A szív mélyén van az a hely, melyben formát ölt az ima, ha a külső ember engedi. A szív mélyén bontakozik ki az ember imaképessége; benne mutatkozik meg, mennyire nyíltan és szabadon képes imádkozni az ember. Így hát e kamrából indulva imádkozz és az ima kiáramlik a teremtés világaiba. Ezen ima angyalszárnyakon száll és eljut minden szeretet központjába. Mondom hát neked: „Ha ekképp imádkozol Hozzám, léptén válaszolok neked.“

 

2019. október 25.

 

Tudd, mind azok a dolgok, melyeket mostan eléd terítek, a szeretetből jönnek. Szívbeli szeretetemből áramlanak e szavak, s mégis minden tulajdonságomat hallani fogod bennük. Tehát a rend és a komolyság is megszólal. De mindig gondolj rá és így is add tovább: „Minden egyes szavamban jelen van az összes tulajdonságom. VAGYOK, AKI VAGYOK és LESZEK! Érted? – EGYSÉG!“

 

Egy térben van az emberiség és csak ezt a teret látja. De ez a tér nyitott minden oldal irányában és állandó változásban áll. De, mivel az emberiség önmagát tekinti középpontnak, nem érti, hogy ez a tér állandó változás alatt áll. Mialatt az időt figyeli, azt hiszi, zárt a tér és ha mégis, csak lassan nyílik meg.

 

Ó ember, még te magad sem vagy egy „zárt lény“, hanem folyton kapcsolatot létesítő lény vagy. Folyton azt jelenti: „Minden pillanatban mozgásba kerülsz belülről és kívülről. Egy folytonos mozgás központjában vagy.“ Semmi sem állandó, minden változásban van. Te ezt még nem tudod felismerni, mert állandóan intellektuálisan foglalkozol az életeddel.

Bővebben…

 

Meredten tekintetek a világ történéseire és ezen világ vezetői elméjükkkel akarják leküzdeni e világ gondjait. Ökonómia a leggyakrabban használt szó, mely felmerül e világ több részének elpusztításával kapcsolatosan.

 

Ökonómia! Nem ez a világ bálványa? Valóban, nem az emberek elsődleges jóléte a birtoklók legfőbb érdeke, hanem a saját anyagi birtokuk. A nyertesekhez számolják magukat, de már most vesztesek. A világi dolgok birtoklása időhöz kötött és az idő a rend mérlegével mérettetik.

 

Aki mindenek fölé helyezi a világi birtokát; aki felebarátja szükségletének kevesebb helyet ad ezen világon, mint a sajátjának; tehát aki a világ nyerteseihez akar tartozni, az egy vesztes. A vélt nagyságok oly soka szolgája egy bálványnak és e bálvány neve: „Nyereség!“

 

Két parancsolatot adtam nektek, és újra és újra megismétlem őket az emberek szívében. Így hangzanak: „Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagadat!“

 

Az úgynevezett „megváltási játszmában“ is vannak nyertesek. Nem ismeritek? Nos, ez az a játék hatalommal, a játék állítólagos tudással, a játék a tudás eladásával, a nagy hatalommal rendelkező szellemek birodalmába való felemelkedésért.

Bővebben…

 

Előszó (2019. március 20.)

Hódolnak az uralkodónak (2019. március 25, 15:00 óra)

A távolság (2019. április 3.)

Szúrás a szívben (2019. április 5.)

Vasárnap van (2019. április 7.)

Meghívás (2019. április 8.)

 

Előszó (2019. március 20.)

 

Hívó Szavam számtalan csillagvilágot átszel, a legbelsőbből áthatol a külsőbe, így hiszed. Ekképp látod, ekképp érzed, ekképp közlik veled. De halld meg: „Nem a távolból jövök el hozzád; Itt Vagyok! Körülötted Vagyok, benned Vagyok. Ott Vagyok, ahol teremtés van és mivel te egy teremtmény vagy a teremtés közepett, természetesen itt is Vagyok.

