BD – 1941.09.16.
2073. – A belső hang …

 

Szüksége van az embernek valamire, ami figyelmezteti, mert nagyon sokszor veszélyében van annak, hogy megfeledkezzen önmagáról és az igyekvéséről, és akkor figyelmeztetni vagy inteni kell őt a rossz cselekvés elől vagy a jó cselekvésre. És ez egyúttal kegyelme is az Istennek, egy segédeszköz a magaslatokra, amivel hozzá fordul az Isten szeretetében.

 

Az Isten nem hagyja magára az embert a maga választott sorsában. Ha fennállna a veszélye, hogy helytelen útra térne, az esetben hangosan felhívja magára a figyelmet benne az intő szó által és mindig ellene fog felszólalni és tanácsolni neki, hogy mit hagyna inkább és szorgalomra intené őt jó cselekedetekre. És most tettre készen kell állnia az akaratnak arra, hogy kövesse a belső hangot. Habár gyakran belső küzdelem lesz az ára ennek, viszont harc nélkül nem lehet elérni szellemi fejlődést.

 

Különösképpen fontos fülelni erre a hangra a bensőben és előidézi az ember lelkének mielőbbi érett állapotát, mert az Isteni hang az, ami megszólal az emberben, amire most szükséges odafigyelnie, és utána biztos sikert eredményez. De erre a belső hangra kevés figyelmet fordítanak mostanság, túlharasogja a világ hangja, mivel ez hallhatóan eljut az ember fülébe, a belső hang viszont olyan halk, hogy oda kell reá figyelni, hogy minden külsőségnek el kell némulnia, ha hallani kívántatik a hangzása.

 

De az Isten Szava csakis annak hallatszik, aki hallani akarja. Az Isten hangja soha sem fog hangosan és a világgal egyetértően hallatszani, hanem csakis halkan és a szívben hallatszik, tehát aki hallani akarja, annak vissza kell vonulnia bensőjébe és ügyelnie arra, hogy mit akar neki mondani az Isten. A befelé fülelés az egyetlen, amit megkövetel az embertől az Isten, hogy tájékoztatást adjon neki.

 

Nagyon sokszor hajlamos az ember inkább a világ hangját figyelembe venni, és ha az Isten nem kívánná újra és újra útra kelni az emberhez, akkor a világ hangja túlharsogna a belső hangján és akkor megkérdőjeleződne a lélek alakítása. Mert mindenképpen hozzá tartozik a lélek kiképzéséhez, hogy az ember érzésbe kerüljön a szellemi erővel, mivel a belső hang ugyanakkor a szellemi erők ráhatása az emberre, és ha ezek, már ha megnyilvánulnak, hallhatást követelnek, más különb hatástalan marad az erejük.

Bővebben…

BD – 1957.02.15.
6762. – Világtörténések… Zűrzavar… Antikrisztus…

Leírhatatlan zűrzavar lesz, amikor megszólalok a természet erői által, mert míg létezik a Föld, nem élt még meg ilyet ember. Félelem és ijedtség tehetetlenné teszik az embert gondolkodni és cselekedni, mivel rettegnek azon történés megismétlésétől, és nem képesek kezet nyújtani segítésre és mentésre, ahol még lehetne.

Csak egy-néhányan fogják felismerni ami történt, mert ők utalást kaptak rá előtte és most meglátják a Szavam igazságát … Épp ezért ezek teljes meggyőződésből felvilágosítást fognak adni embertársaiknak, viszont újra csupán csak néhányan fogják őket meghallgatni, mert mindent elfogadnak az emberek, csak egy Isteni Üdvösségi Műveletet nem, ami ezen formában került kivitelezésre. Ennek ellenére jól ki kell használni az időt és ezen összefüggésben hírt adni az embereknek a közeledő végről …

Ami kozmikusan végbement, azt nem tudják letagadni, és hogy ez előre be lett jelentve, még elgondolkodásra bírhat egyet s mást. De az életerő, a saját fenntartási ösztön mégis győzedelmeskedni fog, és az emberek megtesznek majd mindent, hogy urai legyenek a földi ínségnek, amit az a természeti történés okozott. És most újra csak az ember szeretetbeli foka dönt, a segítési akarata felebarátja mellőli kiállásra arról, hogy javulnak-e ill. milyen mértékben javulnak az életkörülményei, mert segíteni fogok mindazoknak, akik magukénak tekintik embertársaik vészhelyzetét is …

De sokaknak nehezen kell küzdeniük, ha a saját erőjükbe vetik bizalmukat … vagy láthatólagos támogatást kapnak lentről, ha nagy szigorúsággal járnak el embertársaik kárára. Olyan nagy lesz a földi ínség, mint a zűrzavar is, ami az elképzelhetetlen pusztítás által keletkezik … És számtalan ember feladja hitét egy Istenben és Atyában, mivel érzékenyen lettek érve … De az ő hitük csak forma volt, nem állt helyt egy komoly próbának … És emiatt előre közlöm veletek ezt a történést, hogy helyt álljatok ti emberek, hogy tudjátok, hogy ez az Én tervem, hogy Úr vagyok a természet erői felett és ebből fakadóan Számomra könnyű újra megsegíteni az embereket, akik segítséget kérnek Tőlem …

Bővebben…