MM: Ezen szavakkal véget ér egy szó-időszak. Mostantól kezdetét veszi a hallgatás időszaka. Ezen időre kívánom nektek az ÚR áldását.

 

A Szent Szellem tüze – 2022. május 7.

 

„Nézd, megkeresztellek benneteket a Szent Szellem tűzével! Örvendjetek, ha égtek! E tűz elégeti a szellem és az anyag közötti választó falat. Prófétáim vízzel keresztelnek, ÉN viszont a Szent Szellem tűzével keresztellek titeket!“ Így szól az Isten, az ÚR!

 

Nézzétek, részeiben lángokban áll a világ és sok helyütt újabb tűz keletkezik. Ezek az anyag tüzei és a világ a saját eszközeivel próbálja eloltani őket. Olajat öntenek a tűzre, mondják egyesek, mások azt mondják, tegyünk meg mindent, nehogy még több tűz keletkezzen. Így a népek vezetői összejövetelről összejövetelre sietnek és próbálják eloltani az egyes tűzfészkeket. De alig beszéltek egymással, máris újabb gyújtogató fáklyát dob egyikük a világba.

 

Az emberiség felgyújtja saját világait. Egyesek azok után kiáltanak, akiknek oltaniuk kellene, mások meg újabb tűzet gyújtanak. E Föld, az embereknek több időszakában is így volt ez. Megölték fivérüket, nővérüket, az igazságosság hitében. Megölték a békehozókat és megölték a prófétákat, akik megtérésre szólítottak fel. Megölték a legnagyobb prófétát, Johánán (1) volt a neve. És megölték ŐT, az „emberfiát“. A jogaikra hivatkoztak és ezzel úgy hitték igazságosan cselekednek.

 

Az emberiség felbomlik vélt jókra és vélt gonoszokra. És attól függően, ember, melyik oldalt részesíted előnyben, úgy véled jogosan cselekszel. Ez a jogra való törekvés fontos számodra. E jog biztosítja számodra a tulajdonodat, ami fontosabb neked még a jogodnál is. Ha van tulajdonod, vagy valaki. Ezt mondjátok a világotokban. De ez nem az én nyelvezetem (2).

 

Szólt hozzám az Örökké Egy: „Vidd ki szavaimat a világba, mert Engem, az örökkévaló Egyet nem akarják meghallani! Üres kultuszaik, áldozathozatalaik ellenszenvesek Számomra. Ellenszenves az álszenteskedésük, ellenszenves a kirakatba állított bűnbánatoskodásuk. Szellemileg üresek az imáik. Viszont tele vannak világi kívánságokkal és kérésekkel a vélt gonosz megbüntetésére. Álszent az igazságosság iránti kiáltásuk. Ellenszenves Számomra a hatalommal és gazdagsággal való hivalkodásuk. Nézd, mindez ellenszenves Számomra.“

 

És most az ÚR küldöttjeként eljövök e Földre Széltűz nevet viselve és elhozom nektek e szavakat. Ezek az ÚR szavai, ŐT szolgáljátok! Ámen, Ámen, Ámen.

 

E világok el fognak pusztulni sok tűz égésében. Már pusztulóban vannak és senki sem fogja feltartani ezt a bomlást. E bomlás folytatódni fog az időkön át. Nagyobb betörések, háborúk és természeti katasztrófák után újra és újra megígérték az emberek, hogy magukhoz térnek. De az idő múlásával megfeledkeztek ígéretükről és az őket követő nemzedékek még az előttieknél is rosszabbak voltak. Tekintsetek vissza azon időszakra, amit a huszadik évszázadnak neveztek. Mennyi szenvedés, mennyi fájdalom, hány bűntett történt ebben az évszázadban. Tanultatok-e belőle mindannyian? Megértettétek-e, mit követtek el az elődeitek? Ha igen, miért cselekedtek még mindig úgy, ahogyan ők teszik?

