ikon-aus-liebe-zu-gott

Szeretett fiaim és leányaim, némelyiketek kérdezi, miért térek vissza újra és újra a Belső Munka fontosságára, miért képezi a kinyilatkoztatásaim középpontját. S van aki úgy véli, hogy biztosan jó és segítő lenne, ha az eddigi, az elmúlt évszázadokon keresztül a hűségeseim által közvetített világba áramló tudást felülmúlva további, lehetőleg magasan, sőt kimagaslóan érdekes adatokat kaphatnának. Minél több tudást halmoznak fel, úgy hiszik, annál hamarabb érnének a karjaimba és találnának a szívemhez.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fivéreim és nővéreim, Én, Jézus Krisztus, a szeretet az Atyában, felemelem szavam, hogy ismét ráirányítsam tekinteteteket egy olyan dologra, amit bár mindannyiótok ismer, de egyszerűsége mellett mégis olyannyira összetett, hogy újból és újból szükséges megvilágítani egy másik szemszögből is, ami által nyilvánvalóvá válik számotokra még több háttérkép és összefüggés. A mindent átfogó, isteni szeretetről beszélek.

Bővebben…

Ünnepóra 2015. július 11-én Radentheinban

 

ikon-biblia-szivBensőleg szeretett Üdvösségünk Jézus Krisztus, szeretett mennyei Atyánk, köszönjük jelenléted és kérjük védelmed és az áldásod reánk és erre a házra, mindenkire, akik ebben a házban élnek és dolgoznak. Köszönjük Neked az élelmet, a szavadat, amivel most megszeretnél ajándékozni minket. Ismered szívünk állapotát és tudod mire van szükségünk.

 

Így most kérhetjük a szavadat a Te szerető atyai szívedből, üdvösségünkért, a mi és a testvéreink és a világ és a világmindenség  áldására. A Te fényed ragyogjon minden teremtettre, az egész teremtésre és a szellemi világokban is, mert ott is szükség van a Te fényedre és a Te szeretetedre, a Te áldásodra különképp.

 

Legyen Tiéd a hála és a dicséret és a dicsőség, most és mindörökké.

Ámen

Bővebben…

ikon-beszel-a-szeretetMiért keresitek az élőt a halott értékek közt?

Miért keresitek azt, ami boldoggá tesz titeket, leginkább a külvilágban?

Miért keresitek a békét szinte mindig a külvilágban?

Mondjátok meg Nekem, miért csak feltételesen hisztek az Én Szavamban?

Nem mondtam nektek: „Az ISTEN királysága nem olyan mint az emberek birodalma? A külvilágban nem fogjátok megtalálni. Arany képekben és szavakban nem fogjátok megtalálni. Már eljött, a szívetek közepében van. Ott van, ahol az Én Szellemem van és ez a szívetek közepében van!”

Az igazi és valóságos létetek közepében; az életszikrátok közepében, azaz a valós létetekben hat a szellem[1], amit Én teremtettem.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fivéreiem és nővéreim, amikor kétezer évvel ezelőtt kihirdettem tanításomat a zsidó népnek, alkalmazkodnom kellett az emberek, a hallgatóim tudatához. Ez ma sincs másképp. Ebből arra a következtetésre jutni, hogy az Isten Szellemének nincs már több mondanivalója az emberek számára, mint amit eddig kinyilatkoztatott, az egy végletes tévedés, melybe mindazok esnek, akik azt hiszik, hogy a beszűkült, emberi látószögükkel bíráskodhatnak az örök, időtlen Szellem határtalan lehetőségei felett.

Bővebben…

ikon-beszel-a-szeretetFelismerésed mélyéből áramlik a Szavam ebbe a világba.

 

Felismerésed mélyéből adom neked a szót, hogy azt a külső burokjába formáld. Így mindenki számára felismerhető és értelmében felfogható ez a szó.

 

A megértés mélyéből formálódik az emberben mindaz, amit felismer. Semmi olyan nem keletkezik az ember számára, ami nem saját önmagából ered. Hát halld és írd le, mivel Én az ember közepéből jövök őhozzá, hogy meghalljon Engem.

