Szellemi keresztelő

Üzenet a világnak 2020. május 24-én

 

 

És ahogy akkoriban a tanítványaim megélték a szellemi keresztelést, jelentőségét fel sem mérve, így ezen napok pünkösdjekor is világra szóló és kozmikus nagy történés fog végbemenni. Mindemellett lesznek beavatottak, azok, akik ezen üzenetekben értesülnek róla, lesznek azok, akik a belső szó által lesznek bevezetve ezen történésbe, lesznek azok, akik képeket és látomásokat kapnak róla és lesznek azok, akiknek lelke sejti és megérzi, hogy éppen valami különleges történik. Visszatérve az Én és az Atyám országából, Én, Krisztus, újra beléptem térbe és időbe, győztesként, királyok királyaként, békehercegként, Isten Fiaként ezen ti időtökben és teretekben. A Földre történő megérkezésemmel, ami egy hatalmas erőlökettel párosult, már sok minden mozgásba lépett! Krisztusi erőm, ami minden lélekben hátrahagyott, erősebb rezgésbe került.

 

Ezáltal mindannak, aki hisz Bennem, aki komolyan vette a tanításomat és jó szándékú, könnyebben lehetséges kapcsolatba lépnie Velem bensőjében. Ha Énreám összpontosítotok, megerőltetés nélkül sikerülni fog. Mert SzellemKor van, felkészültetek rá, hisztek és bíztok ezen üzenetekben, próbáljátok ki, tudjátok, ez a teljesen szabad lehetőség ti számotokra jött létre. Én nem fosztalak meg titeket szabadságotoktól, én nem vezetlek titeket újabb függőségekbe, hagyjátok el félelmeiteket, mert Én, Krisztus, az Atya szabad szellemében tevékenykedek és hívok mindenkit, akiket eltölt a vágy igazság, igazságosság, kiegyensúlyozottság és szeretet iránt, felhívom mindazokat, igen meghívom őket Én, Krisztus, hogy vegyenek részt a nagy egyetemes keresztelőn az Isten Szellemében! «Hol lesz ez?», Kérditek Tőlem, és Én, Krisztus, aki újra eljött azt felelem: Bennetek és egy nagy kozmikus történésben pünkösdkor, ami az Atya tróntermében lesz. Két évvel ezelőtt hazavezethettem az első tanítványaimat, be az Atya tróntermébe. Tiszteletes fogadásban részesültek és az Atya egy ünnepséget rendezett számukra. A kis csapat lelke előbb át lett vezetve a részanyagi világokba, azt követően az Atya trónja elé, számtalan szent órában, tanításban és oktatásban lettek erre felkészítve az Én vezetésem alatt. Ezalatt megszilárdult a hitük erőssége és megtanultak bízni Bennem, egyrészt középpontjukba lett víve a megváltás tüzes tála, másrészt közéjük lett állítva a fénykereszt a lélekvilágok jelképeként. Hogy tudtok-e hinne ezen szavakban vagy inkább elutasítjátok, az csakis tőletek függ. Én, Krisztus, felajánlom nektek a kezemet, hogy át tudjatok menni a sanyarúságon, hogy megértsétek, mi minden fog végbemenni a Földbolygón és a lélekvilágokban.

 

Pünkösdöt közösségként élték meg akkoriban a tanítványok, azonban nem értettek egyet, mindegyikük mást értett a szavam alatt. Se könnyen, se kenetesen, se költőien, magasztosan és kiegyensúlyozottan nem keltek fel s alá a tanítványaim, mint ember túlterhelte őket az elmenetelem tőlük. Viszont teli voltak jó szándékkal. Ismerjétek fel a szellemet, mely kiáramoltatott fölöttük, fogjátok fel, mi mindent tett ez lehetővé. A Szent Szellem volt az, ami fivéreimmé és nővéreimmé, családommá tette tanítványaimat. Hősökké teli bátorsággal, erővel és hitbe vetett erővel a Szent Szellemben, ami a halálukig végig hordozta őket. Ez a szellem újra és újra feléledt mindazokban, akik követtek Engem nagy hittel, áldozathoz való bátorsággal és odaadással. És most elérkezett az idő, mikor már minden országba elterjedt a szavam és minden népben gyökeret vetett, most elérkezett az idő, amelyben újra megszenteli követőimet a Szent Szellem! A Szent Szellem ezen ereje fogja az eljövendő csodákat megidézni, amik szemetek előtt fognak megtörténni, szellemi emberek fognak tudni ebben és ezen szellem által tevékenykedni, az anyag felett fognak állni, a Velem és Bennem való kapcsolatban, az Atyában és a Szent Szellemben! A beteljesülés a hármasságban fog megtörténni!

