Miért tűri Atyánk a gonosz tombolását a Földön?

 

A szellemi halálnak meg kell mutatkoznia mindenki előtt, tisztán láthatóvá, világosan felismerhetővé, tagadhatatlanná kell válnia létezésének. A halál lavinája mozgásba lendült és elnyel mindent, ami az útjába kerül, learatja a gyomot. Csak ha befejeződött a szellemek különválasztása, akkor fog Isten kezének csattanni a keresztényellenes lavina.

 

Mi Jézus Krisztussal járjuk az utunkat, ezen nincsen helye a halálnak. Ehhez viszont más szemmel kell tekintenünk mind az életre, mind a halálra. Ha szemünk látásába és fülünk hallásába befogadjuk az Atyánkat, akkor isteni érzékeléssel hallunk és látunk. Ebben rejlik a szenvedés és halál isteni felfogása ezen apokaliptikus végidőben.

 

A kovidos időszak is szolgálja az Istennek gyermekeit azon téren, hogy elvonuljunk a világtól testben, de főleg szellemben, és az Atyánkra bízzuk életünket teljes egészében. Az isteni kegyelem fokozódik nap mint nap, a szeretetnek új fokában nyilatkozik meg Istennek szíve az Ő gyermekeinek.

Egy ami fontos, ez legyen a szívünkbe vésett cél: Krisztus újraeljövetele.

 

Ez nem valamilyen ábránd, hanem megrendíthetetlen valóság. Ezt nem ártana tudatosítani. Jézus Krisztus úja el fog jönni, előbb gyermekeinek szívében, azt követően mindent átható igazságként. Így minden hazugság lelepleződik és minden sötétséget világosság jár át.

A szellemi halál rajongóinak bánatára és az istengyermekek örömére.

 

Az Atyám nem küldött volna előzetesen ezen világra, ha nem jönne el az én földi életem idejében, e Szava belevésődött a szívembe. Meg kell hirdetnem az Újraeljövetelét, hogy gyermekeinek lehetősége legyen felkészíttetni magukat reá.

El fog jönni – már itt van. Közöttünk és bennünk, magunkban.

Bővebben…

BD – 1952.02.27.
5324. – Könyörtelen küzdelem a hitért … A hit megacélozása …

 

Acélozzátok meg magatokat az utolsó hitért folytatott küzdelemre, sürgősen szükséges, mert olyan követelmények lesznek állítva elétek, amelyeket nem fogtok tudni teljesíteni szilárd, megrendíthetetlen hit nélkül. Legyőzhetetlennek fog tűnni számotokra sok minden, ha nem veszitek igénybe az erőmet, a hit erejét, mert szinte embertelenül jár el veletek szemben lelketek ellensége, és felhasználja azokat, akik hatalommal bírnak a Földön, mindezalatt tele vannak csellel és alattomossággal és harcra hívnak mindenkit, aki még hívő. Ez olyannyira nyílt bánásmódja lesz a sátáni hatalomnak, hogy világosan felismeritek majd, mely óra ütött, hogy tudjátok, hogy ez a végidő utolsó szakasza és hogy már csak rövid idő marad, míg fel lesztek oldozva ezen hatalom alól, mely nem tud kárt okozni bennetek, ha szilárd hitet tudtok magatokénak mondani.

 

Az ellenség viselkedése olyannyira nyíltan Én magam ellen irányul, hogy már ezen is felismerhetitek, hogy túllépi felhatalmazását, és Én előre megmondtam nektek, hogy akkor közel a vég … Mert az ember azért van a Földön, hogy döntsön két hatalom között, és ezért tudnia is kell mindkét hatalomról … De amint az egyik hatalom megakadályozza a tudomást a másik hatalomról, azon esetben túllép a jogán, és ezt nem teszi büntetlenül … Ha most kezdetét vette a hitért folytatott küzdelem, akkor ennek a módjából tisztán kivehető lesz, melyik hatalom tevékenykedik. És ennek az időnek előbb el kell jönnie, mert nem avatkozok be azelőtt, mint ami szükséges, hogy még lehetőséget adjak azon lelkeknek akaratuk és hitük megváltozására, melyek meglepődnek a sátáni hatalom bánásmódján és magukhoz térnek.