 

Része vagy az Örökkévalóságnak és az örökkévalóság benned van. Része vagy, s léted mégis a sokaságát, igen, végtelen sokaságát tartalmazza a teremtés részének és részecskéjének. Olyan vagy, mint egy apró homokszem és a sivatag is te vagy, melyben otthon van mind a többi homokszem is. Olyan vagy, mint egy vízcsepp és mégis végtelen sok vízcseppet tartalmazol.

 

Belőlem vagy, az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBÓL, s így az ÖRÖKKÉVALÓSÁG a te otthonod. Pontos helyed van ebben a végtelenségben és körülötted helyezkedik el sok világ. Igen, sok világ és e világok mindegyikét magadban hordod, igen, te magad vagy a sok világ.

 

Bővebben…

Minden emberben dobog egy szív. Minden szívben van egy hely – ez a hely a ti Betlehemetek!

 

Emlékszetek-e mit mondanak az írások, melyek a Jézus gyermek születéséről szólnak? Valóban emlékszetek, vagy csak elfelejtettétek ezen elmesélés valós belső értelmét külsőleges életetekben?

 

Énekelték az angyalok: „Ma született az Üdvözítő – a világ megmentője!

 

Igen, az Üdvözítő Én vagyok, az Örök ősidők óta!

 

Ez a hírnökök üzenete, akik egyszerű embereket láttak és csodálkoztak a békén, amit ezek a hírnökök hoztak üzenetükben. Kicsi gyermeket egy vályúban, ezt látták.

De azok, akik szeretet után égő vággyal beléptek ebbe a házba, valóban látták az Örök Szó valódi alakját és térdre borultak, mert megérintette őket a szeretet.

 

Egy szentelt éjszaka, melyben felvillant az Örök Fény, ezt érezték, és magukkal vitték ezt az üzenetet a szívükben. Fény támadt az éj közepette alatt és ők felismerték, hogy nem lettek elfeledve az idők zavarában.

Bővebben…

Egy láthatatlan kéz ereszkedett a fejtetőmre (1) és a boldogság érzete járta át. Felülről a fejembe hatolt az örömérzet ereje és lassacskán az egész testemet átjárta. És szavak formálódtak.

 

Ne feledkezzetek meg az örömről!

 

Sokaknál felismerhető az igyekezet. Az igyekezet tisztaság iránt a gondolkodásban. Igyekezet tisztaság iránt az érzésben. Igyekezet az Isten iránti közeledéshez. De sokaknál ez küzdelemmel kísért folyamat, ami feszültséghez vezet. Nincs bennük könnyedség, hiányzik az öröm.

 

Az Evangélium pont ezt az örömet hirdeti. Valóban, örvendjetek, mert feltámadott az ÚR, így énekelnek azok hangjai, akik megélték a földi utat, amit megjárt a Jóisten a szeretetében. Látták a külső történést és örömet, boldogságot éltek meg, s e mellett mély és zavart keltő szenvedést. Ez a szenvedés oly sokakat megpecsételt, hogy a „szenvedés útját“ tekintik az Isten Szívéhez vezető útnak. Ezen szenvedés hősiessé tétele oly annyi szenvedést okoz a világban. Mivel oly annyira szenvednek az emberek, különösen foglalkozik velük az Isten. Külön helyet kapnak az Isten Birodalmában.

 

Ha ezen szavakat adnám neked emberként, ezek emberszóként értékesek lennének. Mert valóban, oly sok lélek tisztul meg szenvedés által. De ez nem az szenvedés megemeléseként történik, hanem a legbenső lélekmag felszabadulásáért. És ebben a legbenső lélekmagban bent lakozik az öröm. Van-e nagyobb öröm annál, hogy az Isten barátja vagy? Megijeszt-e ez a szó: „Isten barátja“? Nos,így nevezlek téged és sokan másokat is, akik olvassák ezen szavaimat. Igen, mindegyiküket így nevezek! Én, az Istenszeretet barátnak nevezlek benneteket. Ahogy Én számotokra Atya vagyok, úgy barát is vagyok számotokra az úton.

