy rossz érzethez vezet. Nem vagytok erőben, nem érzitek jól magatokat, szeszélyesek lesztek, levertek vagy erőszakosak. Ekkor gyakran a körülményeket hibáztatjátok, vagy a felebarátotokat. Rossz közérzetek következményeképp elterelitek figyelmeteket olyan dolgokkal, amiket az ellenteremtés felkínál nektek elterelésképp: Kenyér és játék, szórakozási mánia, erőfitogtatás és látszatvilág az, ami által rövid távon jobban érzitek magatokat. Ez odáig vezet, hogy ezek után már csak ebben az ábrándban tartózkodtok és egyre jobban belegabalyodtok. De szándékotok és cselekvésetek őszinte felülvizsgálatában rejlik a kulcs önmagatokhoz és feladatotokhoz, s végül az értelmének annak, miért is születtetek le. Ez a nyom nem az emberetek boldogságába vezet titeket, amit árulnak nektek értelemként az ellenteremtésben, hanem a lélek boldogságába vezet titeket, mely a lélektervének teljesítésében talál értelmet! Értsétek: A kezdet ti bennetek van, nálatok és veletek!

Bővebben…

 Üzenet a világnak 2020. április 22-én

 

 

Így hát értsétek és fogjátok fel jelen időtök kegyelmét, melyben Én, Krisztus, páros lényemmel munkálkodom a női rész megsegítésén és teljességébe találásán. Ezen teljességből most a következő áttekintést adom nektek, hogy könnyebben belátásra jussatok.

 

A nők is keresték szerepüket az ellenteremtésben. Ők a három kecsesség. A szorgos, a hiszékeny-szép és az agyafúrt.

 

A szorgos alkalmazkodott a ravaszhoz, kiszolgálja őt és meg akar felelni neki, szorgalmas és kettő helyett dolgozik. Ő a jó gyerek, amely teljesítmény és higgadtsággal által alkalmazkodott a rendszerhez és alárendelte magát a rendszernek. Jeligéje, hogy a rendszerrel együtt ússzon és nehogy feltűnjön valami rosszal.

 

A második kecsesség, a hiszékeny-szép, butusnak, áldozatnak teteti magát, mely szívesen megmenteti magát valaki erős által. Aztán ő a hős, ő viszont a segítségre szoruló, aki ezáltal még erősebbnek tünteti fel az erős valakit.

 

A harmadik kecsesség átlátott a játékon és agyafúrt játékával kijátssza a szorgalmast és a hiszékeny-szépet.

 

A szorgos eléri helyzetét és állását a társadalomban azáltal, hogy mindent kitűnően elvégez, besorakozik és alárendeli magát és kettő helyett dolgozik. Mindegy mely rendszerben tartózkodik, kitűnik a teljesítményével. A második kecsesség az ártatlan-áldozat viselkedésével tűnik ki és azáltal nyeri el a figyelmet, hogy segíteni kell neki, ő a gyenge, aki nem ismeri ki magát, viszont elég szép ahhoz, hogy észrevegyék őt. Bájaira épít és arra, hogy ő a gyenge nem és az is lehet. A harmadik kecsesség, az agyafúrt ravasz és gátlástalan játékot játszik. Egyszer a bájait veti be, máskor a segítségre szorultságát, kívülre szorgalmasnak tűnik hízelgés nélkül is és rejtve játssza játékét. Kijátssza a többieket és felhasználja saját céljára azokat, akikre éppen szüksége van, hogy ő maradhasson középpontban. Ő körül forog a világ. Ő nem a hercegnő, hanem a királynő, aki kinevezi és igazgatja az udvartartását, anélkül, hogy az alattvalói ezt észrevennék. Viszont aki nem rendeli alá magát, az meg is fogja érezni. Ön vezérelt és nem enged belenézni a kártyáiba. Minden szükségeset megtesz azért, hogy komolyan vegyék, hogy megkapja a szükséges tiszteletet. Szép, karcsú és eszes, és ezzel minden alfaját el tudja játszani. Márkajegye a gátlástalan agyafúrtság, amivel tevékenykedik és mindenkit fel tud használni a saját céljára.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. április 21-én

 

 

Lássátok és ismerjétek fel mindenben a rendszert, a démoni és sátáni elv rendszereit, mesterkedését. Mely eszközökkel harcolnak azok ellen, akik nem akarnak többé részesei lenni, akik bírálóan kérdezgetnek vagy akár számadást követelnek? Üldözik, kirekesztik őket és cserben hagyják őket, igen, elátkozzák őket és száműzöttek lesznek. Ezek néhányak a büntetési intézkedések közül, csupán néhány eszköz, mellyel az Én birodalmam ellenfelei dolgoznak és dolgozhatnak.