Bővebben…

Halljátok, ti megátalkodottak, feltöröm a lelketek körül emelt korlátokat!

Halljátok, ti hazugok, feltárom a hazugságokat, amiket terjesztetek!

Halljátok, ti rágalmazók, felmutatom szégyenteljes tetteiteket!

Halljátok, ti megvezetők, felfedem az utakat, melyeken megközelítitek az megvezetetteket!

Halljátok, ti nagyjai e Földnek, felmutatom nektek hová vezet a hatalmatok!

Halljátok, ti tehetetlenjei e Földnek, felmutatom nektek, hol vagyok ÉN!

Halljátok, ti, kik visszaéltek az ÉN Szavaimmal, elnémítom szátokat, hogy többé ne tudjátok megtéveszteni az ÉN gyermekeimet.

Halljátok, ti, kik magas szellemi adottságokkal díszelegtek, nyilvánvalóvá teszek nektek valós helyzeteteket.

Halljátok, ti, kik azt hiszitek, Nélkülem járhatjátok a jövőbe vezető utat, felmutatom nektek, hogy akkor hol a jövőtök.

 

Lázongásban van a Föld mind a négy eleme, mert az emberek megvetik e Föld rendjét. Megemelkednek a tengerek, kitörnek a vulkánok, terjeszkednek a sivatagok. De az emberiség szemet huny és zárt fülekkel fogadja ennek a folyamát.

 

Itt vagyok! Mindenkiben jelen vagyok! Aki érezni akar Engem, annak nem kell hiányolnia! Így hát ne a múltban keressetek Utánam! Itt vagyok!

 

Nektek, Szavaim közvetítőinek azt mondom: „Ne kínozzátok gyermekeimet! Ne kínozzátok gyermekeimet újabbnál újabb szabályzatokkal, újabb irányelvekkel, mindig újabb útmutatásokkal, melyek Én hozzám vezetnek. Tudjátok, melyik út vezet Hozzám. Elmondtam nektek és többször elismételtem. Szeressetek Engem, szeressétek gyermekeimet, ahogyan Én szeretem őket! Minden egyes gyermekemet ÉN magam vezetem haza! A saját szabályaim szerint! Ismerem mindegyiket! Egyet se adjatok hozzá!

Bővebben…

Szeretethez vezet a csodálkozás, és a szeretet meghozza a megváltás bölcsességét
2022. január 7-18.

Létem ősi alapjában, amit Urielnek neveztek, felharsan a Szó, és én tovább adom. Szívtől szívhez szólok hozzátok. A «szív» szó alatt valódi létünket értem. A «szív» szóval leírom az életközpontot – leírom a bennünk lüktető Istenszellemet, mi, kik teremtettek vagyunk az örök ISTENSÉG dicséretére és dicsőítésére. Habár időközönként – feladattól függően – egyik a másik tanára, de ez mégis egy kölcsönösség egyenjogúak között. Imánuel Jézus mindannyiunk tanítója! Ő hozzá senki sem hasonló! Az Ő neve Örökké-Szent, Megváltó ősidők óta.

 

Aki magaslatokba akar szállni, annak mélyekben kell kezdeni! Aki a külsőre hatóan akar tevékenykedni, annak horgonyt kell vetnie bensőjében! Aki a messzeséget fel akarja fedezni, annak tudnia kell a közelségről és akinek közelben van az otthona, az önmagánál van otthon. Senki sem tud előre haladni anélkül, hogy magával vinné önmagát!

 

Akkor hozzátok meg a döntést, amikor megkövetelt. „Mi lenne, ha“ – ködös világokat teremt, melyeknek önmagukban nincsen állandóságuk. Ezen gondolatcafatok csak ködösítik az érzetet, ködösítik a tiszta kilátásokat és belátásokat. Nyílj meg a benned lévő szellem előtt és aztán helyes döntést fogsz hozni, amikor megkövetelt!

