Üzenet a világnak 2021. július 22-én

 

 

Ó, fogjad fel, fogjad fel, ó kereszténység, mily korszakváltó időben vagy! Fogjad fel a terjedelmét annak, amiben vagy! Azoknak, akik házukat homokra építették, hát nem azt mondtam: Aki ezen szavaim szerint tesz, az egy okos ember, ő sziklára építi a házát. Ó nézzétek, házak sokasága, mind homokra épültek, ezek a tartások és kötések, melyek nem tartanak ki ha jön a megpróbáltatás. Ezek a jó szándékok és sok jó szó ki lett már mondva. Sok tanítás és sok szó lett terjesztve, hit által térítve, továbbadva, tiszteletben tartva, megbecsülve és szenteltetve, de értsétek meg, ó értsétek: Most viharban álltok és azt kérdem tőletek: Helytállnak-e a szavak? Helytáll-e a házatok, mert biztos sziklán áll, vagy homokra építettétek? Kérdezzétek önmagatoktól és értsétek meg a vizsgaidőszakot és lássátok a választópontot, ahol álltok.

 

A sok vélemény és elképzelés tekintetében, melyek a jelenlegi világhelyzetről keringenek, azt kérdezem tőletek: Engeditek-e, hogy megosszon titeket? Engeditek-e, hogy ketté válasszon titeket? Vagy megértettétek, hogy az Én törvényem mindenek felett áll és az Én törvényem érvényben van? Azon törvény, amit ha élnek, akkor az egy állapotot – az egység állapota.

 

Ó értsétek meg, ha visszább mentek és vissza emlékeztek a kezdetre, úgy egy szellemből vagytok, egy létből, ami Én Vagyok, a Mindenség-Egység, a Mindenség-Törvény, a Mindenség-Szeretet, az Ős-Áramlat, az Atya-Anya-Istené, a létező elvben, kezdettől a végéig, abban ami volt és ami lesz. Nézzétek, ebből egyre több lehullott, kilépett ezen egységből, és egyre több bukási egységekre, úgymond szintekre bomlott és a lélekvilágokból, tisztulási szintekből és az anyagi világokból is végül felépült az ellenteremtés. Ezzel az ellenteremtés nem más, mint a teljes körű elválás attól, ami Én Vagyok, az emberi én legapróbb feldarabolása. Így hát értsétek meg és tanuljátok meg felfogni, miért válik el a szellem jelenlegi világotok és világhelyzetetek miatt, a korszellem adja meg nektek az ütemet és írja elő a szabályokat, előírja nektek a hamis és a helyes tűréshatárt, előírja mit szabad, mit nem, előírja mi a helyes, mi a helytelen, úgy véli képes különválasztani a hazugságot az igazságtól, a tűréshatárt és a tűréshatártalanságtól. És a kapcsolat szükségletéről az emberi én enged a tömegnek és a korszellem irányzatát követi.

 

Emellett vannak azok, akik tudni vélik, hogy jobban tudják és nem követik a tömeget, akik úgy hiszik az igazságot követik, miképp fejre állítanak mindent és azt mondják, az igazság a hazugság és a hazugság az igazság.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. július 19-én

 

 

Négy harsona már meg lett fújva, ezek ébresztő hívások az emberek számára, ezek ébresztő hívások a keresztények felé, ébredjenek hát fel és hozzák el az Isten Országát a Földre. Látjátok gondolkodásotok, cselekvésetek kihatásait és egymást kezditek hibáztatni. «Ki hibás amiatt, ami történik?», Kérdezitek. Eközben megálltok a külsőben, az első szinten, de újból és ismételten legyen megmondva nektek: Három szint létezik, három valóság, az anyagi, a lelki és a szellemi. Végezzetek önvizsgálatot, melyik szinten mozogtok.

