Szeretethez vezet a csodálkozás, és a szeretet meghozza a megváltás bölcsességét
2022. január 7-18.

Létem ősi alapjában, amit Urielnek neveztek, felharsan a Szó, és én tovább adom. Szívtől szívhez szólok hozzátok. A «szív» szó alatt valódi létünket értem. A «szív» szóval leírom az életközpontot – leírom a bennünk lüktető Istenszellemet, mi, kik teremtettek vagyunk az örök ISTENSÉG dicséretére és dicsőítésére. Habár időközönként – feladattól függően – egyik a másik tanára, de ez mégis egy kölcsönösség egyenjogúak között. Imánuel Jézus mindannyiunk tanítója! Ő hozzá senki sem hasonló! Az Ő neve Örökké-Szent, Megváltó ősidők óta.

 

Aki magaslatokba akar szállni, annak mélyekben kell kezdeni! Aki a külsőre hatóan akar tevékenykedni, annak horgonyt kell vetnie bensőjében! Aki a messzeséget fel akarja fedezni, annak tudnia kell a közelségről és akinek közelben van az otthona, az önmagánál van otthon. Senki sem tud előre haladni anélkül, hogy magával vinné önmagát!

 

Akkor hozzátok meg a döntést, amikor megkövetelt. „Mi lenne, ha“ – ködös világokat teremt, melyeknek önmagukban nincsen állandóságuk. Ezen gondolatcafatok csak ködösítik az érzetet, ködösítik a tiszta kilátásokat és belátásokat. Nyílj meg a benned lévő szellem előtt és aztán helyes döntést fogsz hozni, amikor megkövetelt!

 

(MM egy séta közben) Erdei úton sétálsz. Nézz körül. Nem látsz a fákon túlra, át a sűrű állományukon. Viszont tudod, hogy a fák mögött, az erdő mögött nagy mezők terülnek el, ahol már lehet messzire látni. Ott a látásodat nem korlátozza már az erdő. Értsd meg a szóképet életedre kivetítve. Sok úton jársz és korlátolt a látásod. Ekkor emlékezz a messzeségre, ami az adott nap szűke mögött rejlik. Ez erőt ad a szűkösség tágítására, hogy merd tekinteteddel átívelni a korlátoltságokat.

 

Kérdem tőled most, kit szeretsz jobban – ISTENt vagy az Ő teremtését? Szorult helyzetbe hoz ez a kérdés? Tudod-e szeretni az Istent, de a teremtését nem? Tudod-e szeretni a teremtését, anélkül, hogy ŐT szeretnéd. Az ember természetében rejlik, hogy ítélkezik. Viszont minden ítéletével a felismerés egyik oldala mellett hozza meg döntését. Úgy hát újból megkérdem: Lehet-e az Isten a teremtése nélkül? Igen, válaszolja sok hívő. Lehet-e a teremtés ISTEN nélkül? Tudósaitok elfogadhatónak tartják ezt a következtetést. Számukra volt egy nagy ősrobbanás és ebből az ősrobbanásból keletkezett aztán minden. Hogy mi okozta ezt az ősrobbanást, és mi volt előtte, azt is megtudják válaszolni tudósaitok?

Bővebben…

Köszönöm nektek, hogy felkaptátok gondolatomat a „Szeretet Szellemi Betániája“ megalapításáról, hogy szellemi fény jöjjön az előttetek álló sötétségbe és támogatásban részesüljön az ebből megszülető mozgalom. Ez fénypont és egyre több lesz belőle a titeket körülvevő sötétségben. Most még a sötét hatalmak tarják kezükben a jogart, legalábbis ők úgy vélik, de napjaik megszámoltatottak. De érzik végük közeledtét és menekülnének előle hatalmukkal és pénzükkel. Így hát törnek-zúznak, mivel maguk is felismerik az egyre szűkülő időt.

