BD – 1958.11.16.
7208. – Égitestek közti kapcsolatok …

 

Nincs olyan földi-anyagi világ, melyeknek lakói pusztán testileg el tudnák hagyni e világot életük elveszítése nélkül … teljesen mindegy, hogy a Földet vagy bármelyik más égitestet értjük ezalatt, melyek szilárd állapotú élőlényeket hordoznak, ami az égitest felépítésétől függő, azaz hozzá illeszkedik ehhez a felépítéshez. Épp ezért soha sem áll fenn a lehetősége annak, hogy az egyik égitest lakói egy másikra utazhassanak, mert ez természeti törvény szerint kikapcsol vagy azért is, mert az életkörülményeket mindig csak azon égitest nyújtja, amelynek ez a rendeltetése Isten akarata szerint … Bár léteznek szellemi kapcsolatok különféle világok között, melyek azonban mindig szellemi célokat követnek és azokban érdekeltek, de sohasem akarnak vagy tudnak tárgyias előnyt teremteni az adott égitest lakói számára, mint ahogy azt az emberek elképzelik vagy remélik maguknak.

 

Nem léteznek kapcsolatok különböző égitestek között, hacsak nem egy szellemi kapcsolat lesz felvéve szellemi teremtések lényei között, akik fényüket minden égitest felé kisugározhatják és gondolatokban a Földön élő emberekkel is kapcsolatban állnak, ha ezek akarnak egy ilyen kapcsolatot, ha megnyílnak a kisugárzásuknak. Azon lények akkor tanácsot tudnak adni földi vonatkozásban is, foglalkozhatnak akár az emberek minden földi gondjával is és befolyást gyakorolhatnak az emberekre valóban isteni értelemben … De az, hogy láthatóan megjelenjenek az emberek előtt, az megmarad kivételnek, mégpedig egészen különleges esetekben és egészen különleges alkalommal, amit azonban nem szabad általánosítani azzal, hogy egy tömeges fellépést várnának el ilyen lények által vagy akár kihirdetnének egy ilyet.

 

Figyelembe kellene venniük az embereknek, hogy a végidőkben élnek … Figyelembe kellene venniük, mit is jelent, hogy Istennek az ellenfele röviddel szabadságának befejezte előtt áll, hogy újra le lesz kötve és tudja, hogy már csak kevés idő marad számára. Elvakultságában mégis mindig azt hiszi, hogy győzedelmeskedni fog a hatalma. És ha erről tudnak az emberek, akkor sok minden megmagyarázhatóvá válik, ami szokatlanul meg fogja őket érinteni vagy rejtélyesnek fog tűnni nekik. És a tudomány sok mindenről felvilágosít …

Bővebben…

BD – 1958.11.12.
7206. – Szokatlan jelenségek …

 

Aki gondolatokban földönkívüli területekre lép, azt földönkívüli erők is fogják befolyásolni, mivel állandóan ilyen erők veszik körül. Ez azonban egy szellemi befolyásolás, mert az ember akarata által létrejön a kapcsolat e-földi és földöntúli világok között. Nektek embereknek itt most különbséget kell tennetek: az Én velem felvett kapcsolat között imában … és a szellemi világokkal létrehozott kapcsolat között azon akarat által, hogy megtudjatok valamit ezen szellemi erőktől, tehát hogy megnyíljatok azon szellemi világok befolyására.

 

Egyetlen egy efféle kapcsolat létrehozás sem marad használatlanul, teljesen mindegy, hogy Én vagy szellemi erők válaszolnak rá, mert a létrejött kapcsolatok a Földről a szellemi világ irányába igenis fontosak az ember lelkének fejlődésének tekintetében. Mivel a magában szellemileg vak ember legyen látó, és a szellemi szemeket csak a fény beáramlásával lehet megnyitni, ami vagy közvetlen Belőlem vagy akár szellemi fénylények által áramolnak az emberek felé. Így hát minden kapcsolat, ami a Földről kiindulván létrejön a szellemi világgal, örömmel fogadtatott a fénylények oldaláról, akik tudnak az emberek állapotáról a sötétségben és nagyon is szívesen fényt szeretnének eljuttatni hozzájuk az Én akaratom szerint …

 

