ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fiaim és leányaim, mai kinyilatkozó szavam legelején emlékeztetlek benneteket arra, kik vagytok: az Én gyermekeim, a mennyek teremtményei, szellemi lények leírhatatlan szépséggel, elképzelhetetlen erővel és egy kozmikus, mindent átfogó tudatossággal – akkor is, ha átmenetileg leszülettetek egy emberi testbe, amit majd ismét elhagytok. Amit magatokban és felebarátaitokban láttok, és amivel magatokat és embertársaitokat oly gyakran azonosítjátok, az nem más, mint egy egyéni, szellemi személyiség mulandó árnyéka, amibe beleültettem több isteni tulajdonságomat. Én, Istenetek és Atyátok, Én teremtettelek benneteket, és amit teremtek, az hibátlan;és semmilyen hatalom nem képes megakadályozni abban, hogy örökkön fentartsam az Általam teremtettet.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fiaim és leányaim, olyan időben éltek, melyben egyre fontosabbá válik a szoros kapcsolat felvétele Énvelem, a ti mennyei Atyátokkal. Ha már megtettétek az első lépéseket vagy akár már többet is ebben az irányban, akkor tudatosítsátok, hogy kapcsolatunkat szükséges átalakítani szeretettel teli viszonnyá. Bár mindig is fennállt ez a szükségesség, de az időtök kezdetleges zavara egyre erősebben felmutatja nektek, hogy ne csak megfogjátok a kezemet és többé el ne engedjétek, hanem engedjétek magatokat vezetni Énáltalam, mégpedig gondoktól mentesen és szívben-lélekben megerősödve.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fiaim és leányaim, nem is oly rég közöltem veletek a Kinyilatkozó Szavamon keresztül, hogy megkezdődött a végső küzdelem. Mivel legtöbben köztetek nem tudják, mit képzeljenek el a „végső háború” kifejezés alatt, mert aránylag jól megy nekik, és mivel környezetükben nem érzékelnek háborút világra kiterjedő, harci összecsapások értelmében, emiatt bár hallják a Szavamat, de nem ismerik fel azt kellő mélyében. Ami egyidőben azt jelenti, hogy senki sem gondolkozik el azon, mily alapvető változások előtt áll, miképp viselkedjen helyes módon eljöttekor, és milyen lehetőségek kínálkoznak annak, aki készen áll kivenni saját jó részét a változásokban

Bővebben…

 

ikon-aus-liebe-zu-gott

Szeretett fiaim és leányaim, némelyiketek kérdezi, miért térek vissza újra és újra a Belső Munka fontosságára, miért képezi a kinyilatkoztatásaim középpontját. S van aki úgy véli, hogy biztosan jó és segítő lenne, ha az eddigi, az elmúlt évszázadokon keresztül a hűségeseim által közvetített világba áramló tudást felülmúlva további, lehetőleg magasan, sőt kimagaslóan érdekes adatokat kaphatnának. Minél több tudást halmoznak fel, úgy hiszik, annál hamarabb érnének a karjaimba és találnának a szívemhez.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fivéreim és nővéreim, Én, Jézus Krisztus, a szeretet az Atyában, felemelem szavam, hogy ismét ráirányítsam tekinteteteket egy olyan dologra, amit bár mindannyiótok ismer, de egyszerűsége mellett mégis olyannyira összetett, hogy újból és újból szükséges megvilágítani egy másik szemszögből is, ami által nyilvánvalóvá válik számotokra még több háttérkép és összefüggés. A mindent átfogó, isteni szeretetről beszélek.

Bővebben…

Ünnepóra 2015. július 11-én Radentheinban

 

ikon-biblia-szivBensőleg szeretett Üdvösségünk Jézus Krisztus, szeretett mennyei Atyánk, köszönjük jelenléted és kérjük védelmed és az áldásod reánk és erre a házra, mindenkire, akik ebben a házban élnek és dolgoznak. Köszönjük Neked az élelmet, a szavadat, amivel most megszeretnél ajándékozni minket. Ismered szívünk állapotát és tudod mire van szükségünk.