 

Éppen a ti nyelvterületeteken (NémetHon), amit kiválasztottam az Új Jeruzsálem helyének, erősen berendezkedett a sötétség. Itt mutatja meg leginkább a valódi arcát. Követte a sötétség zászlainak lobogását tengerentúlról. Ti rajtatok van most a világ szeme. Innen szövik a fonalakat a maradék világba. Ezen sok fény helybeli elhelyezését is az indokolta, hogy végül is győzedelmeskedjen a fény és a szeretet. Én csak az alapokat teremthetem meg, tenni érte nektek kell. Tőletek emberektől függ a győzelem, tehát hogy Engem követtek vagy az ellenfelemet követitek. Emiatt sok segítő kézre van szükségem és eközben nem vagytok lényegtelenek Számomra.

 

Szép jelképet választottatok a Szellemi Betánia számára. A szeretet az, ami az emberekhez áramlik szívetek templomából, az emberek és a teremtés miatti aggodalmatok az, amit szíveteken viseltek.

 

Tudjátok, hogy nem tudtok sok mindent megmozgatni a külsőben, azaz a világban, úgy hogy a rendelkezésetekre álló szellemi fegyverekhez nyúltok. Ezek a megáldó ima, az elmélyülés, ami jó gondolatokban torkollik vagy azoknak a kifolyása. Ezzel ez a Szeretet Szellemi Betániájának központi jelképe.

Bővebben…

Felmegy a függöny, a világ színpadja láthatóvá válik teljes széliben, magasában és mélyében. Amit láttok, megijedtek tőle? Oly sokan közületek berendezkedtek már álomvilágukban és most vissza lesznek hozva a valóságba, mondják egyesek. Mások védekeznek ellene és mutogatnak a túloldalon lévő »gonoszra«.

 

Én, Mirjam, uram és mesterem szolgálója, azt mondom nektek: „Ki fog nyílni a szemetek és meglátjátok, milyen a világ. Se nem jó, se nem gonosz. Olyan, amilyennek az emberek alakítják, egy világ, amelyben mindegyikőtök él. Ez egy olyan világ, ami olyanná lett, amilyennek azt kívántátok magatoknak!“ Hallom a hangokat, azt mondják, nem ilyennek akartuk a világot. Igen, vannak ilyen hangok is. Milliók hangja mondja: „Nem ilyennek akarjuk a világot!“

 

Ezek a ti hangotok és mindegyikőtök a saját világszemléletét fejezi ki. Egy olyan világba születtetek, amit az elődjeitek hagytak rátok. És ti meg tovább építettétek e világot. De gyakran megfeledkeztetek arról, hogy ez a – Föld – bolygó Isten ajándéka. Arra teremtve, hogy az emberek megtanulják megismerni és élni a szeretetet. A felebarát iránti szeretetet és az ellenség iránti szeretetet. De alig van aki felismeri, nem a másik ember az »ellenség«, hanem a saját elképzelés arról, milyen is legyen a másik, melyik világképet kell másoknak elfogadniuk.

 

Egy járvány vonult és vonul át a Földön és megrendíti sokak elképzelését a teljes biztonságról és a pusztíthatatlanságról. Ez a vírus elpusztítja ezt az ábrándot; megdönt egyes világképet. Értitek már, mit követel tőletek ez az időszak? Értitek már, itt nem a ti elképzelésetekről van szó, amit a helyesről és a helytelenről, a jóról és a gonoszról alkottatok? Értitek már, hogy fel vagytok szólítva szeretetbeli cselekvésre? Eszerint cselekedtek? Szívetekkel vizsgáljatok, de az elmétekkel!

 

Most háború borítja be Európát. Valóban, egy »uralkodó és követősége« terjeszkedik és semmibe veszi szomszéd országainak határait, semmibe veszi világnézetüket. De, kérdem tőletek: „Annyira biztosak vagytok benne, hogy egy ilyen elnyomó viselkedés a ti lelketekben nem lakozik? Olyan biztosak vagytok benne, hogy ti a jókhoz tartoztok?“

Én, Mirjam, nő és nővér kérdezem ezt tőletek. Aki megemeli önmagát, az meg lesz alázva. Aki uralkodói székre ül, amit nem jelöltek ki neki, az elveszti e széket. Ti emberek oly sok uralkodói széket hoztatok létre. Sokan közületek olyannyira a jó oldalon hiszik önmagukat, hogy eszükbe se jutna, hogy netán mégsem így van.“Aki közületek bűntől mentes, hajítsa az első követ!“ Elfelejtettétek ezt az utalást?