Az Én akaratom azonban meghatározza számukra, hogy annyit osszanak szét, ami az emberek számára elviselhető. És az Én akaratom az is, ami megakadályozza őket abban, hogy a túlságosan világos fénytől kár keletkezhessen bennük, mint pl. a szemek vakítása és a felismerésre való képtelenné tétel. De az ellenfelem éppen vakító fényeket vet be, mert csökkenteni szeretné az emberek látóerejét. mert teljességében képtelenné szeretné tenni a szemet, hogy az felismerhesse a Belőlem eredő lágy fényt, ami jótékony hatással bír és tisztán és világosan felmutatja a Hozzám vezető utat. Ezért is az az ő törekvése, hogy minél több vakító fényt felvillantson az emberek összezavarására … Az a törekvése, hogy hogy elvezesse az embereket oda, ahol látszólag felismeréseket nyerhet el, ahol az ember tudást vél elérni és mégis teljesen megtévesztő szellemi javakban részesül …

Bővebben…

BD – 1958.11.10.
7205. – Szokatlan jelenségek …

 

Mindig is bízhattok benne, hogy helyes tanításban részesültök, ha közvetlen Én hozzám fordultok, hogy felvilágosítsalak benneteket. Gondolatokban is érezni fogjátok, azaz gondolkodásotok már az igazságban fog mozogni, mivel azután kerestek … Tehát helyes úton lesztek már érzetvilágotokban is, még akkor is, ha látszólag még megoldatlan gondok foglalkoztatnak titeket. Mivel ez az előjoga azoknak, akik Reám kapcsolódnak, mint az Örök Igazságra, hogy egy belső védekezést érezzenek, amint érintkeznek téves gondolathalmazzal …

 

Sokféle szokatlan jelenségekkel számolhattok a Végidőben, és ezen jelenségeket saját belátásotok szerint nekem vagy az ellenfelemnek számolhatjátok fel, aki a Végidőben éppoly szokatlansággal fog fellépni, hogy megnyerje magának az áldozatait. Nektek meg meg kell fognotok tanulni megkülönböztetni egymástól a dolgokat. És eközben nem szabad megfeledkeznetek arról, hogy a világ az ő területe és hogy eszerint a világban és világi agyafúrtsággal fog színre lépni.

 

Továbbá azt is tudnotok kell, hogy nem létezik olyan erő, melyek akadályozhatnának Engem tevékenységemben és ami megdönthetné az örökkévalóságtól meglévő üdvösségi tervemet, melyben előre foglaltatott ezen földi időszak vége … Mert Én egy olyan célt követek, ami a bukott, a mélyekben található szellemi (=anyag) megváltását szolgálja … És valóban azt is tudom, mikor jön el ennek a helyes időpontja. És egy valami bizonyos, hogy az ellenfelem tervei nem összeférőek az Enyéimmel, hogy ő nem ugyanarra a célra törekszik … tehát, hogy segítse a megbukottat … hanem sokkal inkább azon van, hogy érvénytelenítse az Én terveimet, hogy átkeresztezze őket és ezzel legyőzzön Engemet, ami azonban örökkévalóan nem fog neki sikerülni.

Bővebben…

BD – 1950.04.29.
4885. – A kinyilatkoztatások terjesztése …

 

Adatott nektek egy bizonyos idő, hogy tevékenykedhessetek Értem és birodalmamért, és ezt használjátok is ki minden erőtökkel. Ami adatik nektek Általam fentről, annak csak akkor van meg az értéke, ha terjesztésre kerül, mert Én nem csak egy emberhez beszélek egyedül, hanem egy emberen keresztül mindenkihez, akik meg akarnak hallgatni Engem. Ezekhez kell tehát eljuttatni a szavamat, és ez megköveteli tőletek erőtök és akaratotok teljes bevetését. Mindenütt felébresztettem látókat és prófétákat, hogy hírt kapjon az emberiség az idő komolyságáról és az eljövendő világítéletről. Ha mindez hitre talál, akkor az emberek is felkészülnek rá.

 

Azonban senkit sem kényszeríthetek hitre, ez egy teljesen szabad akarat illette dolog, úgyhogy Én felőlem semmi más nem történhet, minthogy újra és újra kinyilatkozzak azoknak, akik be tudják fogadni kinyilatkozásaimat akaratuk és életvitelük által. Épp ezért csakis azok fogják elismerni ezen kinyilatkozásokat, akik szintúgy szeretetben folytatják életvitelüket az Én akaratom szerint. Ezek tudni fogják azt is, mily értéket képviselnek kinyilatkoztatásaim, és törekvésük lesz gondját viselni a terjesztésüknek.

