BD – 1954.10.15.
6079. – Isten intő hangja … Új korszak …

 

Ne hagyjátok hallatlanul elsuhanni fületek mellett Isten hangját, mert kezdetét vesz egy új időszak … egy új korszak, amit igenis megélhettek, ha odafigyeltek arra, mit mond nektek maga az Isten … ha követitek az Ő hangját és aszerint alakítjátok önmagatokat, ahogyan azt megköveteli az új korszak … Mivel ebben csak azon emberek fognak lenni, akik szoros kapcsolatban állnak Istennel, Aki magával az Övéi között fog lenni a Földön.

 

És ezen érintkezés Istennel szükségeltet is egy olyan emberi állapotot, ami megenged egy ilyen szoros kötődést. És ezt ti emberek el is érhetitek még ezen utolsó időben is, mivel emiatt beszél hozzátok az Isten maga, hogy meglássátok szavaiból a szükségességet és erőt is nyerjetek belőle, hogy átalakítsátok önmagatokat a szeretet lányévé, ami nélkül elképzelhetetlen az élet az új Földön. Amit önmagatoktól nem tesztek meg, azt akkor tegyétek meg, ha az Isten szívetekbe helyezi azt, oly behatóan és felfoghatóan, hogy lenyűgözhet benneteket, ha csakis az Ő hangjára figyeltek, ha engeditek szívetekbe jutni az Ő szavait és követitek azokat.

 

Isten hangját meghallani a világ zaja közepett szükségelteti az akaratotokat, akkor közvetlen bennetek fog felhangozni, vagy kielégülten fülelitek majd, amint az Isten küldöttei által beszél hozzátok … felfogjátok ismerni az Atya hangját, Aki aggódik felőletek és segíteni akar nektek kijutni a halál állapotából … Aki elérhetővé szeretné tenni számotokra az életet … Azonban magatoknak kell járnotok az utat, ami az élethez vezet. És ezt az utat mutatja fel nektek az Isten szava által … Ő maga oktat titeket, és az Ő tanításai igazán tiszták és félreérthetetlenek, és fényes fényt gyújthatnak meg bennetek, hacsak odafigyeltek rájuk és nem hagyjátok elsuhanni őket fületek mellett …

Bővebben…

BD – 1954.11.12.
6106. – Hamarosan bekövetkezendő vég … A jóslatok beteljesülése …

 

Ne hagyjátok megtéveszteni magatokat, és higgyetek szavaimban, melyek bejelentik nektek a közelgő véget … Nap és óra nem lett megmondva nektek, mert nem jó nektek, ha tudnátok róla. De egyikőtök sem képzeli a vég napját olyan közelinek, mint amire az kitűzött örökkévalóság óta. Mindegyikőtök szeme még olyannyira a világra szegezett, hogy nem tartjátok lehetségesnek, hogy ennek egy ilyen gyors vége lesz … mivel mindegyikőtök még messzemenően földileg gondolkozik, még akkor is ha az Enyéimhez tartozik és szellemileg igyekvő. Mivel a világ közepén álltok és még ki kell töltenetek helyeteket. És épp ezért sokszor még távolra esnek gondolataitok attól, amit bejelentettem nektek szüntelen és állandóan.

 

Újra és újra meg lesz mondva nektek, hogy hirtelen és váratlanul fog eljönni a vég … És ti emberek nem fogjátok meghatározni az időt, mert úgy jövök el, mint tolvaj az éjszakában … De ne csúfolkodjatok arról, ami előttetek áll, mert nem hiszitek … hogy a későbbiekben ne kelljen megbánnotok. Újra és újra látókat ébresztek és prófétákat, hogy figyelmeztesselek és intselek benneteket általuk, hogy felkészüljetek az elkerülhetetlenre. És mégsem hozom tudásotokra se napot se órát, nehogy összezavarjon benneteket, nehogy elfogulttá tegyen titeket akarásotokban és cselekvésetekben.