 

Igen, háborúk borítják be e világot. Mutassatok egy világrészt, ahol jelenleg nem tombol háború. Újra és újra felemelkednek az emberek és népek, mások felett. Nem csak fegyverekkel teszik ezt. Azzal is, hogy ráerőszakolják saját elképzelésüket más emberekre. Hallgassátok hát meg testvéreiteket, mielőtt elkezdetek gyámkodni felettük. Hallgassátok meg őket, és megtudjátok mi az ő bajuk és szűkösségüket. Megtudjátok, hogy sokan nem osztják a ti értékvilágotokat és mégis meggyőződöttek arról, hogy jót cselekednek. Olyan sokan hiszik azt, hogy csak ők ismerik az Istenhez vezető utat.

Bővebben…

A legtöbb ember nem ért. Külsőben keresi az ellenséget.

 

Sokan megijednének, ha felismernék, mennyire beleszövődtek a világ történéseibe. Alig valakinek tudatos, hogy formát ölt a saját energiája. Azt mondta az Urunk: „Sokan fogják felhívni a nevemet, de Én nem fogom meghallani a hívásukat!“

 

„Uram, Istenem és Atyám, a Te akaratod történjen, bennem is, velem is. Történjen meg akkor is, ha az világi hátránnyal járna számomra; ha ezen akarat azt jelentené, hogy másodrangú legyen az én jóllétem embertársaim jóléte mellett. Ha ezen akarat azt jelentené, világossá válna minden tévedésem, ítélkezésem mások felett, okoskodásom és fel kellene ismernem, hogy kiveszem a részem a »vélemények háborújában« e világban. Ki mond ilyet közületek?“

 

Oly sok félelem van népetekben. Ez a háború elöli félelem? Vagy a tulajdon és jólét elvesztése elöli félelem? Vagy netán arról szól ez a félelem, hogy fel kellene ismernetek saját lelketekben, hogy korlátozott az idő a Földön, hogy csak »vendégek vagytok ezen a Földön«? Hogy mindazt, ami »értékes« számotokra, vissza kell hagynotok, ha elmentek? Ilyen sok félelem van ebben a világban?

 

Kinek adjátok át ezt a félelmet? Kinek adjátok át a sok aggodalmat és szűkösséget? Kiben bíztok meg valójában? Ne azt kiáltsátok: „Uram, segíts rajtam emígy és amúgy!“. Hanem azt kiáltsátok: „Uram, a Te akaratod történjen velem és minden testvéremmel. Szabadíts fel a mások felett hozott elhamarkodott ítéleteim alól. Szabadíts fel az énközpontú ítéleteim alól! Adj bátorságot, hogy szembe álljak az ellenséggel saját bensőmben és a külsőben is. Hogy szembe álljak vele egy érthető »Megállj!« Parancsolásával és mégis megmaradjon bennem a megbocsájtás készsége.“

Bővebben…

Üzenet a világnak 2022. március 15-én

 

 

Néhány ideje már nyitva áll a remény kapuja, Én, Krisztus, magam nyitottam ki, ez nem lehet megtévesztés, se csapda, se csábítás. Tisztán csobog a forrásom, nem követel, csupán segíteni, szolgálni akar. Ki adott nektek választ, ki vezetett titeket ehhez a friss vízhez? Én voltam az, Én, ki Jézusként éltem köztetek, veletek, Józsefnek és Máriának egyszerű fiaként. Nem voltam értelmiségi, se képzett, se herceg fia!

 

Ki tartotta magát utasításaimhoz, ki igyekezett őszinte szívvel? Igen, ki ismer Engem Jézusként? Ki ismeri az életemet, szavaimat, tanításomat a szeretetről? Ki ismeri az ebben rejlő követelményeket? Ki ismeri az irányváltást, ami benne rejlik? Vagy már megtapasztaltad volna önmagadban? Megemelted tekintetedet? Elkezdtél beszélgetni Velem? Mitől vagy olyan biztos benne, hogy Én vagyok az, aki megszólal benned? Kinek szolgálsz?

