Kelj fel, ember! Emelkedj fel táborodból! Eleget késlekedtél. Mennydörgésként szólal meg a hang és az ember meghallja e szót. Kelj fel, te tunya ember, és ébredj álmodból! Eleget aludtál. Idő adatott a felébredésedre. Kelj fel, te tunya ember.

 

Halld és írd le, amit az Isten Szava mond neked. Úgy írd, ahogy hallod magadban. Egyetlen szót se toldj hozzá és egyet se vegyél el belőle. Úgy írd, ahogy viszont hangzik benned, hogy halljon a világ.

 

A legbelsőbb fényből áttöri tunyaságodat egy sugár és felébreszt téged, emberiség. A legbelsőbb fényből áttöri tunyaságodat egy sugár és késztet téged táborod elhagyására. Halld, ember, mit mond neked Az, aki teremtett téged.

 

Az élet közepébe tettelek téged, hogy összekösd magadban mindazt, ami eddig ketté választott. ÉN magam újra összekötöttem a halált az élettel. ÉN magam legyőztem az ellenállás gyűlöletét és megépítettem a hazatérés hídját. ÉN magam jöttem el, hogy újra hazajöhessetek Hozzám.

 

Így hívást intézek ezen időbe, hogy eltöltse Szavam ezt az időt. Azáltal, hogy a Szavam eltölti ezen időt, az átalakul és nemesül. ÉN vagyok az, aki megemeli ezt az időt és utat készít belőle, melyen hazavezetek mindenkit.

 

Pusztulás prófétái, hallgassatok! Tevékenységeteknek vége. Világ prófétái, hallgassatok! Hangotok üres szellőhöz hasonló. Hallgassatok, ti, akik hatalmat akartok adni az anyagnak a szellem felett! Megmérettelek benneteket és túl könnyűnek bizonyultatok. Tehát hallgassatok!

 

Ti kicsik, ti gyengék, ti ájultak e világ hatalmasaival szemben, ti szeretetlenek e világban, ti lenézettek, ti kiátkozottak, ti, kiknek életértelmét lopná e világ, emeljétek meg hangotokat és a világ rákényszerül, hogy meghallgasson titeket.

Bővebben…

 

A szeretetből (1) beszélek hozzád. De nem a dicsőséges szeretetből, hanem abból a szeretetből, mely sebzett. Jelölten a Megváltás jeleivel, hozzád fordulok, ki hívsz Engem és valóban, azt mondom neked: „ITT VAGYOK!“

 

Megölellek téged a Megváltás jeleivel, ki hívsz Engem és azt mondom neked: „Fektesd fejedet a mellkasomra, hogy érezd a szívemet, hogy érezd szívem dobogását!“

 

Megjelölt kezeimmel Magamhoz húzlak és azt mondom: „Jöjj ide Hozzám, te, aki fáradt és megterhelt vagy, megakarlak vigasztalni!“

 

Lásd, a jeleket a lábakon azt mondják neked, hogy a te világodban is szilárdan állok. A szeretet ezen jelei által szentelt a talaj, amin te és Én állunk.

 

A szeretet sebzettjeként közeledek hozzád, nehogy megijedj és nehogy félj. Nem kell félned, gyermekem, ha a szerető Atyád Szeretet-Fia alakjában közeledik hozzád. A szeretetem az, amivel találkozol ezen jelekben.

 

ÉN, az Örök ISTEN, szerető Atyaként közeledek hozzád. Nem bíróként, nem Teremtőként, hanem szerető Istenként. ITT VAGYOK!

 

Itt vagyok, nálad, minden bajodban. Itt vagyok, nálad, minden aggodalommal teli pillanatodban. Itt vagyok, nálad, kétségeid közepett és még akkor is itt vagyok nálad, ha civakodsz Velem. ITT VAGYOK!

 

Lásd, annyira szerettem a világodat, minden világot, hogy engedtem Magam leveretni, védekezés nélkül. A szeretet jegyében, a Megváltás keresztje által megmutatom Arcomat a világnak. De nem a levert vagyok, hanem a Feltámadott!

