Hunnia : A magyar Táltos

A magyar népeknek ősidõk óta táltosok voltak a szellemi vezetőik. Ők voltak a világi uralkodók, a törzsvezérek mellett az idõ folyamán egyre inkább háttérbe kerülõ tudóink. Amilyen arányban a világi vezetők elhanyagolták a saját bensőjük ápolását -ehelyett az ideiglenes, földi gazdagságot és hatalmat helyezték értékrendjük tetejére-, olyan arányban hanyatlott a magyar népek szellemi élete. A szellemi pincekultúra szinte minden téren letarolja az igaz élet nyomait. Vakok vezetik és irányítják a vakokat. Akinek kinyílik a szeme, azt bemocskolják vagy ellehetetlenítik. Mégis, immár megállíthatatlan lendülettel ébredezik a magyar. Egyre többen ébrednek rá, hogy a rohanó idõ és az egymást leváltó korszakok ellenére egyvalami nem változott: az éhség a tudásra. A mag el van vetve, táplálék is van, de keresni kell.

.

De hol találjuk meg a lelki táplálékot? Hol találjuk meg a lelki táplálót? Egy biztos, nem a külsőleges, rideg világban. Hanem a bensőnkben, csakis a saját bensőnkben.

Mivel az ember szinte már a láthatáron túlra eltávolodott a bensőjétõl, olyannyira felvette a durva anyagú világ rezgését és ritmusát, alig képes odafigyelni a bensőjébõl feltörni kívánó finom hangra. Szinte már csak a világ zaját hallja és a külsőnek él, az összeroppanásig ha kell, a makacssága magas és vastag fal. Az Öregisten még ilyenkor sem feledkezik meg egyetlen gyermekéről sem. Szüntelen küldi hozzánk a lángot ébren tartó hirnökeit. Főleg a legsötétebb időkben van szükség rájuk.

Mind a hét magyar törzsnek volt egy-egy táltosa, ők voltak a tudók. Ismerve és élve az örök élet törvényeit, bölcs és előrelátó tanácsokkal látták el a világi vezetőket. A hét tudott egymásról, a hét egy volt. Nem volt se viszály, se ellentét, ameddig az Egy akaratában álltak. Mindegyikük a szellemi világok egyikét képviselte. A rend, az akarat, a bölcsesség és a komolyság, továbbá a türelmesség, a szeretet és az irgalmasság elvét. A hét mégis egy volt. Mindegyikük felismerte magát a másikban és kiegészítette a másikat. Erősek voltak, ők képviselték a Le- és Megdönthetetlent. Szavuk egyenes és félreérthetetlen. Szemükben a Mindenség tükröződött. A hét az Egyben tudta mi a feladata, mi a küldetése. A hét az emberek szellemi felfogóképességéhez mérve adta tovább a tudás egyes cseppeit. Tegnap is, és ma is ugyanúgy. A Fõtáltos eljövetelére készítik elő az utat. Mi döntünk, az út szélén állunk-e vagy Ővele együtt vonulunk. Rabszolgaság vagy szabadság. Élet vagy halál.

Mikor majd eljön a Fõtáltos -ki kétezer évvel ezelõtt már megmutatta nekünk az egyenes utat az Atyához-, ez a durva anyagú világ e formában már nem fog létezni. Dolgozz magadon, hogy részt vehessél a magyar nép feltámadásában. Istenedért és TestVéreidért.
 

Egy az Isten. Ébredj Magyar!
Áldás Békesség!

 

Marosics Tamás
Magyar Táltos Honlap

Vélemény, hozzászólás?