BD – 1953.11.28.
5814. – Komoly figyelmeztetés a vég előtt …

 

Vegyétek figyelembe az idő komolyságát, melyben éltek, ami hamarosan véget ér és amit határtalan üdvösség ideje követ, úgymint legnagyobb kín és sötétség is … Ti magatok idézitek elő ezen körülmények mindegyikét, ti magatok választotok üdvösséget vagy kínt, ti magatok alakítjátok sorsotokat a végidőben, ami el fog jönni jelenidőbeli életviteletek szerint. Minden komolysággal vegyétek ezt fontolóra és azután éljetek úgy, hogy csakis örömteli elvárással tekintsetek az eljövendő időre; ne zárjátok el füleiteket, ha tudást kaptok afelől, mi fog lejátszódni az eljövendő időben; gondolkodjatok el róla és vonjátok le a következtetéseket; legyen tudatos számotokra a lelketekkel szembeni felelősség, ami sorsát alakítja, ha befejezte életét a testetek.

 

Ne éljétek napotokat gondolat- és gondmentesen, miközben a lélek élete a tét … Ne engedjétek, hogy a testetek élete és jóléte legyen a legnagyobb gondotok, hanem gondoljatok arra, ami utána jön … ami ijesztően közel áll előttetek: földi halál és … ha ti emberek nem változtok … szellemi halál is, ami ugyanazt a sorsot jelenti kínban és sötétségben. Ami még megtörténhet megmentésetekért, az megtörténik, mert meg szeretnélek kímélni titeket embereket ezen szellemi haláltól, végtelenül hosszú száműzetéstől szilárd formában … Szabad akaratotokat azonban nem tudom meghatározni, csak utalni tudok ismételten a fordított életvitel veszélyére és sürgősen tanácsolhatom, hogy hallgassátok meg szavaimat és gondolkodjatok el róluk.

 

Hamarosan lejárt az óra, és még az utolsó percben is el lesztek fogadva Általam … De ne hagyjátok hasztalanul elmúlni ezt az utolsó percet, ne legyintsetek minden intésre és figyelmeztetésre, hanem képzeljétek el, hogy már a holnapi nap az utolsótok lehet, és eszerint munkálkodjatok és tevékenykedjetek … És örökkön hálásak lesztek Nekem érte, ha egyszer felismeritek, mily sorstól akartalak megkímélni benneteket, mily szörnyű sors elől menekültetek meg …

Bővebben…

BD – 1953.09.26.
5776. – Aki behódol a világnak, az a Sátánnak hódol …

 

Aki behódol a világnak, az a Sátánnak is hódol … Kemények e szavak és érzékenyen érintik a világemberek mindegyikét, mert egyetlen senki sem akar, hogy megvádolják Sátánnal való kapcsolattal, és mégis az ő birodalma a világ és ezzel mindenki az ő szolgája, aki rabjává vált a világnak. Habár ti emberek a világ kellős közepén vagytok, habár meg kell helyt kell állnotok a világban, mind ameddig éltek e Földön, de hogy mennyire részese neki szívetek, ez a mérvadója annak, mennyire rendelitek alá magatokat a világnak … A legbelsőbb igyekezet, a szív vágyódása kerül értékelésre, és ha ez a világról szól, akkor attól is függőtök, ki annak a fejedelme, mivel akkor gondolkodásotok csakis földi irányzatú, miközben a szellemire kellene törekednetek és emiatt az anyagot le kellene győznötök, hogy szellemi birtokhoz juthassatok.

 

Nem kerülhetitek meg a világot, hanem le kell győznötök, azaz emberként földi életetek kezdetével ebben, az Isten ellenfeléhez tartozó anyagi világban álltok, mellyel fel kell vennetek a harcot, hogy győztesként kerüljetek ki és aztán beléphessetek azon világba, mely szellemi, amelyet Isten Birodalmának neveznek … Az utat a földi életen át, a földi világot át meg kell járnotok, de meg kell szabadulnotok láncaitoktól, melyekre Sátán láncaiként kell tekinteni mindaddig, míg a világ varázsa alatt álltok, míg vágyódva tekintetek mindarra, amit le kellene győznötök.