 

„Leszek“, így mondtam a törvény hordozójának. „Leszek“, így mondom neked is és ezzel azt mondom neked, hogy te is leszel. Bárhol is vagy, Én is akarok ott lenni. Ahol Én vagyok, ott leszel te is.

Bővebben…

Kapcsolat 2018.09.23-án

Arc (1):

 

Egy hegyi tó ereszkedett le felülről lelki látómezőmbe. A hegyi tó környéke nem volt látható. Azonban tisztán láttam a körvonalát és ahogy leereszkedett, egészen az aljáig láttam a tiszta vízen keresztül.

 

Odalent az alján láttam egy szívet, és ez a szív sok apró vízgömböt pumpált fel a tó aljáról fel a víz felületére. A víz felülete aztán felszabadította őket és csupa kis erőörvények váltak láthatóvá.

 

Amint ránéztem ezekre az erőörvényekre, olyan érzésem támadt, mintha a szívem kapcsolatba lenne a tó alján lévő szívvel. Igen, olyan érzés volt, mintha a szívem össze lenne fonódva ezzel a nagy szívvel és formát öltött bennem egy szó, mégpedig: „Kettős szív“.

 

És amikor újra lenéztem a tó aljára, felismertem, hogy csak látszólag nem volt teste a szívnek. Nem tudtam felismerni a szívet magába foglaló testet, mivel olyan fényből volt, mai a felülmúlta a felismerésemet. És újra formálódott bennem egy szó, mégpedig: „Jézus szíve!“

 

A vízgömbök elérték a szívemet és olyan volt, mintha minden vízgömb egy betű lenne és ezekből a betűkből szavak formálódtak, mégpedig: „Kezdetben volt az szó és a szó Istennél volt és az Isten a szó. Ebből a szóból lett minden ami van és örökkön lesz is!“

 

Ekkor felismertem, hogy lenézhettem a forrásra, ahonnan a szavak jönnek, amiket leírhatok – a szeretet szavai!

Bővebben…

Halld meg népem: „Olyan utakon jártok, amelyeket nem ismertek teljességében!“

Halld meg népem: „Ítélkeztek a világ felett, pedig nem is ismeritek!“

Halld meg népem: „Hisztek, s hitetek mégis oly gyenge és üres.“

 

Kérjétek Tőlem, hogy erősítsem hiteteket, hogy ezen erősséggel felvértezve járhassatok világotok terén és idején át. Imádkozzatok, hogy felvilágosítson benneteket a szellem és megértsétek, mi mindent tart készen számotokra a tér és az idő. Ez egy „időszak teli zűrzavarral, egy időszak teli hitetlenséggel!“ De ti ne féljetek!

 

Mellétek állítottam az angyalomat, hogy vezessen és irányítson benneteket. Gondoljatok arra, hogy sosem vagytok egyedül, történjen is bármi térben és időben. Tudjátok és ne felejtsétek soha: „Ez az angyal az Én akaratom megnyilvánulása, hogy a teremtményeimet mindig körülvegye egy kísérő a fényes birodalmakból. Ő a belvilág hírnöke azok számára, akik a külvilágban élnek!“

 

De ma, a mai napon, ezen órában beszélni akarok veled, hogy felismerd, mennyire átszőttek azon világok, melyek az emberi látásotok mögött rejlenek, s azok mennyire beleérnek a ti világotokba. Igen, egymásba szőttek mint egy háló, és csak egy vékony fátyol válassza el egymástól a két látómezőt. Számotokra, kik a világra néző oldalán éltek a fátyolnak, sűrű, vastag a fátyol. Azok számára, kik a másik oldalon élnek, nem látható a fátyol, és emiatt sokuk – önhatalmúan – beavatkoznak a világotokba. Többetek azt hiszi, és a vallások ezt hirdetik nekik, hogy az úgynevezett holtak elmentek és nincs befolyásuk többé a világotokra. Ó, mily tévedés.