 

Két lehetősége van a vezetésnek: Van a fentről jövő vezetés, ami csakis és kizárólag Rajtam keresztül történik, az akkori Jézuson és a mai Krisztuson keresztül. Csak az, aki megjárta ezen utamat, a Földön emberként és az Én vezetésem alatt, csak ő bontakoztathatja ki magában a felismerést, igen, a bölcsességet. Azok, akik megjárták ezt az utat, ők azok, akik most az Én oldalamon állnak, akik segédkeznek a csalás és ámítás felfedésében, akik a megtévesztés leleplezésében használni képesek az igazság és a szeretet kardját. Egy hatalmas mennyei sereg vonul át világotokon, amit ellenteremtésként építtettetek fel magatoknak, és a sereg mindenki segíteni fog, akik fuldokolnak az igazságtalanság hullámaiban. Azok, akik részesei Nekem és részesek életemben, ők azok, akik halálukban még ma ott lesznek a paradicsomban.

 

Miért olyan rossz, oly szörnyű a halál a világotokban? Miért tesztek meg mindent az elkerülésére? Nem kerülhetitek el a halált, adatott nektek, nem elkerülhető. De ti mindent megtesztek egy szép életért, akármennyire is tartson az? Nem ismeritek fel, mennyi kötödéssel jár ez rátok nézve, a tulajdonotok, az állasotok, kutatásotok, tudományotok, kívánságaitok és elképzeléseitek, életmohóságotok minden téren!

Bővebben…

Naptárlap, 2022. március 15-én

 

Hogyan tovább? Hogyan döntötök? Hogyan akartok védekezni? Milyen eszközökkel rendelkeztek? Kinek áll hatalmában megállítani ezt az embertelenséget? Ki fogadtatok be közétek? Kinek szolgáltatok és hittetek szavában és szerződéseiben? Igen, kiben bíztatok? És mi van, ha a társ beszámíthatatlan, erkölcstelen? Mi van, ha az igazságból hazugságot csinál és az igazságból hazugságot? Mi van akkor?

 

Már csak két oldal létezik számotokra, viszont mindkét oldal kiéleződéshez vezet. Ezt hiszitek, így vélitek. De Én, Krisztus, újból felmutatom a középutat, ahol szabadságba, ténylegesen szabadságba vezet a folyosóm.

 

Aki kiáll a megtévesztés következményével szemben és szégyenteljesen elismeri kivel is üzletelt, ki volt a játszótársa és tánctársa, az csalódásból felháborodásba, hatalmas nagy felháborodásba kerül, néhányan dühbe jönnek, mások gyászba vonulnak. Düh és felháborodás fegyvert fog, bosszút és megtorlást akar. Az együttérzés nem ért, zavarodottan visszavonul, szótlanná válik, vádol és elmerül értetlenségében és tehetetlenségében.

 

Mozgósítsatok bensőtökben, álljatok fel bátran, igen hősies bátorsággal az Én követésemben, találkozzatok az utam közepén. Ismerjétek fel, megdöbbenéseteket és szégyeneteket nem lehet jóvá tenni adományokkal, emberiességre van szükség, gondviselésre, felebarát szeretetre!

Bővebben…

Belátás, 2022. március 15-én

 

 

Egy csoportot láttam, közepettük egy nagy kincs lett kiemelve, tiszta aranyból volt. Mindenki mélyen hálás volt, örültek e nagy megtisztelésnek, csodálkozva kérdezték, mivel is érdemelték meg mindezt. Mérhetetlenül nagy volt a kincs, és úgy tűnt, mintha magától megtöbbszöröződne, egyre csak nőtt. Az emberek újra és újra összegyűltek, fogtak és elvittek valamennyit a kincsből, a nagy bőségből és hazavitték.