 

Miről van szó? Hol álltok? A vélemények eltávolodnak egymástól, a dolgok meglátása szintúgy. Kinek adtok igazat, kinek nem? Ki ismeri az igazságot a mozgalmakban, melyek mozgatnak titeket, melyek kihívnak titeket álláspontfoglalásra? Hát nem mindent arra tesznek, hogy elégedetlenség és felháborodás fogja el a világot? Ki választ el titeket a felebarátaitoktól? Ki hergel fel titeket és ki használ ki titeket a harcára, anélkül, hogy észrevennétek? Nem a másképp gondolkozók elleni harcról van szó, hanem a saját bensőtökben zajló harcról, a tartásban, amit az igazságosságban nyertek el, a Tízparancsolat betartásában, amit nap mint nap gyakorolnotok kellene folytonos igyekezettel.

 

Ellenséges területen vagytok, az ellenteremtésben. Ebben befolyásolás alatt álltok, kihasználnak és kizsákmányolnak titeket, ahogy ti mondjátok, hülyére vesznek titeket. Ennek a felismerése felháborodásba vezet titeket. És most már mindenben látjátok az összeesküvést, bizalmatlanságba vonultok és nevettek azokon, akik továbbá is hinni akarnak a jóban. Újból felteszem a kérdést: Melyik erőnek szolgáltok ezzel? Vannak azok, akik még nem ébredtek fel, akik még jóhiszeműen együttműködnek, nem akarják látni és nem képesek meglátni kinek szolgálnak és segítenek. De ti felébredtetek, felismeritek az árnyékvilágot minden művével együtt.

 

Valóban, valóban azt mondom nektek: Ismerjétek fel, hogy ti is részesei voltatok és vagytok is még! Miért nem látjátok, hogy felháborodásotokban, felfuvalkodottságotokban új és új okot hoztok létre? Miért panaszkodtok, ha elér benneteket ez az új ok? Azoknak, akik keresztényeknek nevezik magukat, ismerniük kellene az ok és okozat törvényét, ébren kellene lenniük megítéléseikben és könnyen hozott állásfoglalásukban. Senki sem képes átlátni a bonyolult eljárásokon és csak kevesen kapnak belátást abba, amiket létrehozott magának az emberiség. Rendszereitek csapdák, melyekbe bevezetnek titeket, melyekben befolyásolás alá vonnak titeket, melyekben félelmet szítanak bennetek, úgy, hogy vélemények és elképzelések, tudósok által engeditek megmagyarázni merre halad a világ és mindaz, ami világi.

Bővebben…

Beszélni akarok veled(1)! Nem e világ nagy dolgairól akarok beszélni veled, hanem a kisebb dolgokról a mindennapi életedben. Nem ezek azok, melyek nap mint nap kihívnak? Nem az élet ezen kicsi dolgai azok, melyek meghatározzák az életedet?

 

Egy férfi besétál egy faluba. Izgalom fogja el a falut. Ez botrány. Egy férfit és egy nőt rajta kaptak házasságtörésen. A férfi eltűnt, egyetlen hang sem mesél róla. A nőt elítélik a társadalom szabályai szerint. Meg akarják kövezni. Bűnt követett el. Ismered a történetet! De meg is értetted? Milyen értelemmel bír ez a történet a te életedre nézve? Megragadsz a külső képen? Azokhoz tartozol, akik másokat megköveznek(2); vagy a nő védelmezői közé tartozol? A férfit sújtod bűnnel? Egyikük biztosan bűnös. Vagy talán mindketten azok? Milyen gyakran hallottad már életedben ezt a történetet? Minden alkalommal azonosképp hatott rád? Felbőszültél a házasságtörésen? Emlékezel még, mit mondtam Én a házasságtörésre?