Bővebben…

BD – 1954.11.11.
6105. – Közelgő szellemi és földi fordulat …

 

Mindannyian egy fordulat előtt álltok … mert az élet nem megy tovább egyformaságában mint eddig, hanem minden ember szívét viharok fogják felkeresni, amik mind csak elöljárói annak, ami aztán az egész Földet érinti. De mindez olyannyira természetes módon történik, hogy a hinni nem akaró nem lel benne semmi különlegeset, a hívő viszont tisztán halló és tisztán látó és nagyon is felismeri benne a közelgő vég jeleit. Azonban nem lehet kényszert gyakorolni az emberekre, és ezért úgy jön minden, ahogyan az természetesnek tűnik …

 

De előttetek áll a fordulat … egy fordulat, ami szellemileg mint földileg is bekövetkezik, mivel már nincsen kilátás arra, hogy az emberek maguktól igyekeznének egy szellemi fordulatra, de már elérték a mélypontot, ami szükségessé teszi a fordulatot. És ez szükségeltet egy földi szempontú átalakulást is … szükségelteti előbb az emberek felzavarását nyugtukból, földi-anyagi javak elpusztítását és végül még a teremtések feloszlását, úgy hogy végbemenjen egy teljes átalakulás … földileg és szellemileg …

 

És minden, ami kilépett a rendből, az újra visszahelyeződik az isteni rendbe, amit tehát fordulatnak lehet nevezni, habár azt kevés ember fogja tudatosan megélni. Mert az is hozzá tartozik, hogy előtte számtalan ember fogja halálát lelni … akik nem állnak készen belépni az isteni rendbe, akik előtte nem törekednek szellemi átfordulásra és Isten nagy kegyelméből előtte le lesznek hívva … A végén azon emberek is életüket vesztik, akik olyannyira mélyre süllyedtek szellemileg, hogy az ő beillesztésük az isteni törvénybe egy újbóli száműzetést szükségeltet … tehát hogy szellemileg és földileg halált lelnek és számukra megkezdődik egy teljesen új fejlődési időszak.

Bővebben…

Nézd, közel az idő. Hamarosan eljövök. Magamhoz veszem az Enyéimet, még mielőtt eljön e világ vége.

De azelőtt még némely próbatételen át kell haladnotok. Ti sem lesztek megkímélve a szenvedéstől, de ez csak a lelki éréseteket szolgálja.

 

Ezen időben erősebbek lesztek a Belém vetett hitben és bizalomban.

 

Csodákban lesz részetek, mint amilyenek eddig még nem voltak és mindezek közepett igazolni és előidézni fogjátok e csodákat azon Szellem által, Aki bennetek él és sokkal többre képes, mint amit egyáltalán el tudtok képzelni.

 

Ezek a csodák szükségesek lesznek megsegítésetekre és hogy Hozzám kerítsétek azon embereket, melyeknek még nyitott füle és szeme van, és szívük ott van a remény és a szeretet.

 

Az Én karjaimba.

 

Szeretném, hogy ne vesződjön el egyik gyermekem sem, azonban csak kevesen lesznek azok, akik elnyerik a Belém vetett hitet az utolsó napokban.

 

De ti kitartóak vagytok és behozzátok a TERMÉST.

Bővebben…

BD – 1954.08.14.
6023. – Isten vég-kinyilatkoztatása …

 

A vég felé haladtok … És ezért kinyilatkozom nektek, hogy ne hagyjalak titeket tudatlanságban, mit is jelent számotokra a vég. Kinyilatkozom, hogy felkészüljetek, hogy helyesen éljetek, úgy hogy ne kelljen félnetek a végtől. Ti emberek nem hisztek a végben és visszautasítotok minden intést és figyelmeztetést, melyek eljutnak hozzátok kinyilatkozásaim következményeként … Kigúnyoljátok és kinevetitek azokat, akik meghirdetik nektek a közeli véget, bölcsnek képzelitek magatokat és magasabbnak érzitek magatokat azon tudásnál, mint ami közvetítésre kerül ember felé szokatlan módon.