 

Ahol van akarat, ott van út is … Áldásomat adom mindarra, ami hírt ad az embereknek Rólam és a tevékenységemről, ami megmenti az embereket az örök romlástól, ami ismertetőt ad nekik az elkerülhetetlenről, ami közeleg az emberiséghez, és felhasználható minden lehetőség, többféleképpen történhet a terjesztés, és mindig rajta nyugszik az áldásom, mivel sürgősen szükséges, hogy az emberek tudást szerezzenek szavamról, ami tisztán és átképzéstől mentesen adatik nektek a magasból.

Bővebben…

BD – 1948.10.03.
4449. – A hivatás órája … A vég bejelentése …

 

Hivatásotok órája egyre jobban közeledik és még titeket is meg fog lepni, pedig tudtok róla. Látszólagosan beköszöntött egy nyugalmi állapot, ami az országomért végzett munkátokat is háttérbe állítva tünteti fel, ennek ellenére hirtelen jön a fordulat, és feltárul előttetek egy teljesen új látómező, elfogtok határolódni a földi dolgoktól, és előtérbe fog lépni ami szellemi, és ekkor kezdődik a ti utolsó, de mégannyira fontos küldetésetek e Földön. Ezzel visszavonul majd minden földi gond, mert mind meg fog oldódni önmagától, és olyannyira nyilvánvaló lesz a tevékenységem felettetek, hogy egy olyasféle nyugalom száll reátok, ami bármily szellemi munkát véghez vitethet.

 

Eljött azon idő, melyet bejelentettem újra és újra … a Föld belép fejlődésének utolsó szakaszába, és meglepően hamar teremtődik egy új világhelyzet, mely minden embert feszültséggel tölt el … Jó annak, aki ezáltal felismeri, mennyire közel van a vég és hogy minden beteljesül, ami már régóta be lett jelentve látók és próféták által. Közeledik a vég … Nem hiszitek el, mivel még a világ közepén álltok és mindent kizárólag csak világi, azaz földi-anyagi szemmel szemléltek és a szellemire meg nem vagytok fogékonyak. Az eljövendő eseményekre is pusztán csak világi szemmel fogtok tekinteni és megint csak testi jólétetekről fogtok gondoskodni, de Én behatóan intelek titeket efelől és figyelmeztetlek titeket, már csak a lelketekről gondoskodjatok, mert röviddel a vég előtt álltok …

 

Újra és újra meg kell adnom nektek ezt a bizonyosságot, mert gyenge a hitetek, ha hisztek még egyáltalán Bennem és szavamban. De ha nem hisztek a fentről jövő szavamban és ennek ellenére hívőknek tetetitek magatokat, azon esetben hasonlítsátok össze az írott szóval atyáitok könyvéből … és ott se fogtok mást találni, mint amit Én mondok a magasból. De ha azt sem akarjátok elvetni, akkor az utolsó ítéletet sem tagadhatjátok meg minden egyes előjelével …

Bővebben…

BD – 1948.07.31.
4391. – Nagy ínség … Válaszút … Kegyelmi idő …

 

Vegyétek tudomásul, hogy új idő veszi kezdetét, a nélkülözések és küszködések ideje, mint amilyet a világ eddig még nem élt meg … S ti válaszút előtt fogtok állni, mivel két utat járhattok, egyiknek célja egy új, javított földi világ, mint amilyet kívántok és emiatt azt hiszitek meg is tudjátok azt teremteni … A másiknak célja a Földön kívüli birodalom, ami jobb életet ígér nektek testetek halála után. És csak kevesen fognak ezen az úton járni, melynek célja viszont bizonyos, mialatt tömegek haladnak a földi úton, ami a biztos pusztulásba vezet.

 

Higgyetek szavaimban, hogy eljött az idő, és már most igazodjatok hozzá, hogy mindent odaadtok és megelégszetek még a legegyszerűbb életviselettel is, mert most még sok mindent birtokoltok a jövendő időhöz képest, ahol csak kevesen tartják meg tulajdonukat, de mégsem örülhetnek neki, mivel az embertársaik most majd elveszik tőlük, amit meghagyok nekik. Senki sem akarja meghallani, hogy a felemelkedés csak a képzelet műve, hogy már csak egy rövid ideig éltek elviselhető körülmények közt, hogy egy nagy fordulat előtt álltok, ami megfoszt titeket minden életörömtől és kemény életkihívás elé fog állítani benneteket.

