Isteni Akadémia, Párbeszéd, 16. lecke, 2020. április 16-án

 

 

Ember: «Ki fog hinni nekem?»

 

Krisztus: «Miért kellene hinni neked?»

 

– «Mert ez az igazság.»

– «Ez a te igazságod.»

– «Mit tehetek hát, hogy higgyenek nekem?»

– «Éld az igazságodat, légy hű és igazhitű.»

– «Igazhitű, megint csak egy régimódi szó.»

– «Jótállsz az igazságodért?»

«Hm, hogy jótállok az kicsit túlzás.»

– «Ki bízzon benned, ha nem állsz ki a szavad mellett?»

– «Na, most ne túlozz!»

– «Pontosan, ez a baj.»

– «Én ezt nem veszem olyan komolyan.»

– «Ezzel megfosztod magadtól a hitelességed.»

– «Ha egy kicsit igazgatok az igazságon, kinek lenne kára belőle?»

– «Neked lenne károd belőle, Csakis neked.»

– «De mindenki ezt csinálja!»

– «Ez nem ment téged fel, emiatt még nem helyes, nincs rendjén.»

– «Szigorú vagy!»

– «Igazhitű vagyok. Jótállok Szavamért.»

– «De a világ a kettő között áll.»

– «Te mondod.»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 15. lecke, Húsvétvasárnap, 2020. április 12-én

 

 

Ember: «Mit ünnepelnek húsvétkor?»

 

Krisztus: «A Názáreti Jézus feltámadását.»

 

– «És mi olyan különleges ebben?»

– «A lelkek újra és újra a Földre mennek.»

– «Újjászületés, keresztény ez egyáltalán?»

– «Keresztény-e a pokol, a tisztítótűz és az örök kárhozat?»

– «Inkább nem, te az ellenség szeretetet tanítottad.»

– «Gondold át! Te mit hiszel?»

«Az újjászületésnek szerintem van értelme.»

– «Miért?»

– «Túl nagy különbségek vannak, már a születésnél is, és ez nem igazságos.»

– «A kiegyenlítés lehetőségével adódik az egyenlőség.»

– «Némely vallás említi a jó vagy a rossz karma teremtését.»

– «Hisznek az újjászületésben, nekik ez magától értetődő.»

– «Az egyházak keresztes háborúkba vonultak, máglyán égették az eretneket és a boszorkányt.»

– «Igen, rossz dolog ez, viszont ők is az Atyánk gyermekei.»

– «Ki- és elátkozták azokat, akik megkérdőjeleztek dolgokat.»

– «Volt és máig van hatalmuk.»

– «Kitől jön ez a hatalom?»

– «Adatott nekik.»

– «De Istennek van a legnagyobb hatalma!»

– «Igen, neki van.»

– «De akkor miért nem veti be?»

– «Mert szabad akarattal rendelkezik az ember.»

– «Ez azt jelenti, végig nézi az igazságtalanságot?!»

– «Megengedi. Az embernek meg kell tanulnia bánni a szabad akaratával.»

– «Hát ez sokáig eltarthat! Hörcsögkerékben forognak, és újra és újra a Földre jönnek.»

– «Igen, sajnos. Kötődnek e világhoz.»

– «Míg fel nem támadnak?»

– «Te mondod.»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 14. lecke, 2020. április 11-én

 

 

Ember: «Ki mondja meg nekem, éltél-e egyáltalán?»

 

Krisztus: «Ki mondja, hogy nem így van?»

 

– «Nincs elegendő bizonyíték rá, csak történetek és vallási írások.»

– «Mit szeretnél tudni?»

– «Bizonyítékot akarok! Ismerni akarom az igazságot!»

– «Miért?»

– «Hogy tudjam, mi igaz és mi nem.»

– «És utána?»

«Aztán igazodhatok utána és tarthatom magam hozzá.»

– «A tudás homok, nem kapaszkodhatsz belé valójában.»

– «Kitérsz előlem. Tudni akarom az igazságot az utadról.»

– «Akkor meg kell tapasztalnod az utamat.»