 

Na most voltak olyanok, akik ennek a nagy részét a saját zsebükbe tették. Hazaérve elásták a kincsüket és biztonságba helyezték. «Bizonytalan időkre.», gondolták elégedetten. A pincébe rejtett kinccsel együtt, aminek jelentős volt az értéke, nőtt a félelmük is, hogy ellophatják tőlük a kincset. Nagy bizalmatlanságból fakadóan biztonsági előkészületeket tettek, bevezettek felügyelő szolgáltatásokat, kémkedést szorgalmaztak, dossziét vezettek a tagokról és kiépítettek egy térfigyelő kamerarendszert. De a kincs láthatóan kevesebbnek és jelentéktelenebbnek tűnt, bár senki sem vett el belőle. Mostanra már megmérgezte a hangulatot a bizalmatlanság ködfátyla és az egész kincsnek nyoma veszett. Csak kevesen tudtak róla és azok is nagy, áthatolhatatlan titkot csináltak belőle.

 

Ezek után létrehoztak egy új céhet, aminek minden áron meg kellett tartania és védenie a titkot, és emellett meg kell akadályoznia az igazság felismerését, hogy már nem is létezik kincs. Senki sem tudhatott róla, senki sem tudhatta meg. Így hát hatalmas titkot csináltak belőle, minden hozzávetőleges kérdést árulásnak nyilvánítottak, dramatizáltak és vádoltak, ok nélkül, értelem és ész nélkül.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2022. március 9-én

 

 

Mit tegyek Én, Krisztus, ha nem értetek meg Engem, ha nem ismeritek már a hangomat? Mit tehetek, ha már nem veszitek magatoknak a fáradságot és nem mélyültök el a Szellem Korban adott összefüggésekben, magyarázataimban és részletezéseimben, ha nem tudatosítjátok magatokban, ki szól hozzátok ezen szavak által? Valóban, valóban, ez egy igazán nehéz szolgálat a két nővéretek számára, akik ellen most újból felállhat az ellenfél és az árnyékvilág.

 

Segítsetek, segítsetek, segítsetek!

 

És mindazoknak, akik még mindig új források után keresgélnek, akiknek még igazolásra van szükségük és ezzel elpocsékolják az energiájukat, mindazoknak felteszem a kérdést: Miért elégedtek meg szolgálókkal, ha elmehettek a mesterhez is? Emberetek tudást akar és teremtettem erre egy fórumot a két eszközöm által, ahol mértéken felül adatik nektek tudás, belátás, úgymint rátekintés. Vizsgáljátok, merüljetek el benne és kérjétek eközben a vezetésemet, és ha meg akartok bízni Bennem Szavam által, úgy hát legyetek tett-keresztények! Akkor igazságotokká válnak a Szavaim! A ti igazságotok a ti biztonságokká! A ti biztonságotok az Én biztonságommá és az Én biztonságom a ti békétekké!

 

Ne a korlátolt világotokban kutassatok a belső szabadság után! Ne az ellenségeskedés rendszereiben keressétek a belső békét! És ne higgyétek, hogy támadással vagy védekezéssel jobb világot tudtok teremteni mindenki számára.

 

Valóban, valóban, azt mondom nektek: Nem találtok rá, nem fog bejönni. A Föld egy iskoláztatási bolygó, egy anyához hasonló, aki megadott nektek mindent, de ti olyanok lettetek mohóságotokban, mint az állatok, akik sohasem laknak jól, kizsákmányoltátok őt, kifosztottátok és kibeleztétek őt. A hatalmon lévők felosztották maguk között a kincseit és nagyvonalúan maguknak ítélték a javát. Most ott ülnek a töltőállomások mögött és ők határozzák meg az árakat, azokat kéretik pénztárhoz, akiket függőségbe hoztak fejlődésük által. Felosztottátok magatok között a Földet, országokra, államokra és legapróbb területekre. És most minden eszközzel védeni akarjátok az igényeiteket?

Bővebben…

Már sokszor beszéltem nektek az élet értelméről és ezt most újra megteszem, mivel bár halljátok, olvassátok, de mégsem cselekedtek aszerint.

Az Én életem értelme, titeket szolgálni. Minden közöttetek töltött nap szolgálatot jelent értetek. Bölcsességem minden egyes napot újragondol értetek és hozzátok alakítja úgy, hogy mindegyikőtök helyt tudjon állni, másképpen nem lennék bölcs.