 

És ha már ennek előtt felhívja rá figyelmeteket az Én kegyelmem, akkor ez csakis azt a célt szolgálja, hogy tegyétek szabaddá magatokat földi kívánalomtól, hogy ne alkossatok jövőre nézve terveket, hanem törekedjetek nagyobb szorgalommal szellemi javakra, mivel egyedül ezek fogják elviselhetőbbé tenni számotokra a nehéz jövendő időt és ezek válnak hasznotokra. Mivel ezekkel dolgozhattok, ha nagy az ínség és kétségbe esnek az emberek. De Én nem tudom ezt elhárítani felőletek, hisz ti emberek teljesen megfeledkeztek Istenetekről a földi javak utáni hajszában.

Bővebben…

BD – 1948.07.17.
4378. – Nehezen hallható belső hang … Lázongások – Nyugalom …

 

Szüntelen hallani fogjátok a hangomat, ha odaadjátok magatokat Nekem és ha figyelmesen befelé füleltek a hangom utáni vágyódással. Mindig is megadtam nektek ezt a bizonyosságot, és Én sohasem tartom vissza kegyelmi adományaimat, ha bensőleg vágyódtok iránta. De amíg még nem hangzik el bennetek a hangom szólama, hanem csak gondolatokban érint meg titeket és így teljes figyelmet és ezért a világtól való elzárkózást igényel, tőletek függ, hogy meghalljátok-e.

 

Ezért is felhívom a figyelmeteket az eljövendő időre, mely teljes egészében igénybe fog venni titeket, úgy hogy csak a legerősebb akarat fogja érvényesíteni, hogy elzárkózzon és a hangomat fülelje a csendben. Az eljövendő idő ínsége gyakran megfoszt majd titeket a belső nyugalomtól, ugyanakkor segíteni fogok minden szolgálni szándékozó szolgálómnak feladata elvégzésében. Mindig közel vagyok hozzátok, és ha a legsúlyosabb ínség ellenére megőrzitek jelenlétem tudatosságát, akkor a hangom is szüntelen meg fog szólalni nektek, mivel akkorra már erősebb a hitetek, mint a földi ínség és akkor bármikor elűzitek magatoktól.

Bővebben…

BD – 1948.07.14-15.
4376. – Isten gondviselése szolgálóit illetően …

 

Kezemet fogván fogjátok végig járni az utat, és nem kell nyomasztania titeket egyetlen gondnak sem, ha csupán hisztek. Szolgálatomba léptetek, ebből kifolyólag átveszem tőletek minden gondot, földit és szellemit egyaránt. Birtoklom azon akarásotokat, hogy akaratotok az enyém legyen, ez alapján nem kötelezően Én határozom meg akarásotokat, gondolkodásotokat és cselekvéseteket, de Én igazgatom ezt az akaratot, amit önmagatok rendeltetek az Enyém alá, helyes gondolkodás, akarás és cselekvés végett. Így hát mindig is azt fogjátok cselekedni, ami üdvösségeteket szolgálja, és nyugodtan elengedhettek minden gondot, ami hatással van földi életetekre. Én határozom meg további életeteket, Én igazgatom úgy, hogy az megfeleljen az Értem végrehajtott küldetéseteknek, mert még nagy munkát kell véghez vinnetek, és hogy ezt kivitelezhessétek, kiemelten törődök veletek, nehogy túlságosan fáradtságos legyen a földi utatok, hogy boldogan és vidáman végezzétek el a munkát Értem és a birodalmamért.

 

Emiatt nem is kell egyetlen gondolatot sem veszítenetek afelől, mily módon fogjátok kivitelezni szavam terjesztését, hisz veletek együtt fogom járni az utakat, ahol szükségeltetik a beszédetek, és nektek semmi más dolgotok nem lesz, mint követni ezt a belső ösztönzést, ami azt jelenti, ha belső késztetést éreztek megszólalásra vagy akár hallgatásra, ha indíttatást éreztek hozzá. Mindig az Én szavam az, ami felszólít titeket valamely cselekvésére vagy elhagyására, és ti csak a belső ösztönzést kövessétek, akkor meg fog felelni számotokra, miképp cselekedtek, akkor tudok hatni bennetek és meg is teszem, mert akarjátok, hogy teljesítsétek az akaratomat, és így szívetekbe helyezem az akaratomat.