 

Az ellenteremtés felismerése és felfedése lehet fájdalmas számotokra, viszont feloszlik majd a köd és ezzel bennetek is világosság terem. Tudjátok, sokan vannak, akik várnak, akik még nem bíznak érzéseikben, melyek felmutatnák nekik, hogy mi minden halad rossz irányba. Ebből is keserű ébredés lesz, egy mély megrázkódtatás.

 

«És mi fog megmaradni?», kérdezitek. Egy áttekintés, ami értelmet ad, egy nagy felismerés és világosság a hihetetlen megtévesztésről, a csábításról, amit ilyen méretben senki nem tartott elképzelhetőnek és amit sokan nem is támogattak volna! A bűn és a bűnösség ott kezdődik, ahol tudatos és szándékos a cselekvés Isten parancsolatai és az Én akaratom ellen.

 

Sokan, sokan lett feláldozva az igazságért, sok, sok igazságtalanság és szenvedés lett elviselve, sok, sok gúny és megalázás lett eltűrve. Mindazok, akik fel nem tűnő életben, nagy teljesítményt, rejtett győzelmet értek el szellemben, de győzelmet arattak a minden földlakó számára ismert félelem felett is, mindazon győzelmeket, melyek együtt és egymásért történtek, eleget hoztak le a Földre Isten erejéből, Isten hatalmából, Isten igazságából és gyönyörűségéből, hogy megtörténhessen a fordulat. A mérleg kiegyenlített, a hatalmak patthelyzetben állnak egymással szemben. Jönnie kell a birodalmamnak és jönni is fog! Meg kell történnie az akaratomnak és meg is történik! Legelőbb csendben történik, halkan és láthatatlanul, de tudjátok: Megtörténik! Megtörténik mindazok szívekben és lelkében, akik Hozzám fordulnak, akik tisztítják műveiket, szavaikat és gondolataikat, elhagyják az anyag félelmét és fájdalmát, hogy rászolgáljanak a lélek fehér ruhájára, Tisztán és tisztaságban felkentekké válnak, homlokuk meg lesz jelölve a megváltás báránya által, kinek neve Krisztus és akinek neve a Földön Jézus volt, egy egyszerű ácsfia, a világ kiváltságai nélkül, elismerés nélkül, befolyás nélkül, mert kiváltság, befolyás és elismerés az ellenteremtéshez tartozik. Mindezek az óriások világbirodalmának a kitüntetései. Jézus, az ácsfia azért jött a világotokba, hogy elhozza nektek az igazságot, amelyik kivezet benneteket a belső szolgaságból. Mostanra már kétezer évvel tovább vándoroltatok és ti lesztek az elsők, akik megtanulják megérteni, akik meg tudják majd érteni, mit is jelent valójában és igazában a Fiam üzenete és megváltásának az értelme.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. április 20-án

 

 

Hívó Szavam küldöm északra, délre, keletre és nyugatra: Kelj fel kereszténység! Én, Krisztus hívom mindazokat, akikben ég még a parázs: Gyújtsátok meg hitetek tüzét szívetekben! Sion itt van! Bennetek van! Ez az a hegy, amelyen mindenki találkozik és együtt ünnepel, a hegy, mely az árnyékvilág fölé emelkedik a Belém vetett hit által, a szellembe történő felemelkedéssel, Atyánkba vetett bizalom által és legutoljára, fent a csúcson az egymással való összeköttetés által! Hagyjatok fel az egyenkénti csoportokba való feloszlással és összeveszni kicsinységeken és értelmezéseken! Én vagyok a Megváltótok, Megmentőtök, a királyok Királya, a győztesek győztese! Hívom Európa keresztényeit: Kelj fel! Kelj fel és lépj a győzelmi diadalmenet soraiba, ha követni akarsz Engem! Feltámadtam. Most eljött a ti feltámadásotok ideje: Keljetek fel, ti keresztények, követőim, ti, akik éreztek Engem a szívetekben, akik kapcsolatban érzitek magatokat Velem, keljetek fel! Örvendjetek azoknak, akik szívükben és ajkukon viselik a Nevem és legyetek egy család, mert egy nép vagytok: Az Én népem! Ez a nagy ébresztés ideje, az idő, melyben megtanuljátok megérteni, hogy az utatok része a fájdalom és a szenvedés! Fogadjátok el, győzzétek le, és győzzétek le azt, ami gyengíti embereteket és emelkedjetek fel lelketekben a szellem fenségességébe és erősségébe! Mindazok összegyűlnek majd Velem Sion hegyén a Harmadik Időben, akik követtek, azok, akik maguk mögött hagyták a hit hegyéhez tartozó köves utat és szegényes sivatagot.