 

(MM egy séta közben) Erdei úton sétálsz. Nézz körül. Nem látsz a fákon túlra, át a sűrű állományukon. Viszont tudod, hogy a fák mögött, az erdő mögött nagy mezők terülnek el, ahol már lehet messzire látni. Ott a látásodat nem korlátozza már az erdő. Értsd meg a szóképet életedre kivetítve. Sok úton jársz és korlátolt a látásod. Ekkor emlékezz a messzeségre, ami az adott nap szűke mögött rejlik. Ez erőt ad a szűkösség tágítására, hogy merd tekinteteddel átívelni a korlátoltságokat.

 

Kérdem tőled most, kit szeretsz jobban – ISTENt vagy az Ő teremtését? Szorult helyzetbe hoz ez a kérdés? Tudod-e szeretni az Istent, de a teremtését nem? Tudod-e szeretni a teremtését, anélkül, hogy ŐT szeretnéd. Az ember természetében rejlik, hogy ítélkezik. Viszont minden ítéletével a felismerés egyik oldala mellett hozza meg döntését. Úgy hát újból megkérdem: Lehet-e az Isten a teremtése nélkül? Igen, válaszolja sok hívő. Lehet-e a teremtés ISTEN nélkül? Tudósaitok elfogadhatónak tartják ezt a következtetést. Számukra volt egy nagy ősrobbanás és ebből az ősrobbanásból keletkezett aztán minden. Hogy mi okozta ezt az ősrobbanást, és mi volt előtte, azt is megtudják válaszolni tudósaitok?

Bővebben…

Felmegy a függöny, a világ színpadja láthatóvá válik teljes széliben, magasában és mélyében. Amit láttok, megijedtek tőle? Oly sokan közületek berendezkedtek már álomvilágukban és most vissza lesznek hozva a valóságba, mondják egyesek. Mások védekeznek ellene és mutogatnak a túloldalon lévő »gonoszra«.

 

Én, Mirjam, uram és mesterem szolgálója, azt mondom nektek: „Ki fog nyílni a szemetek és meglátjátok, milyen a világ. Se nem jó, se nem gonosz. Olyan, amilyennek az emberek alakítják, egy világ, amelyben mindegyikőtök él. Ez egy olyan világ, ami olyanná lett, amilyennek azt kívántátok magatoknak!“ Hallom a hangokat, azt mondják, nem ilyennek akartuk a világot. Igen, vannak ilyen hangok is. Milliók hangja mondja: „Nem ilyennek akarjuk a világot!“

 

Ezek a ti hangotok és mindegyikőtök a saját világszemléletét fejezi ki. Egy olyan világba születtetek, amit az elődjeitek hagytak rátok. És ti meg tovább építettétek e világot. De gyakran megfeledkeztetek arról, hogy ez a – Föld – bolygó Isten ajándéka. Arra teremtve, hogy az emberek megtanulják megismerni és élni a szeretetet. A felebarát iránti szeretetet és az ellenség iránti szeretetet. De alig van aki felismeri, nem a másik ember az »ellenség«, hanem a saját elképzelés arról, milyen is legyen a másik, melyik világképet kell másoknak elfogadniuk.

 

Egy járvány vonult és vonul át a Földön és megrendíti sokak elképzelését a teljes biztonságról és a pusztíthatatlanságról. Ez a vírus elpusztítja ezt az ábrándot; megdönt egyes világképet. Értitek már, mit követel tőletek ez az időszak? Értitek már, itt nem a ti elképzelésetekről van szó, amit a helyesről és a helytelenről, a jóról és a gonoszról alkottatok? Értitek már, hogy fel vagytok szólítva szeretetbeli cselekvésre? Eszerint cselekedtek? Szívetekkel vizsgáljatok, de az elmétekkel!