Bővebben…

 

A szív mélyén van az a hely, melyben formát ölt az ima, ha a külső ember engedi. A szív mélyén bontakozik ki az ember imaképessége; benne mutatkozik meg, mennyire nyíltan és szabadon képes imádkozni az ember. Így hát e kamrából indulva imádkozz és az ima kiáramlik a teremtés világaiba. Ezen ima angyalszárnyakon száll és eljut minden szeretet központjába. Mondom hát neked: „Ha ekképp imádkozol Hozzám, léptén válaszolok neked.“

 

2019. október 25.

 

Tudd, mind azok a dolgok, melyeket mostan eléd terítek, a szeretetből jönnek. Szívbeli szeretetemből áramlanak e szavak, s mégis minden tulajdonságomat hallani fogod bennük. Tehát a rend és a komolyság is megszólal. De mindig gondolj rá és így is add tovább: „Minden egyes szavamban jelen van az összes tulajdonságom. VAGYOK, AKI VAGYOK és LESZEK! Érted? – EGYSÉG!“

 

Egy térben van az emberiség és csak ezt a teret látja. De ez a tér nyitott minden oldal irányában és állandó változásban áll. De, mivel az emberiség önmagát tekinti középpontnak, nem érti, hogy ez a tér állandó változás alatt áll. Mialatt az időt figyeli, azt hiszi, zárt a tér és ha mégis, csak lassan nyílik meg.

 

Ó ember, még te magad sem vagy egy „zárt lény“, hanem folyton kapcsolatot létesítő lény vagy. Folyton azt jelenti: „Minden pillanatban mozgásba kerülsz belülről és kívülről. Egy folytonos mozgás központjában vagy.“ Semmi sem állandó, minden változásban van. Te ezt még nem tudod felismerni, mert állandóan intellektuálisan foglalkozol az életeddel.

Bővebben…

 

Meredten tekintetek a világ történéseire és ezen világ vezetői elméjükkkel akarják leküzdeni e világ gondjait. Ökonómia a leggyakrabban használt szó, mely felmerül e világ több részének elpusztításával kapcsolatosan.

 

Ökonómia! Nem ez a világ bálványa? Valóban, nem az emberek elsődleges jóléte a birtoklók legfőbb érdeke, hanem a saját anyagi birtokuk. A nyertesekhez számolják magukat, de már most vesztesek. A világi dolgok birtoklása időhöz kötött és az idő a rend mérlegével mérettetik.

 

Aki mindenek fölé helyezi a világi birtokát; aki felebarátja szükségletének kevesebb helyet ad ezen világon, mint a sajátjának; tehát aki a világ nyerteseihez akar tartozni, az egy vesztes. A vélt nagyságok oly soka szolgája egy bálványnak és e bálvány neve: „Nyereség!“

 

Két parancsolatot adtam nektek, és újra és újra megismétlem őket az emberek szívében. Így hangzanak: „Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagadat!“

 

Az úgynevezett „megváltási játszmában“ is vannak nyertesek. Nem ismeritek? Nos, ez az a játék hatalommal, a játék állítólagos tudással, a játék a tudás eladásával, a nagy hatalommal rendelkező szellemek birodalmába való felemelkedésért.

Bővebben…

 

Előszó (2019. március 20.)

Hódolnak az uralkodónak (2019. március 25, 15:00 óra)

A távolság (2019. április 3.)

Szúrás a szívben (2019. április 5.)

Vasárnap van (2019. április 7.)

Meghívás (2019. április 8.)

 

Előszó (2019. március 20.)

 

Hívó Szavam számtalan csillagvilágot átszel, a legbelsőbből áthatol a külsőbe, így hiszed. Ekképp látod, ekképp érzed, ekképp közlik veled. De halld meg: „Nem a távolból jövök el hozzád; Itt Vagyok! Körülötted Vagyok, benned Vagyok. Ott Vagyok, ahol teremtés van és mivel te egy teremtmény vagy a teremtés közepett, természetesen itt is Vagyok.

 

Része vagy az Örökkévalóságnak és az örökkévalóság benned van. Része vagy, s léted mégis a sokaságát, igen, végtelen sokaságát tartalmazza a teremtés részének és részecskéjének. Olyan vagy, mint egy apró homokszem és a sivatag is te vagy, melyben otthon van mind a többi homokszem is. Olyan vagy, mint egy vízcsepp és mégis végtelen sok vízcseppet tartalmazol.