– «Láttam a Jézus filmeket és tanulmányoztam a keresztutadat.»

– «Ha a látottat nem csak tanulmányoztad, hanem meg is értetted és felfogtad a saját tapasztalatod alapján, akkor ismered az igazságot.»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 13. lecke, 2020. április 10-én

 

 

Ember: «Miért van ilyen sok háború és harc a világon?»

 

Krisztus: «Mindig harc van a győzelem előtt.»

 

– «De Te nem harcoltál. Te béke és szeretet mellett vagy.»

– «Győzedelmeskedtem, így hát harcoltam is.»

– «Ez nem lett ránk hagyatva.»

– «A sivatagban, az Olajhegyen, Golgotán, …írásotokban áll.»

– «A külsőbeni harcot értettem.»

– «Én a bensőbeni harcot értem alatta.»

«Hogyan veszem fel azt a harcot?»

– «Ismered az utamat?»

– «Nem igazán.»

– «Ott kezdd.»

– «A Te utad az én utam?»

– «Én vagyok az út.»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 12. lecke, 2020. április 9-én

 

 

Ember: «Mi ez a szajha Babilon, ki ez?»

 

Krisztus: «Mindazok, akik visszaélnek az Atyánk és az Én nevemmel.»

 

– «Hogyan élnek vissza vele?»

– «Ha üzletelnek vele.»

– «Pénzről, gazdagságról és jólétről van szó?»

– «Egyrészt.»

– «És másrészt?»

– «Arról, hogy megfosztják az embereket szabadságuktól.»

«Milyen formában?»

– «Minden formában.»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 11. lecke, 2020. április 6-án.

 

 

Ember: «A csendben létben, a lelkiismeret kutatásban sok mindent látok, ami nincs rendjén…»

 

Krisztus: «Ezáltal jobban és többet látsz.»

 

– «Nem szép, amit látok.»

– «Ez az Első Idő valósága, az ember mindent magával cipel.»

– «Egész nap hazudozok, anélkül, hogy észrevenném.»

– «Így van ez az embereknél és eközben tisztesen és jól érzik magukat.»

– «Nem hogy csak hazudok, de át is verek másokat, megbabrálom az igazat, ahogy éppen tetszik.»

– «Miért beszélsz oly halkan?»

«Mert szégyenlem magam. Mocskosnak érzem magam. És eszembe jutott egy mondás: Aki egyszer hazudik, annak nem hisznek többé még akkor sem, ha az igazat mondja. Ennek a következményeit már megtapasztalhattam.»

– «Milyen volt, amikor nem hittek neked?»

– «Úgy éreztem igazságtalanul bánnak velem, mivel akkor valóban őszinte voltam.»

– «Milyen érzés volt?»

– «Érzem és éreztem a bizalmatlanságukat. Ez megsértette a méltóságomat és becsületemet.»

– «De nem inkább te fosztottad meg mások méltóságát és becsületét, az igazságosság és egyenesség kisebb-nagyobb áthágásával?»

– «Hogyan változtathatok rajta?»

– «Melyben igaz leszel és bátor lépéseket teszel az igazság felé. Nyerd vissza becsületedet!»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 10. lecke, 2020. április 5-én

 

 

Ember: «Tényleg te vagy Jézus Krisztus?»

 

Krisztus: «Igen, Én vagyok.»

 

– «Az emberek várnak az Újrajöveteledre. Miért nem jössz el újra?»

– «Már itt vagyok, hisz beszélek hozzád.»

– «Úgy értem igaziból, húsbéli és vérbéli testben.»

– «Már megtettem.»

– «Beavathatnád az emberiséget az isteni titkokba.»

– «Ezt is megtettem már.»

«Reményt adsz, szüksége van a világnak reményre!»

– «Ennek a világnak már nem lesz elég a remény!»

– «Hol marad most az Istened kegyelme?»

– «Az Isten kegyelme 2000 évig tartott.»

– «Nem értett meg Téged az emberiség, de most készen áll rá.»

– «Ahelyett, hogy megmásznák a hit hegyét, újabb és újabb köröket tesz meg az ember a hegy körül, mert nem tudnak elengedni.»

