Válasz 2022. február 16-án

Némelyikőtök kérdezi: «Ki az, aki fogadta ezeket a közléseket? Ki az, aki átadja ezt a szót?»

 

Azt kérdezem tőletek: Miért olyan fontos ez számotokra?

 

«Nem akarunk újra tévedni. Nem akarjuk, hogy újra megtévesszenek minket.», Válaszoljátok.

 

Értem. Azt kérdezem tőletek: Ki tévesszen meg titeket, tán az, aki önmagát és benneteket is az Atyához vezetne? Ha kezetekben tartjátok a gyeplőt, ezzel akkor még inkább képesek lesztek kezetekben tartani. Vagy netán nyomás alatt érzitek magatokat, rá lesztek erőszakolva valamire?

 

Nézzétek és értsétek meg, ha megtévesztettek titeket, tegyétek fel a kérdést, miért! Mi volt az indíttatásotok és hol adtátok át az irányítást? Hol az a pont? Mi volt és mi itt a kiváltó ok, ami nem engedett tisztán látni titeket?

 

Mindenki maga viseli a következményeket azért, amit tesz; és azért is, amit nem tesz meg. Aki önfelelősségben, szabad akaratban áll, az előbb-utóbb át is veszi, át kell vennie ezeket. Ezen az úton az önfelelősség felé vezetni kell őt azokon a pontokon át, ahol észreveszi, hogy megtévesztették, mert átadta másnak az önfelelősségét. Nézzétek és értsétek meg, megtévesztettnek lenni hozzá tartozik az önfelelősséghez vezető úthoz, mert az ember megtanul megkülönböztetni.

Bővebben…

Válasz 2020. május 1-én

Ha a történés helye után kérdezősködtök, választ adok rá: Lehetőséget fogtok kapni, hogy találkozhassatok azonos nézetűekkel. Ezek a helyek ti magatok által fognak létrejönni mind ott, ahol felébrednek és emlékezni fognak azonos nézetűek, és belépnek elrendeltetésükbe az együtt és egymásért jegyében. És ha megtanultok türelemben eljutni a vezetésem alá, és meg tudjátok várni a megfelelő órát és nem előreszaladtok önakaratban, akkor megérzitek majd a vezetésemet, ami teljes egészében az Atya akaratában áll.

 

De pont most belső idő lépett érvénybe, így hát ne csak egyszer olvassátok az üzeneteket, hanem mélyítsétek el őket bensőtökben, hogy elmagyarázhassam nektek őket. Mint ahogy akkoriban visszatértem a halálom után és segítettem a követőimnek, úgy van ez most is ezen időben. Ez egy nagyon különleges idő, melyben segítséget nyújtok nektek a két forrásom által, akik színtiszta vizet merítenek számotokra. Igyatok belőle, igyatok belőle és soha többet nem fogtok szomjazni. Ezt is megmondtam nektek nőknek akkortájt a kútnál és ti nem értettétek, de most itt van és eljött az ideje, melyben megérthetitek és felfoghatjátok. Használjátok ezt az értékes időt ami adatott nektek, amiben ti magatok is a feltámadottak közé tartozhattok!

Bővebben…

Válasz 2020. április 18-án

Azokhoz, akik keresik az értelmét, azokhoz, akik felismerik, hogy leragadtak e világ zavarodottságában és eltévelyedésében, akik üresnek érzik magukat és új utak után keresnek, mivel felismerik, hogy az eddigi utuknak nincs értelme: Kezdjétek egy egyszerű kérdéssel kézbe venni létetek képződött gyapjúgomolyagát. Kezdjétek e kérdéssel: «Mit akarok?»

 

És ha őszintén álltok neki e kérdés megválaszolásához, akkor a nektek szánt helyzetekben és döntésekben meg fogjátok állapítani, hogy az első ábránd, ami fogva tart titeket, az, amiben saját magatokat ámítjátok! Ez tudatosuljon bennetek amellett, mely környezetben hasonultok leginkább és hol vagytok ill. cselekedtek gátoltan. Az őszinte szívvel megválaszolandó kérdés a következő: «Kinek a kegyében állok és szándékozom továbbra is? És miért?»

