BD 1954.08.21.
6030. – Az emberek közömbössége erősebb csapásokat követel …

 

Mily reménytelen az állapota számtalan embernek e Földön, mert nem tesznek semmit, hogy megérésre vigyék lelküket. Gondolataik mindig csak földi irányzatúak, és sohasem emelkednek a magasba. Sohasem lépnek szellemi területre, sohasem kérdik meg maguktól, miért is tartózkodnak a Földön. És minden ezt érintő beszélgetés elől kitérnek, mert semmi másról nem akarnak tudni, mint csak arról, ami haszonhozónak tűnik testi életüknek. És ilyen a legtöbb ember érzülete a Földön Isten szolgálóinak szorgos munkája ellenére, felrázni őket fordított gondolkodásukból.

 

Mindenhová el lesz vezetve Istennek szava, mindenütt felhangzanak intő és figyelmeztető hívások, de az emberek elzárják fülüket, mivel erősebben megérinti őket a világ hangja, és ezt önként követik … Alig érintik már meg őket a legerősebb világesemények, az emberek hirtelen halála nem készteti őket elgondolkodásra a földi dolgok mulandóságáról … Hallják és elmennek mellette … Nem hozzák ki őket nyugalmukból nagyobb kiterjedésű katasztrófák, mind ameddig ő maguk nem érintettek, és az embertársuk nyomora alig érinti meg szívüket, mire fel beindulna segítő szándékuk …

 

És mindez egy szörnyűséges és vigasztalan állapot, mivel szellemileg is kihat … mert az emberek lelke legnagyobb sötétségben van és nehezen juthat el a fényhez, mind ameddig az emberek kielégültnek érzik magukat földi javak és élvezetek által … Valóban Sátáné a hatalom e Földön, mivel maguk az emberek adták oda neki. Minden gondolat csak a világi célok elérését szolgálja, és reggeltől-estig testükért dolgoznak, ami elmúlik. Habár a halál gazdag aratást tart környezetükben … csak keveseket érinti meg közülük, mert ők érintettek.

Bővebben…

BD – 1954.08.09.
6018. – Harc fény és sötétség között … A vég jelei …

 

Örökkön tudok már a harc ezen idejéről a vég előtt, és örökkön ismertek előttem az ellenfelem cseles eszközei, melyekkel mélyíteni próbálja a sötétséget, melyekkel eljár az igazság fénye ellen. És mégis megengedem … Nem akadályozom meg benne ellenfelemet, ki használni akarja cselességét és hatalmát, mert a végén győzni fog az igazság, mert nem aludhat el a Belőlem eredő fény és mert eljön az ő órája visszavonhatatlanul, mivel meg lesz vonva tőle minden tevékenykedés, mivel láncokba lesz verve és senkit sem fog tudni többé megszorongatni. De a számára még fennmaradó időt jól fel fogja használni mindazok romlására, akik hozzá tartoznak.

 

A fény és a sötétség közti harc növekedni fog a végig … Igazság és tévedés vagy hazugság állandó harcban fognak állni egymással, és ez a közelgő vég jele, hogy sűrű sötétségbe borul a Föld … hogy mindenütt a hamis szólítja meg az embert, hogy túlsúlya van, hogy a sötétség kioltani fenyegeti a fényt … és hogy maguk az emberek nem törekednek már fényre, hanem jól érzik magukat a sötétségben … Ennek alapján nem kívánt a fényhordozó sem, békebontóként fognak rá tekinteni és megpróbálják kioltani fényét, nem lesz hálás az ember a fényéért, hanem megterhelőnek tekintik őt … útjából mennek az igazságnak, pedig könnyen elnyerhető lenne …

Bővebben…

BD – 1947.09.16-18. és 19.
4126. – Vihar előtti csend … Az ÚR látható megjelenése …

 

Bajban és szenvedésben teli megszorongattató idő áll előttetek, és az előtte lévő időre, jelen időtökre tekinthettek úgy, mint a vihar előtti csendre, ahol még a rég megszokott kereteken belül éltek, ahol még beszélhettek jólétről, ahhoz képest, ami utána jön szűkösségben és nélkülözésben. És mégis a kegyelem ideje ez, egy olyan idő, ahol nyilvánvalóan felismerhető vagyok, ahol mindig is csak akkor lesz eltűrhető az élet, ha mélyen kapcsolódtok Reám gondolatokban, mert akkor sohasem vagytok egyedül, hanem mindig is körülöttetek lehetek védelemként és ernyőként. És nyilvánvalóan ismertetni fogom veletek Magamat, egyesekhez közeledni fogok Annak az alakjában, Aki magában hordozott Engem teljes bőségemben.

