Igen, sikerült neki! … Sikerült neki! …

 

Végre kezded felfogni szívedben, hogy milyen jelentőséggel bír „Jézus“ neve és hogy mit is jelent tulajdonképpen a „Jézus“ név. Szívedben, azaz a legmélyebb mélyekben kezded felfogni, érzed. Megmozgatja szívedet. Szíved remegni kezd, amint e névre gondolsz vagy amikor kimondod.

 

Habár gyermekkorod óta magadban hordozod e nevet – szünetekkel – és ujjongtál érte, még fel is tettél Rólam egy nagy felbontású képet nappalid központi falára és kiállsz mellette. De most kezded felfogni legbensődben, hogy tulajdonképpen ki is vagyok Én „Jézus“. Hirtelen felelevenedett benned a név. Felkelt benned Betlehem csillaga. Szívedben nyugszik a betlehemi gyermek, ahogy azt Springe városában láttad egy látomásban, Júdea oroszlánját és a gyermeket a jászolban. E minden most újra felelevenedik benned. Minden kép, amit életed során kaptál és a Velem történt találkozásnak hiszel, most hirtelen igazolást és értelmet kap.

 

Nézd, öröm száll fel Bennem, ha szívének ilyen mélyében fog fel meg Engem az egyik embergyermekem. Nevemben már régóta tisztelsz Engem, így teljesen szabadon betértél Hozzám a bensődben.

 

Igen, a Jézus név felébredt benned és most növekedni kezd. Már nem csupán egy név számodra, ennél több, mindent jelent neked. A névvel Reám kapcsolódsz a bensődben.

Bővebben…

Ti az anyagba beágyazott lények vagytok, azaz lelketek és szellemetek az anyagba vannak kötve. Anyagi szemetek számára csak az anyag létezik. Minden, ami körülvesz titeket, a Föld, a növények, az állatok, minden anyag, így ti magatok is az vagytok.

Korszakváltás idejében éltek, azon időben, ahol végbemegy az anyag átalakulása szellemibe. Szellemi szemetek ki lesz nyitva. A lélek, de mindenek előtt a szellem előtérbe kerül számotokra. Elsődlegesen szellemi szemmel fogtok magatokra tekinteni és Engem is megláttok majd feltámadási testemben. Ez lesz aztán az Eljövetelem, mert látni fogtok Engem köztetek pillanatokra, mint a tanítványaim is láttak feltámadásom után.

De ti, akik hisztek Bennem, nem fogtok megijedni, sokkal inkább örülni fogtok, befogadtok elragadtatva. Nagy öröm lesz, mikor megláttok Engem köztetek.

Ezzel aztán vége a szenvedések korszakváltásának és elkezdődik egy új, békés és boldog időszak az új Földön. A régi, az emberek által tönkretett Föld, Általam átalakul egy új Földdé. Már csak az önmagától átalakult ember marad meg, mely Reám nézve teljességében odaadó. A mai ember számára olyannyira fontos test háttérbe vonul és jelentéktelenné válik, a lélek és szellem pedig előtérbe kerül. Ezzel kezdetét veszi az új szellemi korszak.

Az anyag és ezzel az ellenfelem jelentősége túlsúlyt kapott. Azon van, hogy megfossza az embert szabad akaratától. Olyan mértékben határoz az ember felett, hogy az veszélyben van a mélyekbe zuhanni.

Az ellenfelem minden eszközt bevet az Én és a létem tagadására. Nemlétezésemet azzal magyarázza, hogy eddig még senki sem tudott bizonyítani Engem, főleg nem a tudomány. Ennek legtöbben bedőlnek, mivel az anyagnak hódolnak.

De Engem senki sem tud bebizonyítani, a tudomány sem. Egy idevaló bizonyítási érveléshez hiányoznak a szükséges mérőeszközök. Ezek nem léteznek és soha nem is létezhetnek. A bizonyítási érvelés viszont egy másik, amit nem ismer a tudomány.

Bennem csak hinni tudtok. De aki hisz Bennem, ő neki Én magam bizonyítom be, hogy itt vagyok és nem téved, azaz Én magam végzem majd el a bizonyítási érvelést.