 

Szellemileg vakok vagytok és nem vagytok képesek látni, és mégsem hisztek azoknak, akik látnak és emiatt mondják nektek, mely órában éltek … És most úgy van mint Noé idején, amikor ugyanígy meghirdettem az embereknek a közeli véget és nem leltem hitre, amikor csak gúny és csúf űzést arattak az ítélet kihirdetői, míg eljött a nap, amikor beteljesültek bejelentéseim, míg eljött a nap, amikor a gúny űzők az ítélet áldozatául estek …

 

És újra úgy lesz, újra már hosszasan előre ki lett hirdetve az ítélet, és ki lesz hirdetve újra és újra, de hirtelenül és váratlanul el fog jönni az utolsó nap e Föld és minden lakója számára … Mert a szavam igazság, és beteljesül, amint eljött az idő. Azonban ki hisz benne, hogy az emberek ezen idő közepén állnak, hogy már csak kevés idő marad számukra a végig … Ki hisz benne, hogy egy fordulat előtt állnak, olyasvalami előtt, amit ember eddig nem élt meg a Földön? … Kiben hagy benyomást az isteni kinyilatkoztatás, a jóslat, amik a közeli véget érintik?

Bővebben…

BD – 1955.01.28.
6178. – A dühöngés jelei a vég előtt …

 

Ha odafigyeltek mindenféle történésre körülöttetek, akkor nagyon hamar felismeritek, ki uralkodik a világban, és érthetővé is válik számotokra, mit akar elérni: minél jobban lehúzni az embereket a mélybe, akadályozni őket igaz felismerésben … miképp akadályozza őket szeretetbeli tevékenységükben … De belátható időn belül már olyannyira nyilvánvaló lesz az üzelme, hogy mégis hallani és látni kezd sok ember, mert leengedi az álarcát és meggondolás nélkül jár el olyan formában, ami túlságosan is világosan ellene szól.

 

De mindezek a közelgő vég jelei, melyben megvetendő jellemét űzi Isten ellenfele, melyben szabadjára engedett a pokol minden ereje, amik befolyásolják a Földön az embereket, úgy hogy számtalan követőre talál, akik megtesznek mindent, amit ő akar … akik meggondolás nélkül kárt okoznak embertársaiknak mindenféle módon … akik még attól sem riadnak vissza, hogy kiszolgálják embertársaikat a halálnak, mivel teljesen a Sátán varázsában állnak. De ez már be lett jelentve hosszas időkkel ezelőtt, hogy az emberek felismerjék rajta azon időt, melyben élnek.

 

De eljön a nap, ahol kötve lesz, ahol véget lesz vetve szörnytetteinek, ahol meg lesz fosztva hatalmától és kötözve lesz, hogy ne okozhasson már több kárt … Eljön a nap … emlékezzenek erre azon emberek is, akik szenvednek uralma alatt, mert övüké lesz a megváltás. De azok is emlékezzenek rá, hogy eljön a megtorlás napja, akik szolgáivá válnak, mert ők is vele együtt osztozni fognak sorsán, mert egyedül a saját akaratuk tette őket az ő szolgáivá és ezen akaratért felelősségre lesznek vonva. És ameddig felháborodtok a jogtalanságon, addig nektek nincsen félnivalótok, hogy kárt okozhat nektek. Mert mindaddig még a jó felé igyekszik akaratotok, és nem vagytok az ő uralmában.