 

Rólad van szó, te, aki imádban megnyíltál Előttem szívedben, rólad van szó, aki áhítatosan énekelted a győzelmi diadalomról szóló dalokat, te, aki lángoló beszédeket tartottál Rólam, te, aki összejöveteleken és közösségekben hűséget esküszöl Nekem, te, aki Szavamat terjeszted az utcán és szórólapokat osztasz szét háztartásokba. Eljött az idő, melyben formát vesz fel a menet, mindegy melyik vallásból vagy hitközösségből, mindegy milyen felállásból. Átmegyek soraitokon, bekopogok a szívetekbe! Itt vagyok! Veletek, köztetek és bennetek is kívánok jelen lenni. Lépjetek be ezen kapcsolatba, nyissátok meg szíveteket! Itt az idő! És tudjátok: Bárányaim ismerik a hangomat, felismerik a hívásomat. Itt az idő felkelni a kereszténység romjaiból és felébreszteni, amit még fel lehet!

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. április 19-én

 

 

Az ellenteremtés három óriása: Hatalom, gazdagság és megtévesztés

 

Az első óriás: A hatalom, az uralkodó, a csináló, az erőszak

 

A második óriás: A gazdagság, a mammon, a lelkiismeretlen

 

A harmadik óriás: A megtévesztés, Babilon szajhája, a gátlástalan

 

Tudd, ezen világ hatalmai olyanok, mint két fivér: Az okosabb és az erősebb. Az egyik az erőre bízza magát – az erősebb erejére, győzelemre és vereségre. A másik az eszére épít – a logikára, a tudásra, tervére és ravaszságára. A nővér ezen szövetségben a csábításra, a megtévesztésre, a befolyásolási képességére, előérzetére épít, mellyel nagy ravaszsággal képes megbabrálni és irányítani és megemeli önmagát vezetői posztba, és az Én nevemben lép fel olyan vezetés alatt, mely nem az Enyém.

 

Ismerjétek fel, ez a három óriás együtt építette fel az ellenteremtést, amiben éltek. Most eljött az idő, mert Én, Krisztus, elindultam győzelmi menetelemen az ellenteremtésbe, s most lelepleződésre kerül jelen időbeni eszközöm által! Nagy belső megerőltetéssel és összpontosítással lehetővé vált ez a látás, ez a belátás és rálátás, amiben most a világ részesül.

 

Valóban, valóban, ezen szavaimmal intelek titeket: Ismerjétek fel a játszmáit, mégpedig a hatalom, a mammon és a megtévesztés játszmáit! Élezzétek tekinteteteket és észlelőképességeteket és hagyjátok abba végre az óriások támogatását! Nincsen semleges talaj a Földön, bele vagytok szőve, mondhatni becsempészve az ellenfélhez tartozó birodalom rendszereibe. Ez a bukásvilág, ami egy ellenteremtést épített fel magának. Ez mindaddig fennáll, míg emberek vannak, kik támogatják erejükkel ezt a birodalmat. Emiatt kapjátok ezt a felvilágosítást, emiatt vagytok ti azok, akik belátást és rálátást kaptok. Ó, lássátok, meg kellett ezt tapasztalnotok, hogy megtanuljátok megérteni, tapasztalás által megismerni az igazságot.

 

Az első óriás, a csináló, a hatalmat szolgálja. E hatalomért veti be magát, ezért harcol és meghódít, ezért vett birtokba. Megvédi a hatalmat és mindent, ami hozzá tartozik. Kinek adatott ez a hatalom? Ők a hatalmon lévők, az egyedül uralkodók, a megvesztegethető politikusok, királyi házak és ezek grófjai és hercegei, akik seregei kivonultak és elfoglaltak országokat és alattvalóikká tettek népeket. Az uralkodó uralkodik, ő az erősebb és legyőzi azokat, akik gyengébbek. Uralkodik, és úgy véli joga van hozzá. Van neki hadvezére, serege, katonája, van udvartartása, kegyence, földbirtoka és java. S főleg vannak főleg alattvalói, a gyengék, akik örülhetnek, hogy hódolhatnak neki, szolgálatában állhatnak, dolgozhatnak neki. Legyenek hálásak neki a védelemért és a biztonságért, amit megad nekik. A hatalom, az uralkodók és a kormányok rendelkeznek őrökkel és titkosszolgálatokkal, kémekkel, besúgókkal is, akik ellenőriznek, kikémkednek, az alvilágban tevékenykednek és gondolkodás nélkül bevetnek erőszakot és megkerülik a törvényeket. Ezek jól fizetett ügynökök, bárhol mozoghatnak, mégse tűnnek fel sehol, viszont igyekeznek megtartani uralkodóik hatalmát, kiépíteni befolyását és kifejleszteni új tervet még több hatalom megkaparintásáért.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. április 18-án

 