Bővebben…

BD – 1952.04.14.
5364. – A kis nyáj küzdelme a Föld végének idejében …

 

A kis nyájam erősen össze fog tartani e Föld végének idejében, ezzel egymást erősítve és vigasztalva, hogy együttesen erős falat képezzenek, ha le akarják rohanni a sötétség erői, hogy ledöntsék azt. Csak kevesen lesznek, akik hűek maradnak Hozzám hitben, mivel előtte már lehívom azokat, akiknek meghaladnák erejüket az utolsó megrohamozások, akik bár hisznek Bennem, mégsem válnak ezáltal olyan erősnek, hogy ellenállást tudjanak tanúsítani. Én tudom, ki fog szilárdan kiállni Mellettem, és őket előkészítem olyas módon, hogy támaszt képezhetnek embertársaiknak, hogy példaképek legyenek számukra és megsegíthessék a még gyengéket a sötétség ellen vívott küzdelemben.

 

Összehozom az Enyéimet és védelmezően föléjük tartom kezeimet, mert a világ mindig is szemben áll velük és erősen megszorongatná őket már előtte is, ha nem állnák melléjük és nem vinnék nekik segítséget, mikor bajban vannak. Vezetem őket minden útjukon, Szellemem irányítja őket, úgy hogy mindig is úgy haladjanak, ahogyan az az Akaratomnak megfelel, és szüntelen erősítem őket Szavammal … Én magam beszélek azokhoz, akik hallani akarnak Engem, és ők sosem maradnak erő fogytán. Mert ha beszélek hozzájuk, Én magam vagyok közöttük, jelen vagyok közöttük és azok között is, akik meghallgatják ezen Szavaimat és befogadják őket szívükbe.

Bővebben…

BD – 1952.03.02.
5327. – Hitért folytatott küzdelem … Legbiztosabb védelem …

 

A hitért folytatott küzdelem ideje alatt elhagyott titeket minden ember, aki megtudna védeni titeket. Akkor csak Egy marad nektek, Akire rábízhatjátok magatokat és Akitől segítséget kérhettek … Akkor aztán nyilvánvalóvá válik az Én erőm és hatalmam, akkor majd megtapasztaljátok, hogy olyan Atyátok van a mennyben, Aki védelmezi gyermekeit és gondoskodik róluk, miközben nyomorgásra ítélnek titeket az emberek, amikor mindent elvesznek tőletek és valóban kétes a sorsotok. Akkor csakis felfelé irányuljon tekintetetek, akkor engedjetek Engem jelen lenni köztetek, és vége lesz minden nyomorúságnak.

 

Ami lehetetlennek tűnik számotokra, az véghez megy rajtatok, ami meghaladja erőtöket, azt véghez tudjátok majd vinni, és majdnem úgy fog tűnni, mintha hatályon kívül lenne rátok nézve a természet minden törvénye, ha Reám kapcsolódtok bensőségesen és igénybe veszitek az erőmet. Ma még nem értitek meg ezt, de annyit tudnotok kell, hogy nem kell félnetek ezen időtől, akkor sem, ha ördögök vesznek körül … Érinthetetlenek lesztek számukra, mert elétek állok védelmezően és láthatóan kinyilvánul a védelmezésem, mert csodaszerűen megmenekültök minden elől, bármit is tevékenykednek ellenetek.

Bővebben…

BD – 1942.11.02.
2534 – „Úgy jövök majd, mint tolvaj az éj leple alatt …“

 

Figyelmetlenül mennek el az emberek az idő jelei mellett, semmi sem tűnik számukra különlegesnek, és minden eseményt elfogadnak, anélkül hogy tudatában lennének jelentőségüknek. És ezen embereknek nem elhihető a bekövetkezendő természeti katasztrófa bejelentése, mivel még nem tartják eljöttének az idejét, ami említve van az írásban … Nem fogadnak el semmiféle magyarázatot, mert kényelmetlen számukra azon gondolat, miszerint a jelen idő emberei lennének az elszenvedők.

