BD – 1950.04.29.
4885. – A kinyilatkoztatások terjesztése …

 

Adatott nektek egy bizonyos idő, hogy tevékenykedhessetek Értem és birodalmamért, és ezt használjátok is ki minden erőtökkel. Ami adatik nektek Általam fentről, annak csak akkor van meg az értéke, ha terjesztésre kerül, mert Én nem csak egy emberhez beszélek egyedül, hanem egy emberen keresztül mindenkihez, akik meg akarnak hallgatni Engem. Ezekhez kell tehát eljuttatni a szavamat, és ez megköveteli tőletek erőtök és akaratotok teljes bevetését. Mindenütt felébresztettem látókat és prófétákat, hogy hírt kapjon az emberiség az idő komolyságáról és az eljövendő világítéletről. Ha mindez hitre talál, akkor az emberek is felkészülnek rá.

 

Azonban senkit sem kényszeríthetek hitre, ez egy teljesen szabad akarat illette dolog, úgyhogy Én felőlem semmi más nem történhet, minthogy újra és újra kinyilatkozzak azoknak, akik be tudják fogadni kinyilatkozásaimat akaratuk és életvitelük által. Épp ezért csakis azok fogják elismerni ezen kinyilatkozásokat, akik szintúgy szeretetben folytatják életvitelüket az Én akaratom szerint. Ezek tudni fogják azt is, mily értéket képviselnek kinyilatkoztatásaim, és törekvésük lesz gondját viselni a terjesztésüknek.

 

Ahol van akarat, ott van út is … Áldásomat adom mindarra, ami hírt ad az embereknek Rólam és a tevékenységemről, ami megmenti az embereket az örök romlástól, ami ismertetőt ad nekik az elkerülhetetlenről, ami közeleg az emberiséghez, és felhasználható minden lehetőség, többféleképpen történhet a terjesztés, és mindig rajta nyugszik az áldásom, mivel sürgősen szükséges, hogy az emberek tudást szerezzenek szavamról, ami tisztán és átképzéstől mentesen adatik nektek a magasból.

Bővebben…

BD – 1948.10.03.
4449. – A hivatás órája … A vég bejelentése …

 

Hivatásotok órája egyre jobban közeledik és még titeket is meg fog lepni, pedig tudtok róla. Látszólagosan beköszöntött egy nyugalmi állapot, ami az országomért végzett munkátokat is háttérbe állítva tünteti fel, ennek ellenére hirtelen jön a fordulat, és feltárul előttetek egy teljesen új látómező, elfogtok határolódni a földi dolgoktól, és előtérbe fog lépni ami szellemi, és ekkor kezdődik a ti utolsó, de mégannyira fontos küldetésetek e Földön. Ezzel visszavonul majd minden földi gond, mert mind meg fog oldódni önmagától, és olyannyira nyilvánvaló lesz a tevékenységem felettetek, hogy egy olyasféle nyugalom száll reátok, ami bármily szellemi munkát véghez vitethet.

 

Eljött azon idő, melyet bejelentettem újra és újra … a Föld belép fejlődésének utolsó szakaszába, és meglepően hamar teremtődik egy új világhelyzet, mely minden embert feszültséggel tölt el … Jó annak, aki ezáltal felismeri, mennyire közel van a vég és hogy minden beteljesül, ami már régóta be lett jelentve látók és próféták által. Közeledik a vég … Nem hiszitek el, mivel még a világ közepén álltok és mindent kizárólag csak világi, azaz földi-anyagi szemmel szemléltek és a szellemire meg nem vagytok fogékonyak. Az eljövendő eseményekre is pusztán csak világi szemmel fogtok tekinteni és megint csak testi jólétetekről fogtok gondoskodni, de Én behatóan intelek titeket efelől és figyelmeztetlek titeket, már csak a lelketekről gondoskodjatok, mert röviddel a vég előtt álltok …

 

Újra és újra meg kell adnom nektek ezt a bizonyosságot, mert gyenge a hitetek, ha hisztek még egyáltalán Bennem és szavamban. De ha nem hisztek a fentről jövő szavamban és ennek ellenére hívőknek tetetitek magatokat, azon esetben hasonlítsátok össze az írott szóval atyáitok könyvéből … és ott se fogtok mást találni, mint amit Én mondok a magasból. De ha azt sem akarjátok elvetni, akkor az utolsó ítéletet sem tagadhatjátok meg minden egyes előjelével …