 

Most háború borítja be Európát. Valóban, egy »uralkodó és követősége« terjeszkedik és semmibe veszi szomszéd országainak határait, semmibe veszi világnézetüket. De, kérdem tőletek: „Annyira biztosak vagytok benne, hogy egy ilyen elnyomó viselkedés a ti lelketekben nem lakozik? Olyan biztosak vagytok benne, hogy ti a jókhoz tartoztok?“

Én, Mirjam, nő és nővér kérdezem ezt tőletek. Aki megemeli önmagát, az meg lesz alázva. Aki uralkodói székre ül, amit nem jelöltek ki neki, az elveszti e széket. Ti emberek oly sok uralkodói széket hoztatok létre. Sokan közületek olyannyira a jó oldalon hiszik önmagukat, hogy eszükbe se jutna, hogy netán mégsem így van.“Aki közületek bűntől mentes, hajítsa az első követ!“ Elfelejtettétek ezt az utalást?

 

Igen, háborúk borítják be e világot. Mutassatok egy világrészt, ahol jelenleg nem tombol háború. Újra és újra felemelkednek az emberek és népek, mások felett. Nem csak fegyverekkel teszik ezt. Azzal is, hogy ráerőszakolják saját elképzelésüket más emberekre. Hallgassátok hát meg testvéreiteket, mielőtt elkezdetek gyámkodni felettük. Hallgassátok meg őket, és megtudjátok mi az ő bajuk és szűkösségüket. Megtudjátok, hogy sokan nem osztják a ti értékvilágotokat és mégis meggyőződöttek arról, hogy jót cselekednek. Olyan sokan hiszik azt, hogy csak ők ismerik az Istenhez vezető utat.

Bővebben…

A legtöbb ember nem ért. Külsőben keresi az ellenséget.

 

Sokan megijednének, ha felismernék, mennyire beleszövődtek a világ történéseibe. Alig valakinek tudatos, hogy formát ölt a saját energiája. Azt mondta az Urunk: „Sokan fogják felhívni a nevemet, de Én nem fogom meghallani a hívásukat!“

 

„Uram, Istenem és Atyám, a Te akaratod történjen, bennem is, velem is. Történjen meg akkor is, ha az világi hátránnyal járna számomra; ha ezen akarat azt jelentené, hogy másodrangú legyen az én jóllétem embertársaim jóléte mellett. Ha ezen akarat azt jelentené, világossá válna minden tévedésem, ítélkezésem mások felett, okoskodásom és fel kellene ismernem, hogy kiveszem a részem a »vélemények háborújában« e világban. Ki mond ilyet közületek?“

 

Oly sok félelem van népetekben. Ez a háború elöli félelem? Vagy a tulajdon és jólét elvesztése elöli félelem? Vagy netán arról szól ez a félelem, hogy fel kellene ismernetek saját lelketekben, hogy korlátozott az idő a Földön, hogy csak »vendégek vagytok ezen a Földön«? Hogy mindazt, ami »értékes« számotokra, vissza kell hagynotok, ha elmentek? Ilyen sok félelem van ebben a világban?

 

Kinek adjátok át ezt a félelmet? Kinek adjátok át a sok aggodalmat és szűkösséget? Kiben bíztok meg valójában? Ne azt kiáltsátok: „Uram, segíts rajtam emígy és amúgy!“. Hanem azt kiáltsátok: „Uram, a Te akaratod történjen velem és minden testvéremmel. Szabadíts fel a mások felett hozott elhamarkodott ítéleteim alól. Szabadíts fel az énközpontú ítéleteim alól! Adj bátorságot, hogy szembe álljak az ellenséggel saját bensőmben és a külsőben is. Hogy szembe álljak vele egy érthető »Megállj!« Parancsolásával és mégis megmaradjon bennem a megbocsájtás készsége.“