Bővebben…

Ti, az Én követőim, hisztek Bennem és felismeritek a korszakváltás, melyben éltek. A legtöbb ember viszont nem ismeri fel. Úgy vélik, mindig csak így fog tovább menni, mint a korona világjárvány előtt. Úgy gondolják: Elmúlt a korona és újból visszatérnek a régi állapotok és a hírközlő szervek még hitegetik is őket ezzel. Ezen is felismerhetitek, mennyire és mily ügyesen manipulálta már őket az ellenfelem.

Legtöbben nem ismerik fel, mennyire meg lettek vezetve. Nem ismerik fel, mekkora megtévesztésben élnek, amibe az ellenfelem kergeti őket. Felhasznál minden elképzelhető kibúvót és megvárja, míg rátok ill. az emberekre nem támadhat. Összezavar benneteket, miképp hamisan ábrázolja az igazságot, pl. a médián keresztül és sötétbe borítja a fényt, ami rávilágítana a Hozzám vezető igaz útra. Habár rövid ideig ez sikerül is neki, de kialtatni nem fogja tudni, mert túl erős az Én fényem, ami felfedi és leleplezi tevékenykedéseit ma és a jövőben is.

Mostanára teljes a zavarodottság és ha még nem ismernétek fel magatoktól, az esetben felvázolom szemetek előtt. Ebben felismerhetitek és ismerjétek is fel a szeretetemet irántatok, mert nem hagylak egyedül és tájékoztatlak titeket, hogy figyelmeztetve legyetek.

A zavartság szelleme már egy jó ideje köztetek van. Az utolsó háború után két évtizeddel új trükkel kezdett elcsábítani titeket az ellenfelem. Bevetette a zavartság szellemét, és már nem érette meg magát férfi és nő, se fiatal és idős. Nekiállt ketté hasítani titeket. Büszkeség és gőgösség költözött az emberek közé, okkultizmus és ezotéria és hasadást okoztak fiatal és idős között, házasságokban és családokban, kezdetét vették az első viszályok és zavarodottságot okoztak.

Kiforgatták magából a természet felettiről – Istenről – alkotott igazságot, őrültséges szemléletmódok születtek, főleg a fiatalabbak között, amit aztán egyedüli igazságnak vallanak. Felnőtt így egy új társadalom, mert az úgynevezett öregeket félreállították, mint tudatlanokat és régimódiakat.

Bővebben…

Hogyan érzi magát agy apa, aki figyeli gyermekének viselkedését miközben az játszik, társalog, kihívja őt vagy miközben a saját jövőjéről beszél?

 

Nézzétek, Én közvetlen kapcsolatban vagyok veletek és kísérőtök vagyok, emiatt is el szoktam gondolkodni mindegyikőtökről. Mutatok nektek egy pillanatfelvételt, vajon így van-e.

 

Már kora reggel, amikor szemügyre veszitek az újságot, vége a nevetésnek, mivel nincsen min. Lehangoló hírek tömegével.

Hallani a rádióból az első híreket. Csakis szörnyűségekről tudósítanak. Így már kora reggel elment a kedvetek a nevetéstől.

A tévében is csak rossz lesújtó katasztrófákról, gyűlöletről és erőszakról vetítenek képsorokat. Ezzel már elrontották a szép napotokat, pedig az lehetett volna. Ennek megfelelően fest az arckifejezésetek már kora reggel.

Persze igazatok van, mert bizonyára megjön a következő eső és áradásokat fog okozni. És ha megint kisüt a nap, akkor alig lehet kibírni, mert mindent feléget. Ilyenek a gondolataitok, melyek felől meg vagytok győződve.

 

A jövő, igen, arra még gondolni sem mertek, mert bizonyára ott sem vár rátok semmi jó. Rosszak a kilátások, nagyon rosszak. Tönkre lesz téve minden szórakozásotok, veszélyben a szabi, veszélyben a buli, semmi kedvetek nincsen már. És amint vége van az egyik katasztrófának, már az ajtón kopog a következő.

Bővebben…

Egy új fényt adok nektek, lelketek erősítésére való ösztökélésképp. Elő akarlak készíteni és ki akarlak képezni benneteket a harcra. Hisz ti vagytok s haderőm, így hát vigaszt és reményt szeretnék adni nektek, adjon nektek erőt a harcra történő előkészületben, ahol helyt kell állnotok. És helyt is fogtok állni, mert az oldalatokon harcolok. Aki Értem harcol, az nagyon világosan érezni fogja a támogatásomat.

