BD – 1946.05.21.
3777. – Az isteni szó értéke …

 

Amit maga az ÚR nyilatkozik ki nektek, az valóban erősen figyelemre méltó, mert egyetlen egy szó sem áramlik ki az Ő szent szájából, ami haszontalan vagy akár figyelemre se méltó lehetne. És különös sürgetősséggel bírnak mind az Ő figyelmeztetései, mind az intései ezen Végidőben, hisz lelketek megmentését szolgálják a pusztulás elöl, ami biztos az Ő szava nélkül, mert nem gyakoroljátok a szeretetet. Emiatt is lép Ő maga elétek újra és újra és felmutatja nektek a nagy veszélyt, ami felettetek lebeg és aki ügyel az Ő szavára, az maga űzi el a veszélyt; aki azonban bezárja szívét és fülét az Ő szent szava előtt, ő számára örökkévaló időkig nem lesz megmenekülés, ő a biztos pusztulásba halad.

 

Mert közel van az utolsó ítélet, azaz, az a nap, ahol érettségétől függően a szellemi szabadságba vagy újfent száműzésbe kerül, ahol ítéltetik felette cselekedete szerint, amit szabad akaratából végzett vagy hagyott. És az a nap olyannyira döntő fontosságú minden szellemi számára, hogy az Isten minden lehetőséget megad előtte egy magasabb érettség eléréséhez, hogy megmeneküljön az újbóli száműzés elől a szilárd anyagba. És épp ezért megpróbálja felébreszteni az emberben a felelősségérzetet, miképp figyelmezteti szavával egy újbóli helytelenül használt akarat következményeire és felmutatja neki a helyes utat a cél eléréséhez.

 

Az Ő szavának bizonyítéka a minden megváltatlan iránti szeretete, mert a szavával akarja szabadságra segíteni , és ezért is egy értékes dolog, ami nem szabad hasztalanul hagyni, ami kiváltképp erőt adó és elősegíti a szellemi sikert, ha azt hittel fogadja az ember. Aki ügyel arra, amit az Isten mond neki, annak nem kell félnie egy helytelen út járásától, mert maga az Isten szava a helyes útmutató, erőt adó, a közvetlen kapcsolat Isten és az ember között, ami mindig is áldásos annak számára, aki vágyódik az Ő szavára. Mert ő ezáltal bensőséges szövetségben áll magával az örök szóval, Azzal, Aki földi haladásunk értelme és célja …

Bővebben…

BD – 1946.05.25.
3780. – Belső béke … Kapcsolat Istennel …

 

Az Én velem lévő kapcsolattal nyugalmat fogtok találni és belső békét. Én állandó jelleggel nálatok vagyok, de hogy érezhetően közel lehessek hozzátok, Nálam kell lennie minden gondolataitoknak is, és érezni fogtok Engem és erőt kaptok szükség szerint. A test nyomora segít a léleknek felszabadulnia és felemelkednie magasabb szellemi szintekre, és amint visszatér a Földre, akkor megerősödött és nem fél többet földi nyomortól. Mert súrolta a leheletem, bekerült az erőáramlatomba, mert vágyódással bírt erő után, és az erőm Önmagam kiáramlása, közel vagyok hozzátok, és ahol Én vagyok, ott eloszlik mindenféle szorongás és aggodalom.

 

Gyakrabban kapcsolódjatok Én reám, tegyétek magatokat fogékonnyá szeretetem erőáramlatával szemben, nyíljatok meg, és tudatotokba száll a jelenlétem és belső békét fog okozni. Szüntelen áramlik felétek az erő szavam által, és ha tartjátok magatokat hozzá, állandóan erősödhettek általa, amennyi erőre csak szükségetek van. Az az Én akaratom, hogy gondoljatok Reám nyomorúságotok órájában, hogy hívjatok Engem és teljes szívből keressétek Velem a kapcsolatot, hogy hatékonnyá válhasson bennetek az erőm.