 

Hogy miért teszem fel neked e kérdést? Hogy a belső füleddel halljál. Hogy a belső szemeddel lássál és hogy a szíved tanulja meg, mit jelent kitaszítottnak lenni, kiközösítve lenni, nem szeretve lenni. Az elbírálók mit tudtak a nőről és a férfiról, akiket megvádoltak házasságtöréssel? Mit tudtak a vágyaikról? Valóban mindent tudott az egész falu ezen esetbe gabalyodott két emberről? Én, a falu szemében idegen, azt mondtam: „Aki közületek ebben a faluban él és nincsen rajta bűn, dobja az az első követ a nőre!“ Azonban a nőhöz is intéztem szót. Emlékszel-e még, mit mondtam? „Menj, és ne vétkezz többé!“

 

Oly gyakran osztanak ki maguknak az emberek szabályokat és megbüntetik azokat, akik ezen szabályokba ütköznek. Vajon mindig igazságosak ezek a szabályok? Az emberekre lettek szabva, vagy csak egy bizonyos csoportjára az embereknek? Mindenkire egyenlően kerülnek érvénybe a szabályok? Mit teszel, ha értelmetlennek látod a szabályokat? Betartod őket? Megszeged őket? Úgy érzed igazságosan bánnak veled, ha elítélnek a szabály megszegése miatt? Hogyan viselkedsz, ha a felebarátod szegi meg a szabályokat? Ítélkezel? Elítéled? A hozzáállásodról van szó, a viselkedésedről!

 

Olyan könnyű kedvelni azokat, akik hasonló érdekkel rendelkeznek. Olyan könnyű tisztelni azokat, akik szemedben példaképek. Olyan könnyű szeretni azokat, akik téged is szeretnek. De hogyan viselkedsz azokkal szemben, akiknek más az érdekük, akik nem mindig cselekszenek helyesen és akik téged állítólag nem szeretnek? Itt mi a te gondolkozásod, beszéded és cselekvésed?

 

Többetek mestereket, szenteket tisztelnek. Úgy hiszitek, ezeknek megvan az, ami nektek nincsen. Ezek kifejezik mindazt, amit ti is szívesen kifejeznétek, de nem meritek megtenni. Ezek utat mutatnak nektek és el akarnak kísérni rajta. Oly sok kinyilatkoztatást kaptatok már, de vajon felfogtátok-e az értelmüket? Hagytátok-e, hogy magával ragadjon titeket a szó: „Az Én országom a külsőben nem található“; „Az Én országom bennetek van legbelül“?

Bővebben…

Mit jelent a „Krisztus Megváltó Művelete“?

 

Krisztus 2000 évvel ezelőtt jött el a Földre megtörni a Sátán/ellenfél hatalmát megváltó tette által, hogy ezután a lelkek/szellemlények elindulhassanak a Krisztus által szabaddá tett úton a fényes túlvilágba, mennyei hazánkba.

A megváltó tett óta minden időben felvilágosításban részesültek azon emberek, akik nyitottak volta rá és hallani akartak róla, hogy nyitva áll az Isten-Atyánkhoz vissza vezető út, azonban gonosz szellemlények minden tehetőt megtesznek annak érdekében, hogy távol tartsanak minket Isten-Atyánktól.

Krisztus Megváltó Művelete, ami 2000 évvel ezelőtt kezdődött, jelen időnkben roppant törékeny szakaszában van, amit korszakváltásnak vagy végső időknek nevezünk. Krisztus emiatt együttes cselekvésre hív fel minket, hol kivehetjük részünket ebben a megváltó műveletben az Ő tanítványaiként ill. eszközeiként.

Krisztus Megváló Művelete akkor lesz sikeresen lezárva, ha minden bukott ember ill. Szellemlény újra hazatért az Isten-Atyánkhoz.

 

Mit jelent pontosan tanítványnak lenni Krisztus Megváltó Műveletében?

 

Tanítványnak lenni annyit jelet, közvetlenül, önkéntesen együtt működni Ő vele és Ő érte, ki a Jézus Krisztus, mindezt bármiféle külső kötődés, tagság nélkül. Jézus Krisztust szolgáló eszközként kell tekinteni magunkra és kiépítenünk Ő vele egy szoros, személyes, bensőséges kapcsolatot. Ez szárnyakat ad a saját, belső, spirituális fejlődésünknek, ami mindig is egyik fontos alapeleme az élettervünknek.