 

És ezért nem lehet hihetővé tenni nekik az eljövendőt, és meg fognak lepődni és készületlenek lesznek, amint eljött a nap. És ezek azok, akikhez szól az ÚR: „Úgy jövök majd, mint tolvaj az éj leple alatt …“ A legmélyebb szundikálásban lesznek és semmi előkészületet nem tettek meg, és nagy bajban lesz majd a lelkük, ha le lesznek hívva a Földről. És nem fognak már tudni felkiáltani az Istenhez, mert a szerencsétlenség mérete megfosztja őket minden gondolkodási képességtől …

 

Isten szeretete nem enged rá az emberekre semmi olyat, amiről előtte ne értesítette volna … És Ő hosszas időkkel előtte már figyelmezteti őket, de nem kényszeríti az embereket, hogy hitet adjanak ezen figyelmeztetéseknek. De aki felfigyel a jelekre, annak nem esik nehezére hinni bennük. És aki összekapcsolódott az Istennel, ő megérzi szívében a figyelmeztetést. Önmagától figyelmes lesz az idő jeleire, és igyekezni fog Isten kegyelmében lenni, azaz kérni fogja utóbbiért és felajánlja magát Isten irgalmának …

Bővebben…

BD – 1960.05.24.
7606. – Isten védelme az Övéi és szőlőhegyi munkásai felett …

 

Egyre szorosabban kell majd összekapcsolódnotok Velem, mivel a megszorongatások is egyre fokozódnak, és nem tudtok ellenállást tanúsítani segítségem nélkül. De tudjátok, hogy állandó jelleggel védelem és ernyő és támasz akarok lenni számotokra, ha csak Belém kapaszkodtok és nem hagytok ki többé gondolataitokból … Kizárólag a Hozzám kötődés jelenthet számotokra biztos megsegítést, és minél bensőségesebben hozzátok létre ezt, annál kevésbé fog érinteni titeket mindenféle baj, ami viszont egyre csak növekedni fog, minél közelebb a vég.

 

És Atyaként beszélek hozzátok, Aki valóban megspórolná gyermekeinek a sokféle bajtól … Istenetekként és Teremtőtökként beszélek hozzátok, aki valóban rendelkezik azon hatalommal, hogy megmentse minden egyes gyermekét bajtól és szenvedéstől … És házi Atyaként is beszélek hozzátok, Aki biztonságos védelmet ígér szolgálóinak, akik hűségesen szolgálnak neki. Mert szükségem van rátok … Most még egy olyan idő van, ahol még sok mentőmunkát lehet elvégezni, még azon idő van, ahol még egy bizonyos szabadságban éltek, ahol tevékenykedhettek Értem és birodalmamért, anélkül hogy megakadályozna benne világi hatalom.

 

De hamarosan eljön az az idő, ahol meg fogják tiltani nektek ezt a tevékenységet, ahol csak titokban tudtok majd tevékenykedni és ahol csakis Belém kell ültetnetek minden reményeteket, hogy Énmegvédelek benneteket, csináljatok bármit is … És minden időkre megígértem nektek a védelmemet és részesíteni is foglak titeket benne, hogy tudjatok még dolgozni, míg itt a vég … Épp ezért ne aggódjatok szükségtelenül, és és hagyjátok magatokat elnyomni mindenféle megszorításoktól, hanem mindig is csak a Hozzám való kötődést keressétek erősebben kialakítani, és semmitől sem kell félnetek … még akkor sem, ha nyugtalanság vesz körül titeket …

Bővebben…

BD – 1958.04.16.
7094. – A földi világ az ellenfél birodalma …

 

A földi világ az ellenfelem birodalma, habár van is bizonyos joga ebben, ami Általam nem lesz csonkítva, de amit ti emberek megkérdőjelezhettek, ha nem hajoltok meg akarata előtt. Mert a szabad akaratotokra próbál ráhatni épp a világ által, mindennel, ami kötődik az anyaghoz …