Bővebben…

Hallod-e a próféták hanyatlását?

A beszédük elárulja őket!

Háborút jövendölnek a népeknek és azt mondják, hogy az Istenük reájuk önti haragját.

Hallod-e a mammon prófétáit, ahogyan el akarják csábítani az embereket pompájukkal?

Hallod-e az állítólagos jótevőket, ahogyan beosszák az embereket igazságosnak és nem igazságosnak, megmentettnek és elátkozottnak?

Hallod-e az állítólagos jókat, akik megvetik a gonoszt és azon embereket, akik állítólag gonoszak?

Nem az Én hangom az, amit hallasz!

Nem az Én hangom az, melyik elítél.

Nem az Én hangom az!

 

Jöjj szeretetem mélyébe, hogy lásd az üdvösséget, mely ÉN vagyok!

 

Gyere gyermekem szeretetem mélyébe; gyere Hozzám, ki a szeretet vagyok.

Bárányaim hallják a hangomat és bejönnek a karámba, mert ezen karámban felismerik az Én országom.

Nem azt mondtam az embereknek, akik emberfiának ismertek?: „Az Én országom nem e világi“? Ezt mondtam! S ezt mondom neked is, nektek is!

Bővebben…

Érzed-e, a szív lángolását?

 

Érzed-e, ahogyan növekszik a láng?

 

Érzed-e, ahogyan átjárja egész testedet a láng?

 

Ez az élet melegítő lángja, mely mostan fellángol, hogy kivilágosodjon az egész ember.

 

Ez a szív lángolás annak az előrejelzése, hogy a szellem átveszi a vezetést és ez a szellem -tehát a te belső léted- lesz a vezető téren és időn át.

 

Ő, aki az örök életláng képmása, a szikra az Istenség őstengeréből, világít az emberekből. Ezáltal fényerőt kap az ember, amit eddig így még nem élt meg.

 

A lelke át lesz világítva és láthatóvá válnak a lélekszerkezet egyedi ágazatai. Láthatóvá válik a belső ember szerkezete és ez az ember az, aki a tökéletes emberré fog válni.

 

Minden egyes lélekrészecskét kivilágít és átvilágít ez a láng. Megmutatkozik, hol még vannak árnyékoltság. Ezen árnyékoltságokat a fénybe emeltetik, újra át lesznek világítva, hogy meggyógyuljon, ami eddig nem gyógyult.

 

Érzed-e a szív lángolását? Bejelenti neked az új korszakot. Bejelenti a szellem újjászületését az emberben. Bejelenti az „emberek egyesülését“ térben és időben. Bejelenti az emberek egyesülését a legbensőbb lényükkel és bejelenti a szellem újjászületését a húsban.

Bővebben…

Virágvasárnap, 2018. március 25.

Nagypéntek kapcsán azt hallottam: “Azt hiszed nem szerettem a hóhérszolgáimat? Azt hiszed nem szerettem azokat, akik erre a tettre hajtották őket? Azt hiszed nem szerettem azt a szellemet, mely mindezért viselni akarta a felelősséget, habár túlságosan is nagy volt az számára?” Azt mondom neked: “Szerettem őket és még mindig szeretem őket, mert ez a >szeretet lényisége, hogy szeret<!

 

Mit tudsz a szeretetről te kicsi ember, hogy azt hiszed ítéletet mondhatsz felette? Ha megpróbálod értékelni a szeretet, akkor osztasz és akkor megpróbálod megosztani magadban – fontold meg és vedd vissza magad – az ős-részt!“

 

Légy alázatos, ó ember, ezt mondom mindannyitoknak újra és újra. Ezt mondom minden időben, mindenütt, minden embernek. Aki mást elítél, mert nem érti meg a szeretetet, az saját magát ítéli el. Ha akkor mindenkit, aki pokolba kívánja felebarátját, ugyanide dobnám, az telis-tele lenne! Áldott légy, mivel hallasz; áldott légy, mert vagy! JÉZUS

Bővebben…