Üzenet a világnak 2020. április 7-én

 

Az akarat hordozójaként minden időkben az Atya és a Fiú útjának előkészítőjeként tevékenykedtem. A Názáreti Jézus idejében is feladatom volt útjának az előkészítése. Keresztelő Jánosként hívtam fel az embereket akkoriban bűnbánatra. Az igazság kardjával harcoltam, felmutattam a hazugságnak -mely csaláshoz vezet – a tükröt. Ezért a fejemmel fizettem abban az időben és haraggal és szentséges dühvel léptem ki akkori életemből. Azt, aki a fejemet követelte, őt bűnnel vádoltam és most is azzal vádolom. Felszólítom mindenki szeme előtt, hagyjon fel hamis játszmájával, tegyen bűnbánatot! És mindazokat megtérésre szólítom fel, akik az ő szoknyavégébe kapaszkodnak, fejüket inkább homokba dugják és inkább másfele néznek, mint hogy felvállalnák az önfelelősséget: Térjetek magatokhoz! Ébredjetek légváraitok világából, amit elmétekkel létrehoztatok! Mihez kaptatok észt, emberek, ha nem használjátok? Elfelejtettétek már, hogy a saját műveitek mérettettek meg?! Az igazság felfedésre kerül, kímélet nélkül. És ha azt mondjátok, hogy az Isten malmai lassan őrölnek, úgy az az idő most véget ért. Minden gyorsan megy végbe, figyeljetek álmaitokra, figyeljetek a kicsiny dolgokra és kérjétek bensőtökben a vezetést!

 

És ezzel elértünk egy témához, ami éppúgy nem fog tetszeni nektek, mivel felmutat egy nagy csábítást: a nemek csábítását. Akkoriban panaszkodtam a hűségtelenségre, ami a férfi ösztönéből kifolyólag kiszolgáltatott, gyenge embert csinált, és hajlama rabjává tette. A nő játszik a bájával, felkínálja magát, szemérmetlen és becstelen lett. A démoni elv sikeresen beiktatta, bevezette és elterjesztette az emberek közt az önző szeretetet, az önszeretetet, az önző és nemi szeretetet. Ezzel méltóságát vette a szeretet szónak, a magas, isteni, önzetlen és személytelen szeretetnek, megbecstelenítette és koszba tiporta. Ezzel kötötte magához mindazokat, akik szívükben viselték az isteni szeretetet és széthordhatták volna a világban.

 

Milyen mélyre süllyedtetek, mily messzire Isten szeretetétől?! Ó, ne forduljatok félre és ne hunyjátok le szemeteket az igazság szavai hallatán! Eddig hányszor tettétek már meg a hűségtelenség ezen útját, követtétek hajlamotokat, annak ellenére, hogy szövetséget kötöttetek, ígéreteteket adtátok a kimondott «Igen» szavatokkal. Árulókká lettetek ezen szövetségben, mélységes érzelmeket sértettetek és cserben hagytátok otthonotokat, gyermekeiteket és árvát csináltatok belőlük. Manapság már ez a viselkedés is normálissá vált, sőt, különösen haladónak hirdetik „jog a szabadságra“ címszó alatt, amit megköveteltek magatoknak és ami szerint éltek. Mégis szeretetről beszéltek. Melyik szeretetről van itt szó? Őszinte szívvel kérdezzétek önmagatoktól, melyik érzésekről van szó, melyek házasságtörőt csinál belőletek, ami ketté szakítja a szövetség egységét, az «enyém» és «tiéd» részeire.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 6-án

 

Az akarat hordozójaként az igazság kardját viselem. Ezzel a karddal választom el a hazugságot az igazságtól. A hazugság megfertőzte hamisságával az egész emberiséget és így szégyentelenül folyik a hazudozás, az átverés, és valótlanságként állítják be az igazságot.