Bővebben…

BD – 1946.04.27.
3753. – Igen súlyos nyomoridőszak a vég előtt …

 

Ti, akik most éltek a Földön, a legnehezebb megpróbáltatásokat kell megállnotok és a legsúlyosabb szenvedéseket kell elviselnetek, mert közel a vég és kevés időtök marad lelketek lassú érlelésére. Szinte elviselhetetlennek fog tűnni számotokra a földi teher, és legyen ez nektek igazolás, hogy eljött a végső idő. Mert mindig véget ér egy nagy vész, de amíg éltek, sínylődni fogtok a legnehezebb életkörülmények nyomása alatt, mert véghez kell vinni lelketek alakításának végső műveletét üdvösségetek végett.

 

Viszont rövid az idő, de a legsúlyosabb vész ellenére is tűrhető marad az Enyéim számára, akikkel törődni fogok szemmel látható módon. Ezért se engedjétek, hogy elnyomjon titeket ezen előrejelzés, hanem emeljétek fel szemeteket Én hozzám bizalommal, Aki belelát szívetekbe, Aki felismeri akaratotokat és Aki segít annak, aki méltónak bizonyul segítségemre, aki alázatosan megkér Engem rá, aki imádkozik Hozzám szellemben és az igazságban. Ti mások viszont, kik gyenge hitűek vagy teljes egészében hitetlenek vagytok, engedjétek oktatni magatokat a vész okáról és értelméről, és higgyétek el, hogy közel vagytok a véghez. És hitetektől függően adatik nektek segítség.

 

Azonban nem tudom elvenni felőletek a nádpálcát ami véget illeti, ami aztán még több éretlen lelket meglepne, mert egy néhányan mégis csak vissza találnak Hozzám a vész következtében. És ahol az életkörülményekben fel is lép egy látszólagos javulás, ott is bizonyosan nyilvánvaló az ellenerő művelkedése … és legyen ez is igazolás számotokra, mert az Én segítségem másképpen nyer kifejezést, habár földileg és testileg is gondoskodok az Enyéimről, hogy el legyen véve felőlük a legnyomasztóbb nyomor, de Én belső erővel látom el őket és erős hittel és ezzel képesítem őket arra, hogy a nehéz életet is elviseljék. Miközben az ellenfelem anyagi javakkal látja el az embereket és hajtja őket szeretetmentes cselekvésre, úgy hogy mindenkor felismerhetitek az erőlöket eredetét, ha szemügyre veszitek az emberek földi viselkedését.

Bővebben…

BD – 1962.10.25.
8310. – A vég bejelentése és az idők jelei …

 

A közelgő végről szóló híradások azok, amik az emberek számára oly hihetetlennek tűnnek és ezért visszautasítják őket és kételkednek minden szellemi üzenet igazságában, amiket a Földre irányítok … És mégse fog már sokáig tartani, mire beteljesülnek ezek a közlések, mert Igazság a Szavam … És pont azon körülmény, hogy az embereknek nincs már oly sok idejük szeretetté alakítaniuk lényüket, ez ösztönöz Engem, hogy újra és újra utaljak erre a végre és komolysággal figyelmeztessem őket, hogy hallgassák meg a Szavamat és ennek megfelelően folytassák az életüket.

 

De az emberek nem akarnak hinni, és Én meg nem tudok kényszert alkalmazni gondolkodásukra és akarásukra, csak hírt adhatok nekik arról, ami előttük áll, és meg kell hagynom nekik a szabad akaratot, miképp értékelik és elemezik az efféle közléseket. És mivel a végén egy olyan eseményről van szó, mint amilyen eddig még nem volt a Földön, mivel az embereknek nincsen tudomásuk semmi ilyenről, nehezükre is esik hinni benne, habár már ezen földi időszak kezdetétől fogva újra és újra utalást tettem ezen végre.