A nagy ébredés azokkal veszi kezdetét, akik a fény, az igazság és az igazságosság felé fordult életet folytattak és folytatnak, akik nem hagyják magukat többé megtéveszteni, és akik ismerik olyan jól és olyan mélyen az ellenteremtést, hogy nem támogatják többé az energiájukkal. Inkább a felvilágosításra és a felemelkedésre összpontosítanak, nem próbálják már segíteni ezen világ megmentését, mert értik és megértették, hogy végül is ez is csak az ellenteremtést szolgálja. Az erőfelbomlás nem azáltal fog végbemenni, mert harcolnak ellene, hanem azáltal, hogy elhagyják az ellenteremtést. Azok, akik elhagyják a bűnbeli utat, azok nem adják többé erejüket és energiájukat a bukási világ kiépítésére. Törvényszerű életvitelükkel tovább emelik a Föld rezgését és tudják, minden, minden élet az Én kezemben van. Ők azok, akik tudják, már nem a fenntartásról van szó, hanem a megemelésről, mindennek a megemeléséről. Tudatosságot teremtenek a Békebirodalom számára, amelyben Krisztussal együtt fognak élni. Mindenki számára érezhető rezgésváltozás következik, ami az eszközeitekkel nem lesz mérhető. A finom érzésű ember viszont érezni fogja testében a kihatások átmeneteleit. Az átmenetelt a szellemerő fokozott besugárzása okozza, ami a testen láthatóvá fogja tenni a lelki kötelékeket.

 

Az emberiség ebből a tapasztalásból megtanulja majd jobban besorolni és megérteni ezeket az utóhatásokat. Tudjátok azt is, hogy ez időben sok tűrőlélek segédkezik. Azoknak segítenek, akik jó szándékúak, viszont nem akarják elismerni Krisztust és a megváltó erejét, mert szenvedtek olyan embertestvérek miatt, akik visszaéltek a nevével. Mindazoknak most még több erő adatik az útjukra. Minden vezetés, minden cél ezen időben az enyéim számára Krisztus lesz. Ő beteljesítette a lélek útját, a lélek utazását és tudja, mire van szüksége mindenkinek. Ő összeköt és van. És az Őt követők is eszerint tegyenek. Bárhol is elhatároltok és elválasztotok, lépjetek az összeköttetésbe. Kérlek benneteket, lépjetek a belső összeköttetésbe. Tudatosuljon bennetek, hogy a válás nem vezet az egységbe, nincs a teremtés Mindenségszellemében és azok, akik a válást tanítják nem állhatnak az Én akaratomban! (1)

Bővebben…

Válasz 2020. április 16-án

Szavaim, melyeket e világba intézek, kimutatják hatásukat azokban, akik olvassák ezen üzeneteimet, azokban, akik érzik őket, és azokban, akik nem akarják elhinni, hogy ez az ÉN Szavam és adatásra hivatott. Nem az a szándéka, hogy megfeleljen az emberi gondolkodásotoknak és érzéseteknek, hanem sokkal inkább az, hogy a bensőtökbe vezessen titeket és megkapjátok ehhez segítségem és kegyelmem. De sok üzenetem és szavam fennakad az elmétekben. Megerősítést kerestek, megcáfoljátok a Szavamat, hamisnak nevezitek vagy akár félrevezetettnek. Feltevődik a kérdés, ki képes erre, ki érzi magát elhivatottnak? Ó, tudjátok és értsétek: Meg kell még tanuljátok, hogy nagylelkűen és türelemmel, de alázatosan kezeljétek eszközeim különbözőségét, ami ténylegesen fennáll szellemi jellemük végett. A Belső Kereszténység útján éppen ez a különbözőség lesz a következő nehézség. Minél kisebb bennetek a törekvés valami kijavítására vagy helyesbítésére, annál inkább adott a szabadság, ami a mai időkben forrásaim minőségi elvét alkotja.

 

Ó, higgyétek és értsétek, ti igazsághordozók: Tanuljátok meg élni, igazán élni, ami az igazságotok! Hagyjátok el múltatok régi mezejét. Legyetek igazhitűek életetek minden terén; legyetek egyenesek, és egyenesedjetek fel! Úgy, hogy Velem együtt ránézhessünk az életetekre, szégyent éreztek és megtanuljátok az Én szememmel, az igazsággal látni műveiteket és jövőbeni műveiteket. Emellett őszinteség bevonásával arra használhatjátok a viselkedésetek feletti felismerést, hogy azokkal haladtok előre, akik kivezetnek ezen idők zavarodottságából és eltévelyedéséből. Melyikőtök tudna őszinte szívvel, a tisztaság és az irgalmasság kardjával szembenézni az ellenteremtés hatalmaival? Mindazok, akik erre képesek és elhivatottnak érzik magukat, titeket hívlak Én, az Istenetek és Atyátok, erősítsétek egymást, támogassátok egymást és legyetek hálásak a tudatában annak: Én, az Istenetek és Atyátok, sok csatornán keresztül hatok!

Bővebben…