 

Kardom mindezt fel fogja fedni és már sok mindent fel is fedett. Eljött az idő, melyben fel lesz mutatva az emberiségnek a tükör. Hányszor mosta egyik kéz a másikat? Hányszor fedte egyik igazságtalanság a másikat? Hányszor működtetek együtt és mocskoltátok be kezeiteket? Hányszor vittétek keresztül akaratotokat tárgyalásokon lefizetett bírák és esküdtek által és segítettétek a hamisakat, hogy utána ártatlanságban mossátok kezeiteket? Szégyenletes tetteitek egyre csak gyarapodtak, egyre csak nőtt a bűnötök, csaltatok a törvénnyel és ármánykodtatok kicsiben és nagyban. A nagyurak, királyok és hercegek szolgálatába álltatok és a becsületeseket megfosztottátok az igazságba vetett hitüktől, átvertétek a jóhiszeműeket, elvettétek tőlük a becsületbe és méltóságba vetett hitüket. Bírák, kik «Méltóságos úr» címen hívatjátok magatokat: Hol van a méltóságotok, hová lett? Vagy melyik üzletnél lettetek azok hőse, akik gátlás nélkül, szemrebbenés nélkül hazudnak és csalnak, és nem félnek holtakon át menni?

 

Minden kicsiben veszi kezdetét, de nagy, szörnyű következménye van, terjed és végül megfertőz mindenkit. Ezalatt a veszély a láthatatlanban rejtőzik, az eldugottban, ahogyan a vírusotok is terjed, éppúgy terjesztettétek hazugságaitokat is. Ti bírák és törvényképviselők: Közületek ki az aki igazságos, gerinces és hiteles? Miért kell most nektek távolságot tartanotok, netalán hogy ne fertőzzön meg titeket a vírus?

 

Ó, ébredjetek, ti emberek! Szegezzétek tekinteteteket az életetekre és lássátok, mely becstelen játszmákban vettek részt most és a múltban! A vírus, amit ti hoztatok létre, nagyon gyorsan szaporodik, erőszakos és veszélyes. Éppígy van ez a hazugságaitokkal is! Oly sok mindenért felelős, és létrehozza a saját igazságát. És ha most az elrendelt nyugalmi időszakban elgondolkodtok arról, mely titkokban mozogtok, mely becstelen mesterkedésekben vesztek és vettetek részt, hol támogattátok az igazságtalanságot és a csalást, úgy hát lássátok saját részeteket a tömeges járványban, ami fel kívánja és fel tudja mutatni nektek a saját álnokságotokat. Mit hoztatok létre önakaratotokban, becsvágyatokban, nagyravágyásotokban? Az egekbe kiáltó bizalmatlanságot, megtévesztést és igazságtalanságot!

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 5-én

 

Az isteni rend hordozójaként szavam intézem mind azokhoz, akik a sok életükben, leszületésükben, a hosszas küzdelemben elvesztették méltóságukat, becsületüket, hírnevüket és vérüket is. Továbbá az igazságosakat, hűeket, akik kiálltak Isten rendje mellett. Újból és újból a legyőzöttek oldalán voltatok ezen világban. Most azonban felemelkedik cselekvésetek az árnyékból a fénybe! A vér, a ti elontott véretek, a fény becsületes harcában folyt el, igen áldoztátok fel a sötétség ellen. A legyőzöttekből, a megalázottakból, az igazságosokból lesznek és lettek az Isten fiai és leányai, akik mindenki szeme láttára felemelkednek és belépnek a feltámadás fényébe. Ők azok, akik szenvedtek, ők azok, akiket az emberi igazságtalanságban veszteséget és megalázást tapasztaltak, azt hitték az Isten elhagyta őket.