 

Az anyagi világ az ő birodalma … magában rejti a bukottat, az ő hozzá tartozó szellemit, amiről viszont nem rendelkezhet szabadon, míg az be van vonva a teremtési művekbe Isten akaratából. Az embert viszont befolyásolhatja, mivel a szabad akarat állapotában ki kell tenni őt mindenféle befolyásnak, hogy döntsön, hogy kiállja az akaratbeli próbatételt, ami földi életének értelme és oka. És ezt a befolyást valóban ijesztő módon használja is az Isten ellensége … Nem akarja, hogy elveszítse a szellemit (az ember) szabad döntése által, épp ezért saját oldalára csalogatja az embert mindazon dolgok bemutatásával, ami kívánatosnak tűnik neki, de ami az ő világához tartozik, ami azonban elválasztja őt Istentől, ami letéríti őt azon célról, melyet el kellene érnie e Földön.

Bővebben…

BD – 1953.11.04.
5801. – Világi tudás értéktelensége a túlvilágon …

 

Ne becsüljétek túl magasra földi tudásotokat, mert semmit nem tudtok kezdeni vele az örökkévalóságban. Habár hasznát vehetitek földi életetek során, de ha nem arra használjátok fel, hogy szellemi tudásra tegyetek szert, miáltal azon felismerésre juttok a földi tudás által, hogy Isten teremtményei vagytok, és azután törekedtek elérni a teljes igazságot, ami Istenből ered, nem fogtok előnyben részesülni, mikor betértek a szellemi birodalomba. De azon szellemi tudás is földi tudásnak számítandó, amit csakis értelemszerűen nyertetek el … ami tehát igenis szellemi gondokat érint, azonban mint minden más földi tudás is, tanulmányok által lett elnyerve egy szakmai tevékenység céljából …

 

És ha meg is tanulnátok kívülről apáitok könyvét, ha igyekeznétek is újból megmagyarázni az Isteni Szót próféciai kijelentések alapján, ha minden egyes szavát tudnátok értelemszerűen, mindezt nem lehet magasabban értékelni, mint minden más tudást, aminek tartalma nem szellemi gondokról szól. Mert a végén csak azon rész marad a léleknek, amit önérdektelen szeretet-tevékenységből arattatok bölcsességben … a léleknek csak az marad, amit a szellem közvetíteni tudott neki benne. És ez nem követel meg világi tanulmányt, se éles értelmi gondolkodást és szokatlan emlékezőképességet … Mert a szellem megadja neki, amire csak szüksége van …

 

És mit használ nektek a gazdagság, amit odaát nem tudtok felhasználni … halott tudás ez, nem ad nektek fényt, és a Földön még bizonyítani se tudjátok e tudás igazságát, amíg szellemetek nem közvetíti nektek a helyes felismerést és ítélőképességet … De ezen szellemmel magatoknak kell elkezdeni foglalkoznotok, lehetővé kell tennetek számára, hogy kinyilvánulhasson felétek … Csak azután lesz fény bennetek és fényesen sugárzó fényt fogtok terjeszteni betérésetekkor a szellemi birodalomba.

Bővebben…

BD – 1953.10.30.
5799. – Az Úr eljövetele … Elragadtatás …

 

Látni fogjátok eljövetelemet a felhőkben … le fog ereszkedni hozzátok a szellemi birodalom; mert ti, akik hűek maradtok Hozzám a végig, tit már a szellemi birodalom lakóihoz számítotok, habár még húsbeli testet hordotok … ti akkor elértétek az érettséget, hogy láthattok Engem szemtől-szembe … De felhők közé rejtve jövök el elétek … Mert fényem teljes bőségét még nem tudjátok elviselni, habár láthattok Engem, anélkül hogy elmúlnátok.

 

Az elragadtatás és a Földre való újbóli eljövetelem történése csak az Én hívőim számára érthető és emiatt hihető. És habár újra és újra megindoklom és megpróbálom elmagyarázni nektek ezen végső eseményeimet … E Föld emberei nem fognak elfogadni semmi szokatlant, természetellenest, mivel nem értik meg ami szellemi, mert nekik nem tud megnyilatkozni semmi szellemi … És ezért Engem se fognak tudni megtekinteni, miközben ti, hívőim, ujjongva és vágyakozva ki fogjátok nyújtani Felém kezeteket … Ők semmit nem látnak …

 

Azonban az elragadtatás történése nem lesz rejtve előlük és nagy rémületbe fogja ejteni őket … mivel ez is természetellenes, hogy ti Felém lebegtek, hogy Én Hozzám húzlak titeket és testetek tehát élvehagyja el a Földet, fel a magasba, a fény felé. De még a fényt se látják meg a hitetlenek, mert a fény nem tér be oda, ahol még ellenállásba ütközik. Mert az elragadtatás eseménye is, a legszokatlanabb megélés e Földön, megtéríthetné azon embereket, akik tudomást szereztek róla, habár nem fogadták el azt … Az utolsó percben kelt vele foglalkozó röpke gondolat is ösztönözhetné az embert, hogy hívást intézzen Felém, és megmentődne a pusztulás elől … Ezért is hagyom, hogy láthatóan menjen végbe az elragadtatás, minden megmentési lehetőség kihasználása végett. De már túlságosan megkeményedett az emberek szíve, hogy képesek lennének felismerni az Én szeretetemet … Ti viszont lássatok Engem … és feledésbe megy minden szenvedés, mivel most már nem e Föld lakói vagytok, hanem birodalmamé, mivel befogad titeket a béke azon helye, mely nem juttatja eszetekbe a régi világot …