A tanítványok felvilágosítják embertársaikat Krisztus Megváltó Műveletéről és arról is, hogy a túlnyomó, zűrzavart keltő események és körülmények a világban a korszakváltás hatásait képezik.

„Tanítványnak lenni nem szükséges bármiféle kiképzés birtoklása, gyakorlatok és technikák elsajátítása és gyakorlása. Egyes egyedül a világos elhatározás, az akarat megnyilvánulása szükséges. Minden ember, ki őszinte szívvel Teremtője elé lép és mondja: „Atyám, ne az én, hanem a Te akaratod teljesüljön! Hass általam!“ És utána készen áll bizonytalanságban élni, nem tudván mit hoz a következő nap. Többre nincsen szükség.“ (Közlés az Isten szellemi világából)

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. március 14-én

 

 

És amikor azt mondtam nektek, reátok jön majd mind az ártatlanok vére, ami kiömlött a Földön, Ábel vérétől kezdve Zakariás véréig, értsétek meg és fogjátok fel a szavaimat: A földbolygón, az ok és okozat, a vetés és aratás iskolájában, meglesz, igen meg kell lennie a népek harci színtereinek. Ki lett ontva az ártatlan vér, igen ki kellett ontani a kiegyenlítésbe jutáshoz. Nézzétek és értsétek, hogy sok minden, amiről úgy vélitek be tudjátok sorolni, az egy sokkal nagyobb okozat-törvénybeli összefüggésben áll!

 

Azonban azt is mondtam nektek: Azon a termőföldön, amin szétszórtam a magvaimat, azon a gonosz is eljön szétszórni a magvait. Így hát gyom nő majd a növény mellett a termőföldön. Ne bosszankodjatok emiatt, ne foglalkozzatok a gyommal! Ne horzsoljon fel benneteket a tüske és az ág, ne dörzsölődjetek, amiben igazságosságot követeltek! Ne engedjétek magatokat felőrölni! Mert azt mondtam nektek: A Mennyország olyan mint a kovász, időre van szüksége! Összepontosítsatok a saját utatokra, a gerendátokra, hogy ne legyetek felőrölve és ne veszítsétek el a bátorságotokat! Mert nézzétek: Az életvizem sok cseppje lett már átadva az embereknek nemzetről nemzetre. Csak kevesen vették fel magukban és öntözték vele a magjaikat, sajátították el teljes egészében, áldoztak fel mindent. Mert nézzétek: A Mennyország olyan mint a kincs, amit elástak a vetőföldben; csak kevesen adják el mindenüket, hogy birtokába jussanak ennek a termőföldnek. Kevesen vannak, akik erre összpontosítanak. Így hát ne engedjétek magatokat szétszóródni, se felőrlődni vagy bátorságotokat elvenni, ti, kik azok vagytok, akik ráleltek erre az értékes gyöngyre és mindent maguk mögött hagytak! A növény a gyom mellett nő és az aratás már kezdetét vette!

 

Mert tudjátok, ha nő a mustármag, túlmagaslik majd mindent. De mi történik, ha a mustármag engedi, hogy a gyom körülötte elvegye tőle a napot, nem kap elég táplálékot? Nem fog tudni nőni és olyan lesz, mint a mag, amit tövis közé vetettek és nem tudott kinőni a sűrű bozóttól. Így hát felhívlak titeket, éber szellemeket, tisztán gondolkodókat: Ne tartsátok fel magatokat az ember művével és az ember hatalmával és annak mutogatásával, hanem összpontosítsatok arra, ami lelkesíti a szíveteket! Mert csakis az, aki így tesz, az lesz majd Velem a paradicsomba!

