Azok, akik hisznek

Üzenet a világnak 2020. május 31-én

 

 

FELTÁMADÁSI ÚTVONAL – 7. ÁLLOMÁS

 

Azokat, akik hisznek, az igazságba vezetem Én, Krisztus.

Azok, akik hisznek, érezni fogják a közelségemet.

Azok, akik hisznek és bíznak, hallani fogják a szavaimat.

Azok, akik hisznek és bíznak, érteni fogják a szavaimat.

Azok, akik hisznek és bíznak, az Atya fiai és leányai lesznek.

Azok, akik hisznek és bíznak, látni fogják a csodáimat.

Azok, akik hisznek és bíznak, látók és hallók lesznek.

Azok, akik hisznek és bíznak, be fognak lépni a szellemi életbe.

 

A szellemi élet nem képzelet, hanem az igaz valóság, a ti igaz életetek.

Ezen szellemi életben, az Én vezetésemben, szétbomlik majd e világ képzelete.

Az anyag felbomlik, szét fog morzsolódni és nem lesz elérhető.

 

Tudjátok hát, az Én országom nem e világi. Értitek-e a szavaimat? Felfogjátok-e a szavaimat?

Tudjátok hát, Én, Krisztus, Új Világot fogok teremteni, Új Föld lesz és Új Ég.

Tudjátok hát, így tanítottam nektek, így mondtam nektek és Én, Krisztus, betartom a szavam.

 

Hiszed-e, ó ember, hogy mindent megtettem érted?

Hiszed-e, ó ember, hogy csak az Én megváltó erőm fog tégedet hazavinni?

Hiszed-e, ó ember, neked is meg kell adnod mindent, hogy fogadhasd az Isten gyönyörűségét?

Hiszed-e, ó ember, Én, Krisztus vagyok az, aki vezet téged ezen üzenetekben?

Hiszed-e, ó ember, hogy beteljesedik a nagy terv és le lesz győzve a gonosz?

Hiszed-e, ó ember, hogy rólad beszélek, te, ki járod ezt az utat és érzed a küzdelmem érted?

 

A szabad akarat dönt, de tudd, kezemet fogva legyőzöl minden nehéz időt.

A szabad akarat a legértékesebb dolog, amit kaptatok az Isten gyermekeként.

A szabad akarat vezessen titeket mindenben, és átvezet titeket az úton, fájdalmon és ínségen keresztül.

A szabad akarat Hozzám vezet titeket, Krisztushoz, az Én erős kezemhez, mely támaszként adatott nektek.

A szabad akarat, a te szabad akaratod, vezet téged az utadon, mely előbb-utóbb haza vezet téged.

Hogy ez mikor lesz, ma vagy holnap, a következő leszületésedben vagy távoli időkben?

A te szabad akaratod dönt, ó ember, a te akaratod történik veled.

 

Áll az ajánlatom, nem közvetítőn át szól, hanem Tőlem, Krisztustól szól te hozzád, ó ember.

Éjféltől éjfélig áramlik ki a Szent Szellem pünkösdkor, minden ember fölött, kik jó szándékúak.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.