Bővebben…

BD – 1953.09.25.
5775. – Sátán szolgái …

 

Milyen alap mélyre süllyedtek azon emberek, akiknek nem szent már embertársaik élete … akik kegyetlenül bírákká emelik magukat fivéreik felett és önkényesen ítélkeznek, megfosztják őket szabadságuktól és kárt tesznek testükben és lelkükben … Ezek a Sátán szándékos szolgái, ördögi jellemmel, minden szeretet nélkülözésében, igazságtalanok gondolkodásban és tettben … Ezek valóban ördöggé vált emberek, akik nem érdemelnek többé irgalmat és ezért ártalmatlanná kell tenni őket, amint ennek eljött az ideje … Őket használja fel az Isten ellenfele, ők meg önszántukból elvégzik, amire ráveszi őket …

 

Nincsen már szeretet az emberek között és még kevésbé igazságosság, mindenki csak a saját előnyét keresi és kierőszakolja embertársai kárára … És ezek már nem egyedi esetek, hanem ebbe az irányba halad az egész emberiség, bár nem mindig nyilvánvalóan, gondolatokban viszont ugyanannyi ember vétkez, akik nem vetik meg vagy nem ítélik el, ami nyilvánvalóan a Sátán tevékenysége. A világ hozzá szokott a gaztettekhez, melyek égbe kiáltanak … Eltűri őket, ahelyett hogy fellépne ellenük, nem segít, ahol segítségre lenne szükség … És az ördögök száma meg napról-napra növekszik, és a rossz tettük gyarapodik … Eljön viszont azon idő, amikor mindenkinek felelnie kell Isten előtt, ahol senki se tud elbújni Előle és nyilvánvalóvá válik minden gaztett …

 

Az emberek nem hisznek már az Istenben, nem hisznek bíróban, Aki előtt felelniük kell, és és nem hisznek megtorlásban … Viszont minden lyukas garast vissza kell majd fizetniük tartozásukból, semmi sem lesz nekik elengedve, minden igazságtalanság vezeklést követel, és azon szabadság, mellyel visszaéltek, az átalakul rabsággá, amit örök időkig el kell aztán viselniük, mivel másképp nem lehet törleszteni bűnüket, mert máshogyan nem térhetnek javulásra.

Bővebben…

BD – 1953.09.30. és 10.01.
5779. – Hitharc …

 

A hitharc még előttetek áll, és ezen harcra felkészülve szeretnélek tudni titeket … Emiatt a nagy gondoskodásom előtte, hogy megerősítsem hiteteket és bevezesselek titeket egy olyan tudásba, ami teljességében magyarázatot ad arra, ami előttetek áll, ami még jönni fog a vég előtt. Hinnetek kell ezen végben, hogy aztán megértsetek mindent, hogy aztán megtudjátok érteni a hitharcot is, ami kiváltképp jelentős minden egyes ember számára. Nem csak egy olyan harc lesz ez, aminek egyszer csak vége lesz az egyik vagy másik küzdő erő számára …

 

Ez egy olyan harc lesz, amit a Sátán követői fognak folytatni az Isten ellen … egy olyan harc, ahol nem a földi tulajdonért zajlik, hanem szellemi javakért, egy olyan harc, ahol dönteniük kell a lelkeknek, melyik oldalra akarnak állni, habár földi viszonylatban is kárt fognak szenvedni az emberek, azonban győzni vagy veszíteni csak a lélek fog, épp ezért az örökkévalóságig elhúzódik ezen harc kimenete … És ezért már előtte megteszek mindent, hogy felkészítsem az embereket erre a harcra, hogy megerősítsem őket, hogy felébresszem bennük a bátorságot tanúságtételre … Megpróbálom gyarapítani harcosaim seregét, nem azért, mert győzni akarok, hanem hogy ők maguk arassák le győzelmük gyümölcsét, mert nem akarom, hogy elpusztuljanak, hogy újból megkösse őket az ellenfelem és rabul tartsa őket ismét végtelenül hosszas ideig …