 

(1947.9.18.) És ahol erős az Irántam tanúsított szeretet, ott fel fognak ismerni Engem, ha emberként is vagyok az emberek között, mert a szemem megmondja nekik, ki vagyok, és a szívük fellángol az Irántam tanúsított legforrongóbb szeretetben, amit sohasem képesek érezni embertársuk iránt. És Én a legforrongóbb szeretettel közelítek feléjük, fel fogom világosítani őket, ahol tudatlanok, és vigaszt adok nekik a vész óráiban, és ők átvészelik majd a legnehezebb helyzeteket is és nem csüggednek el, mivel érzik a segítésemet, és ahol láthatóan közelükbe lépek, ott teljes erőben és mély hitben lesznek. És ha ez eltölt egy emberszívet, ott nincs többé nyomasztó ínség, mivel szüntelen csak Bennem bíznak teljes egészében, és Én valóban nem engedem csalódni Bennem hitüket. De aki nélkülem járja útját, az aligha fogja tudni kibírni az idő ínségét. Nem hagyhatom őt szellemi nyomorban és emiatt földi nyomorral kell érnem őt érzékenyen, míg fel nem hagy a Felém való ellenállásával, míg hívő nem lesz és segítséget nem vár Tőlem …

Bővebben…

BD – 1955.01.24.
6174. – Hitetlenség a vég iránt …

 

Az emberek nem akarják elhinni, hogy oly közel állnak a vég előtt, nem akarják elhinni, hogy olyan dolgok fognak megtörténni, amiket lehetetlennek tartanak, hogy egy teljesen új időszak veszi kezdetét, egy olyan idő, ahol teljesen más körülmények lesznek az emberek között, egy olyan idő, ahol béke van és harmónia … és semmi sem emlékeztet többé azon harcra a Földön, ami megelőzi ezt az új időt. Nehéz is elhinniük az embereknek a földfelület teljes körű átalakítását, egy úgynevezett pusztulást … mivel még az élet közepett állnak és ezzel oly távol a szellemitől, hogy nem nekik világossá tenni az összefüggéseket …

 

Nem tudják, hogy szükségessé vált egy változás, egy fordulat és hogy saját maguk adnak okot rá hitetlenségük által, a teljesen szellemet nélkülöző állapot által … Kizárólag a földi világ mozgatja gondolkodásukat, és elpusztíthatatlannak tartják ezt a földi világot … És mégis meg fogják élni, átalakulások fognak végbemenni földileg és szellemileg … azaz minden földi pusztítás befolyással hat a szellemire, ami szintúgy változáson megy keresztül tartózkodásán …

 

Az emberek meg fogják élni, amit nem akarnak elhinni … de a benne való hit ösztönözné őket arra, hogy megváltozzanak, úgyhogy attól, amit megélnek aztán, nem kell félniük, mert nem lenne a kárukra … miközben a hitetlen embereket ez egészen érzékenyen érintené, anélkül hogy tudnának védekezni, és egyre csak közelebb jön a vég … A jelek szaporodnak, és mindenki felfigyelhetne rájuk … A nyomor egyre csak növekedni fog … az emberek fel fognak riadni nyugalmukból … Minden egyes ember gondolkodása megrázkódik a különféle események által … A természet kinyilvánul a közömböseknek szánt figyelmeztetésként …

Bővebben…

BD – 1954.08.15.
6024. – Bekövetkező fordulat … Ellenségeskedés Isten szolgálóival szemben …

 

Egy fény fog beburkolni titeket, és át lesz törve a sötétség … fel fogjátok ismerni az akaratomat és tudni is fogjátok feladatotokat, melyet mindegyikőtöknek teljesítenie kell. Rövid időn belül már megtörténik a fordulat, és munkátok sürgősen szükségessé válik, és akkor ti is felismeritek, kit hívattam erre a munkára, mivel csak az fogja felajánlani rá magát, aki valóban alkalmas hozzá. Sokan állnak majd útkereszteződés előtt és határozatlanok lesznek, merre forduljanak, és csak azok, akik rettenthetetlenül térnek rá a helyes útra, azok alkalmasak szőlőhegyemre, ezzel is felismerhetőek földi szolgálóimként.

