BD – 1941.09.15-16.
2072. – Megváltási művelet …

 

Akaratotok alárendelésével az isteni akaratának feladjátok szellemi ellenállásotokat Isten iránt, és elismeritek és elismeritek hozzátartozásotokat az Istenhez. Tehát a földi élet értelme és célja az, hogy véglegesen hazatértek az Istenhez és megvetitek az Isten ellenfelét.

 

Az Istenhez való hozzátartozás felismeréséhez előbb közölni kell veletek a tudást Ő róla és tevékenykedéséről, úgymint az Isten ellenfelének lényéről is. Meg kell tanulnotok felismerni mindkettő hatalom erőinek kihatását, hogy aztán dönteni tudjatok kettejük hatalma közül egyike mellett.

 

Ha azonban az egyik hatalom elnyomja a tudást a másik hatalom tevékenységéről, az esetben nem beszélhetünk többé döntésről. Pont ezt vette tervbe az ellenfél hatalmának növelésére. Nekimegy magának az Istennek, úgy próbálja befolyásolni az emberek gondolkodását, hogy kétségbe vonják az örök Istenséget, hogy arra hajlanak, higgyenek a teremtés véletlen keletkezésében egy magasabb hatalom akarata és erőkifejtése nélkül.

 

Tehát elfojtják az Isten elismerhetőségének lehetőségét; jogtalan módon kerít benneteket tulajdonába az egyik hatalom; magához veszi, amit fél elveszíteni, ha a szabad akarat döntene. Ez a harc jogtalan és az emberre való kihatása hihetetlenül hátrányos. Ezzel az ember lenne az elszenvedője, ha az Isten nem jönne el megsegítésére. Meg kell próbálnia erősítenie az Ő beléje és az erejébe vetett hitet éppen úgy, mint ahogy az ellenfele azt gyengíteni próbálja, és fel kell ébresztenie azt, ahol ő azt már aláásta …

Bővebben…

BD – 1941.09.17.
2075. – Elholtak lelkei földközelben …

 

Az elholtak lelkei mindaddig tartózkodnak földközelben, míg a gondolataik és a hajlamaik földi javak és élvezetek után keringenek. Kapcsolatban vannak mindazzal, amire vágyakoznak hajlamaik által és mindig ezek közelében fognak tartózkodni. Attól, amit a Földön szeretnek, attól a túlvilágon is csak nehezen tudnak megválni, és ennek az a következménye, hogy nehezükre esik a túlvilágon a magaslatokba igyekezni.

 

Ha még földi kívánalom veszi foglyába a lelket, akkor megkérdőjelezett a szellemi kiérése, mivel egy kívánalom mindaddig kiiktatja leginkább az adakozást, amíg a lélek nem kívánja a szellemi ételt. Ha feléje fordul, akkor az adakozás ösztönét is felébreszti és növeli fogja benne. Ha viszont még nem befogadóképes a szellemi ételre, akkor az fel sem kínáltatik számára, mivel akkor még nem oldozta fel magát maradéktalanul a Földtől és fel sem tudná ismerni annak az értékét, amire legértékesebb ételként vágyakoznak a szellemi birodalomban.

 

A földi javak utáni vágyakozás a lélek érettségének a hiányát jelzi, és így a Földet körbe veszi számtalan sok lélek elégtelen érettségi állapotban, melyek nem képesek feloldozni magukat attól, ami kedvesnek és kívánatosnak tűnt számukra földi életükben. Ilyen lelkeknek csak imában lehet segítséget nyújtani, mert egy szeretetben mondott ima érezteti velük, amit mindeddig nem ismertek … Szellemi erő áramlik feléjük, ami teljesen mást old ki bennük, mint a földi kívánatok teljesülése.

 

Ők hihetetlenül boldogítónak érzik meg ezen erő feléjük való áramlását és és csak lassan fordulnak el az eddigi igyekvésük céljaitól. Így a földi ember azzal tudja meghozni a legnagyobb segítséget és a legnagyobb szeretetbeli szolgálatot az elholtak számára, ha gyakran küld feléjük imát, ami indíttatása a Földtől és a számára kedvelt környezettől való feloldozásnak.

Bővebben…

BD – 1941.09.16.
2073. – A belső hang …

 

Szüksége van az embernek valamire, ami figyelmezteti, mert nagyon sokszor veszélyében van annak, hogy megfeledkezzen önmagáról és az igyekvéséről, és akkor figyelmeztetni vagy inteni kell őt a rossz cselekvés elől vagy a jó cselekvésre. És ez egyúttal kegyelme is az Istennek, egy segédeszköz a magaslatokra, amivel hozzá fordul az Isten szeretetében.