– «De oly sok keresztény van, ők felismernének Téged!»

– «Hiszékeny vagy. Nem engedné a képzeletük.»

– «Szerintem igazságtalan vagy velük szemben.»

– «Te nem ismered az embereket, mert önmagadat sem ismered. Minden eszközt bevetnének Ellenem, elintéznének és eltüntetnének.»

– «Vannak emberi jogok, törvények és népszövetségek…»

– «Nézz csak oda: Szem láttára ölnek a világotokban, élik az igazságtalanságot és kimagyarázzák a kegyetlenséget.»

– «Igen, de Téged nem lenne olyan egyszerű félreállítani.»

– «Szellemileg zavarodottnak és beszámíthatatlannak nyilvánítanának. Ne kapaszkodj ezen világba. Amit megtartani akarsz, azt elveszíted.»

Bővebben…

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 9. lecke, 2020. április 4-én

 

 

Krisztus: «Rendezd az életed.»

 

Ember: «Hogyan rendezhetem az életem?»

 

– «Légy igazhitű.»

– «Mit értesz ezalatt?»

– «Légy őszinte.»

– «Mennyire?»

– «Egészen és teljesen.»

– «Kicsinységekben is?»

– «Főleg a kicsinységekben kezdjél el őszinte lenni.»

– «De az nem is olyan rossz dolog!»

– «Minden kicsi növekszik és nagyobb lesz.»

– «De manapság nem jutsz semmire szükséghazugság nélkül.»

– «Mondja a világszellem, ki beszél benned. Gondolj a kihatásaira.»

– «De milyen kihatásokra?»

– «Őszintetlenséged hiteltelenné tesz téged.»

– «Hisz nem vagyok hülye! Senki sem látja mit gondolok!»

– «De te ismered az igazságot önmagadról, ezért elkezded ámítani önmagad. Beléd beszéled, hogy egyáltalán nem rossz és senkinek sem árt.»

– «Úgy érted hazudok saját magamnak?»

– «Hazudsz, saját magadnak hazudsz és azt hiszed mások hazudnak neked.»

– «Mi köze van az én felfogásomnak mások iránt a hazugságaimhoz?»

– «Nő benned a bizalmatlanság, mert nem vagy őszinte. Ez a megfelelés törvénye. Hozzávetőlegesen hitelességed veszted minden hazugsággal és kárt okozol lelkedben.»

– «Az agyamra mennek a válaszaid, mégis vonzóan hatnak rám.»

– «Az emberszellemet idegesíti, a szellemembert vonzza. Mint egy mágnes esetén, két lehetőség van: taszítás és vonzás.»

– «Ha igazat beszélsz és az is vagy, akkor tudnom kellene róla és éreznem kellene?»

– «Döntened kell a világszellem és az Istenszellem között, a korszellem és a szellemkor között.»

– «És merre vonz engem, ha melletted döntök?»

– «Egy új földre határok és falak nélkül, az igazság, az igazságosság földjére.»

– «És hol találom ezt az új földet?»

– «Bensődben, itt és most a jelenben.»

Bővebben…

Belátás, 2020. április 18-án

 

 

Láttam egy csoportot Isten szellemében összegyűlve. Fehérbe voltak öltözve. Fénylények seregei voltak velük. Ők az elsők, a bárány jelét viselik homlokukon, elfogadták a megváltást, megértették, elfogadták. Közepettük látok egy hatalmas nagy tűztálat, látom Krisztust, méreten felüli a nagysága. Kezében tartja a tűztálat. Minden magasztos, ájtatos, csendes és tisztelet teljes, mintha megállt volna a világ lélegzete. A tál tele van áldozattal, fájdalommal és szenvedéssel. A tartalma égni kezd és egy hatalmas angyalkórus felemeli a történés magasztosságát. Aztán Krisztus beáll a tűzbe, kitárja karjait, átváltozik élő, hatalmas kereszté, mégsem égeti el a tűz. Felveszi magában a tüzet és eggyé válik a kereszttel. A kereszt vérvörös lesz és az angyalkórus megénekeli a fájdalom keresztjét, nagy hatalommal énekel a győzelemről, a fájdalomról, szenvedésről és halálról.