 

Mert az emberek fenyegetően és félelemkeltően fognak eljárni, és aki most retteg a világtól, az nem alkalmas Nevem és Mellettem hozandó tanúságtételre, Evangélium hirdetésére és igazolást tenni Rólam és kinyilatkozásaimról. De aki magában hordozza szellememet, azt nem rettenti meg a világ, hanem szaporább munkára ösztönzi … mert felismeri, mely órát ütött a világóra. Sok mindent várhattok az eljövendő időben, és sok erőre lesz szükségetek … de bőségesen is kaptok Tőlem belőle, mert Én nem hagyom magukra az Enyéimet. De felismerhetővé fog válni az is, ki az, aki az Enyéimhez tartozik. Mert a világ hevesen viharzik ellenetek … a világ felelősségre fog vonni titeket szavam miatt és visszavonást követel részetekről. És nektek helyt kell állnotok …

 

Hamarosan elmúlik a nyugalom ideje, mert minden úgy jön, ahogyan bejelentettem nektek, hogy éles fegyverrel lép majd fel ellenetek az ellenfelem … hogy az emberek gyűlölni fognak titeket, kik hírt adnak nekik a közelgő végről és az ítéletről … A világemberek erről hallani sem akarnak, és feldühödnek rátok, és nagy ellenségeskedésnek lesztek kitéve, ha kitartotok Velem szembeni hozzáállásotok mellett … De földi előnyt ígérnek azoknak, akik megtagadnak Engem, akik oldódnak Tőlem … És akkor majd eldől, ki az Én igazi szolgám, ki akar szolgálni Nekem hűségben és rettenthetetlenségben … akkor égni fog a fény … nyilvánvalóvá válik hatalma és ereje Annak, Aki ÚR élet és halál felett, akkor szokatlan erőt fognak kapni az Enyéim; de akik elesnek Tőlem, azok feljebb kerülnek a világban.

Bővebben…

BD – 1954.07.01.
6300. – Végső hitbeli döntéshozatal …

 

Azon döntés elé lesztek állítva, hogy tanútételt tesztek Mellettem vagy megtagadtok Engem, és ez lesz a beharangozása egy hitharcnak, amilyen eddig még nem zajlott le. Mert ez az ellenfelem utolsó műve, hogy megpróbál majd Engem teljesen kiszorítani az emberek szívéből, mivel úgy hiszi megbuktathat Engem, hogy aztán ő maga vegye át az uralmat. És mivel ez a harcot a legbrutálisabb kényszereszközök bevetésével vezetik, mivel itt nem szabad döntéshozatalról van szó, mely semmiképpen sem vet be fegyverként fenyegetést vagy ígérkezést, amivel ez az ellenfelem felhatalmazásának átlépését képezi … ez egy nyílt szembemenés Velem, amivel maga az ellenfelem mondja ki az ítéletet: hogy le lesz kötve, hogy ne gyakorolhasson többé befolyást az emberekre …

 

Az emberek számára ez viszont duplán nehéz … nem csak hogy ezen döntés által azok érintettek, kik bensőjükben még nem egészen látnak tisztán vagy akiknek Én magam tagadása nem sokat jelent … hanem azon emberek is, akik kiállnak Mellettem és teljes egészében tanútételt szeretnének tenni Értem, nehéz helyzetbe lesznek hozva kényszerintézkedések miatt, úgy hogy emiatt nehéz belső küzdelmet kell kiállniuk, hogy bizonyíthassák Nekem hűségüket, mivel teljes egészében le kell zárniuk földi életükkel, még akkor is, ha az megmarad nekik testileg … Mindenüket oda kell adniuk, amit birtokolnak, és jogfosztottként és törvény alól kivetettként kell tengődniük szegényes ittlétükben …

 

És ez az az idő, melyről írva áll: „Lerövidítem a napokat, nehogy meginogjanak még a kiválasztottak is …“ Csak egy egészen rövid ideig kell nekik szenvedniük és ezen időben is oly különféleképpen fogom őket megerősíteni, hogy nem bánják meg döntésüket, hanem bensőleg ujjonganak és örvendeznek szeretetem, hatalmam és gyönyörűségem bizonyságában … És hívően várják megmentésük napját … Csak, aki tudatosan lezár a világgal és csakis már az Én eljövetelemre vár, az fog győztes lenni és bemenni az új Föld paradicsomába …

Bővebben…

Atyai Szó – 2024. május 21-én

 

Gyermekeim! Mint ahogyan János apostolt is elvezettem száműzetésébe Patmosz szigetére, úgy most és hamarosan titeket is elvezetlek száműzetésbe és elkülönítésbe. Elvezetlek benneteket azon szigetre, melynek neve Isten szíve. E körül tombolni fognak a világtengerek hullámai és viharok fogják feltornyozni a víztömegeket és vadul ide-oda sodorni és megfullasztani a szellemi halottakat, mert hajóik törékenyek és rozzantak és lyukasak. Még vízen tudják tartani magukat, de el fognak süllyedni és alámerülnek fordított kívánságuk, önzőségük és önfejűségük mélységeibe.