 

Azonban figyeljenek fel azon jelekre is, amiket egyaránt előre megmondtam … És fel fogják ismerni, hogy a jelek szaporodnak és hogy tiszta világi rálátással is, de jönnie kell egy átalakulásnak, mert minden éleződik, és az emberek is egy olyan szinten vannak, amin el kellene gondolkodni … nincs többé szeretet, hanem az emberek felülkínálják egymást szeretetnélküliségben, és nem létezik többé kiegyensúlyozott együttélés, hanem az emberek ellenségeskednek egymással szemben és szabad teret adnak nem nemes hajlamaiknak és szenvedélyeiknek, anyagi javakra vadásznak és egyáltalán nem törekednek szellemi kapcsolatokra …

 

Olyan, mint amilyen a vízözön idejében volt, az emberek a világi élvezeteket keresik és el is érik jogtalan módon, mivel teljesen kihűlt a szeretet … És aki nyitott szemmel körülnéz, az már felismerheti a végső idők jeleit és tudhatja, hogy egyszer el kell jönnie a kiegyenlítésnek, hogy egyszer előtérbe kell lépnie Isten hatalmának és igazságosságának, ha egyáltalán létezik még Istenbe vetett hit. És ha ez a hit teljes egészében hiányzik, akkor az emberek már valóban elérték azt a szellemi mélypontot, ami bevonzza ezen Föld végét is …

Bővebben…

BD – 1951.09.26.
5219. – Komoly utalás a végre …

 

Mindannyiótok napjai megszámoltatottak … Nincs már hosszas maradás ezen a Földön, le lesz rövidítve az életetek, mert lejárt az idő, amit jóváhagytam nektek embereknek a megváltásra, és ti, akik most éltek, azokhoz tartoztok, akik megélik a véget … Persze sokakat előtte még lehívok, kiknek lelke nem állna helyt a végső harcban Érettem és Országomért, és egy nagy elhalálozás fog fellépni mindenütt, és a sokrétegű okok miatt ti emberek nem fogtok rájönni, hogy már kezdetét vette az utolsó művelet, hogy ez már az irgalomnak a cselekedete, mert megadom azon lelkeknek a lehetőséget fejlődési menetelük folytatására a túlvilágon, ami már nem lehetséges, amint eljött az utolsó nap …

 

Mindannyiótoknak nincsen már oly sok ideje, de egyikőtök sem tudja, hogy netalán előbb lesz-e kiragadva az életből; egyikőtök sem tudja, mikor jött el az órája … Ne gyászoljátok azokat, akik eltávoznak közületek, mert a szeretetem hívja le őket; imában viszont gyakran gondoljatok reájuk, hogy használják azon kegyelmet, amiben részesülnek még a túlvilágon is. Mindannyian készüljetek fel az utolsó órátokra, komolysággal figyelmeztetlek titeket, mert már nincs hátra sok időtök.

 

Mélyrehatóan figyelmeztetlek benneteket e világban zajló események által, és ha nyitott szemmel jártok, felismeritek az óra komolyságát, mert világosan szólok hozzátok az idők jelein keresztül. De ti emberek csakis a világot látjátok, minden figyelmeteket a világnak ajándékozzátok, de Én reám nem gondoltok, és mindent visszautasítotok bátortalanul, ami Én reám utalhatna és a végre … Nem akartok hinni és emiatt érintetlenek maradtok minden történéstől, ami mégoly világosan igazolja Szavam igazságát.

Bővebben…

Szellemi Iskola, 2022. június 18-án

 

 

A csendben, igen a csendben nyilatkozik ki Istennek Szava. A csendben érzékeli az ember lelkének ösztönzéseit, a csendben, mert a csendhez szükségeltetik a nyugalom az ő lélektengerén. Ez akkor van, amikor azonos szintre tér a nap mint napi fel és alá. Ezen állapotban az ember jobban érzékelheti és megérezheti lelkének mondanivalóját, igen, nyíltabb lelkének ösztönzéseinek fogadására. Ezek fontosak, mivel kapcsolódnak a lélektervhez, ami leképezi azon törekvést, amit magára vett egy lélek földi útját nézve. Ez a vezetés és irányítás segítséget képez mindenki számára a maga útján, a saját életén át, mindazon útkereszteződéseken és útelágazásokon át, ahol szükséges a döntéshozatal.