 

Nézzétek, jelen időtök törvénytelenségét is megmondtam előre. Sokatok között elhidegül majd a szeretet. Figyelmeztettelek benneteket a sok hamis prófétára, akik tévútra vezetnek, de csak az, aki engedi magát tévútra vezetni, csak azt lehet majd megvezetni! Ó, tanuljatok megérteni, tanuljatok megkülönböztetni és álljatok helyt! Mert az Isten Országa láthatatlanul épül fel, itt és ott, egyik-más szívében, ott, ahol hajtás lesz a magból, a mustármag kicsírázik és ő növésnek engedi! Azt is megmondtam előre, ami utána fog megtörténni: Így lesz: Az apa a fiú ellen és a fiú az apa ellen, az anya a leány ellen és a leány az anya ellen, a meny az anyós ellen; a kard Én miattam vág ketté. Ez az út. Ez az út ki a világ pellengéréből, ami nehezen terhel benneteket és ragad, mint egy ragacsos réteg, amit szinte nem lehet lemosni! Ne csüggedjetek és ne essetek kétségbe időtök nagy megtévesztései és törvénytelensége miatt! Lássátok sokkal inkább: Megmondtam nektek előre!

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. március 17-én

 

 

Kérdezlek hát titeket, Hozzám hűségesek és igazságosak, kérdezem tőletek, ti, akik tanítványaim is követőim szeretnétek lenni, kérdezem tőletek, ti fény- és igazsághordozók ezen időben, akik most leszülettetek: Hol van a tekintetetek? Hol vannak a gondolataitok? Hol van a figyelmetek és hol a félelmetek? Kinek hisztek ezen időkben, melyekben szinte senkiben sem lehet bízni?

 

Nézzétek, ó nézzétek, mire szegezitek tekinteteteket: Egyesek a tömeggel mennek és úgy vélik, el tudnak menekülni a félelmük elől azzal, hogy védekeznek és követik a szabályzatokat. Abban találnak biztonságot maguknak, amit mondanak nekik és ezt megpróbálják hűen betartani. Ők a jóhiszeműek és úgy vélik, ők látják a jót. Mások az ellenszegő irányba tekintenek, ők nem hiszik el az elmondottakat és más forrásokból tudakoznak. Egy megtévesztést vélnek látni, mire fel figyelmeztetniük kell, megmenteniük az emberiséget, felvilágosítani és ezért közleményeket továbbítanak, osztanak meg és terjesztenek, melyek az emberiség védelméről és az oltás felőli figyelmeztetésről szólnak. Ők azok, akik azt hiszik, átláttak a rendszeren és azt hiszik, ismerik a valós indíttatást. Két front képződött. Ti melyikben mozogtok?

 

És teljes komolysággal megkérdezhetem tőletek, ti, kik előadjátok, hogy hisztek és megbíztok Bennem, és Én reám építetek: Mire építetek?

 

Mit hisztek, miről kell felvilágosítanotok? Olyan közleményeket terjesztetek és osztotok meg, melyek egymás ellen irányulnak, ahelyett, hogy olyan közleményeket terjesztenétek, melyek az együttlétet erősítik! Fontoljátok meg, miben veszitek ki részeteket, és valóban fontoljátok meg, mire építetek! A szemellenző mindkét oldalon elfedi a tiszta látást! Nézzétek, ó nézzétek, mit tegyek még?!

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. április 08-án

 

 

Békéért mondott imák, igazságosságért mondott imák, kegyelemért mondott imák elérik az Atyátok fülét és szívét, és Én nem akarom állva hagyni az imáitokat, sokkal inkább azt szeretném, hogy megtanultok megérteni. Ó lássátok, ti emberek békéért, igazságosságért és kegyelemért könyörögtök imáitokban, de értsétek meg és fogjátok fel: A békére irányuló kérésetek többszörösen visszatér hozzátok: Mi a helyzet a békével szívetekben? Komolysággal kérdezzétek magatoktól: Miért nem teljesül a kérésetek? Kinél található az elégtelenség? Nálam vagy nálatok? Hogyan is kerüljenek meghallgatásra imáitok, melyben ellenfélként tekintetek fivéretekre, ellenségként felebarátotok népére, olyanokként, akiket a saját hatalmatok alá kerítenétek kényszerrel? Tegyek a világ éhínsége ellen, és ti a saját élelmiszerhegyeiteken ültök? Panaszkodtok szegényeitek miatt, de ti magatok arannyal díszített palotákban laktok, amit Isten házának neveztek! Hát most az ti mércétekkel, az Én mércémmel vagy az Isten mércéjével mérjek? Még mindig csak a nyereségről szól minden az emberiségnek, az erősebbik hatalmáról, aki mindazok felett akar állni, akik az ő jóhiszemű áldozatai. Kik azok, akik az óriások taktikáiban és hálózatában továbbá is visszaélni akarnak azokkal, akik kiforgatják a jót, méregként terjesztik a bizalmatlanságot, megkérdőjelezik az Én Szavamat, viszont ravaszul és cselesen a saját érdekükre használják fel a tartalmát? Tudjátok, ismerlek titeket és látom a hamisságotokat, amiben farkasként báránybőrben álcázzátok magatokat. Látlak titeket és műveiteket, lelki ruhátokon tapadnak.