 

Kérded: „Miképp fog ez lezajlani?“

 

Válaszolom: Gyermekeim, ti, kik hűségben és türelemben vártok a világtól való száműzésben – melybe csak látszólag a gonosz hatalmak fognak áthelyezni titeket, mert tulajdonképpen Én vagyok az, aki kivezet titeket a földi nyüzsgésből a szeretet szigetére, a megmenekülés és megváltás bárkájára -, Atyaszívem kegyelmi sugarában vagytok. Hallgassatok hívásomra, mely felszólít titeket a világ otthagyására, mindennek magatok mögött hagyására és az eljövésre Hozzám, Atyaszívemhez.

 

Továbbá azt mondom nektek: Mint egykor az izraeliták, vágjatok le egy bárányt és kenjétek meg vérével ajtófélfátokat, hogy meglegyetek és megmaradjatok kímélve gyötrelemtől és haláltól.

 

Újra kérded: „Mit jelent ez? A mai időkben ez nem megy!“

 

Válaszolom: Ez azt jelenti, hogy fektessétek lábaim elé szereteteket, szívetek kapuit jelöljétek meg emberi szeretetetek vérével, hogy föléje helyezzem szívem vérét. Akkor el fog vonulni lelki házatok felett a gyötrelem és halál angyala.

 

Bár időközben igencsak szegényes lesz az életetek, de elegendőt kaptok a túlélésre mindenkor, és táplálékotok túlnyomórészt szeretetemből és szívetekben való jelenlétemből fog majd állni. Így alakítván fog elvezetni benneteket kegyelmem az Ígéretek Földjére. Meneküléseteket Én magam vezetem. A tengert = a világot szétválasztom szemetek előtt és ti át fogtok vonulni rajta kárérés nélkül, és Én újra bezárom mögöttetek a világ hullámait és ezek meg lesznek fullasztva és el lesznek temetve, akik üldöznek és meg akarnak ölni titeket.

Bővebben…

Szeretett embergyermekeim, áramlik felétek a szavam!

Egyre több eszköz és szógyermek is dolgozik az Én szőlőhegyemen, mint ahogy egyre több ember ébred fel és kezdi kitörölni szeméből az alvást.

 

Örüljetek ezen ébredőknek, mert segítően nyújthatjátok feléjük kezeteket és megválaszolhatjátok kérdéseiket. Mindezalatt gondosan járjatok el, nehogy bosszankodjanak. Ébredező embertársaitok különféle szellemi összefüggésekből jönnek, amit el kell fogadnotok. Ezt elvárom tőletek, szeretett segítőim. Tulajdonképpen érettek vagytok már arra nézve, hogy nem ítélkeztek. Tulajdonképpen – mert mert ha mégis ítélkeztek és ez tudatossá válik számotokra, akkor vegyétek szemügyre a saját negatív jellemtulajdonságaitokat. Dolgozzatok magatokon, hogy ezek száma egyre csak fogyjon, míg teljes egészében el nem távolították őket szívetekből. Csakis egy tiszta szívben érzem jól Magam és csakis ott sugározhatom ki gyönyörűségemet. Munkára fel! És ez párhuzamosan is folyhat: Egyrészt a munka magatokon, vele egyidőben a munka embertársaitokkal, akiknek szükségük van rátok.

Bővebben…

BD – 1954.06.21.
5981. – A szellemi birodalom kapuinak bezárulása …

 

A szellemi birodalom kapui be fognak zárulni, ha eljött e Föld vége … Ennek a megértéshez tudnotok kell nektek embereknek, hogy lélek a halála után is tovább haladhat fejlődésében vagy visszasüllyedhet a legkülsőbb sötétségbe … Tudnotok kell, hogy a túlvilági birodalomban még sok lehetőség adatik a léleknek, hogy megemelje a Földön elért érettség fokát vagy a sötétségből eljusson a fénybe, mindig is a lélek szabad akaratának megfelelően. Habár a szellemi birodalomban sokkal nehezebb a magasba haladás és sok segítséget és a lélek szándékosságát szükségeli, de nem lehetetlen és ezzel Isten különleges kegyelmét képezi, Aki a lelkeket szüntelen segíteni akarja a magasba …