 

Azok, akik olyan erőkre támaszkodnak, melyek nem az Atya szelleméből valók, azok lényegtelenné válnak, elvesztik varázserejüket és hatalmukat, mert nem tudják többé saját érdekükre kihasználni rajongóikat és energiaszolgáltatóikat. S ezzel szétmorzsolódik minden, ami nem áll az Én valóságomban és az Atya Szellemében! Már látjátok, mennyire törékeny a világotok, milyen kevésre képes az ember valóban. Én, Krisztus, mindazok tanácsadója leszek, akik őszinte szívvel kérdezősködnek at Atya akarat iránt. Azoktól, akik visszaélnek a nevemmel önérdekből, azoktól már elfordultam, amíg megbánásban vissza nem térnek az Atyához. Ő Hozzám fogja őket irányítani, mivel az ő bűnüket is Magamra vettem és cipeltem.

 

Egy hidat építettem nektek, erre a hidra csakis hitben és bizalomban lehet rátérni. Azután látható lesz számotokra a nagy kapu, ami a remény kapuja, szárnyas ablakai tágasan nyitva vannak. Ez a kapu átvezet a testi szintről a lélek szintjére, ami a részanyag is. Néhányak számára az út itt folytatódik, őket már elvezetik a hét kapuhoz, melyek készen állnak, a hét család kapui, melyek az Új Jeruzsálem arany városához tartoznak. Ők azok, akik felkészülnek, egy új gondolkodásba, az Új Időbe, a Békebirodalomba vagy az elveszett Paradicsomba fognak találni, egy másik létsíkba és valóságba, ami még idegennek tűnik számotokra, bár ismerős, mert a lelketek egyre jobban kezd emlékezni rá, felismer és felfog új összefüggéseket, ami minden lélekben benne van tudásként, egy elvesztett életről, a ti elvesztett hazátokról. Egyre jobban és mélyebben megértitek és felfogjátok, hogy egy része vagytok az isteni életnek. Így hát keljetek fel és készüljetek fel a kiáramlásra, ami ezen időben, 2020 pünkösdjén, éjféltől éjfélig, kiáramlik az emberek, népek és nemzetek felett és erősíteni fogja mindazokat, akik jó szándékúak! Készüljetek fel rá bensőtökben, kapcsolódjatok össze bensőtökben az Atyával, Én Velem, Krisztussal, és fogadjátok lelketekben és szívetekben a Szent Szellemet! A mennyek felkészülnek erre a nagy korszakos történésre, meg lett mondva nektek előre és lehetségessé vált. Csupán kevesen tudnak róla, viszont hatalmas nagy változásokat fog előidézni! Egy magasabb rezgésszintre emelkedik ezáltal a Föld és az egész tejút. Azon energialöket által, ami kapcsolatban áll a Szellemi Keresztelővel, még gyorsabban fog pörögni az idő, igen továbbá rövidül, mivel kapcsolatban áll a hármassággal a Földön.

 

Ébredjetek fel, ébredjetek fel! Hív benneteket a hang! Sion leánya, halld meg az angyali seregek hallelujáját, mint méhek a virágzó hársfát körülrajongják mindazokat, akik már az ő fénycsóvájában és rezgési terében vannak! Higgyétek el, és látható és érezhető lesz számotokra, igen, hitetek és életetek valóságává fog válni!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.