 

Viszont ti hoztátok meg e világba -mely szégyenoszloppá vált -, térbe és időbe az isteni rendet újra és újra, az isteni fény hordozójaként. Végtelen türelemmel, jósággal és nagy bátorsággal jelentetek meg újra és újra, leszülettetek ellenséges földre, sokan, végtelenül sokan csendes, észrevétlen, fel nem ismert és rejtett életben. Végtelenszer nyitottatok csatornát az Isten Szellemnek. Az idők folyamán csurgó vízként érhette el a Földet az élet vize Isten Szelleméből. És mostanra a csurgó vízből áramlat lett! Senki sem kérdi, «Mi a te részed?», mivel a szellemben csak együttes van. Van aki nagyobb üldöztetést, nagyobb megszégyenítést, nagyobb igazságtalanságot vállalt fel. És ti ismeritek őket, megéltétek tis is! Ezek azok, akik hősies bátorsággal elöl haladtak, bátorságot adott nektek az ő bizalmuk. Türelmük, jóságuk és irgalmuk balzsam számotokra, vigasz, melyből reményt és bizalmat meríthettetek.

 

Most mindazok, akik képesek engedni, akik hisznek, áthaladhatnak a kapukon, azon kapukon, melyek Jeruzsálem kapui előtt állnak. Mindazok, akik hinni tudnak, azok most megélik a győzelmet is, látni fogják a nagy győztest, aki átvezette az utóbbi 2000 éven az igazságosok menetét. Magasztosan lovagol elöl a fehér lovon. Őt követi a hősök serege, akik lehetővé tették ezt a menetet, a győzelmi menetet hű követőkként. Mindez a 2020-as év húsvéti napjaiban történik, ahogy ezen hősök átvonulnak lélekvilágokon babérkoszorúval díszítve, pálmaágakkal tisztelve. Ez a nagy győzelmi menet, melyben a királyok királya átveszi a Földet uralkodóként, hogy megváltásban részesüljön mindenki, minden ártatlan lény és a Földanya.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 3-án

 

Az isteni rend hordozójaként újból hívó szavam intézem ezen világotokba és szívetekbe! Ahogyan akkoriban kivezettem a szolgaságból Isten népét Mózesként, úgy ma titeket is kivezetlek az ellenszellem és ellenerők szolgaságából. Az ellenerők alattvalókként tartanak titeket, rabszolgájukká tesznek és ti meg engeditek magatokat rabszolgaként tartani, mindent megtesztek kegyükért és áldásukért, és hogy ti is kapjatok valamit az asztalukon elterülő bőségből. Ismerjétek fel a saját megtévesztéseiteket, melyben éltek, fogjátok fel a saját indíttatásotokat, lássátok kinek szolgáltok! Így mindig két oldal létezik, az egyik, amely kizsákmányol, és a másik, amelyik engedi magát kizsákmányolni. Mennyit álltok készen odaadni biztonságotokért, mennyit a jólétetekért? Azt mondom nektek, ha azon múlik, sokan mindent odaadnak, amijük csak van. Feláldozzák az igaz szívűségüket, méltóságukat és becsületüket; átadják és elárulják önmagukat az emberi kívánságokért. Mennyit álltok készen adni biztonságotokért és jólétetekért?

 

Ó, ti tudatlanok, ti vakok, kik nem láttok. Ó, ti süketek, kik nem hallotok. Ó, ti bénák, kik nem akarjátok járni az Isten útját. Álljatok meg, álljatok meg! Fontoljátok meg műveiteket, miket tesztek, miket támogattok és pártfogoltok, álljatok meg! Kérdezzétek magatokat, mely vezetést és mely vezetőt ismeritek el, melyiket támogatjátok és melyiket akartok követni!

 

Ó, emberek, nem hallgattok lelkiismeretetek hangjára, az intésekre. Tovább táncoltok az arany borjú körül, kértek és imádkoztok, üzletelni akartok a nagy, hatalmas isteni erővel, melyet bár elismertek, viszont nem akarjátok magatok alája rendelni és besorakozni alája, az Isten akarata alá, az Ő rendje alá. De Én azt mondom nektek, és már korábban is mondtam: Az Isten nem engedi kigúnyolni magát! Az Isten nem engedi magát befogni a ti önérdekű és öntelt műveitek alá, az önhittségetek és önteltségetek és álszentségetek alá.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. április 2-án

 

Ó, halljátok a dobokat, az idő ütemében szólnak,

halljátok a tompa hívását, halljátok az intését: Készüljetek és álljatok készen!