Bővebben…

BD – 1948.07.31.
4391. – Nagy ínség … Válaszút … Kegyelmi idő …

 

Vegyétek tudomásul, hogy új idő veszi kezdetét, a nélkülözések és küszködések ideje, mint amilyet a világ eddig még nem élt meg … S ti válaszút előtt fogtok állni, mivel két utat járhattok, egyiknek célja egy új, javított földi világ, mint amilyet kívántok és emiatt azt hiszitek meg is tudjátok azt teremteni … A másiknak célja a Földön kívüli birodalom, ami jobb életet ígér nektek testetek halála után. És csak kevesen fognak ezen az úton járni, melynek célja viszont bizonyos, mialatt tömegek haladnak a földi úton, ami a biztos pusztulásba vezet.

 

Higgyetek szavaimban, hogy eljött az idő, és már most igazodjatok hozzá, hogy mindent odaadtok és megelégszetek még a legegyszerűbb életviselettel is, mert most még sok mindent birtokoltok a jövendő időhöz képest, ahol csak kevesen tartják meg tulajdonukat, de mégsem örülhetnek neki, mivel az embertársaik most majd elveszik tőlük, amit meghagyok nekik. Senki sem akarja meghallani, hogy a felemelkedés csak a képzelet műve, hogy már csak egy rövid ideig éltek elviselhető körülmények közt, hogy egy nagy fordulat előtt álltok, ami megfoszt titeket minden életörömtől és kemény életkihívás elé fog állítani benneteket.

 

És ha már ennek előtt felhívja rá figyelmeteket az Én kegyelmem, akkor ez csakis azt a célt szolgálja, hogy tegyétek szabaddá magatokat földi kívánalomtól, hogy ne alkossatok jövőre nézve terveket, hanem törekedjetek nagyobb szorgalommal szellemi javakra, mivel egyedül ezek fogják elviselhetőbbé tenni számotokra a nehéz jövendő időt és ezek válnak hasznotokra. Mivel ezekkel dolgozhattok, ha nagy az ínség és kétségbe esnek az emberek. De Én nem tudom ezt elhárítani felőletek, hisz ti emberek teljesen megfeledkeztek Istenetekről a földi javak utáni hajszában.

Bővebben…

BD – 1948.07.17.
4378. – Nehezen hallható belső hang … Lázongások – Nyugalom …

 

Szüntelen hallani fogjátok a hangomat, ha odaadjátok magatokat Nekem és ha figyelmesen befelé füleltek a hangom utáni vágyódással. Mindig is megadtam nektek ezt a bizonyosságot, és Én sohasem tartom vissza kegyelmi adományaimat, ha bensőleg vágyódtok iránta. De amíg még nem hangzik el bennetek a hangom szólama, hanem csak gondolatokban érint meg titeket és így teljes figyelmet és ezért a világtól való elzárkózást igényel, tőletek függ, hogy meghalljátok-e.

 

Ezért is felhívom a figyelmeteket az eljövendő időre, mely teljes egészében igénybe fog venni titeket, úgy hogy csak a legerősebb akarat fogja érvényesíteni, hogy elzárkózzon és a hangomat fülelje a csendben. Az eljövendő idő ínsége gyakran megfoszt majd titeket a belső nyugalomtól, ugyanakkor segíteni fogok minden szolgálni szándékozó szolgálómnak feladata elvégzésében. Mindig közel vagyok hozzátok, és ha a legsúlyosabb ínség ellenére megőrzitek jelenlétem tudatosságát, akkor a hangom is szüntelen meg fog szólalni nektek, mivel akkorra már erősebb a hitetek, mint a földi ínség és akkor bármikor elűzitek magatoktól.