Épp ezért már most létesítenetek kell Velem egy erős kapcsolatot, akkor erősíthetlek és vigasztalhatlak benneteket, hogy helyt álljatok a vészben. Mindegy mi történik körülöttetek, segítségemmel helyt fogtok állni.

Eljön az idő, amikor minden oldalról szorongatni fognak titeket, de higgyétek el Nekem, csak rövid ideig fog tartani, mert lerövidítem, nehogy titeket is elveszítselek. Ezzel vége lesz a vészállapotnak és beköltözik a béke és a boldogság. Győzött a jó!

 

A korszakváltás után új élet veszi kezdetét az új Földön. A gonosz láncba lesz verve mindennel együtt, ami mélybe húzza az embert. Csak a jó fog megmaradni és minden olyan ember, akik szeretetben közelednek Felém és az emberekhez, azok megkapják jutalmukat a korszakváltásban tanúsított állhatatosságukért és kitartásukért. Ezzel megkezdődik egy új felfelé ívelő megváltási időszak, a földi paradicsomban.

Bővebben…

Egyre jobban közeledik a keresztényüldözés, ami a korszakváltás tetőpontjához tartozik és megfelel szenvedési időm képének.

 

Így szóltam: „Ebben a helyzetben súlyos ellenségeskedések lesznek a világban. Ez viszont erős hitet és mély szeretetet követel tőletek. Az igazságért folytatott bevetésetek megkövetelheti tőletek a készséget akár életetek odaadására is. De olyan összetűzésekre is sor kerül, ahol nem kell félnetek a földi hatalmaktól. Akik hirdetik az Én nevemet, azokat bár rabosítják, de Én mellétek fogok állni minden erőmmel, emiatt nem kell félnetek a szenvedéstől. Alig fogjátok érezni a nektek okozott fájdalmat, mert a védelmem alatt álltok. Az ellenfél viszont aggodalomba esik, mert felismeri bennetek a hatalmamat, amitől retteg. Gondoljatok az első keresztényekre, ők is az Én védelmem alatt voltak. Természetesen ők is féltek és bujdostak. Rabul ejtésük után azonban bátrak voltak, mert éreztek Engem és az örömöt, amiben részesültek Általam.“

 

Ellenfelem figyelme rátok, szóvivőimre összpontosul. Üzeneteitek, melyeket szétküldötök, világszerte terjed, anélkül, hogy tudnátok róla vagy észrevennétek. Azokat viszont az ellenfelem is olvassa és tombol mérgében.

 

De nektek nem kell félnetek, bátran kiállhattok az ellenfelem elé, mivel nálatok vagyok. Szerettek Engem és megbíztok Bennem, mint az őskeresztények tették és Én is szeretlek titeket és állandó jelleggel mellettetek állok.

Bővebben…

A korszakváltás, ami előre meg lett hirdetve nektek anno már az Ószövetség prófétáin keresztül, az egy roppant különleges eseménye e kornak. Ami azt jelenti, hírt kaptatok róla és figyelmeztetve lettetek.

De az, hogy előre gondoskodtam erről a végső időről, ahogy a prófétáknál nevezik, arról semmi sem áll a jövendölésükben, mivel Számomra magától értetődő az előkészület. Rossza Atya lennék, ha nem gondoskodnék előre a gyermekeimről.

 

Nézzétek, ti napgyermekek vagytok az előkészület a földi gyermekek számára. Az utolsó üzenetemben (2022.07.10.) hírt adtam nektek róla, hogy „Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat.“ Így az elhatározásotok ezen földi út mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutatjátok az igazi utat és példaszerűen élitek azt a föld emberei előtt, akik el lettek és el vannak csábítva. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Az eltévedt emberiség iránti szeretetből döntöttetek ezen földi menetel mellett és vállaltátok magatokra a kockázatot. Ezzel létrehozzátok a szeretet hídját az anyagi világ és a szellemi birodalom között és közvetítők lettetek Köztem és az emberek között.“

 

Igen, önként jöttetek a napokról támogatni megmenteni, ami még menthető. Ennek a tudatát viszont ködfátyolba borítottam e Földön, így mindenki számára azonosak a követelmények. A napok bölcsességi mennyek. A legrövidebb út bejutni a szeretet mennyébe csak ezen Földön át vezet benneteket, csak itt tudjátok elérni az Isteni Gyermekséget. Nem esett könnyen számotokra a földi menetel melletti döntés meghozatala, mivel tudtátok, itt ugyan olyan mértékben ki vagytok téve az ellenfelem befolyásának, mint a földi emberek.