 

És most az egész világegyetem egy olyasféle alkony- és hajnalpírba öltözik, mint amilyennek látszott az égbolt az utóbbi napokban. A Krisztusi alak közepéből most sugározni kezd egy egyre világosabb fény és ott, ahol Krisztus állt, most egy óriási kereszt áll. A hatalmas fénykereszt emberi szemek számára láthatatlan, azonban érzékeny emberek számára érzékelhető. Felállíttatott a lélekvilágokban és a bukásvilágban, és reményjel lett a lélekvilágok és a Föld emberei számára. Ez a feltámadott Krisztus győzedelmi keresztje. Ez lesz mindazok győzedelmi keresztje, akik mosdatottak Krisztus vérében. Ez a fénykereszt előkészítette azt a helyet, ahol Krisztus a Földre érkezett, ahonnan megindította győzelmének diadalmenetét. Németország közepén áll láthatóan mindazok számára, akik bár vakok voltak, de már látnak.

Bővebben…

Válasz 2020. április 18-án

Azokhoz, akik keresik az értelmét, azokhoz, akik felismerik, hogy leragadtak e világ zavarodottságában és eltévelyedésében, akik üresnek érzik magukat és új utak után keresnek, mivel felismerik, hogy az eddigi utuknak nincs értelme: Kezdjétek egy egyszerű kérdéssel kézbe venni létetek képződött gyapjúgomolyagát. Kezdjétek e kérdéssel: «Mit akarok?»

 

És ha őszintén álltok neki e kérdés megválaszolásához, akkor a nektek szánt helyzetekben és döntésekben meg fogjátok állapítani, hogy az első ábránd, ami fogva tart titeket, az, amiben saját magatokat ámítjátok! Ez tudatosuljon bennetek amellett, mely környezetben hasonultok leginkább és hol vagytok ill. cselekedtek gátoltan. Az őszinte szívvel megválaszolandó kérdés a következő: «Kinek a kegyében állok és szándékozom továbbra is? És miért?»

 

Ha ekképpen önmagatokat tükrözitek ezen kérdésekben, látni fogjátok a saját gomolyagotokat, mely rabul ejt titeket, nehézzé és nehezebbé teszi az életeteket. Az életben állni annyit jelent, hogy a szabad akarat egyik iskolájába lettetek vezetve. Arról van itt szó, megtanulni a kihatásokat, viselni a következményeket és megtapasztalni ill. kibővíteni a még meglévő határokat. Mind akkor, mikor leadjátok ezen szabad akaratotokat – ami hozzá tartozik az emberhez – egy rendszer vagy másik ember részére, az életerőellátás egy részét elzárjátok. És ez az alultáplált rész már nem lesz kellőképpen ellátva, el van torlaszolva az ellátás elől. Ez egyszer lelki egyensúlyhiányhoz vagy rossz érzethez vezet. Nem vagytok erőben, nem érzitek jól magatokat, szeszélyesek lesztek, levertek vagy erőszakosak. Ekkor gyakran a körülményeket hibáztatjátok, vagy a felebarátotokat. Rossz közérzetek következményeképp elterelitek figyelmeteket olyan dolgokkal, amiket az ellenteremtés felkínál nektek elterelésképp: Kenyér és játék, szórakozási mánia, erőfitogtatás és látszatvilág az, ami által rövid távon jobban érzitek magatokat. Ez odáig vezet, hogy ezek után már csak ebben az ábrándban tartózkodtok és egyre jobban belegabalyodtok. De szándékotok és cselekvésetek őszinte felülvizsgálatában rejlik a kulcs önmagatokhoz és feladatotokhoz, s végül az értelmének annak, miért is születtetek le. Ez a nyom nem az emberetek boldogságába vezet titeket, amit árulnak nektek értelemként az ellenteremtésben, hanem a lélek boldogságába vezet titeket, mely a lélektervének teljesítésében talál értelmet! Értsétek: A kezdet ti bennetek van, nálatok és veletek!

Bővebben…