 

Belőlem vagy, az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBÓL, s így az ÖRÖKKÉVALÓSÁG a te otthonod. Pontos helyed van ebben a végtelenségben és körülötted helyezkedik el sok világ. Igen, sok világ és e világok mindegyikét magadban hordod, igen, te magad vagy a sok világ.

 

Bővebben…

Minden emberben dobog egy szív. Minden szívben van egy hely – ez a hely a ti Betlehemetek!

 

Emlékszetek-e mit mondanak az írások, melyek a Jézus gyermek születéséről szólnak? Valóban emlékszetek, vagy csak elfelejtettétek ezen elmesélés valós belső értelmét külsőleges életetekben?

 

Énekelték az angyalok: „Ma született az Üdvözítő – a világ megmentője!

 

Igen, az Üdvözítő Én vagyok, az Örök ősidők óta!

 

Ez a hírnökök üzenete, akik egyszerű embereket láttak és csodálkoztak a békén, amit ezek a hírnökök hoztak üzenetükben. Kicsi gyermeket egy vályúban, ezt látták.

De azok, akik szeretet után égő vággyal beléptek ebbe a házba, valóban látták az Örök Szó valódi alakját és térdre borultak, mert megérintette őket a szeretet.

 

Egy szentelt éjszaka, melyben felvillant az Örök Fény, ezt érezték, és magukkal vitték ezt az üzenetet a szívükben. Fény támadt az éj közepette alatt és ők felismerték, hogy nem lettek elfeledve az idők zavarában.

Bővebben…

Egy láthatatlan kéz ereszkedett a fejtetőmre (1) és a boldogság érzete járta át. Felülről a fejembe hatolt az örömérzet ereje és lassacskán az egész testemet átjárta. És szavak formálódtak.

 

Ne feledkezzetek meg az örömről!

 

Sokaknál felismerhető az igyekezet. Az igyekezet tisztaság iránt a gondolkodásban. Igyekezet tisztaság iránt az érzésben. Igyekezet az Isten iránti közeledéshez. De sokaknál ez küzdelemmel kísért folyamat, ami feszültséghez vezet. Nincs bennük könnyedség, hiányzik az öröm.

 

Az Evangélium pont ezt az örömet hirdeti. Valóban, örvendjetek, mert feltámadott az ÚR, így énekelnek azok hangjai, akik megélték a földi utat, amit megjárt a Jóisten a szeretetében. Látták a külső történést és örömet, boldogságot éltek meg, s e mellett mély és zavart keltő szenvedést. Ez a szenvedés oly sokakat megpecsételt, hogy a „szenvedés útját“ tekintik az Isten Szívéhez vezető útnak. Ezen szenvedés hősiessé tétele oly annyi szenvedést okoz a világban. Mivel oly annyira szenvednek az emberek, különösen foglalkozik velük az Isten. Külön helyet kapnak az Isten Birodalmában.

 

Ha ezen szavakat adnám neked emberként, ezek emberszóként értékesek lennének. Mert valóban, oly sok lélek tisztul meg szenvedés által. De ez nem az szenvedés megemeléseként történik, hanem a legbenső lélekmag felszabadulásáért. És ebben a legbenső lélekmagban bent lakozik az öröm. Van-e nagyobb öröm annál, hogy az Isten barátja vagy? Megijeszt-e ez a szó: „Isten barátja“? Nos,így nevezlek téged és sokan másokat is, akik olvassák ezen szavaimat. Igen, mindegyiküket így nevezek! Én, az Istenszeretet barátnak nevezlek benneteket. Ahogy Én számotokra Atya vagyok, úgy barát is vagyok számotokra az úton.

 

„Leszek“, így mondtam a törvény hordozójának. „Leszek“, így mondom neked is és ezzel azt mondom neked, hogy te is leszel. Bárhol is vagy, Én is akarok ott lenni. Ahol Én vagyok, ott leszel te is.

Bővebben…

Kapcsolat 2018.09.23-án

Arc (1):

 

Egy hegyi tó ereszkedett le felülről lelki látómezőmbe. A hegyi tó környéke nem volt látható. Azonban tisztán láttam a körvonalát és ahogy leereszkedett, egészen az aljáig láttam a tiszta vízen keresztül.

 

Odalent az alján láttam egy szívet, és ez a szív sok apró vízgömböt pumpált fel a tó aljáról fel a víz felületére. A víz felülete aztán felszabadította őket és csupa kis erőörvények váltak láthatóvá.