 

Ó, halljátok a harsonákat, bejelentik az Új Időt,

és intenek: Készüljetek és álljatok készen!

Ti emberek, emelkedjetek fel térből és időből,

emeljétek meg lelketeket, készüljetek és álljatok készen!

 

Belátás: „Halljátok a dobokat!“

 

Az Isteni Rend hordozójaként és hercegeként hívó szavam intézem időtökbe: Tudjátok, minden, ami nincs az isteni rendben, minden, amit az ember csinált belőle, az most újra vissza lesz vezetve az isteni rendbe. Emiatt jobban és jobban láthatóvá válik, igen, láthatóvá kell válnia a rendtelenségnek, a zűrzavarnak, a zavarodottságnak, mely az emberiség állapotát tükrözi. Tudjátok, az ember minden parancsolatot, ami lelkiismeretetekbe vésetett, megvetette, áthágta saját önelragadtatásában, gőgösségében, önmaga istenítésében és helyettesítette egy valótlan szabadsággal. Azokat, akik ragaszkodtak a parancsolatokhoz, iránytűjükké tették azokat és azok szerint éltek, azokat kikacagták, nem vették komolyan és nevetség tárgyává tették érveiket. Megnehezítették életüket, kigúnyolták, mellőzték és kirekesztették őket. E világ urai és uraságai tilalmakat és cikkelyeket csináltak Isten Parancsolataiból, melyek immár egész könyvtárakat töltenek ki és senki sem érti meg azokat. Észrevétlenül, csendesen és titokban bevezették a globalizáció új világrendjét, ami nagyon hamar és messzemenően észrevétlen beiktatásra került. Aláírtak és aláírnak olyan szerződéseket és egyezményeket, melyek téves biztonsággal hitegetik a népet, és a gazdasági rendszerek és pénzpiac kezébe játszanak. A hatalom és a gazdagság két testvér, melyek egymást támasztják és támogatják. Az árnyékbirodalomnak és azon felépítésének szolgálnak és szolgáltak mindig is. Törvényeikkel és határozataikkal mindent és mindenkit az ellenőrzésük alá akarnak vonni. Elvakultságukban épp azon vannak, hogy a népnek eladjanak egy parancsuralmi, embertelen ellenőrzésre épülő rendszert, mégpedig «segítség» és «haladás» álnév alatt, ami aztán bevezetésre kerül. Alig van, aki felháborodik ezen. Azokat, akik ezt megnevezik és kimondják, azokat összeesküvési elméletgyártóknak bélyegzik és rossz hírbe hozzák őket. De Én azt mondom nektek, rossz ébredés lesz a vége, intelek titeket: Térjetek magatokhoz, térjetek vissza a 10 parancsolathoz! Térjetek vissza ez emberi jogaitokhoz, vívmányaitokhoz, melyekben elhatároztátok, hogy nem követitek el többé a múlt hibáit!

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. március 29-én

 

Tudjátok, értsétek és fogjátok fel: Lesz tisztítás, igen, lennie kell!

 

A kereszténység cseréphalomhoz hasonlóan több kisebb megosztott csoportból áll össze. Azok, akik mindig is szenvedtek, akik megélték hitükben a családok felbomlását, akik megélték, ahogy kigúnyolják és kinevetik őket, ahogy kirekesztik őket. A kereszténység is már több tisztítási rostán ment keresztül, mégsem fogta fel: Ez hozzá tartozik! Aki ismeri a tanításomat, az tudja: Ez egy elengedhetetlen része az utamnak. Én Magam mondtam ezt nektek és felkészítettelek rá titeket. Mégis jobban hisztek a «felvilágosult világnak», melyet a saját igazságotoknak véltek, melyben eladják nektek, hogy a tanításom a boldogságba vezet. Azt mondom nektek: A tanításom a lélek és a szellem boldogságába vezet.