 

Utat keresi bennetek a mohóság felerősítésére, hat rátok az anyagon keresztül, amiben olyannyira csalogatóan teríti azt szemetek elé, hogy ti azt birtokolni igyekeztek … Nem tagadom meg tőle se a cselekvését, se a szándékát, mivel még joggal rendelkezik felőletek, kik anno önként követtétek őt a mélyekbe …

 

Ti azonban megtilthatjátok neki, ellenállhattok mindenféle csábításnak, ha komolyan gondoljátok, hogy megszabaduljatok tőle és hogy sikeresen tegyétek meg földi meneteleteket … Mert az akaratotokat nem tudja legyőzni, ti magatok dönthettek teljes szabadságban, és helyesen használjátok azt a szabadságot, az ő birodalmaként kellene felismernetek a világot és menekülni próbálni előle. Mivel ehhez szüntelen segíteni fogok nektek, ha komolyan vélt az akarásotok …

 

Így hát sohasem tudjátok felszabadítani magatokat lelketek iránti felelősségetek alól, mert egymagatok döntitek el, hogy megőrzi-e hatalmát felettetek az ellenfelem vagy szabadok lesztek ezen hatalom alól. Nem tud titeket kényszeríteni, és Én sem vetek be kényszert, se veletek, se ő vele szemben …

Bővebben…

BD – 1951.12.13.
5271. – Nagy halás … A gyengék lehívása … Döntéshozatal …

 

És úgy fog eljönni, ahogy meghirdettem … Egy nagy halás fog megtörténni előtte, és ti véletlennek fogjátok tekinteni, szerencsétlenségnek, minden más véleményt inkább elfogadtok mint azt, hogy Én magam hívom le az embereket nagy számban, akik kudarcot vallanának a Földön zajló végső küzdelemben, akik túl gyengék ellenállást tanúsítani, de az ellenfelem kezébe se essenek … Mert Én ismerem az emberszíveket és nem engedem pusztulásba esni azt, aki akár egy parányi szikra szeretetet hordoz még magában és ezt a szikrát még képes fellobbantani, ha nem is a Földön, akkor a túloldali birodalomban, ahová szintúgy elér a szeretetem és kegyelmem megsegítés végett.

 

Úgy fog eljönni, ahogyan azt meghirdettem. Szűkösség és nyomor lesz akkora nagy mértékkel, hogy mindenki felismerheti a végidőt, aki akarja. De csak ott lesz nyomor, ahol felismerhetők az Enyéim, mert ezen emberek okozzák majd a nyomort, hogy elvegyék Enyéimtől az örökkévalóságos Istenükbe és Teremtőjükbe vetett hitüket, Akiben Atyájukat látják és Akihez hűek akarnak maradni. Dolgozik Ellenem az ellenfél, és felhasználja a hozzátartozóit a leges legbecstelenebb dolgok elvégzésére az Enyéimmel szemben … El akarja szakítani őket Tőlem és amiatt brutális eszközöket vet be, melyeknek alig képesek ellenállni az Enyéim. De az Én szereteterőm egyenesen tartja őket, az Én szereteterőm győzedelmeskedik, habár kívülről nézve a legnagyobb bajban vannak az Enyéim … helytállnak és legyőznek minden ellenségeskedést, mivel képesek rá az Én erőmmel.