 

Ti emberek túl kevés időt szántok a hitre, teljesen közömbösek vagytok azzal szemben, ami fontos … a szellemi igyekvéssel szemben … előbb fel kell rázni titeket, hogy komolysággal állást foglalhassatok hitügyben … És ez megtörténik majd, amint fellángol a hitharc, mert akkor mindenki felé elhangzik a felhívás, hogy ismerjenek el Engem a világ előtt vagy pedig tagadjanak meg, adjanak fel Engem. És csak azután fogtok állást foglalni, ha lelkiismeretesek vagytok, vagy oda adtok Engem habozás nélkül … földi előnyök végett …

Bővebben…

BD – 1953.04.30.
5663. – Szellemi zavarok – csábítások … Türelem …

 

Minden szellemi eszmecsere szellemi védelmet biztosít, amíg az igazságra törekedtek. Ennek ellenére megzavarhatnak titeket olyan tekintetben, hogy megakadályoznak titeket belső gyülekezés közben, mert a sötétség erői minden alkalmat felhasználnak az igazság közlésének megszüntetésére. Ha most nem tudnak rátok hatni a szellemi birodalomból, miképp tévedést juttatnak el hozzátok, az esetben Földön élő embereket használnak fel, hogy akadályozzanak titeket, ami csak akkor jelent számotokra kárt, ha engeditek, hogy felizgassanak efféle zavarások.

 

Akkor aztán sikert könyvelhetnek el maguknak, de mégse veszélyeztethetik magát a szellemi eszmecserét. Mindent isteni megengedésnek kell felfognotok és tudnotok kell, hogy rajtatok is próbát kell tenni gyakran, hogy türelmet és gyengédséget kell gyakorolnotok és hogy mindig akkor harcoltatok ki egy győzelmet, ha állandó jelleggel nyugalommal és higgadtsággal szembesültök azzal, ami ér titeket, mivel csak akkor értek meg, ha már nem hagytok támadási pontot a lelkek ellenségének.

Bővebben…

Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a következő jövendölés jelen időnk hitetlenségére és az emberiség ebből fakadó bűnbeli magatartásmódjára alapul. Az apokaliptikus történés erőfokának és összetettségének megalapozója, mind körzetileg, mind világra szólóan, az egyének szellemi állapota, különféleképp minden egyes népé, de összességében a földlakóké is.

 

Mint ahogyan azt már részletesen felvázoltam, egyre nagyobb nyomort és ínséget fognak okozni ámokfutók, terrorista szervezetek és vallási csoportok fanatizmusa, nagyzási őrült kormányok és cégek hatalomra törő igénye, úgymint az egész világon fellépő hatalmas méretű természeti katasztrófák.

Európára azonban vár még egy másik baj is, mert itt zajlik le egy utolsó háború a harmadik évtizedben. Főleg a német népet fogja megterhelni e nehéz sors. A rajtaütésszerű háborús eseményekkel kimondhatatlan nyomor borítja majd el ezt az országot. Egy működő védelem csak későre áll fel, akkorra már százezrek meghaltak. A sűrűn lakott vidékeken, ahol nem lesznek harcok, ott energiai vészhelyzet és élelmiszerhiány fog bekövetkezni. A lakosság egy része a sűrűn lakott területekről vidéki területekre menekül; ott meg erőszakos támadásra és fosztogatásokra kerül sor. Eluralkodik mindenütt a félelem és a zűrzavar.

 

Ez a háború azonban ‚csak‘ nyitánya a tulajdonképpeni apokaliptikus eseményeknek: Ahogy azt jövendölésekben már meghirdették, egy ‚légből jövő ellenség‘ félelmet és rettegést kelt az emberekben – ami pillantásszerűen véget vet mindenféle háborús cselekménynek.

Ezt a hatalmas nagy történést látomás formájában láttam és hallottam: Münchenben álltam az Olimpia-hegynél és nyugati irányba néztem. Hirtelen észrevettem egy hatalmas nagy üstököst vagy égitestet. Felettem, tekintetem irányában nagy dörgéssel haladva, kettévágta a kék, napsütötte égboltot. Számos kisebb kísérője becsapódott a Földbe és több helyütt tűzet keltett. Ezt követően nagy magasságba lettem ragadva szellemben. Onnan pánikban rohangáló embereket láttam mindenhol, akik védőhelyet kerestek a becsapódó lángnyelvek elől. Sokan meghaltak, nyomorúságos szenvedést és halált láttam.