Bővebben…

BD – 1948.07.01.
4359. – Fényjelenségek a katasztrófa előtt …

 

Az Én beavatkozásomat megelőzően végbemegy egy nagy szellemi tevékenység, ami az enyéim megerősítését szolgálja és egy utolsó utalás lesz az eljövendő természeti eseményre. Mennyei küldötteim utasítva lettek, hogy észlelhetőek legyenek enyéim számára fényjelenségek formájában, melyeket látni fognak az égbolton tisztán és világosan, úgy hogy kikapcsolt minden féle önmegtévesztés lehetősége, és az enyéim ugyanazon jelenségeket fogják megtapasztalni, míg a hitetlenek semmit sem látnak és kinevetik a reá tett utalásokat beképzelésként.

 

És ez az utolsó jel … Ezután bizonyosan felkészülhettek kinyilatkoztatásom órájára a természet elemei által. Aztán hagyjátok megtörténni minden földi dolgok menetét, és már csak a lelketekről gondoskodjatok … Aztán vegyétek fel bennetek Szavamat teljes áhítattal, engedjetek hozzátok szólni a Szó által, és kapcsolódjatok Hozzám mélyen és bensőségesen, hogy jelen lehessek köztetek a legnagyobb bajban, ami nagyon is hamarosan reátok fog törni. Aztán foglalkozzatok még azokkal, akik körülöttetek vannak és rettegéssel tekintenek a természetbeli változásokra, adjatok nekik röviden felvilágosítást, és irányítsátok őket Én hozzám, beszéljetek nekik Rólam mint a szeretet Istenéről, aki gondját viseli minden gyermekének és senkit sem hagy cserbe, aki felhívja Őt segítségért …

Bővebben…

BD – 1948.06.26.
4354. – Isten vezetősége … Démonok a végső időben …

 

Minden lépés hiába, ha nem Én vagyok, kit hagytok mellettetek haladni, hogy helyesen igazgathassalak benneteket és ne térjetek rossz útra. A démonok állandó küzdelme zajlik lelketekért, és emiatt az út mentén állnak csalogatván, csábítva próbálják elterelni figyelmeteket, hogy ne figyeljetek többé az útra és észrevétlenül rossz útra térjetek, mely elvezet titeket távol a céltól. Ha engedtek Engem magatok mellett járni, akkor a démonok nem merészkednek a közeletekbe, vakítja őket a fényáradat, ami Belőlem ered, visszavonulnak és hagynak titeket sértetlenül elhaladni.

 

Jegyezzétek meg ezt, hogy állandóan körül vagytok véve erőkkel, melyek nincsenek a javatokra, de viszont nem kell félnetek tőlük az Én védelmem alatt, mert az esetben nincsen hatalmuk felettetek, és ti erősebbek vagytok náluk. A végső időkben különösen hevesen tombolnak és még a szellemi-igyekvőt sem kímélik, mert felháborítja őket a fény, amit kibocsátotok, ha keresitek vagy terjesztitek az igazságot, úgy hogy megpróbálják e fényt kioltani és erősen megszorongatnak titeket. De Én velem biztonságban vagytok, mert Én úgy vezetlek titeket, hogy rövid úton eléritek a célotokat. De az út nehézkesebb, nem egyenletes és nem olyan tájakkal szegélyezett, melyeken megpihenhetnének szemetek, a földi út egy kemény zarándokút, és ha bájos kinézetű, akkor veszély fenyeget a szépség mögött.

 

Én velem viszont nem tekintetek a fáradtságra és nehézségekre, nem néztek magatok körül, hanem csakis magatokra tekintetek, előre tekintetek, ahol gyönyörűséget tekint meg szemetek, melynek elérésére törekszetek. És épp ezért nem szabad egyedül útra kelnetek, hanem mindig is fel kell hívnotok Engem vezetőségem végett, állandóan az Én kíséretemben kell haladnotok, és akkor könnyű lesz a földi utatok, nem fognak tudni olyannyira megszorongatni az ellenséges hatalmak, habár ismételten próbálkozni fognak határozni felettetek, Engem kiiktatni és rávenni titeket, hogy egymagatokban járjátok tovább az utat. Erősnek kell lennie és maradnia akaratotoknak, és akkor győztesek lesztek … akaratotoknak Én reám kell irányulnia, akkor megerősítem és tartalak benneteket, ha fenn áll bukásotok veszélye.

Bővebben…