Bővebben…

2022. február 20., 15:00 óra

Imádkozz velem: „Atyám, Örök Istenem, Üdvözítő és Megváltó, dicséret és hála Neked és örök dicsőség. Te, aki az élet vagy és életet adakozol, gyógyíts meg minden hiányosságot. Te, aki a szeretet vagy, horgonyozz le teremtéseid szívében. Te, aki bölcsességet ajándékozol, add meg nekünk, hogy hallók legyünk. Atyám, Örök Istenem, Üdvözítő és Megváltó, dicséret és hála Neked és örök dicsőség. (Az angyalom)

 

A fény bevilágít a sötétségbe, de a sötétség kerüli a fényt. Felvilágít ez a melegítő, betakaró fény, de az emberiség nem látja meg. Egyes szívekben lángra lobban egy tűz, e fény által meggyújtva, de az emberiség kerüli ezt a fényt. Ezt a fény, ami kivilágít minden sötétséget az emberek lényében, kerülik. Te is kerülöd ezt a fényt? Te is kerülöd az atyai ölelést?

 

Itt vagyok! Újra és újra mondom ezt neked. Az itt vagyok azt jelenti, hogy nem kell előbb újra eljönnöm. Hiszt tanítványaimnak is ezt mondtam – és ezzel az egész emberiségnek: „Nálatok vagyok, míg a világ el nem múlik!“ Itt vagyok!

 

Nem hangosan hallod az Én hangomat, nem vakítóan világít az Én fényem. Nem, inkább egy gyertya látványához hasonlít te benned. De ebben a gyertyafényben oly nagy erő rejlik, hogy minden anyagot fénybe borul általa. Fordul Én felém! Ne a hangos hangok, a vakító fény felé. Én felém fordulj és és betakarlak ezen fénnyel, melynek neve: „Isten ereje veled van!“

 

Számtalan sok fényvivők halad át ezen a világon. De sokuk hideg fényt hoz. A kirekesztés fényét, a hasadás fényét. Ezen fények fényesen világítanak és sok ember hagyja magát vakítani általuk. Igen, ezek elvakítottak, elvakultak, és az ő hangjuk a leghangosabb ezen a Földön. Többük azt hiszi, hogy az igazi fényt követi, azonban hidegség van a szívükben. Tűzet vélnek érezni magukban, fel vannak tüzelve, azonban hidegség van ebben a fényben.

Bővebben…

Mitől rettegsz, nővér, fivér? Mitől rettegsz valójában?

 

Ránéztek sajtóitok címlapjára és sokatokat rossz érzés fog el. Mit fog hozni az új hét? Háborút? Szűkösséget? Kínt?

 

Nézd: „Háború, szűkösség és kín otthon van a világotokban, ha világotok értelmezése nem csupán a legszűkebb környezetetekre, népetekre és országotokra korlátozódik. Szűkösség, kín és háború oly sok ember állandó kísérője e Földön.“

 

De eddig mennyire zavart mindez benneteket? Elég messzire volt – földrajzilag nézve? Nem volt látókörötökben ez a történés?

 

Most viszont sokatok aggódik! Az emberek miatt aggódtok? Vagy a saját világotok miatt aggódtok, tulajdonotok miatt, amit kár érhetne a harci események miatt?

 

Nagy az aggodalom és mégis, mennyi mindenen változtat? Azt hiszitek, változtat a helyzeten valamit is az aggodalmatok? Azt hiszitek, változtat a helyzeten valamit a vétkes megvádolása? Valóban hiszitek, hogy változik a világ történése aggodalmatok és megvádolásotok által?

Bővebben…

Beszélni akarok veled(1)! Nem e világ nagy dolgairól akarok beszélni veled, hanem a kisebb dolgokról a mindennapi életedben. Nem ezek azok, melyek nap mint nap kihívnak? Nem az élet ezen kicsi dolgai azok, melyek meghatározzák az életedet?

