Kedves testvérek! Tegnap elém lépett Jézus és szívemben megmutatta nekem, hogy most teljes egészében bíznunk kell Benne és mennyire fontos, hogy átadjuk Neki bajainkat és gondjainkat. Mivel a körülmények személyes környezetünkben, de világra nézve is nagyon meg fognak szorongatni minket és olyan mértékben megterhelnék szívünket ezen közösség nélkül, amit mennyei Atyánkkal alkotunk, hogy nem lennénk képesek tartani magunkat ezen bizalomteljes hitben, hanem éretlenségünkben zuhannánk lefelé az élet fájáról, amit Jézus ültetett szívünkbe és ami már mennyei élelemmel lát el bennünket, ami táplál minket mennyei Atyánk kegyelméből és irgalmából.

 

Ez az Ő nekem-való-megmutatása az odaadásról és bizalomról olyannyira élő-élénk volt, hogy pillantásszerűen teljesen szabad voltam mindenféle tehertől és ezáltal eltöltött engem egy mély szívbéli öröm és boldogság, amiben nem volt helye gondnak, félelemnek és halálnak.

 

Jézus azt mondta erről:

 

Gyermekeim! Ezen mély bizalomba és ezen isteni védettségbe szeretnélek elvezetni benneteket, ezen isteni otthonérzettel szeretnélek megajándékozni titeket, de ezért nektek is kell tennetek kell valamit, méghozzá többet, mint amit eddig legtöbbetek megtett illetve amivel felhagyott.

 

Nézzétek, jelen időben még jobban rátok erőltetem Magamat minden csak létező módon. Egyrészt szívetek Irántam és felebarátaitok iránt tanúsított szeretetében, másrészt a világi emberekhez és egymáshoz, gyermekeim között való viszonyulásotok vizsgáztatásában, és igazolom Magam bizalmatok vizsgáztatásában testi jólétetekben ill. nem-jólétetekben.

 

Ehhez megengedem, hogy az élet ellensége beavatkozzon földi jelenlétetek műveibe, hogy viszályt és megosztottságot keltsen. Ehhez megengedem, hogy kifejtse magát az anyagban karmikus kavalkád és visszacsatolás (Sámuel: saját, úgymint erős kapcsolatok családtagokkal), melyek lelki és testi sérelmeket okoznak és tárnak fel önfelismerés végett. Ha átadjátok Nekem bizalomteljesen ezen bajokat, teljes létetekkel együtt, az esetben fénnyel teli módon fel tudom oldani ezen kötöttségeket és az összekuszáltságot, úgy hogy távolodni fog tőletek mindenféle tudatlan önvádakadás és ezzel önsértés és ezzel a Tőlem való elfordulás is.

Bővebben…