 

Az Ő ellenfele azonban ugyanúgy fáradozik azon lelkek sötétségben tartásán, akiket megnyert a Földön, és ezért éppúgy lehetséges a mélybe süllyedés, emiatt a szellemi birodalomban is vívódik a fény és a sötétség közti harc, azaz mindkét fél küzd a lelkekért … Mert a tét a lelkek felszabadítása láncaiktól még a Föld vége előtt; a tét, ott is próbára tenni az akaratot, hogy az lefelé vagy felfelé irányuló … És épp ezért szüntelen folyik a megváltási munka mind a Földön, mind a szellemi birodalomban, és a vég előtti időben különleges szorgalommal, mert ott is meg kell történnie a szellemek különválásának, mielőtt létre fog jönni az új Föld … Mivel egy új megváltási időszak veszi kezdetét … az új Föld teremtései magukba fogadják azon lelkeket, kik még a legerőteljesebb ellenállásban vesztegelnek és a sötétségből sohasem találnának ki, mert saját maguktól védekeznek a fény ellen.

 

Így hát a pokol kitaszít magából mindent, ami belé esett; a szellemi birodalom vissza adja azon lelkeket, melyeknél nincsen több remény, hogy átalakítsák akaratukat, és az Isten újból száműzi a szellemit az új Föld teremtéseibe … Akiknek viszont sikerült eloldozni magukat a Sátán láncai alól, azok a fény felé igyekeznek, és ők számtalan segítőre és másodsegítőre találnak, akik egyengetik számukra a magasba vezető utat, akik segítenek nekik a magasba jutásban. Ameddig még fennáll a Föld, addig még tágasan nyitva állnak a szellemi kapuk, hogy felvegyék még azon lelkeket, melyek ezelőtt elhagyják testüket … teljesen mindegy, mily szellemi állapotban érkeznek meg a túlvilágon … Minden olyan lelken folytatódik a megváltási munka, mely nem a fény lelkeként nyer belépést a szellemi birodalomba …

Bővebben…

Itt vagyok! Érzel Engem? Itt vagyok életed leheleteként, a fejlődés erejeként. Én vagyok az, aki éltet és átél téged, és te vagy az Én kifejezésem a teremtésben, ezen világban is. Az új emberben összekapcsolódik majd ég és Föld, szó és tett és ebből adódik a teremtési sorrend. E szavak összekapcsolnak téged önmagaddal. Érted-e? Gondolatokban most még külön vagy választva önmagadtól. Még keresed magadat a világban. De a világ csupán külső ellenfénye a teremtésnek. A világban is megmutatkozik a teremtés, de utóbbi nem érti, honnan jön és hová megy. Te vagy e világ, mert önmagadban teremted meg!

 

Minden emberben ott van a Szent Szellem tüze. Minden emberben létezik egy oltár helyiség, melyben ég az örökkévalóság fénye! Minden emberben! Ha világotokra tekintetek, akkor közületek jelenleg – igen az időfolyamban – sokan félnek és aggódnak, hogy vajon mit fog hozni a jövő. S mit gondolsz te, ki ezen sorokat olvassa? Mi fog történni?

 

Megtörténik a feltámadás! Most! Ebben a pillanatban! De a világ még nem ismeri fel! Az Isteni Szeretet tüze elégeti az ellenszegülés salakját. Értsd meg hát, hogy el kell törnie a héjnak, hogy láthatóvá váljon a belső gyümölcs. Csak az törik szét, minek a feladata teljesült. A héj védte a gyümölcsöt, míg az megérett. Most, mivel megérett a gyümölcs, nincsen már szüksége a védő héjra. Te vagy a gyümölcs. A gyümölcs az új ember. Azon ember, ki új életre kel.

 

Az új ember új talajon áll. A régi talajra nincsen már szüksége. Az kiszolgált. És mégis, oly sokan közületek megpróbálnak állva maradni a régi talajon. Pedig már felszántásban van a talaj, mégis megpróbálnak a barázdákba kapaszkodni. Ez a kapaszkodás azonban bizonytalan és már csak rövid ideig adott. Az, aki megbízik az Isteni Szeretetben, mint életének magjában, az ki fog lépni a barázdákból és az új, biztonságos talajra áll.

Bővebben…