 

Nem adok energiát véleményeitekre és elképzeléseitekre, ki tartom Magam ebből, ha az oldalatokra akartok húzni. Ezeket az utakat már oly régen járjátok, ezeken az utakon Én nem vagyok! «Káin, hol van a fivéred, Ábel?», kapjátok majd a kérdést, «Hol vannak a fivéreitek, hol a nővéreitek?». Ugyanígy lesztek majd a jó és a rossz tetteitek elé állítva és ti magatok fogjátok megítélni őket jónak és rossznak, «Istenért» és «Isten ellen» irányulónak. Csodálkozni fogtok, milyen kevés marad az úgynevezett jó tettekből. Tudom, Szavaim kellemetlenül érintenek benneteket, és ha így van, kérdezzétek meg: Miért? Miért érintenek kellemetlenül? Maradni akartok inkább az elképzeléseitekben, az önmagatok teremtette harmóniában, vagy képesek vagytok-e széttaposni a bennetek élő kígyó fejét és kiállni a sárkény ellen? Ki ismeri a csábítás hangját, amibe ismételten bele estek? Ki ismeri a sárkány és rendszereinek a logikáját és érvelését?

 

És ha nem tudjátok megérteni, nem tudjátok és akarjátok elhinni, hogy Én, a ti Atyátok és Istenetek ekképp szólok hozzátok, úgy ez is felmutatja a tudatszintet, amin még bársonykesztyűre van szükségetek, arra tartotok igényt. Mit hozott nektek a követelésetek irgalom, szeretet és kegyelem iránt? Ehhez az idő már elmúlt, és ha az Én kegyelmemre építetek, igen, megkövetelitek, úgy had mondjam nektek: Lejárt az idő! Már hányszor megadtam nektek a lehetőséget, számtalanszor. Minden egyes lehetőség, amit elvetettetek, fájdalmasan fog tudatotokra ébredni. Ha nem így lenne, továbbra is igazságtalansággal vádolnátok? Mérjétek magatokat a saját igazságtalanságotokon, amit cselekedtek, gyakran nem is látjátok annak, mivel a korszellemetekre összpontosítotok. Hányszor vélitek magatokat igazban, jó igazban? Mit, kérdezem jelen idő keresztényeitől, mit tanított netek és mit élt példaképp előttetek a Fiam?

Bővebben…

Ti emberek egy Isten-teremtmény vagytok – az Én teremtményem!

Saját képmásomra teremtettelek benneteket!

 

Nem a véletlen műve vagytok, akkor is ha számotokra úgy tűnik, hanem egy lény, amit minden téren átgondoltam, minden erősségével és gyengéjével.

Amikor ezt mondom, úgy értem, hogy szabad akaratotok segítségével képesek vagytok önmagatok pozitív vagy negatív kiképzésére, boldognak vagy boldogtalannak lenni, egészségesnek maradni vagy megbetegedni.

Én egy egészséges élettel ajándékoztalak meg benneteket!

 

Lelketek érésére – és ez a földi ittlétetek oka – kitettetek titeket egy állandó küzdelemnek a polaritások között, mint fény és sötétség, jó és gonosz, egészséges és beteg, boldogság és boldogtalanság és hasonlók. Csak ezen az úton lehetséges helyes módon kiképezni a szabad akaratotokat és a szükséges beérésre vinni lelketeket az örökkévalóságba.