Az elhatározás, lejönni segíteni e Földre, az hozzászámít az első szeretetbeli cselekedethez és azt jelenti, bennetek már felébredt a szeretet és ezzel horgonyt vetett. És most helyt kell állnia szereteteknek e Földön a világ befolyásai ellen és ezek aztán a szeretet további cselekedetei, melyekből aztán felébred a Belém vetett hit és ti megerősödtök ezen szeretetből kifolyólag. Ezzel meggyullad bennetek Istennek szikrája és fénylő lánggá alakul.

Bővebben…

Az idő, melyben vagytok, erősen az anyagiasságra összpontosuló, úgy hogy hagyományos eszközökkel nem tudtok megszabadulni tőle. Félre van állítva mind a szellem, mind a lélek, úgyhogy szinte már nem rendelkeznek szabad térrel. A szabad akarat által viszont, amivel megajándékoztalak titeket, Számomra nem lehetséges úgy irányítani ezen Föld embereit, hogy ők önként kövessék az Én versengésemet érettük.

Az ellenfelem nem esik ezen korlátozás alá, így hát felhasznál minden lehetőséget az emberek elcsábítására és önérdekű kihasználására és szabad akaratuk megsemmisítésére. Ezzel sikerült neki létrehozni a Földön egy szellemi szükségállapotot. Lakájai megszállták az ún. elit több lelkét és uralják őket.

Így az időt, melyben éltek, az erőszakos és embertelen rendszerek démoni szelleme jellemzi, amelyek nem állhatnak fent továbbra, mert elpusztítják a még megmaradt jót is az emberben. Ennek a hazug és könyörtelen világnak össze kell dőlnie, hogy talaján létrejöhessen egy új világa a békének, méghozzá szeretetemnek szellemében. A régi pénzelvek és hatalomrendszerek bukása szükséges és Általam akart, mert a kimenete a földi paradicsom, ami egyszer volt. Az összeomlás útjait úgy alakítottam, hogy saját magát leplezi le a hazug társadalom, felfedi a „tiszta lelkiismeretét“, s végül önmaga felett mond ítéletet és elpusztítja magát. Ezen törmelékhalmon jön létre aztán a béke és a szeretet új világa. 

Ehhez viszont sok önkéntes munkásra van szükségem, akik hajlandóak felmutatni az embereknek az Én országomba vezető utat, tanítani a követelményeimet és azokat példaszerűen élni mások előtt. A példaszerű élet tanításom leghitelesebb bizonyítási cselekvése. A korszakváltás, aminek ki vagytok téve, még sok mindent megkövetel tőletek. Ez számotokra, munkásaim, egy olyan földi menetelés, ami különleges és figyelemre méltó.

Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat. Döntésetek ezen földi menetel mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutassátok és példaképp éljétek azon földi emberek előtt az igazi utat, akiket elcsábítottak és ma is csábításban élnek. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Bővebben…

Amióta elolvastad a „Hogyan érkezik meg egy ilyen gyűlölettel teli lélek a túlvilágon?“ sorait, azóta nagyon elgondolkodtál róla és együtt érzel a téged nem kedvelő lelkekkel, kik felé szeretettel szeretnél közeledni. De nem látsz lehetőséget arra, hogy közelíts feléjük merev és megkeményült állapotukban.

Így hát Hozzám fordulsz és Engem kérsz, nyissak meg előtted egy járható utat, hogy békét teremthess és megmenthesd ezen lelkeket.

 

Ezelőtt azt akarom mondani neked – és ezzel megszólítom ezen sorok olvasóit is – hogy teljesen mindegy milyen kéréssel fordulsz Hozzám, szíved Irántam érzett vágyódása és kívánata döntő jellegű, mennyi szeretettel közeledek hozzád, hozzátok. Szeretetem végtelen, így a mindent átható szeretetemmel közeledek felétek, a szerető felé ugyanúgy, mint a gyűlölködőhöz – hisz gyermekeim mindnyájan. A szerető örömöt okoz Nekem, míg a gyűlölködő szenvedést, szeretetem azonban ugyanúgy közelít mindenkihez.