Bővebben…

BD – 1948.07.14-15.
4376. – Isten gondviselése szolgálóit illetően …

 

Kezemet fogván fogjátok végig járni az utat, és nem kell nyomasztania titeket egyetlen gondnak sem, ha csupán hisztek. Szolgálatomba léptetek, ebből kifolyólag átveszem tőletek minden gondot, földit és szellemit egyaránt. Birtoklom azon akarásotokat, hogy akaratotok az enyém legyen, ez alapján nem kötelezően Én határozom meg akarásotokat, gondolkodásotokat és cselekvéseteket, de Én igazgatom ezt az akaratot, amit önmagatok rendeltetek az Enyém alá, helyes gondolkodás, akarás és cselekvés végett. Így hát mindig is azt fogjátok cselekedni, ami üdvösségeteket szolgálja, és nyugodtan elengedhettek minden gondot, ami hatással van földi életetekre. Én határozom meg további életeteket, Én igazgatom úgy, hogy az megfeleljen az Értem végrehajtott küldetéseteknek, mert még nagy munkát kell véghez vinnetek, és hogy ezt kivitelezhessétek, kiemelten törődök veletek, nehogy túlságosan fáradtságos legyen a földi utatok, hogy boldogan és vidáman végezzétek el a munkát Értem és a birodalmamért.

 

Emiatt nem is kell egyetlen gondolatot sem veszítenetek afelől, mily módon fogjátok kivitelezni szavam terjesztését, hisz veletek együtt fogom járni az utakat, ahol szükségeltetik a beszédetek, és nektek semmi más dolgotok nem lesz, mint követni ezt a belső ösztönzést, ami azt jelenti, ha belső késztetést éreztek megszólalásra vagy akár hallgatásra, ha indíttatást éreztek hozzá. Mindig az Én szavam az, ami felszólít titeket valamely cselekvésére vagy elhagyására, és ti csak a belső ösztönzést kövessétek, akkor meg fog felelni számotokra, miképp cselekedtek, akkor tudok hatni bennetek és meg is teszem, mert akarjátok, hogy teljesítsétek az akaratomat, és így szívetekbe helyezem az akaratomat.

Bővebben…

BD – 1948.07.15-16.
4377. – Komoly figyelmeztetés …

 

Kaptok fentről még egy utolsó figyelmeztetést, mielőtt elkezdődnek a zavargások, melyek megfosztanak benneteket minden higgadt megfontolástól. Készüljetek fel, végéhez közeledik a nap … Vegyétek komolyan ezen szavaimat, ne menjetek el mellettük lagymatagul és közömbösen, hanem tekintsetek rájuk utolsó utalásként a hamarosan bekövetkező beavatkozásomra. És teljes komolysággal készüljetek fel arra, hogy egy izgalmas idő áll előttetek, ahol megváltásként fog tűnni hívó szavam, mert magatokra hagyatva érzitek magatokat Általam, mivel már nem halljátok szavamat a magasból.

 

Felhívom a figyelmeteket erre az időre és emiatt még egyszer behatóan szólok hozzátok, ismerkedjetek meg azon gondolattal, hogy elháríthatatlan az életkörülményeitek teljességes megváltozása és nagy bajba kerültök, de ennek meg kell történnie, mielőtt Én magam megjelenek. De akkor maradjatok állhatatosak és csakis szívetekben maradjatok Felém fordulva, hívjatok Engem, és ha nem hallanám meg, úgy hát hívjatok hangosabban … Úgy akarom, hogy eljusson Hozzám hívásotok, viszont a szívetekben akarom, hogy felhívjatok és nem figyelek arra, amit csak a száj beszél. Hosszas ideig nem fogtok hallani Engem, mert nem vagytok képesek önmagatokban fülelni a hangomat, de mindig is nálatok vagyok, és szüntelen hajlandó vagyok megsegítésre. Épp ezért legyen az imátok bensőséges és bizalommal teli megsegítésem iránt, és meg foglak hallgatni titeket és kinyilatkozok nektek, hogy erős legyen a hitetek és elviseljétek a földi ínséget.

Bővebben…

BD – 1948.07.01.
4359. – Fényjelenségek a katasztrófa előtt …

 

Az Én beavatkozásomat megelőzően végbemegy egy nagy szellemi tevékenység, ami az enyéim megerősítését szolgálja és egy utolsó utalás lesz az eljövendő természeti eseményre. Mennyei küldötteim utasítva lettek, hogy észlelhetőek legyenek enyéim számára fényjelenségek formájában, melyeket látni fognak az égbolton tisztán és világosan, úgy hogy kikapcsolt minden féle önmegtévesztés lehetősége, és az enyéim ugyanazon jelenségeket fogják megtapasztalni, míg a hitetlenek semmit sem látnak és kinevetik a reá tett utalásokat beképzelésként.