 

De tudjátok: Az első igazságotokban, az emberi valóságban feszültségekhez és nehézségekhez vezet, mivel kivezet a világi életből, át a szellemi életbe. És ez egy folyamat, egy fejlődés során megy végbe. E folyamat alakulása mindegyikőtöknek a saját kezében van. Szükség van a belső lépésekre, amiket minden egyén teljes szabadságban tesz meg. Ezek ahhoz vezetnek, hogy bizonyos dolgokat nem tesz többé meg.

 

A kereszténység megrekedt, mert nem lehetett megadni egymásnak ezt a szabadságot. Sokan csoportokhoz csatlakoztak és olyan döntéseket hoztak, melyek nem a bensőből eredtek, hanem egy külső parancsra történtek, és azt ők hitték, ezzel követnek Engem. Ezzel összemosták az első valóságot – melyben emberek voltak – a harmadik, szellemi valósággal és ezzel előbb-utóbb önmaguk cseréphalmazán álltak, mind az emberi, mind a szellemi valóságban. Zűrzavarban és összevisszaságban. De gyorsan megvolt a vétkes: egy csoportosulás, vagy Én, Krisztus, akit követni igyekeztek. Életük további szakaszában bizalmatlanok voltak és máig bizalmatlanok csoportosulásokkal és közösségekkel, sőt Velem, a vezetőjükkel szemben is. Sérülten és kiábrándulva csakis önmagukban bíznak.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. március 27-én

 

A jelenlegi helyzetre, a járványra tekintettel – mely az anyag legalacsonyabb pontján terjed, ami határaihoz vezeti a kutatókat, gyámoltalanná és tehetetlenné teszi őket – Én, az Istenetek választ adok az emberek kérdéseire.

 

Értsétek meg, ó értsétek meg és lássátok: Ez is lehetőségként nézendő, hogy elgondolkodjatok műveiteken és megvizsgáljátok az indíttatásaitokat. Lázasan folyik az ellenszer utáni kutatás, ami megállítja és feltartja a vírust, mely gyors és pusztító, és sokak, nagyon sokak életét el fogja venni. Így felelősségükre intem a kutatókat és tudósokat és kérdem tőlük: Kinek az érdekeit szolgáljátok? Mily cél követtek? «Az embert és az emberiséget szolgáljuk.», hallom válaszotokként. De adatik és állíttatik nektek a kérdés: Kit szolgáltok valójában?

 

A belső felelősségre intem azokat, akik őszinte szívvel a felebarát szeretet szolgálatában állnak. Életet akartok menteni minden áron, betegségeket akartok legyőzni és kiirtani. Milyen áron, kérdem, milyen áron? Megkínozzátok az állatokat, szörnyű és kegyetlen kísérleteket végeztek rajtuk mérgeitek kipróbálása végett. Ezáltal időtök reményhordozóivá váltok és váltatok, és a tudomány és kutatás kötelességében és kötelezettségében vélitek magatokat. Az első valóságotokban, az anyagi világotokban már sok mindent elértetek, de azt kérdem tőletek: Igaz ez valóban? «Sok betegséget ellenőrzésünk alá vontunk oltásaink, gyógyszereink és kezeléseink által.», mondjátok. De Én, Istenetek és Teremtőtök azt kérdem tőletek: Őszinték vagytok? És ha azok vagytok, Arcom előtt leeresztenétek tekinteteket. S ha most figyelmeztetem a kutatást és a tudományt, térjen magához Miattam és kérdőjelezze meg az úgynevezett fejlődést, így kérem, halljátok hangomat és halljátok kérdéseimet!