Bővebben…

BD – 1955.01.29.
6179. – Isten utalásai földi a javak mulandóságára …

 

Az ember számára felfoghatóvá kell tenni a földi-anyagi javak mulandóságát, mielőtt odafordul ahhoz, ami múlatlan. Eltölti gondolatait a földi élet, mivel az olyan feladatok és kötelezettségek elé állítja őt, melyek mindig is igénybe fogják venni gondolkodását … És csillapíthatatlan lenne, ha minden tartós lenne minden, mivel akkor szüntelen növelhetné birtokát és nem lenne korlátozása kívánságainak és vágyainak … De mivel az anyag mulandó, ezáltal mindig rákényszerül ezen javak elérésére való cselekvésre, ami bár teljes gondolkozását is igénybe veheti, de szabadon hagyja azt a lehetőséget is, hogy hogy másra tanítsa őt a mulandóság … hogy hasztalannak tűnhet számára, hogy az egész életerejét csakis ezen javakra fordítsa … hogy olyan javakra vágyik, melyek múlatlanok.

 

Csak a földi birtoklás értéktelenségének felismerése ösztönözheti őt a szellemi birtokra való törekvésre … vagy éppen az állandó mulandó utáni vadászatra, mivel nincsen tartóssága … És akkor is, ha az embernek megmarad földi birtoka és azt állandó jelleggel szaporíthatja, anélkül, hogy elvennék tőle, úgy a halál gondolata mindig is egy figyelmeztetés számára, hogy korai időben engedje el azt, amit amúgy is elveszít a halállal …

 

Ezek alapján mindent úgy rendezett be Isten az életben, hogy az ember könnyedén megvetheti a világot és javait és beléphet gondolatokban egy másik világba … Gondolatai és akarata viszont nem lesz kényszeresen ráirányítva erre a másik világra … szabadon áll neki, melyik világ által engedi magát rabul ejteni … És a földi javak legtöbbször nagyobb vonzerőt fognak gyakorolni rá, mivel azok kézzel foghatóak és szemmel láthatóak, miközben a szellemi javak kevés hatással bírnak rá, mert látszólag kevés értékük van … és ez akkor is így lesz az ember számára, ha könnyen eloldhatja magát a földi javaktól.

Bővebben…

BD – 1965.01.09.
8908. – Hivatás …

 

Még egy nagy feladatot kell teljesítenetek, mielőtt megtörténik a beavatkozásom, amely által aztán teljesen más körülmények közé kerültök, ami megnehezíti birodalmamért végzett tevékenységeteket. De előtte még meg kell fogni azon lelkeket, akik még (nem) tagadóan állnak hozzá szavamhoz … meg kell tapasztalniuk, mi áll az emberek előtt és még ha kételkednek is … a nagy történés nagyon is hamar meg fogja győzni őket, hogy az igazat mondtátok. Épp ezért hirdessétek meg mindenkinek, tegyetek az embereknek utalást a beavatkozásra, ami egyre közelebb jön és ami mindenkit meg fog érinteni, habár rejtett marad előttetek, mely országot fogja érni …

 

Szívetekbe helyezem mindazon ember megszólítását a hatalmas természeti történésre való utalással, melyekhez elviszitek szavamat … Szükségessé válik, hogy egyszer mindegyikük foglalkozzon vele, hogy ők megszólítva érezzék magukat és beállítottságukhoz mérve vigaszt és erőt meríthessenek az eljövendő nyomoridőben. Mind ott, ahová eljut a szavam, ismertséget kell nyernie ennek, tudják meg az emberek mindenhol, mi vár rájuk, és ha nehezükre is esik hinni … De aztán hinni fognak a hamarosan bekövetkező végbe, amint azon esemény megtörténik, ami fentről … az űrből jön, ami nem ember akarata indítványozott.

 

Mert ezen történéssel meg akarom szólítani az embereket még egyszer, fel akarom ébreszteni őket halálbeli alvásukból és tekintetüket odavezetni Hozzám, Ahhoz, Akit elérhetnek bensős ima által … Hangos hangon akarok szólni, mert a halk beszédemre nem figyelnek fel …. De azokkal is akarok törődni, akik csak azután találnak el Hozzám … Habár áldozatául esnek azon katasztrófának, de lelkük megmenekül, ha előtte még Hozzám kiáltanak és elismernek Engem azon hatalomként, Akinek alárendeltjei és amely előtt meg kell hajolniuk. Felhívom mindannyiótokat, fontoljátok meg ezen szavaimat és ne féljetek, hogy nyugtalaníthatjátok vele az embereket, mert nincsen haszna, ha zárt szemekkel mennének bele a szerencsétlenségbe, ami aztán meglepi őket és nem tudnak rá magyarázatot adni …