 

A világ nagyon hangossá vált, teli van eltereléssel és lehetőséggel, az ember teletömve, teli ötletekkel, elképzelésekkel és véleményekkel; sokszor üres lármával teli a feje. «Mit akarok?», «Mit nem akarok?», «Melyik a helyes út?», «Mi a helyes döntés lelkiismeretem szerint?», mindezek mérlegeléséhez és megérzéséhez térre és időre van szükség a bensőben. Az ember viszont túl sokszor azt hiszi, nincsen meg neki erre se a tér, se az idő, de épp az ellentéte igaz, mert maga az ember a tér és az idő megteremtője. Minél jobban eltávolodik az anyagi gondolkodástól, ami teljesítmény által teremt teret és időt. «Teljesítek, tehát vagyok.», Az egyenlő egy térrel, amitállandóan újra és újra meg kell teremtenie magának, és egyenlő egy idővel, ami erre adatott. Ez a rendszer egy bizonyos követelményt, egy követelményi és teljesítési nyomást hoz létre, ami hajtja, előre hajtja az embert és nem engedi nyugalomra térni, nem vezeti a csendbe. Mert ezen rendszer a csendet megállásnak és nem-haladásnak értékeli. Ha az ember kapcsolatba lép az Istennel és az Ő létezésével magyarázza saját lényét, ezzel feltár egy olyan teret, úgymond a saját létezésének keretét, ahol megvan minden, ami összekapcsol minket az Istennel, és az is, ami elválaszt minket Tőle. Ez a keret egyben a jelen állapot. Tehát minden alkalommal, amikor kapcsolatba lép az ember az Istennel, Atyájával és Teremtőjével, belép ezen térbe, megnyitja ezt a helyet és jobban megérezheti a kapcsolódást. Ezen kapcsolódás tükrözésében, nyugalom és csend összeköttetésében felveheti mindazt, ami még elválasztja őt az Istentől, ahol még nem viselkedik helyesen. Ez egy nagyon halk vezetés, ami sokszor ellentétesen szemben áll az anyag szándékos akarásának és unszolásának. Egészen finom lelki ösztönzésben mutatkozik meg és az ember által egyszerűen érzett «Ezt akarom» vagy «Azt akarom» alatt foglal helyet.

Bővebben…

Naptárlap, 2022. június 18-án

 

«Jöjj vissza, gyermekem, ó jöjj vissza!», hangzik a szívedben, hangzik a lelkedben, hív az Isten téged benned. Útra kelj. Útra kelj! Ha megkérsz Engem ra, vezetlek. Vezetlek a találkozásokban, kisebb és nagyobb találkozásokban. Szólok hozzád az állaton keresztül, mellyel találkozol és az emberen keresztül, aki megszólít téged, helyzeteken keresztül, melyekben állsz, melyekbe állíttatva leszel.

 

Lásd az utat, lásd a vezetést: Amint érzelmi kicsapongásba kerülsz találkozások vagy helyzetek által, úgy tudd, ezekben különösen jól lehet vezetni téged.

 

Tedd fel magadnak a kérdést, vajon mit akar neked mondani az a helyzet, mi köze van hozzád.

 

Kérdezz a dolgok mögé, mit akarnak mondani neked!

Bővebben…

MM: Ezen szavakkal véget ér egy szó-időszak. Mostantól kezdetét veszi a hallgatás időszaka. Ezen időre kívánom nektek az ÚR áldását.

 

A Szent Szellem tüze – 2022. május 7.

 

„Nézd, megkeresztellek benneteket a Szent Szellem tűzével! Örvendjetek, ha égtek! E tűz elégeti a szellem és az anyag közötti választó falat. Prófétáim vízzel keresztelnek, ÉN viszont a Szent Szellem tűzével keresztellek titeket!“ Így szól az Isten, az ÚR!

 

Nézzétek, részeiben lángokban áll a világ és sok helyütt újabb tűz keletkezik. Ezek az anyag tüzei és a világ a saját eszközeivel próbálja eloltani őket. Olajat öntenek a tűzre, mondják egyesek, mások azt mondják, tegyünk meg mindent, nehogy még több tűz keletkezzen. Így a népek vezetői összejövetelről összejövetelre sietnek és próbálják eloltani az egyes tűzfészkeket. De alig beszéltek egymással, máris újabb gyújtogató fáklyát dob egyikük a világba.