 

Az Én, a Teremtőtök szemével nézve is sokat előre haladtatok. Valóban jelentős fejlődésen mentetek keresztül és felkutattátok teremtői erőimet. De, ki és mi hajt titeket? E kérdés lett feltéve nektek! Továbbá azután kutakodjatok és tudakoljatok magatokban, ki céljait követitek? Az ember és az emberiség még mindig nem értette meg a Fiam szavait, melyek: Az Én országom nem evilágról való!

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. március 24-én

 

Krisztus:

 

Te, ember, halld meg hangomat! Én, Krisztus a te jelen idődbe szólok, a te jelen helyzetedbe és az életetek sorsába. Te, ember, ki az imádban kérded: «Mit tehetek?» Halld meg válaszom, ami mindig ugyanaz, minden időben és minden időszakban. Térj magadba, vizsgáld felül tetteid. És ha azt mondod: «Uram, csakis jó cselekedetet tudok felmutatni.» Akkor térj szavaidba és vizsgáld meg a tartalmukat és ha azt mondod: «Uram, ó lásd, nem vagyok bűn tudatában.» Akkor vizsgáld meg gondolataidat és légy őszinte! Kérlek, légy őszinte önmagadhoz és vedd komolyan azt a rossz érzést, mely elővillan benned ezen lelkiismeretvizsgálat folytán! Kérj megbocsájtást és bocsáss meg őszinte szívvel! Ahogy imádkozzátok: Bocsásd meg vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.

 

Ó tudjátok meg, emberek: Egy nagy tűzkehely lett felállítva a bukás világában, a Földön. Helyezzétek bele ebbe minden tudatos áthágásotokat. Emez a megváltás tüze, melybe bele adhattok minden vétket megváltás és feloszlás végett.

 

Ó, halljátok a hangot! Rendre hív titeket. Hívja mindazokat is, akik megtöltötték olajjal a lámpájukat, hívja mindazokat, akik szeretik a rendet, akik bensőjükben törekednek ezen rendre és betartják, s ezzel újra megtöltődik a kehely isteni kegyelemmel. Ez vissza folyamlik mindazokra, akik ennek beteljesítése alatt állnak. Bízzatok és higgyetek, igen tudjátok: Az összeomlásban mindig benne rejlik az új kezdet; mert új ég és új Föld veszi kezdetét! Emeljétek fel tekinteteteket, kik fáradtak és megterheltek vagytok és lássátok, ahogyan beteljesülnek a jövendölések és az Írás, és valóssá válik, ami megjövendölt.

Bővebben…

 

Üzenet a világnak 2020. március 22-én

 

A jelenlegi állapotok miatt egyre több ember kezd feltenni Nekem kérdéseket. Védelmet és egészséget kérnek családjaikért, kérik, hogy kíméljem meg őket.

 

Valóban itt az ideje, hogy az ember megtanulja megérteni, nem Én vagyok az, aki mindent kézben tart, hanem az ember maga az!

 

Az ember maga választotta, hogy inkább a saját akaratában akar élni, mint hogy az Isten rendelkezésében. Szerető Atyaként meghagytam gyermekeimnek a kívánságukat, – bár nehéz szívvel – mert tudtam mit jelent ez számukra. Ez a nehéz szív, amit minden apa vagy anya ismer, amikor gyermekeik kivonják magukat az oltalmuk alól. Némely dolgot önmaguknak kell megtanulniuk és saját tapasztalatot kell nyerniük, melyek ezt lehetővé teszik. A nagykorúsághoz hozzá tartozik e helyzet kezelése, mindez a felnőtté válás része.

 

A jelen helyzetetekből kiindulva fennáll a lehetőség megkérni az Atyátokat, álljon mellétek segítően, enyhítsen az élet számotokra szánt feladatain. Vagy megtanuljátok felülvizsgálni, mit jelent számotokra a jelenlegi helyzet. Legyetek őszinték önmagatokhoz és kérdezzétek önmagatokat, miféle szűkösségbe érzitek magatokat terelve?