Bővebben…

BD 1954.08.21.
6030. – Az emberek közömbössége erősebb csapásokat követel …

 

Mily reménytelen az állapota számtalan embernek e Földön, mert nem tesznek semmit, hogy megérésre vigyék lelküket. Gondolataik mindig csak földi irányzatúak, és sohasem emelkednek a magasba. Sohasem lépnek szellemi területre, sohasem kérdik meg maguktól, miért is tartózkodnak a Földön. És minden ezt érintő beszélgetés elől kitérnek, mert semmi másról nem akarnak tudni, mint csak arról, ami haszonhozónak tűnik testi életüknek. És ilyen a legtöbb ember érzülete a Földön Isten szolgálóinak szorgos munkája ellenére, felrázni őket fordított gondolkodásukból.

 

Mindenhová el lesz vezetve Istennek szava, mindenütt felhangzanak intő és figyelmeztető hívások, de az emberek elzárják fülüket, mivel erősebben megérinti őket a világ hangja, és ezt önként követik … Alig érintik már meg őket a legerősebb világesemények, az emberek hirtelen halála nem készteti őket elgondolkodásra a földi dolgok mulandóságáról … Hallják és elmennek mellette … Nem hozzák ki őket nyugalmukból nagyobb kiterjedésű katasztrófák, mind ameddig ő maguk nem érintettek, és az embertársuk nyomora alig érinti meg szívüket, mire fel beindulna segítő szándékuk …

 

És mindez egy szörnyűséges és vigasztalan állapot, mivel szellemileg is kihat … mert az emberek lelke legnagyobb sötétségben van és nehezen juthat el a fényhez, mind ameddig az emberek kielégültnek érzik magukat földi javak és élvezetek által … Valóban Sátáné a hatalom e Földön, mivel maguk az emberek adták oda neki. Minden gondolat csak a világi célok elérését szolgálja, és reggeltől-estig testükért dolgoznak, ami elmúlik. Habár a halál gazdag aratást tart környezetükben … csak keveseket érinti meg közülük, mert ők érintettek.

Bővebben…

BD – 1954.08.09.
6018. – Harc fény és sötétség között … A vég jelei …

 

Örökkön tudok már a harc ezen idejéről a vég előtt, és örökkön ismertek előttem az ellenfelem cseles eszközei, melyekkel mélyíteni próbálja a sötétséget, melyekkel eljár az igazság fénye ellen. És mégis megengedem … Nem akadályozom meg benne ellenfelemet, ki használni akarja cselességét és hatalmát, mert a végén győzni fog az igazság, mert nem aludhat el a Belőlem eredő fény és mert eljön az ő órája visszavonhatatlanul, mivel meg lesz vonva tőle minden tevékenykedés, mivel láncokba lesz verve és senkit sem fog tudni többé megszorongatni. De a számára még fennmaradó időt jól fel fogja használni mindazok romlására, akik hozzá tartoznak.

 

A fény és a sötétség közti harc növekedni fog a végig … Igazság és tévedés vagy hazugság állandó harcban fognak állni egymással, és ez a közelgő vég jele, hogy sűrű sötétségbe borul a Föld … hogy mindenütt a hamis szólítja meg az embert, hogy túlsúlya van, hogy a sötétség kioltani fenyegeti a fényt … és hogy maguk az emberek nem törekednek már fényre, hanem jól érzik magukat a sötétségben … Ennek alapján nem kívánt a fényhordozó sem, békebontóként fognak rá tekinteni és megpróbálják kioltani fényét, nem lesz hálás az ember a fényéért, hanem megterhelőnek tekintik őt … útjából mennek az igazságnak, pedig könnyen elnyerhető lenne …

Bővebben…