Bővebben…

ikon-biblia-keresztJézus Krisztus Imakörének összejövetele

  1. június 13-án Rossbrunnban

 

 

 

Ima:

 

Uram, köszönöm Neked, hogy érezhetem a szeretetedet, szintúgy a leányomban is. Eddig még soha nem éreztem ezt, de már csak ha hallom a hangját, már teljesen boldog vagyok.

S ekkor megfordítottam és feltettem a kérdést, Te vajon ugyanolyan boldog vagy-e és örvendesz-e annyira, ha a mi hangunkat hallod, miközben Tehozzád imádkozunk őszinte szívvel?

És úgy vélem, igen, így van és még sokkal, sokkal erőteljesebben, ahogy nem is vagyunk képesek felfogni. És ez leírhatatlanul szép.

Gondolok az idősebb emberekre is, akik gyakran már betegek, kiket a munkámban ápolok. Szükségük van Reád. Sokszor egymagukra hagyottak, senkilyük sincs a családból, aki törődne velük. Csupán látniuk, felismerniük kellene Téged.

Sokszor látom, milyen jót tesz nekik, ha kis időt, kis szeretetet ajándékozunk nekik. Ez már mindent jelent számukra. Köszönöm Neked.

És Te tudod, mennyire szomjazok a Te szavad iránt. A Te szavad egyszerűen minden. És ez az egy hónap, míg újra összejövünk itt a kis csoportunkban, imakörünkben, az már majdnem túl hosszú. Olyan vagy mint egy tankoló hely, de vajon ki megy egy kocsival egy hónap hosszat anélkül, hogy feltankolna?

Nagyon örülnék, és kérlek Téged, hogy hallhassuk a Te hangodat. Köszönöm Atyám.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottJézus Krisztusként Én Vagyok az Atyában a szeretet, és ma, szeretett fivéreim és nővéreim, ismét mélyebben bevezetlek benneteket az isteni törvényszerűségekbe, eközben kérlek kövessétek a szívetek logikáját, amit tanítok nektek; mert a mennyek fiai és leányai szabadon teremtettek és magukban hordozzák azt a tehetséget, hogy eljuthassanak a felismeréshez és felelősségét viseljék döntéseiknek és tetteiknek. A szív logikája lehetővé teszi számotokra, hogy a gyakori, pusztán megtanult hinni-kell gondolatmintából felemelkedvén eljussatok a saját, belső megértéshez.

Bővebben…

Húsvét vasárnapján

2015.04.05-én reggel 6 órakor

 

Egy mennyei ajándék húsvétra.

 

 

Ima:
ikon-ceruzaÖrökkön szeretett, szent, dicső, jóságos, mindenható Atyám Jézus Krisztusban, hálámat, szeretetemet, vágyódásomat Irántad – hogy öltsem szavakba?

Ez valószínű sohasem lesz lehetséges e Földön.

Talán néhány zeneszerzőnek sikerült felemelő szépségű művével.

Néha versekkel, sorokkal is sikerülhet kifejezni a nagy igazságokat azok kiegyensúlyozottságában és egyszerűségében.

 

És a Te fényed, ami Szavaidban lejön a Földre, amit fogadhat néhány gyermeked, sokszor  esik lelkünk mélyére és kifejti ott hatását mint az emberben is, a Te akaratod és a mi készségünk szerint, a Te szavad elfogadására.

 

Atyám, kedves Úr és Üdvözítő, Istenem, szerettem, Jézusom, letérdelek Előtted, megnyitom szellememet kehelyt formáló kezeimmel, fogadom a Te fényedet és a lelkem iszik az élet vizéből. Ráfolyatja a tiszta vizet az agyamra és ez képessége szerint szavakat formál belőle.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fiaim és leányaim, ha elébe teszem kinyilatkoztatási szavamnak az örök igazságot, hogy Én Vagyok a szeretet, ekkor ez nem amiatt történik, mert szükségesnek látom, hogy emlékeztesselek benneteket rá. Benne élek minden szívben, ismerem az Irántam tanúsított szereteteteket. Hanem egyedül abból kifolyólag történik, hogy -ismét- tudatosuljon bennetek a szeretetem jelentése, és hogy a szeretetemet szükséges az eddiginél alaposabban szemügyre venni.

Bővebben…