Az üstököst becsapódni viszont nem láttam. Ez nem is fog megtörténni, mert tömegének okából vélhetően elpusztítaná a Földet. Kísérőinek némelyike bizonyára eltalálja a Földet. Mindenesetre bizonyosságot nyer a tudományosan igazolt pusztító hatása egy közeli pályán elrepülő nagy üstökösnek és kisebb égitestek becsapódásának.

Bővebben…

BD – 1953.03.31.
5641. – Zavarodottság a végidőben … Igazság …

 

Valóban nem fog elhagyni titeket szeretetem, ti, akik az Én akaratomban akartok tevékenykedni, akik felvállaltatok egy feladatot az akarat teljes szabadságában és így Értem és birodalmamért dolgoztok. De vegyétek figyelembe, ti gyermekei e Földnek, hogy eljött a végidő és ezért minden lehetőség ki lesz használva a tébolyogó lelkek megmentésére. Ahol tudok egy olyan emberről, aki még megmenthető az élet birodalmára, ott bevetem azon eszközöket, melyek sikert ígérnek, és ezek nem mindig azonos eszközök, mert minden ember máshogyan reagál rá.

 

Mégis felismerhető a tevékenységem, mert a cél mindig ugyanaz marad, mégpedig az akarat odafordítása Én hozzám … tehát minden, ami felismerteti a Hozzám való elvezetést, a Belém, mint örökkévaló Teremtőbe és Atyába vetett hit felé, az nézhető Tőlem származó eszköznek, ami ugye nem minden embernél ugyanaz. Tudnotok kell, hogy a hitetlenség, Én magamnak a tagadása, mindenkori bizonylata az ellenségemhez való hozzátartozásnak, akinek törekvése és cselekvése mindig is az lesz, hogy távol tartson Engem az emberektől, tehát megakadályozza a Hozzám való visszatérésüket.

 

Ahol világosan látható, hogy közelebb visznek Engem az emberekhez örökkévaló Istenként és Teremtőként, ott az semmiképpen sem lehet az ellenségem műve, ott felismerhető lesz állandó jelleggel az Értem és birodalmamért végzett munka. De aki ilyen munkát végez, az állandóan felmutatja az embereknek a szeretetbeli parancsolataimat … És ez ismét egy jele annak, mely szellem uralkodik, mert az ellenfelem soha, de soha nem fog szeretetre inteni és ösztönözni, ami trónját venné, ami megfosztaná őt követőitől …

Bővebben…

BD – 1953.05.29.
5687. – A végidő jelei: Elhidegedett szeretet …

 

Ez adjon hírt nektek a közeli végről, hogy elhidegült az emberek közti szeretet, hogy egy teljesen istentelen állapot uralkodik, mert Isten ott nem lehet, ahol nincs szeretet, még ha szájukra is veszik az „Isten“ szót. Szeretet nélkül a világ viszont a Sátán birodalma, ki birtokába vette ezen emberek mindegyikét, akikből hiányzik minden szeretet, amilyen ő maga is. És ezek éppúgy fognak beszélni és tenni, ahogy azt ő akarja, mivel befolyása alatt állnak és ő törődik is velük e Földön … Jutalmuk oda is való … Azonban egy szörnyű sors vár rájuk, amint elhagyták e Földet.

 

De meg lesz próbálva még minden a szeretet nélküli embereken, hogy elő legyen idézve lényük átalakulása … Ő nekik is hirdetve lesz szeretet, ha nem is szavakkal, akkor példa által … fel kell ismerniük, hogy a szeretet egy olyan erő, mely legyőzi, ami legyőzhetetlennek tűnik. Mert közel a vég, s mint ahogy felismerhető egyik oldalt a szellemi hanyatlás, úgy másik oldalt is tisztán felismerhető lesz, ahogy a szeretet-szellem legyőz mindent, ahogyan Isten láthatóan melléjük áll azoknak, akik kapcsolódnak Hozzá szeretetben folytatott élettel, Aki valóban erősebb ellenfelénél és bizonyítja hatalmát és erejét.

 

A szeretet elhidegedett az emberek között, és így az emberek is elszakadtak az Istentől, olyannyira távol állnak Tőle és erőtlenek, mégis kiegyenlítik szellemi erőtlenségüket annak a segítségével, aki alulról való … aki igenis ellátja őket erővel, mert alávetik magukat neki, tehát visszatérnek ahhoz, akitől véglegesen eloldozniuk kellene magukat a földi élet során, hogy felvegye őket birodalmába az Isten. Aki szeretet nélkül él, az eljátssza életét, mert holtan vonul be szellemben a túlvilági birodalomba.

Bővebben…