 

És ez az utolsó jel … Ezután bizonyosan felkészülhettek kinyilatkoztatásom órájára a természet elemei által. Aztán hagyjátok megtörténni minden földi dolgok menetét, és már csak a lelketekről gondoskodjatok … Aztán vegyétek fel bennetek Szavamat teljes áhítattal, engedjetek hozzátok szólni a Szó által, és kapcsolódjatok Hozzám mélyen és bensőségesen, hogy jelen lehessek köztetek a legnagyobb bajban, ami nagyon is hamarosan reátok fog törni. Aztán foglalkozzatok még azokkal, akik körülöttetek vannak és rettegéssel tekintenek a természetbeli változásokra, adjatok nekik röviden felvilágosítást, és irányítsátok őket Én hozzám, beszéljetek nekik Rólam mint a szeretet Istenéről, aki gondját viseli minden gyermekének és senkit sem hagy cserbe, aki felhívja Őt segítségért …

Bővebben…

BD – 1948.06.26.
4354. – Isten vezetősége … Démonok a végső időben …

 

Minden lépés hiába, ha nem Én vagyok, kit hagytok mellettetek haladni, hogy helyesen igazgathassalak benneteket és ne térjetek rossz útra. A démonok állandó küzdelme zajlik lelketekért, és emiatt az út mentén állnak csalogatván, csábítva próbálják elterelni figyelmeteket, hogy ne figyeljetek többé az útra és észrevétlenül rossz útra térjetek, mely elvezet titeket távol a céltól. Ha engedtek Engem magatok mellett járni, akkor a démonok nem merészkednek a közeletekbe, vakítja őket a fényáradat, ami Belőlem ered, visszavonulnak és hagynak titeket sértetlenül elhaladni.

 

Jegyezzétek meg ezt, hogy állandóan körül vagytok véve erőkkel, melyek nincsenek a javatokra, de viszont nem kell félnetek tőlük az Én védelmem alatt, mert az esetben nincsen hatalmuk felettetek, és ti erősebbek vagytok náluk. A végső időkben különösen hevesen tombolnak és még a szellemi-igyekvőt sem kímélik, mert felháborítja őket a fény, amit kibocsátotok, ha keresitek vagy terjesztitek az igazságot, úgy hogy megpróbálják e fényt kioltani és erősen megszorongatnak titeket. De Én velem biztonságban vagytok, mert Én úgy vezetlek titeket, hogy rövid úton eléritek a célotokat. De az út nehézkesebb, nem egyenletes és nem olyan tájakkal szegélyezett, melyeken megpihenhetnének szemetek, a földi út egy kemény zarándokút, és ha bájos kinézetű, akkor veszély fenyeget a szépség mögött.

 

Én velem viszont nem tekintetek a fáradtságra és nehézségekre, nem néztek magatok körül, hanem csakis magatokra tekintetek, előre tekintetek, ahol gyönyörűséget tekint meg szemetek, melynek elérésére törekszetek. És épp ezért nem szabad egyedül útra kelnetek, hanem mindig is fel kell hívnotok Engem vezetőségem végett, állandóan az Én kíséretemben kell haladnotok, és akkor könnyű lesz a földi utatok, nem fognak tudni olyannyira megszorongatni az ellenséges hatalmak, habár ismételten próbálkozni fognak határozni felettetek, Engem kiiktatni és rávenni titeket, hogy egymagatokban járjátok tovább az utat. Erősnek kell lennie és maradnia akaratotoknak, és akkor győztesek lesztek … akaratotoknak Én reám kell irányulnia, akkor megerősítem és tartalak benneteket, ha fenn áll bukásotok veszélye.

Bővebben…

BD – 1948.07.03.
4361. – Sátán hatalma a vég előtt …

 

Különlegesen erős lesz a démoni befolyás a vég előtti utolsó időben, és vonakodás nélkül csábításába estek ti emberek, ha nem fordultok Én hozzám és nem keresitek a kapcsolatot Én velem. Nagy hatalom adatott az ellenfélnek, amit fel is használ mindenféle módon és még át is lépi hatalmi jogosultságának határait. De nem Én általam adatott neki a hatalom, hanem maguk az emberek látják el vele, mert nem védekeznek, habár képesek rá, mivel bőségesen rendelkezésükre áll a Tőlem eredő erő és megsegítés. És mivel az ember akarata maga a döntő, így hát ő maga helyezi túlsúlyba az ellenfelemet.