 

Bőségesen megajándékozlak benneteket szeretetemmel – de nem fogadjátok el. Elétek terjesztem gondolkodásotok alapját és lábatok elé helyezem, de ti csak a külső világ érdekeltségében gondolkodtok. Emlékeztetlek titeket és újra és újra megismétlem nektek életetek értelmét, de az kevésbé érdekel titeket. Egyszerűen megfeledkeztek róla.

 

Ezalatt az emberiség zömét értem, mert sokan vannak azok is, akik felfogták az élet értelmét és aszerint is élnek. Aminek örülök.

De hát akkor hogyan lehet oly nagy különbség aközött, ki-ki hogyan éli meg a napot? Ez elsősorban a nap elfogadásában rejlik. Itt van a gond.

A ti életetek értelmét annak kellene kitennie, hogy szolgáltok Engem. Megteremtettelek benneteket, az Atyátok vagyok, az Anyátok vagyok, a Teremtőtök vagyok.

Szüleitek, akik az anyagi testeteket nemzették ezen földi ittlétetekre, örülnek gyermeküknek, ha hálát mutatnak nekik. Így az Én örömöm is nagy, ha ti, az Én gyermekeim, kiknek lelkét és szellemét teremtettem, hálások vagytok Nekem. Hisz Én vagyok a Teremtőtök.

De mivel az anyagi világban nem láthattok Engem, mert szellem vagyok, ezen okból kifolyólag létrehoztam bennetek egy szellemi központot, ami kapcsolatban van az Én ős-hatalmi központommal és csendesen és rejtve lelkiismeretetekbe súgja, hogy létezik egy Atyátok a mennyekben. Csak hallgatnotok kell erre a hangra.

Bővebben…

Egy új Paradicsom keletkezik! Ez a Föld, amit az ellenfelem szelleme olyan mélyre süllyesztett, legyen a béke, a harmónia és a boldogság helye, ahol a szeretet uralkodik.

 

Ti most egy gyökeres változás idejében éltek, a régi rendszerből át az újba, az anyagias világ átváltozásában egy szellemi világba. Ilyen egy gyökeres áttörés sok feszültséggel és viszállyal jár, amit át kell vészelnetek. Jön a szakadás, ami minden társadalmi rétegen át fog vonulni. Ellenségeskedés lesz a házasságokban, családokban, barátságokban, üzemekben, egyházakban, államokban.

 

A szülők félni fognak gyermekeiktől, mert azok olyan sok joggal lesznek ellátva, hogy ezekkel zsarolni kezdik őket önérdekből vagy hangulatból kifolyólag, amit már ők maguk sem tudnak követni, és elárulják őket a biztonsági szolgálatnak. Az ipar már csak egy előfeltevést ismer, ami a pénz. Nyereségének növelésére nagy kegyetlenséggel hajtja magasba a drágulást és ezzel a szegénységet is növeli. Ahol a kormányok már nem a saját népének szolgálója, pedig erre kaptak tőlük felhatalmazást, hanem magukhoz rántották a hatalmat, azon államok kormányozhatatlanná válnak. Az állampolgárok két részre lesznek osztva, jóra és rosszra, és ennek megfelelő kezelésben lesz részük. A végén már csak csalás és hazugság uralkodik, a puszta gyűlölet és gúny, mind ami sátáni. Nyugtalanság keletkezik, fivér harcol a nővér ellen, nincs többé erkölcs. Ez az erkölcs és az illem bomlásának következménye, úgymint a hitetlenség és az Istentől való eltávolodás következménye. A félelem, melyben éltek, elér egy eddig meg nem tapasztalt fokot. Lábbal tapossák majd a szeretetet. Az ördög uralkodik. Tetőpontjáig uralkodik a sötétség, és ezen a tetőponton lát napvilágot az igazság. A mélybe fog zuhanni minden hazugság és vele együtt minden alattvalója. Ez a tisztítás, mialatt sokan és sok minden pusztulásba megy.

Bővebben…