Csak is így tapasztaljátok meg az életet teljes bőségében és mélyében, csak is így lesz tudatos bennetek, mit is jelent az élet.

 

Még az élet mélyének a felkutatása is adatott számotokra. A ti kezetekben van, ti vagytok boldogságotok kovácsa. Titeket a polaritások közé tenni nem volt hiba részemről, hanem jól átgondolt dolog. Ti magatoknak kell tanulnotok saját hibáitokból. Ti magatoknak kell megtapasztalnotok a saját testeteken, mi a jó, mi a gonosz és tudatosságra emelnetek, hogy éltek. Csak ezáltal kovácsoltok magatokból egyéniséget, melyek aztán együttvéve egy teljes szemléletben sokszínű és sokoldalú életet eredményeznek.

Így megajándékoztalak benneteket egészséggel és betegségekkel. Ezek is az élethez tartoznak. Ha nem lennének a betegségek, nem tudnátok megbecsülni az egészségeteket, így a hálaérzetet sem tudnátok kiképezni.

Legyetek szeretetteljesek, szerények és hálásak. Csak így tud egy közösség békében és szabadságban élni és fennmaradni örökkön.

 

A mennyekben nem létezik gyűlölet, se gőgösség, se uralkodás más felett. Erre ki kell képezni a lelketeket. Meg kell tapasztalnia mind a boldogságérzetet, mind a boldogtalanságérzetet teljes mélyében, más különb nem becsülné meg a boldogságát. Csak így éri el lelketek az örök életet.

Az élet ezen a Földön a lélek beérését szolgálja az örökkévalóságba mennyei boldogságban! Ez az oka ittléteteknek a Földön.

Ezzel egy állandólagos tanulási folyamatnak vagytok kitéve. És ha nem tanuljátok meg a jót az ajánlásaim és jó Szavaim által, úgy biztosan megtanuljátok majd, ha saját bőrötökön keresztül érzitek meg a gonoszt és annak kihatását. Ez a virgács. Ez az „Isten büntetése“, amit oly gyakran szememre hánytok. De ha alaposan belegondoltok és a lélek kiképzésének szemszögéből vizsgáljátok, akkor felismeritek, hogy ez az „Isten szeretete“.

Az élet ezáltal nem egy merev állapot, hanem egy fejlődési folyamat, melynek részvevői vagytok, amit ti magatok okoztok, igen, amit ti határoztok meg. Ti magatok határozzátok meg, milyen mélyen akarjátok megélni és átélni az életet. És emiatt mindenki máshogyan éli meg az élet mélységeit.

Azt mondtam: Az élet egy fejlődési folyamat, de a folyamat fejlődési mélységét és fejlődési sebességét ti határozzátok meg.

Ezt azonban még nem értették meg rendesen, különben Én reám is más fényben tekintenétek – nem mint a titeket elítélő és megbüntető Istenre, hanem mint a szerető, jó szándékú és védelmező Atyára.

Bővebben…

Hejja TestVérek!

A következő isteni kinyilatkoztatás, amit szeretetből kaptunk, nagy terjedelme miatt két lépésben jelenik meg honlapunkon. Az első része alább már olvasható, kezdve a tartalomjegyzékkel. Már ez arra utal, hogy füzetbe foglaljuk és közzétesszük letölthető formában is (pdf), amit mindegyikőtök kinyomtathat magának és másnak is. Az üzenetet április 1. és május 16. között kaptuk.

Frissítés: Közzétettük a teljes kinyilatkoztatást és a letölthető, kinyomtatható 16 oldal terjedelmű változatot éppúgy.

Bővebben…

Az éremnek két oldala van – így hangzik egy ismertebb közmondásotok. Testeteknek is két oldala van, egy és ugyanaz lénynek.