 

Egy férfi besétál egy faluba. Izgalom fogja el a falut. Ez botrány. Egy férfit és egy nőt rajta kaptak házasságtörésen. A férfi eltűnt, egyetlen hang sem mesél róla. A nőt elítélik a társadalom szabályai szerint. Meg akarják kövezni. Bűnt követett el. Ismered a történetet! De meg is értetted? Milyen értelemmel bír ez a történet a te életedre nézve? Megragadsz a külső képen? Azokhoz tartozol, akik másokat megköveznek(2); vagy a nő védelmezői közé tartozol? A férfit sújtod bűnnel? Egyikük biztosan bűnös. Vagy talán mindketten azok? Milyen gyakran hallottad már életedben ezt a történetet? Minden alkalommal azonosképp hatott rád? Felbőszültél a házasságtörésen? Emlékezel még, mit mondtam Én a házasságtörésre?

 

Hogy miért teszem fel neked e kérdést? Hogy a belső füleddel halljál. Hogy a belső szemeddel lássál és hogy a szíved tanulja meg, mit jelent kitaszítottnak lenni, kiközösítve lenni, nem szeretve lenni. Az elbírálók mit tudtak a nőről és a férfiról, akiket megvádoltak házasságtöréssel? Mit tudtak a vágyaikról? Valóban mindent tudott az egész falu ezen esetbe gabalyodott két emberről? Én, a falu szemében idegen, azt mondtam: „Aki közületek ebben a faluban él és nincsen rajta bűn, dobja az az első követ a nőre!“ Azonban a nőhöz is intéztem szót. Emlékszel-e még, mit mondtam? „Menj, és ne vétkezz többé!“

 

Oly gyakran osztanak ki maguknak az emberek szabályokat és megbüntetik azokat, akik ezen szabályokba ütköznek. Vajon mindig igazságosak ezek a szabályok? Az emberekre lettek szabva, vagy csak egy bizonyos csoportjára az embereknek? Mindenkire egyenlően kerülnek érvénybe a szabályok? Mit teszel, ha értelmetlennek látod a szabályokat? Betartod őket? Megszeged őket? Úgy érzed igazságosan bánnak veled, ha elítélnek a szabály megszegése miatt? Hogyan viselkedsz, ha a felebarátod szegi meg a szabályokat? Ítélkezel? Elítéled? A hozzáállásodról van szó, a viselkedésedről!

 

Olyan könnyű kedvelni azokat, akik hasonló érdekkel rendelkeznek. Olyan könnyű tisztelni azokat, akik szemedben példaképek. Olyan könnyű szeretni azokat, akik téged is szeretnek. De hogyan viselkedsz azokkal szemben, akiknek más az érdekük, akik nem mindig cselekszenek helyesen és akik téged állítólag nem szeretnek? Itt mi a te gondolkozásod, beszéded és cselekvésed?

 

Többetek mestereket, szenteket tisztelnek. Úgy hiszitek, ezeknek megvan az, ami nektek nincsen. Ezek kifejezik mindazt, amit ti is szívesen kifejeznétek, de nem meritek megtenni. Ezek utat mutatnak nektek és el akarnak kísérni rajta. Oly sok kinyilatkoztatást kaptatok már, de vajon felfogtátok-e az értelmüket? Hagytátok-e, hogy magával ragadjon titeket a szó: „Az Én országom a külsőben nem található“; „Az Én országom bennetek van legbelül“?

Bővebben…

Hejja TestVérek!

A következő isteni kinyilatkoztatás, amit szeretetből kaptunk, nagy terjedelme miatt két lépésben jelenik meg honlapunkon. Az első része alább már olvasható, kezdve a tartalomjegyzékkel. Már ez arra utal, hogy füzetbe foglaljuk és közzétesszük letölthető formában is (pdf), amit mindegyikőtök kinyomtathat magának és másnak is. Az üzenetet április 1. és május 16. között kaptuk.

Frissítés: Közzétettük a teljes kinyilatkoztatást és a letölthető, kinyomtatható 16 oldal terjedelmű változatot éppúgy.

Bővebben…