 

Így most kérhetjük a szavadat a Te szerető atyai szívedből, üdvösségünkért, a mi és a testvéreink és a világ és a világmindenség  áldására. A Te fényed ragyogjon minden teremtettre, az egész teremtésre és a szellemi világokban is, mert ott is szükség van a Te fényedre és a Te szeretetedre, a Te áldásodra különképp.

 

Legyen Tiéd a hála és a dicséret és a dicsőség, most és mindörökké.

Ámen

Bővebben…

ikon-beszel-a-szeretetMiért keresitek az élőt a halott értékek közt?

Miért keresitek azt, ami boldoggá tesz titeket, leginkább a külvilágban?

Miért keresitek a békét szinte mindig a külvilágban?

Mondjátok meg Nekem, miért csak feltételesen hisztek az Én Szavamban?

Nem mondtam nektek: „Az ISTEN királysága nem olyan mint az emberek birodalma? A külvilágban nem fogjátok megtalálni. Arany képekben és szavakban nem fogjátok megtalálni. Már eljött, a szívetek közepében van. Ott van, ahol az Én Szellemem van és ez a szívetek közepében van!”

Az igazi és valóságos létetek közepében; az életszikrátok közepében, azaz a valós létetekben hat a szellem[1], amit Én teremtettem.

Bővebben…

ikon-aus-liebe-zu-gottSzeretett fivéreiem és nővéreim, amikor kétezer évvel ezelőtt kihirdettem tanításomat a zsidó népnek, alkalmazkodnom kellett az emberek, a hallgatóim tudatához. Ez ma sincs másképp. Ebből arra a következtetésre jutni, hogy az Isten Szellemének nincs már több mondanivalója az emberek számára, mint amit eddig kinyilatkoztatott, az egy végletes tévedés, melybe mindazok esnek, akik azt hiszik, hogy a beszűkült, emberi látószögükkel bíráskodhatnak az örök, időtlen Szellem határtalan lehetőségei felett.

Bővebben…

ikon-beszel-a-szeretetFelismerésed mélyéből áramlik a Szavam ebbe a világba.

 

Felismerésed mélyéből adom neked a szót, hogy azt a külső burokjába formáld. Így mindenki számára felismerhető és értelmében felfogható ez a szó.

 

A megértés mélyéből formálódik az emberben mindaz, amit felismer. Semmi olyan nem keletkezik az ember számára, ami nem saját önmagából ered. Hát halld és írd le, mivel Én az ember közepéből jövök őhozzá, hogy meghalljon Engem.

Bővebben…

ikon-biblia-keresztJézus Krisztus Imakörének összejövetele

  1. június 13-án Rossbrunnban

 

 

 

Ima:

 

Uram, köszönöm Neked, hogy érezhetem a szeretetedet, szintúgy a leányomban is. Eddig még soha nem éreztem ezt, de már csak ha hallom a hangját, már teljesen boldog vagyok.

S ekkor megfordítottam és feltettem a kérdést, Te vajon ugyanolyan boldog vagy-e és örvendesz-e annyira, ha a mi hangunkat hallod, miközben Tehozzád imádkozunk őszinte szívvel?

És úgy vélem, igen, így van és még sokkal, sokkal erőteljesebben, ahogy nem is vagyunk képesek felfogni. És ez leírhatatlanul szép.

Gondolok az idősebb emberekre is, akik gyakran már betegek, kiket a munkámban ápolok. Szükségük van Reád. Sokszor egymagukra hagyottak, senkilyük sincs a családból, aki törődne velük. Csupán látniuk, felismerniük kellene Téged.

Sokszor látom, milyen jót tesz nekik, ha kis időt, kis szeretetet ajándékozunk nekik. Ez már mindent jelent számukra. Köszönöm Neked.

És Te tudod, mennyire szomjazok a Te szavad iránt. A Te szavad egyszerűen minden. És ez az egy hónap, míg újra összejövünk itt a kis csoportunkban, imakörünkben, az már majdnem túl hosszú. Olyan vagy mint egy tankoló hely, de vajon ki megy egy kocsival egy hónap hosszat anélkül, hogy feltankolna?

Nagyon örülnék, és kérlek Téged, hogy hallhassuk a Te hangodat. Köszönöm Atyám.

Bővebben…