 

Ha ekképpen önmagatokat tükrözitek ezen kérdésekben, látni fogjátok a saját gomolyagotokat, mely rabul ejt titeket, nehézzé és nehezebbé teszi az életeteket. Az életben állni annyit jelent, hogy a szabad akarat egyik iskolájába lettetek vezetve. Arról van itt szó, megtanulni a kihatásokat, viselni a következményeket és megtapasztalni ill. kibővíteni a még meglévő határokat. Mind akkor, mikor leadjátok ezen szabad akaratotokat – ami hozzá tartozik az emberhez – egy rendszer vagy másik ember részére, az életerőellátás egy részét elzárjátok. És ez az alultáplált rész már nem lesz kellőképpen ellátva, el van torlaszolva az ellátás elől. Ez egyszer lelki egyensúlyhiányhoz vagy rossz érzethez vezet. Nem vagytok erőben, nem érzitek jól magatokat, szeszélyesek lesztek, levertek vagy erőszakosak. Ekkor gyakran a körülményeket hibáztatjátok, vagy a felebarátotokat. Rossz közérzetek következményeképp elterelitek figyelmeteket olyan dolgokkal, amiket az ellenteremtés felkínál nektek elterelésképp: Kenyér és játék, szórakozási mánia, erőfitogtatás és látszatvilág az, ami által rövid távon jobban érzitek magatokat. Ez odáig vezet, hogy ezek után már csak ebben az ábrándban tartózkodtok és egyre jobban belegabalyodtok. De szándékotok és cselekvésetek őszinte felülvizsgálatában rejlik a kulcs önmagatokhoz és feladatotokhoz, s végül az értelmének annak, miért is születtetek le. Ez a nyom nem az emberetek boldogságába vezet titeket, amit árulnak nektek értelemként az ellenteremtésben, hanem a lélek boldogságába vezet titeket, mely a lélektervének teljesítésében talál értelmet! Értsétek: A kezdet ti bennetek van, nálatok és veletek!

Bővebben…

Válasz 2020. április 16-án

Szavaim, melyeket e világba intézek, kimutatják hatásukat azokban, akik olvassák ezen üzeneteimet, azokban, akik érzik őket, és azokban, akik nem akarják elhinni, hogy ez az ÉN Szavam és adatásra hivatott. Nem az a szándéka, hogy megfeleljen az emberi gondolkodásotoknak és érzéseteknek, hanem sokkal inkább az, hogy a bensőtökbe vezessen titeket és megkapjátok ehhez segítségem és kegyelmem. De sok üzenetem és szavam fennakad az elmétekben. Megerősítést kerestek, megcáfoljátok a Szavamat, hamisnak nevezitek vagy akár félrevezetettnek. Feltevődik a kérdés, ki képes erre, ki érzi magát elhivatottnak? Ó, tudjátok és értsétek: Meg kell még tanuljátok, hogy nagylelkűen és türelemmel, de alázatosan kezeljétek eszközeim különbözőségét, ami ténylegesen fennáll szellemi jellemük végett. A Belső Kereszténység útján éppen ez a különbözőség lesz a következő nehézség. Minél kisebb bennetek a törekvés valami kijavítására vagy helyesbítésére, annál inkább adott a szabadság, ami a mai időkben forrásaim minőségi elvét alkotja.

 

Ó, higgyétek és értsétek, ti igazsághordozók: Tanuljátok meg élni, igazán élni, ami az igazságotok! Hagyjátok el múltatok régi mezejét. Legyetek igazhitűek életetek minden terén; legyetek egyenesek, és egyenesedjetek fel! Úgy, hogy Velem együtt ránézhessünk az életetekre, szégyent éreztek és megtanuljátok az Én szememmel, az igazsággal látni műveiteket és jövőbeni műveiteket. Emellett őszinteség bevonásával arra használhatjátok a viselkedésetek feletti felismerést, hogy azokkal haladtok előre, akik kivezetnek ezen idők zavarodottságából és eltévelyedéséből. Melyikőtök tudna őszinte szívvel, a tisztaság és az irgalmasság kardjával szembenézni az ellenteremtés hatalmaival? Mindazok, akik erre képesek és elhivatottnak érzik magukat, titeket hívlak Én, az Istenetek és Atyátok, erősítsétek egymást, támogassátok egymást és legyetek hálásak a tudatában annak: Én, az Istenetek és Atyátok, sok csatornán keresztül hatok!

Bővebben…