 

Amint ránéztem ezekre az erőörvényekre, olyan érzésem támadt, mintha a szívem kapcsolatba lenne a tó alján lévő szívvel. Igen, olyan érzés volt, mintha a szívem össze lenne fonódva ezzel a nagy szívvel és formát öltött bennem egy szó, mégpedig: „Kettős szív“.

 

És amikor újra lenéztem a tó aljára, felismertem, hogy csak látszólag nem volt teste a szívnek. Nem tudtam felismerni a szívet magába foglaló testet, mivel olyan fényből volt, mai a felülmúlta a felismerésemet. És újra formálódott bennem egy szó, mégpedig: „Jézus szíve!“

 

A vízgömbök elérték a szívemet és olyan volt, mintha minden vízgömb egy betű lenne és ezekből a betűkből szavak formálódtak, mégpedig: „Kezdetben volt az szó és a szó Istennél volt és az Isten a szó. Ebből a szóból lett minden ami van és örökkön lesz is!“

 

Ekkor felismertem, hogy lenézhettem a forrásra, ahonnan a szavak jönnek, amiket leírhatok – a szeretet szavai!

Bővebben…

Halld meg népem: „Olyan utakon jártok, amelyeket nem ismertek teljességében!“

Halld meg népem: „Ítélkeztek a világ felett, pedig nem is ismeritek!“

Halld meg népem: „Hisztek, s hitetek mégis oly gyenge és üres.“

 

Kérjétek Tőlem, hogy erősítsem hiteteket, hogy ezen erősséggel felvértezve járhassatok világotok terén és idején át. Imádkozzatok, hogy felvilágosítson benneteket a szellem és megértsétek, mi mindent tart készen számotokra a tér és az idő. Ez egy „időszak teli zűrzavarral, egy időszak teli hitetlenséggel!“ De ti ne féljetek!

 

Mellétek állítottam az angyalomat, hogy vezessen és irányítson benneteket. Gondoljatok arra, hogy sosem vagytok egyedül, történjen is bármi térben és időben. Tudjátok és ne felejtsétek soha: „Ez az angyal az Én akaratom megnyilvánulása, hogy a teremtményeimet mindig körülvegye egy kísérő a fényes birodalmakból. Ő a belvilág hírnöke azok számára, akik a külvilágban élnek!“

 

De ma, a mai napon, ezen órában beszélni akarok veled, hogy felismerd, mennyire átszőttek azon világok, melyek az emberi látásotok mögött rejlenek, s azok mennyire beleérnek a ti világotokba. Igen, egymásba szőttek mint egy háló, és csak egy vékony fátyol válassza el egymástól a két látómezőt. Számotokra, kik a világra néző oldalán éltek a fátyolnak, sűrű, vastag a fátyol. Azok számára, kik a másik oldalon élnek, nem látható a fátyol, és emiatt sokuk – önhatalmúan – beavatkoznak a világotokba. Többetek azt hiszi, és a vallások ezt hirdetik nekik, hogy az úgynevezett holtak elmentek és nincs befolyásuk többé a világotokra. Ó, mily tévedés.

Bővebben…

Hallod-e a próféták hanyatlását?

A beszédük elárulja őket!

Háborút jövendölnek a népeknek és azt mondják, hogy az Istenük reájuk önti haragját.

Hallod-e a mammon prófétáit, ahogyan el akarják csábítani az embereket pompájukkal?

Hallod-e az állítólagos jótevőket, ahogyan beosszák az embereket igazságosnak és nem igazságosnak, megmentettnek és elátkozottnak?

Hallod-e az állítólagos jókat, akik megvetik a gonoszt és azon embereket, akik állítólag gonoszak?

Nem az Én hangom az, amit hallasz!

Nem az Én hangom az, melyik elítél.

Nem az Én hangom az!

 

Jöjj szeretetem mélyébe, hogy lásd az üdvösséget, mely ÉN vagyok!

 

Gyere gyermekem szeretetem mélyébe; gyere Hozzám, ki a szeretet vagyok.

Bárányaim hallják a hangomat és bejönnek a karámba, mert ezen karámban felismerik az Én országom.

Nem azt mondtam az embereknek, akik emberfiának ismertek?: „Az Én országom nem e világi“? Ezt mondtam! S ezt mondom neked is, nektek is!

Bővebben…