 

Én viszont nem csökkentem a hatalmát, mindemellett azonban egyetlen egy lehetőséget sem hagyok ki, hogy rámozdítsam az embereket, forduljanak Én hozzám és ezzel megmenekülnek az ellenfelem hatalma alól. A Földön, mint a túlvilágon is szerető lények támogatnak Engem és ők is éppúgy próbálnak ráhatni az emberekre, felmutatván nekik teremtményeim iránti szeretetemet és segítő szándékomat, ha túl gyengének éreznék magukat az emberek ellenállást tanúsítani. A világ mindenféle veszélye fel lesz mutatva az embereknek és ezzel egyidőben szemük elé helyezve azon magas célt, miszerint dönteniük kell Én köztem és az ellenfelem között. Ő viszont már győztesnek hiszi magát és mégis alulmarad és vele együtt követői is, akiket magával ragad a mélybe.

 

A végső harc teljes szigorral fog lezajlani, és sokakat megnyer, kik szakadárokká válnak és csatlakoznak az ő táborához, mert nagy az ő hatalma. De újra és újra mondom nektek, hogy ti messze nagyobb hatalmat tudnátok eltulajdonítani, ha csak kérnétek Tőlem. Csak a hívásotokat várom, imátokat, hogy megerősíthesselek benneteket, mert miképp Hozzám fordul az akaratotok, miképp beszéltek Velem gondolataitokban és segélyhívást intéztek Felém, akképp részesültök megsegítésben. És ha ínségen át kell haladnotok, úgy hát értsétek meg, hogy ez csak egy eszköz rávenni titeket a segélyszóra, mivel ínség nélkül kevésbé gondoltok Reám és könnyedén veszélybe kerültök, hogy kikapcsoljatok Engem, és azután könnyű játéka lesz veletek az ellenfelemnek.

Bővebben…

BD – 1946.05.21.
3777. – Az isteni szó értéke …

 

Amit maga az ÚR nyilatkozik ki nektek, az valóban erősen figyelemre méltó, mert egyetlen egy szó sem áramlik ki az Ő szent szájából, ami haszontalan vagy akár figyelemre se méltó lehetne. És különös sürgetősséggel bírnak mind az Ő figyelmeztetései, mind az intései ezen Végidőben, hisz lelketek megmentését szolgálják a pusztulás elöl, ami biztos az Ő szava nélkül, mert nem gyakoroljátok a szeretetet. Emiatt is lép Ő maga elétek újra és újra és felmutatja nektek a nagy veszélyt, ami felettetek lebeg és aki ügyel az Ő szavára, az maga űzi el a veszélyt; aki azonban bezárja szívét és fülét az Ő szent szava előtt, ő számára örökkévaló időkig nem lesz megmenekülés, ő a biztos pusztulásba halad.

 

Mert közel van az utolsó ítélet, azaz, az a nap, ahol érettségétől függően a szellemi szabadságba vagy újfent száműzésbe kerül, ahol ítéltetik felette cselekedete szerint, amit szabad akaratából végzett vagy hagyott. És az a nap olyannyira döntő fontosságú minden szellemi számára, hogy az Isten minden lehetőséget megad előtte egy magasabb érettség eléréséhez, hogy megmeneküljön az újbóli száműzés elől a szilárd anyagba. És épp ezért megpróbálja felébreszteni az emberben a felelősségérzetet, miképp figyelmezteti szavával egy újbóli helytelenül használt akarat következményeire és felmutatja neki a helyes utat a cél eléréséhez.

 

Az Ő szavának bizonyítéka a minden megváltatlan iránti szeretete, mert a szavával akarja szabadságra segíteni , és ezért is egy értékes dolog, ami nem szabad hasztalanul hagyni, ami kiváltképp erőt adó és elősegíti a szellemi sikert, ha azt hittel fogadja az ember. Aki ügyel arra, amit az Isten mond neki, annak nem kell félnie egy helytelen út járásától, mert maga az Isten szava a helyes útmutató, erőt adó, a közvetlen kapcsolat Isten és az ember között, ami mindig is áldásos annak számára, aki vágyódik az Ő szavára. Mert ő ezáltal bensőséges szövetségben áll magával az örök szóval, Azzal, Aki földi haladásunk értelme és célja …

Bővebben…