 

Mi a szorultságotok?

 

Ahhoz, hogy megértsétek, mit lehet megtanulni a tapasztalatból, meg kell azt előtte tenni. De már ezen lépés többeteknek nehezükre esik, igen, egyre jobban a nehezükre esik. Mesterek lettetek az elszalasztásban, a szépítgetésben és az elfogadás nélkülözésében. Nem engeditek, hogy valami megérintsen titeket, egyszerűen fölé kerekedtek. Így azt hiszitek urai vagytok a helyzetnek és sikeresen megküzdötök az élettel. Úgy, mint a felnövő fiataljaitok, akik úgy vélik felfogták az életet. A tapasztalatok javítást végeznek a saját világnézeten, kell is. Mivel a felnövő fiataloknál, de a legtöbb embernél is nagy szerepet játszik az öntúlbecsülés, némelyeknél az önalulbecsülés. Így azon kérdést, hogy „Ember, hol van szorultságod?“ valóban elsőként kellene feltennetek magatoknak imáitokra tekintve, mert rosszul becsülitek meg magatokat!

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. március 18-án

 

 

Én, Atyátok és Istenetek, újból megemelem Szavam, válaszként azoknak, akik imádkozva teszik fel kérdésüket Felém. Nekik azt mondom és adom válaszként: Mennyire jól ismeritek az Írásotokat?

 

Ha ismernétek és komolyan vennétek, tudnátok mily időkben éltek! Lelketek nyugodt lenne és higgadt, felkarolná a hit és a tudás, hogy Én, az Istenetek mindent a kezemben tartok! Az anyagi világ zavarai, amik Engem és a szellememet nélkülözve épültek fel, nem állnak helyt a nagy takarító és tisztító időszakban, melybe most – és továbbá is – minden bele lett vezetve.

 

Nem ismeritek fel az idők jeleit, nem emelitek meg szavatokat vagy adjátok és továbbítjátok ezen Én felhívásaimat azokhoz, akiket keresőként ismertek fel. Szívesen fogadjátok a beavatottak tudását, de kiálltok Mellettem, kiálltok a Szavam mellett? Minden keresztény rendelkezhetne saját véleménnyel, tanúsíthatna saját hozzáállást, anélkül, hogy a saját igazáról vitázna másokkal. Aki azon hozzáálláson van, ami Jézus Krisztusban alapszik, azt nem veszik komolyan, újra és újra ezt hallom titeket mondani. Hamar megtörténik a kinevetés, a kirekesztés és társadalom szélére rekesztés. Igen, ez így van, de melyik társadalomhoz akartok tartozni keresztények, melyik ország a tiétek?

 

S így azokat kérdezem, akik komolyan veszik a hitüket: Mennyire álltok készen magatokra vállalni ezen követést? Mennyire hitelesek azok, akik azt állítják, a Földre hozzák az Én akaratomat, az Én országomat?

 

Tudjátok és ismerjétek fel: Az angyalok ráborították tálaikat a bukás világaira, melyekhez a Föld is tartozik tanulási bolygóként. Mindez egyre inkább láthatóvá, érezhetővé és felismerhetővé válik. A világiskola a fejlődést, a tudatalatti tisztítását szolgálja, át az ön-tudatosságba, a szellem- és istentudatba. Azok, akik kimondják a nevemet, de nem törekednek nap mint nap az igazra, az egyenességre, azok mint a szűzleányok olaj nélkül maradnak lámpájukban. És ha ezen szavak olvasata közben feltámad az ellen-szellem, ki azt hiszi, ezen szavak túl kemények és kegyetlenek, akkor tudjátok, az irgalmasság egyik hangszerén szólok hozzátok. (1) Én vagyok az igazság, a mindent átfogó szeretetből beszélek, ami tudja mi vár az emberiségre. Hogyan is tudnék komolyság nélkül szólni hozzátok?

Bővebben…