 

Az emberiség felgyújtja saját világait. Egyesek azok után kiáltanak, akiknek oltaniuk kellene, mások meg újabb tűzet gyújtanak. E Föld, az embereknek több időszakában is így volt ez. Megölték fivérüket, nővérüket, az igazságosság hitében. Megölték a békehozókat és megölték a prófétákat, akik megtérésre szólítottak fel. Megölték a legnagyobb prófétát, Johánán (1) volt a neve. És megölték ŐT, az „emberfiát“. A jogaikra hivatkoztak és ezzel úgy hitték igazságosan cselekednek.

 

Az emberiség felbomlik vélt jókra és vélt gonoszokra. És attól függően, ember, melyik oldalt részesíted előnyben, úgy véled jogosan cselekszel. Ez a jogra való törekvés fontos számodra. E jog biztosítja számodra a tulajdonodat, ami fontosabb neked még a jogodnál is. Ha van tulajdonod, vagy valaki. Ezt mondjátok a világotokban. De ez nem az én nyelvezetem (2).

 

Szólt hozzám az Örökké Egy: „Vidd ki szavaimat a világba, mert Engem, az örökkévaló Egyet nem akarják meghallani! Üres kultuszaik, áldozathozatalaik ellenszenvesek Számomra. Ellenszenves az álszenteskedésük, ellenszenves a kirakatba állított bűnbánatoskodásuk. Szellemileg üresek az imáik. Viszont tele vannak világi kívánságokkal és kérésekkel a vélt gonosz megbüntetésére. Álszent az igazságosság iránti kiáltásuk. Ellenszenves Számomra a hatalommal és gazdagsággal való hivalkodásuk. Nézd, mindez ellenszenves Számomra.“

 

És most az ÚR küldöttjeként eljövök e Földre Széltűz nevet viselve és elhozom nektek e szavakat. Ezek az ÚR szavai, ŐT szolgáljátok! Ámen, Ámen, Ámen.

 

E világok el fognak pusztulni sok tűz égésében. Már pusztulóban vannak és senki sem fogja feltartani ezt a bomlást. E bomlás folytatódni fog az időkön át. Nagyobb betörések, háborúk és természeti katasztrófák után újra és újra megígérték az emberek, hogy magukhoz térnek. De az idő múlásával megfeledkeztek ígéretükről és az őket követő nemzedékek még az előttieknél is rosszabbak voltak. Tekintsetek vissza azon időszakra, amit a huszadik évszázadnak neveztek. Mennyi szenvedés, mennyi fájdalom, hány bűntett történt ebben az évszázadban. Tanultatok-e belőle mindannyian? Megértettétek-e, mit követtek el az elődeitek? Ha igen, miért cselekedtek még mindig úgy, ahogyan ők teszik?

Bővebben…

Üzenet a világnak, 2022. május 10-én

 

Nézd, ó nézd, te Németország, területeiden át húzódik a nagy heg, még mindig érezhető és látható. Egy nagy «kerítéssel», egy nagy határral őrizve és védve kettéhasadt a nyugati és a keleti hatalom, melyek frontvonala országodon vonul keresztül. Fájva fogadtad el anno a kettéválasztást. Elválasztottak egymástól családokat, elválasztották barátokat és munkatársakat, szíveden keresztül haladt át a vasfüggöny, és te Németország, elfogadtad, megadtad magad, megbocsájtásért folyamodtál éveken át, emlékműveket emeltél és koszorúkat tettél le, nem fáradtál bele bűnössé tenni magadat, megbánást mutatni és bocsánatot kérni áldozataidnál. Népi bűn, amit viseltél, vétkeidért, amiket országod nevében, anyák és apák nevében követtek el.