 

Az Isten nem hagyja magára az embert a maga választott sorsában. Ha fennállna a veszélye, hogy helytelen útra térne, az esetben hangosan felhívja magára a figyelmet benne az intő szó által és mindig ellene fog felszólalni és tanácsolni neki, hogy mit hagyna inkább és szorgalomra intené őt jó cselekedetekre. És most tettre készen kell állnia az akaratnak arra, hogy kövesse a belső hangot. Habár gyakran belső küzdelem lesz az ára ennek, viszont harc nélkül nem lehet elérni szellemi fejlődést.

 

Különösképpen fontos fülelni erre a hangra a bensőben és előidézi az ember lelkének mielőbbi érett állapotát, mert az Isteni hang az, ami megszólal az emberben, amire most szükséges odafigyelnie, és utána biztos sikert eredményez. De erre a belső hangra kevés figyelmet fordítanak mostanság, túlharasogja a világ hangja, mivel ez hallhatóan eljut az ember fülébe, a belső hang viszont olyan halk, hogy oda kell reá figyelni, hogy minden külsőségnek el kell némulnia, ha hallani kívántatik a hangzása.

 

De az Isten Szava csakis annak hallatszik, aki hallani akarja. Az Isten hangja soha sem fog hangosan és a világgal egyetértően hallatszani, hanem csakis halkan és a szívben hallatszik, tehát aki hallani akarja, annak vissza kell vonulnia bensőjébe és ügyelnie arra, hogy mit akar neki mondani az Isten. A befelé fülelés az egyetlen, amit megkövetel az embertől az Isten, hogy tájékoztatást adjon neki.

 

Nagyon sokszor hajlamos az ember inkább a világ hangját figyelembe venni, és ha az Isten nem kívánná újra és újra útra kelni az emberhez, akkor a világ hangja túlharsogna a belső hangján és akkor megkérdőjeleződne a lélek alakítása. Mert mindenképpen hozzá tartozik a lélek kiképzéséhez, hogy az ember érzésbe kerüljön a szellemi erővel, mivel a belső hang ugyanakkor a szellemi erők ráhatása az emberre, és ha ezek, már ha megnyilvánulnak, hallhatást követelnek, más különb hatástalan marad az erejük.

Bővebben…

BD – 1957.02.15.
6762. – Világtörténések… Zűrzavar… Antikrisztus…

Leírhatatlan zűrzavar lesz, amikor megszólalok a természet erői által, mert míg létezik a Föld, nem élt még meg ilyet ember. Félelem és ijedtség tehetetlenné teszik az embert gondolkodni és cselekedni, mivel rettegnek azon történés megismétlésétől, és nem képesek kezet nyújtani segítésre és mentésre, ahol még lehetne.

Csak egy-néhányan fogják felismerni ami történt, mert ők utalást kaptak rá előtte és most meglátják a Szavam igazságát … Épp ezért ezek teljes meggyőződésből felvilágosítást fognak adni embertársaiknak, viszont újra csupán csak néhányan fogják őket meghallgatni, mert mindent elfogadnak az emberek, csak egy Isteni Üdvösségi Műveletet nem, ami ezen formában került kivitelezésre. Ennek ellenére jól ki kell használni az időt és ezen összefüggésben hírt adni az embereknek a közeledő végről …

Ami kozmikusan végbement, azt nem tudják letagadni, és hogy ez előre be lett jelentve, még elgondolkodásra bírhat egyet s mást. De az életerő, a saját fenntartási ösztön mégis győzedelmeskedni fog, és az emberek megtesznek majd mindent, hogy urai legyenek a földi ínségnek, amit az a természeti történés okozott. És most újra csak az ember szeretetbeli foka dönt, a segítési akarata felebarátja mellőli kiállásra arról, hogy javulnak-e ill. milyen mértékben javulnak az életkörülményei, mert segíteni fogok mindazoknak, akik magukénak tekintik embertársaik vészhelyzetét is …

De sokaknak nehezen kell küzdeniük, ha a saját erőjükbe vetik bizalmukat … vagy láthatólagos támogatást kapnak lentről, ha nagy szigorúsággal járnak el embertársaik kárára. Olyan nagy lesz a földi ínség, mint a zűrzavar is, ami az elképzelhetetlen pusztítás által keletkezik … És számtalan ember feladja hitét egy Istenben és Atyában, mivel érzékenyen lettek érve … De az ő hitük csak forma volt, nem állt helyt egy komoly próbának … És emiatt előre közlöm veletek ezt a történést, hogy helyt álljatok ti emberek, hogy tudjátok, hogy ez az Én tervem, hogy Úr vagyok a természet erői felett és ebből fakadóan Számomra könnyű újra megsegíteni az embereket, akik segítséget kérnek Tőlem …

Bővebben…