Jézus, a Megváltó beszél:

 

Béke a Földön! Béke minden nép felett! Az Én békém legyen veletek! Béke gyermekeim szívében.

 

Még akkor is, ha nem is ismertek még Engem, találjatok el Hozzám szívetekben a békén keresztül! Mert szeretetem kéz a kézben megy a békével. És ahol szeretet és béke van, ott vagyok Én is. Onnantól már csak egy apró lépésnyire van karöltésem. Nézzétek, ahol az ember éli a szeretetet és a békét, mégis kavalkád, hiány vagy akár fájdalom mutatkozik életében, ott az életét még nem adta teljesen át Nekem, Krisztusnak. Csak azután foghatlak kézen benneteket, hogy vezesselek és irányítsalak titeket az utakon, melyeket szeretetem, bölcsességem és messzelátásom tervezett meg számotokra, ha „igent“ mondtok rá Nekem.

És függően átadásotok tökéletességétől, Belém vetett hitetektől és bizalmatoktól, onnantól már a kezemet fogva haladtok.

Aztán meg lehet, hogy keskenyebbnek tűnik számotokra az út. És így is van. Nem engedlek többé védett teremből, azon nyomokból, melyeket szeretetem készített elő nektek. Ott nem történik veletek semmi, ami nem szolgálná fejlődéseteket a hazavezető úton mennyei hazátokba.

Hacsak, igen, ha nem választotok magatoktól újra egy (kerülő-)utat, mely csábítóan hat rátok, mely kíváncsivá tesz titeket arra nézve, vajon mi felfedezni való lehetne még ezen titokzatos sötétben. Oda aztán el kell engednem titeket Atyátokként, ki a védelmem és kezeim alól – azon világba, területre, ami a sötétség játékmezeje.

Ezért is figyelmeztetlek titeket Szavaimban újra és újra, hogy Földetek a sötétség uralkodási területe.

Gyermekeim itt is védve vannak mindenható kezem által, melyben ezen teremtési idő kezdete óta lefektetve vannak isteni törvényeim, amik vetéstől és októl függően aratásra és kihatásra kerülnek.

Bővebben…

ikon-ceruzaIgen, az az akaratom, ami majd beteljesül a Földön, hogy hazahozzam minden gyermekemet minden síkon.

 

Miért tettem lábamat kétezer évvel ezelőtt Jézus Krisztusban a földre, azon gyermekeim uralkodásának főbb területére, akik legmesszebb távolodtak el Tőlem? Mert a fény első feltűnése a legmélyebb sötétségből jön elő. Mert egy inga csak a legmélyebb pont elérése után kezd el újra felfelé lengeni.

 

Azon gyermekem, aki ebben az időben Lucifernek nevezi magát és a saját seregének a vezetője volt, az Én keresztre feszítésemmel érte el a saját mélypontját. S ezzel előkészült a visszatérésre, és hogy rálépjen a keserű megbánással teli, nehézkes hazaútra az Én kegyeletem által és kíséretében. Ez az, amit több gyermekem manapság húsvétként ünnepelnek; anélkül, hogy felfognák az egész történés mélységét.    Bővebben…

ikon-ceruzaSzavam az örökkévalóságból való. Minden időben hallották magukban gyermekeim az Én szavamat, mert az Én szellemem ott fúj, ahol ő akar. Így a korábbi években az egyházi dalszövegeket is az Én szellemem ihlette újra és újra. Az intézményes egyház, ami akkoriban  szoros fojtogató fogásban tartotta gyermekeimet, alig hagyott lehetőséget szavam felhangzására és ezáltal gyermekeim megérintésére.

De azon dalszövegekben, melyek nem állandó bűnbizonygatással tűnnek ki, azok gyakran rejtik az Én szavamat. S mily sokszor érintett meg Szavam nyitott szívet ezáltal? Az örökkévalóság ezen dalai közül épp egyet énekeltél gyermekem. (Megj.: Itt az Isten köztünk)    Bővebben…

ikon-ceruzaVagyok, aki Vagyok.

 

Erőteljesen hangzik Szavam téren és időn keresztül, minden szinten. Az anyag ideje véget ér. Mennyei kórusok dicső énekre hangolnak. Én Vagyok az Egy, aki teremtette a mennyet és a Földet, kinek hatalma és dicsősége egyre jobban megmutatkozik.

De Én Vagyok a szerető Atya is, aki kezein hordja gyermekeit időn és téren át – hazafelé. Mert az Én birodalmamban nincs idő és nincs tér, ahogy az számotokra ismert.

Végtelenséget, örökkévalóságot lélegez minden. Felfoghatatlan számotokra az áldozathozatalom, hogy kétezer évvel ezelőtt emberi testbe születtem. Csakis az örök szeretet képes erre.

Azon szeretet, ami manapság is megérint titeket, ha képesek vagytok azt tapasztalni vagy akár csak megsejteni.   Bővebben…

Húsvét vasárnapján

2015.04.05-én reggel 6 órakor

 

Egy mennyei ajándék húsvétra.

 

 

Ima:
ikon-ceruzaÖrökkön szeretett, szent, dicső, jóságos, mindenható Atyám Jézus Krisztusban, hálámat, szeretetemet, vágyódásomat Irántad – hogy öltsem szavakba?

Ez valószínű sohasem lesz lehetséges e Földön.

Talán néhány zeneszerzőnek sikerült felemelő szépségű művével.

Néha versekkel, sorokkal is sikerülhet kifejezni a nagy igazságokat azok kiegyensúlyozottságában és egyszerűségében.

 

És a Te fényed, ami Szavaidban lejön a Földre, amit fogadhat néhány gyermeked, sokszor  esik lelkünk mélyére és kifejti ott hatását mint az emberben is, a Te akaratod és a mi készségünk szerint, a Te szavad elfogadására.

 

Atyám, kedves Úr és Üdvözítő, Istenem, szerettem, Jézusom, letérdelek Előtted, megnyitom szellememet kehelyt formáló kezeimmel, fogadom a Te fényedet és a lelkem iszik az élet vizéből. Ráfolyatja a tiszta vizet az agyamra és ez képessége szerint szavakat formál belőle.

Bővebben…