A kegyelem edényei

Belátás 2020. március 24-én

 

A következő képet mutatták:

 

Hét hatalmas angyalt látok

A Földbolygó körül állnak

Mint egy szivárvány gyűrűjében

Mindegyik angyal más-más szín burkolatában van

Mindegyik más színű lepelt visel egy fehéren csillogó ruhán

Kezükben arany edényt fognak

Az edények tetőig tele vannak.

 

«Ki töltötte meg őket?» kérdezem

«Az emberek», hallom válaszként

«Mivel lettek megtöltve a kelyhek?»

«Az okokkal», kapom válaszként

 

Most hallok egy tompa kórusi éneklést és angyali lények seregét látom.

Körbeveszik az edényt hordozókat és éppolyan színbe borulnak.

Most hangosabb a kórus és mindenki vörös angyalra irányítja tekintetét.

Látom, ahogy az edény, az első edény túltelik!

Nagyon gyorsan elterjed a Földön, erőszakos és pusztító.

Az angyalok búskomor énekével zárul e látvány.

 

«Ezek volnának harag edényei a Jelenések Könyvéből?» kérdezem Krisztust

«Nevezd őket a kegyelem edényeinek, ez az ok és okozat kegyelmi törvénye.

Lásd, értsd és fogjad fel!

Ahogyan már tudod, ezek a különböző isteni családok színei, amiket láttál.

Lásd, értsd és fogjad fel!

És emlékezz, tudod miért, emlékezz!

Az első család most különösképp behívattatik az isten rendbe.

Lásd, értsd és fogjad fel!»

Belátás az Új Időben

„És jövendölni fognak fiaitok és leányaitok, vénjeiteknek álmaik lesznek, férfiúitok látomásokat fognak kapni. Még a szolgákra és a cselédekre is kiöntöm szellememet azon napokban.“