Minden, amit húsbéli szemetekkel láttok, az egy szellemi és isteni ősképe annak, amit láttam rólatok megteremtésetek előtt. A külső anyagi képetek képezi az „én“-eteket a legalacsonyabb formában. A belső kép egy magasabb, szellemi és isteni „mi-“-re utal, ami belétek helyezett és aminek kiképzésére hivatottak vagytok. A szellemi és az isteni kép az Én lényem képmása.

Ezzel már kezdetektől fogva belétek ültetett az Isten gyermeksége. Úgymond bennetek szunnyadozik. Feladatotok felismerni és életre kelteni bennetek ezt a szellemi és isteni képet.

 

Az ember az én-tudatosságban születik. Ebben kell felismernie önmagát és a hivatását. Itt azonban szétválik az ocsú a búzától. Nehezére esik az én-tudatosságú embernek elválni a gőgösségtől és az anyagtól. Naggyá teszi magát, gőgös lesz, túlbecsüli önmagát, de nem gondol arra, hogy a végtelen nagy világegyetemben ő egy semmi, egy semmi-ember.

 

A külső anyag-ember az én-tudatosságban születik. A gyermek mindent akar, ami csillog és kiabálni kezd, ha nem kapja meg. Legtöbbször a felnőtt ember sem képes felhagyni az „én“-nel. A külső anyagi világ kiskora óta nagy benyomással hat rá. Mivel az anyagból született, így az anyag csodálattal fogja el és rabon tartja őt. Főleg a ti nyugtalan és sietős időtök szelleme erősen tapad az én-tudatossághoz és megakadályozza, hogy az élet igazi értelmére összpontosítson.

 

De az ember megkapta a gondolkodás tulajdonságát is; ez teszi ki őt. De ezt arra kapta, hogy elgondolkodjon azon, ki is ő és mi a célja.

Az, aki elgondolkodik és tudatos lesz az igazi nagyságának és meglátja a saját semmiségét, az alázatos, szerény és igénytelen lesz. Felismeri, hogy szüksége van a felebarátjára.

Növekedni kezd a mi-tudatosságában és egészen naggyá válik az Én szememben. Ez viszont azt jelenti, a külső jelentéktelen anyag-ember szinte végtelen szellem-emberré válik.

 

Ha a csillagászaitok szemügyre veszik a világmindenséget, akkor találnak a napokból és bolygókból álló „kozmikus porban“ formákat vagy részeket is, amik emberi lényekre emlékeztetik őket. Ezek angyal- vagy lélekszövetségek, amik emberi formákat vagy testrészeket vesznek fel szövetkezésükben. Igazuk van némely (orosz) csillagásznak, kik feltételezik, hogy a ti felőletek látott végtelen nagy világmindenség egy nagyon nagy emberi alakzatot vesz fel. Erre a tökéletes formára mindenhol ráleltek. Ez az a forma, ami az Én lényemben is jelen van szellemileg.

 

A magamból kiállított angyalaim is ezt a formát kapták. Megkapták a szabad akaratot, de ezt tökéletesen az Én akaratom alá helyezték. Ezért tűnik úgy, mintha nem rendelkeznének szabad akarattal. Mivel az Én tulajdonságaimmal rendelkeznek és Belőlem lettek kiállítva, nincsen szükségük önfelismerésre – hisz tudják.

 

Az első lény, akit Magamból teremtettem, szintén ezzel a formával rendelkezik, ő az Én menyasszonyom, akit szeretek. Akartam egy önálló Velem-szembent, ami képes önállóan gondolkozni és cselekedni.

Így megajándékoztam menyasszonyomat a szabadsággal, a szabad akarattal, hogy felismerhesse önmagát és egyéniség lehessen. Fényben sugárzott. Élvezte a fényt és a szabadságot, de nem értette. Így hát eltávolodott Tőlem. Önszántából szakította meg Velem a kapcsolatot, eközben viszont nem ismerte el, hogy nem képes élni az Én életszellemem, életerőm nélkül. Ezzel elaludt a fénye. A sötétségben van, mert életnek ezt nem lehet nevezni. Külsőleg megmerevedett.

Bővebben…