A szeretet mértéke, amit kapsz, függ az Irántam érzett vágyódástól és a szeretetem iránti kívánattól, de ezt te magad határozod meg. Minél többet kívánsz Tőlem teljes szívedből, annál többet kapsz. De ez tisztára a szív dolga. A mérték viszont még attól is függ, hogy milyen mértékben szolgál a lelkednek ill. Szolgál-e neki egyáltalán. Ezt megint csak Én tudom leginkább megítélni.

 

Teremtésedkor beléd ültettem a szeretetet, hogy valamikor majd betérhess a boldogságba örökkön örökre.

 

Az elmondott érvényes mind ezen Földre, mind a túlvilági síkokra is. Az Irántam érzett vágyódásból és kívánatból jön létre a boldogság, ami megfelel az isteni tulajdonságokban való örökös hullámzásnak, melyek szeretetben ingadoznak egy oldalt az igazságban, a rendben és a komolyságban, valamint túloldalt az akaratban, türelemben és irgalomban. És ez számotokra örökös boldogságos állapotot jelent, vagy jobban mondva egy örökös boldogságos élvezést magatokban.

 

Az érme másik oldala a gyűlölet, ami romlást hoz rátok. Kimondhatatlan fájdalmakat okoz a léleknek és a legnagyobb rossz, ami nem engedi szabadon a lelket, hanem leláncolja, úgy hogy már nem képes emlékezni a jóra és nemesre. Ahol gyűlölet uralkodik, ott nem tud kifejlődni egy erény sem, mint ami lenne az alázat, szívbeli jóság, emberiesség, jótett és irgalmasság. A gyűlölet elpusztít mindent, amit a szeretet felépít, ellensége minden jó lelkiségnek. Egy gyűlölködő ember sohasem jut el a tökéletesedésig.

Bővebben…

Tudom, mennyire szenvedsz azalatt, hogy mások nem akarják megbocsájtani neked vétkeidet. Ők azok, akik úgy vélik, hasznot húzhatnak a hibáztatásból. Ezzel találtak maguknak valakit, akire újjal mutogathatnak, és ezzel kedvezőbb helyzetbe állíthatják önmagukat.

Ahol úgy véled, még rendbe hozhatsz valamit és már többször bocsánatot kértél, de sikertelenül, ott süket fülekre találsz. Szívük keménységet mutat és ezzel még dicsekednek is, mintha valami különleges jellemkép lenne a keménységük. Nem tudják, hogy ezzel gyengeségüket tárták fel. Én látom mindezt.

Azt veszed észre, idővel egyre többen lesznek azok, akik ujjukkal mutogatnak rád és elutasítanak. Nem képesek elviselni a szeretetedet és a közeledésedet, még a testvéri köreikben sem. Úgy vélik, ők az igazabbak és a jobbak és gondolkodásmódjukkal nyugtatják a lelkiismeretüket. Ne engedd magadat megtéveszteni általuk. Tudnod kell, a gyűlölet magában hordozza a gonoszt. Ez a leggonoszabb, ami van az emberben. Elnyom minden jót és nemest. Egy szív, mely gyűlöletet hordoz magában, nem képes megbocsájtani.

 

Ugyanígy viselkedtek az emberek 2000 évvel ezelőtt Velem szemben is. Esélyem sem volt. Járnom kellett a magányos utat életen és halálon át. Csekély volt a követőim száma, csak a halálom után kezdett gyarapodni. Ezzel vesztett poszton álltam.

 

Egyet viszont tudj, ezek azok, akik önszántukból terhelték meg magukat, ők azok a gátlástalan gőgösök, akik nem hordoznak Engem szívükben és gyűlölettel mérgezik környezetüket. Ahol azonban gyűlölet honol, onnan elköltözött a szívbéli szeretet és csak az önző szeretet maradt hátra. Egy gyűlölettel teli ember nem lehet jó ember. Akiket szeret, azoknak eljátssza a szeretetet, mivel hasznot húz belőlük. És ahol a szeretet felépít magának valamit fáradtságok közepett, azt a gyűlölet se perc alatt elpusztítja.

Bővebben…