 

Az idő a végére hajlik … Ami ma még hihetetlennek tűnik, azt hamarosan megélitek, megdöntés minden téren, ami minden embert szenvedésbe ránt és ami minden embertől megköveteli hozzáállását Engemet érintően, ki vagyok a Teremtő és Megtartó örökkön örökké. És ez a hozzáállás kizárólag valló vagy elutasító lehet. Ez a döntés, amit még meg kell hozni, mielőtt itt a vég. Hatalommal be fogok férkőzni gondolataitokba, és ti meg befogadhattok vagy visszautasíthattok … de ez a döntés örökkévaló érvényű, amit most meg fogtok hozni …

Bővebben…

Vigyétek Evangéliumot a világba. Jusson el az emberekhez a Szavam, a szeretet-tanításom, amit tanítottam e Földön és ami egyedüli vezérfonala életmódotoknak. Nyerjenek tudást az emberek az akaratomról, hogy boldogok legyenek az akaratom teljesítése által. És az akaratom a szeretetparancsolatom által nyer kifejezést: Szeresd az Istent mindenek felett és felebarátodat, mint önmagadat. E két parancsolat magában foglalja Mózes parancsolatait, melyeknek éppen úgy az Én irántam és a felebarát iránti szeretet a tartalma. Tanítottam e földi tanítványaimat, akik a tanításom teljesítésével …

(BD 5636)

 

Áldozzátok fel magatokat az Úrnak önszántatokból, adjátok át magatokat akaratlanul az Ő kezébe, akarjátok, hogy az Ő akarata a tiétek is legyen, hogy semmi féle ellenkezést ne érezzetek magatokban, hogy teljes egészében odaadóak vagytok Ő iránta. Az akarat ezen teljes odaadása az Isten akaratának biztosítja számotokra a helyes gondolkodást, a helyes akarást és a helyes cselekvést. De ha van még bennetek akár egy parányi ellenkezés is, ha észrevétlenül is, de letértek attól, ami az Isten akarata, mert pont ez az ellenkezés teremti meg az alapját, ahol az Isten ellenfele aztán cselekedhet. A legnagyobb erőtétel művelete az, ha az ember a saját akaratát …

(BD 5632)

 

Egy bizonyos idő még, és egy szinte elviselhetetlen nyomor halad át a Földön. Ez egy időszak kezdete, melyben az ember újra tudatába kerül tulajdonképpeni rendeltetésének, mivel ezen nyomor által eltalál újra Istenhez, és Nála is fog maradni messzi időben. És ez a nyomor egészen különböző formákban fog megmutatkozni, de mindig is magasabb hatalmak lesznek a kiváltó okok, , tehát az ember soha nem lesz képes önerőből elhárítani vagy csökkenteni a nyomort. És ezáltal könnyebben megtalálják az emberek az Istenhez vezető utat mint előtte, épp ezért közvetíti Szavát az ÚR az embereknek, hogy az …

(BD 1380)

Bővebben…

BD – 1961.06.03.
7908. – A végidő a magyarázat az irgalom adta ajándékokra …

Egy ki nem érdemelt irgalmi ajándék, ha ti emberek meghallhatjátok a magasból eredő szót, mert rövid idővel a vég előtt szellemi mélypontra ért az emberiség, ami szükségelteti a földi teremtés feloldását, minden szelleminek az átalakulását és újbóli létrehozatalát, ami még kötött állapotban van, és azon szellemit is, ami most emberként jár a Földön és nagy mértékben kudarcot vallott földi életének megpróbáltatásaiban. Az emberek tehát önmaguktól nem igyekeznek kötődni Hozzám, távol tartják magukat Tőlem és megtagadásuk végett nem méltóak arra, hogy megszólítsam őket …

 

És épp ezért egy szokatlan kegyelmet jelent, hogy mégis lehajolok és megszólítom az embereket, hogy azokhoz is eljuttatom szavamat, akik távol tartják magukat Tőlem. Szóval elfelejtem (mellőzöm) a méltatlanság állapotát, utánuk megyek az embereknek, akik elfordulnak Tőlem, épp mert elérkezett a vég ideje és mert ez a vég egy újbóli száműzetést jelent a formába sok emberlélek számára, amit még el szereznék hárítani felőlük, míg van idő … Hívok és csalogatok, mindenhol felvilágítom szeretetfényem sugarát, megérintem e fénysugárral az emberszíveket, hogy elérjem vele csak azt, hogy észhez térnek és befogadják szívükbe a szavaimat, megmozgatják őket szívükben és aztán aszerint alakítják életüket …

Bővebben…