 

És most csak nézője vagy, ahogyan újra behatol egy országba egy vezető, elpusztítja azt, és követi saját világnézeteit és elképzeléseit. Te, ó Németország, neked fel kellene ismerned ezt a kézírást, mert te is odaadtad magad a megtévesztésnek, te is bevonultál ezen országba. Most az a kérdés: Még mindig bűnösnek érzed magad? Ezen bűnre fel támogatásra kötelezve érzed magad? Bűnösnek érzed magad, ha látod az áldozatokat, a pusztítást, a szörnyűséget, hol életüket vesztik az emberek, hogy kielégüljön egy másik nép hatalmi vágya és elképzelése? Ha érint téged mindez, ó Németország, akkor még még mindig részese vagy és még mindig viseled vétkedet.

 

Nézzétek, nagyban olyan mint kicsiben. Aki vétke által lélekhez kötött, az addig marad kötve hozzá, míg nem kér megbocsájtást, nem hajol fejet szégyenében és nem kér bocsánatot teljes szívéből, nem bánja meg és többé nem követi el vétkét, mindezek hozzá tartoznak egy lélek fejlődési utazásának tisztulási folyamatához. Meg van váltva és feloldozva, ha ez a Krisztus-erő által megy végbe, mert ő halt meg názáreti Jézusként a kereszten. Ő megjárta előttünk a megbocsájtás útját, mivel megbocsájtott ellenfeleinek, megbocsájtotta gúnyűzésüket a kereszten. «Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek», ezzel bocsátotta meg nekik szörnyűséges tetteiket az Atyánál.

Bővebben…

Üzenet a világnak, 2022. május 10-én

 

 

Az ember kifele irányult, kifele irányultan él és ért. Kifele él, miképpen külsőségekkel foglalkozik, külsőben keres megoldást és külsőre épít, külső megélhetésre, külső jólétre, hatalomra. Külsőleg ért, mert logikában, tudományban, saját maga valóságában viszonoz és tevékenykedik. A külsőben van és önmagát is csak ez által érzékeli más emberekkel való kapcsolatban, miképpen az által értelmezi önmagát, ami teljesít, aki, és amije van az anyagban.

 

És ha most fenyeget egy ellenfél és mindezt veszélyezteti, úgy hát megoldás után is a külsőben keres: Hogyan lehet leginkább eltéríteni a veszélyt? Hogyan lehet legjobban felmérni az ellenfelet? És leginkább mivel lehet őt megállítani? Életetekben, hétköznapjaitokban és a korszak váltásotokban mindez megtörténik, ahol Európa fenyegetve érzi magát egy kiszámíthatatlan ellenfél által. Soha többé háború egy magas cél.

 

Nézd, ó ember, csak aki megtanul hallgatni a bensőjére, bensőjére tekinteni és ezen bensőben élni, érteni és lenni kezd, az sziklára fog építeni bensőjében, ami megrázkódhatatlan lesz, mindegy milyen vihar tombol külsőben, mindegy milyen fenyegetés is közeledik, mert a belső élet elpusztíthatatlan, a belső felismerés egy olyan kincs, ami magatokkal vihető és az örök lét örökkön tart. Aki hát erre épít, helyt fog állni a magas iskolában, aminek követelménye: Tegyed ellenségedet fivéreddé, tartsd oda a másik arcodat is, ha megütnek, szeresd ellenségeidet és azokat, akik üldöznek téged. Szeresd felebarátodat, ahogyan önmagadat és Istent pedig mindenek felett.

 

Mielőtt megváltozhatnak, valóban, valóban, valóban megváltozhatnak külsőben az értékek és nem csupán a zászlókon áll és mások által követelt a magas erkölcs, azelőtt élni kell őket. Magatartások azok, amiken változtatni kell, egy megváltozott tartáshoz vezetnek. Csak, aki fel tudja mutatni és képviselni tudja ezt a tartást, az válik valódi harcossá és igazi megsegítővé. Mivel ez a tartás nem támad, hanem csak kiáll véleményként. Egy apró fényforráshoz hasonlóan, mely fénylik a sötétségben, őt is sokszor elnyeli a sötétség.

Bővebben…