A boldogság keresése

Isteni Akadémia, Párbeszéd, 3. lecke, 2020. március 28-án.

 

 

Krisztus: «Honnan jössz?»

 

Ember: «Azt nem tudom.»

 

– «Hová tartasz?»

– «Azt sem tudom.»

– «Hiszel a halál utáni életben?»

– «Még senki sem tért vissza.»

– «Én feltámadtam kereszthalálom után.»

– «Hogy az igaz-e? Ezek csak régi történetek.»

– «Megjelentem a követőim előtt.»

– «Nehezemre esik elhinni ezt. A papír türelmes.»

– «Beszéltem velük.»

– «Hát mit mondtál nekik?»

– «Elmagyaráztam nekik hová fogok menni.»

– «És hová mentél?»

– «Vissza a hazánkba, Atyánkhoz a mennyekbe.»

– «Ahhoz az Atyádhoz, aki elhagyott Téged és megengedte, hogy keresztre feszítsenek?»

– «Nem hagyott el. Kínomban úgy éreztem.»

– «És miért nem segített rajtad? Ha Ő az Isten?»

– «A terv része volt a kereszthalál.»

– «Ez nem értem, milyen terv része?»

– «A megváltó-, hazahozó és hazavezető tervé.»

– «Kinek a megváltása, kinek a hazahozatala és hazavezetése?»

– «Minden emberé és léleké.»

– «Haza akarnak menni?»

– «Eljön az ideje. Akarni fognak és vágyódva, kívánni fogják.»

– «Miért hiszed ezt? Csak keveset látok ebből.»

– «Mert zátonyra futottak. Minden haladásuk ellenére nem tudják hogyan tovább. Mint a mostani időben, melyben összekapcsolódnak és Istenhez imádkoznak. Nem elegendő már az imájuk, a szavuk. Emlékezniük kell.»

– «Mire kell emlékezniük?»

– «Arra, mi keresnivalójuk van a Földön.»

– «Még pedig?»

– «Igazságosság, egyenlőség, testvériség, szabadság, harmónia, védettség, béke és szeretet.»

– «Mindezt nem lehet megtalálni a Földön?»

– «Nem igazán. Sohasem elég, mert a lélek ismeri a bőséget, a szellem bőségét.»

– «Milyen szellemről beszélsz?»

– «Isten Szelleméről, ami minden emberben lakozik.»

– «Úgy véled, az ember nem lehet boldog a Földön?»

– «Nem az a célja, hogy boldog legyen a Földön.»

– «Akkor mi a Föld? Mitévő legyen itt az ember?»

– «A Föld egy iskolázási bolygó, melyen tanulni lehet.»

– «Követőid hittek ebben?»

– «Igen, hittek ebben.»

– «Tudták is?»

– «Igen, tudták és kereszthalálom után meg is értették.»

– «És miben hittek? Benned?»

– «Szavamban és hogy az az igazság mindenki számára.»

– «És mit tudtak?»

– «Amit Mellettem megéltek. Egy új parancsolatot tanítottam nekik: A felebarát szeretet parancsolatát. Az Ószövetség parancsolata a szemet szemért, fogat fogért volt. Éltem előttük a szeretet parancsolatát. De ők mogorvák voltak és elégedetlenek.»

– «Ez nem ismert! Közöttetek sem volt minden tökéletes harmóniában?»

– «Gyakran nem értették a végtelen türelmemet és a nagylelkűségem, gyengének hitték.»

– «Ezt én sem értem. Sok mindennek nincs értelme számomra, amit mondasz.»

– «Mert te csak az első valóságot ismered, mégpedig az anyagét.»

– «A Szavad és a történeted ismert az egész világon.»

– «A követőim, akiket Krisztus barátoknak hívnék, nagyon hűségesek voltak. Sokan többször is életüket hagyták Értem és a Bennem vetett hitükért.»

– «És gyógyítottak és csodát tettek a Te nevedben.»

– «Akkoriban még szüksége volt az embernek csodára.»

– «Ma már nem kell nekünk csoda?»

– «Eltelt 2000 év, mára már csoda nélkül is hinniük kellene a keresztényeknek.»

– «Azt mondták: Látni fognak a vakok és járni a bénák…»

– «Vannak törvényszerűségek, melyek csodát eredményeznek.»

– «Milyen törvényszerűségek? Mire gondolsz?»

– «Minden ok létrehoz egy okozatot. Amit az ember vet, azt fogja aratni.»

– «Honnan ismerhető fel mi lett elvetve?»

– «A megfelelés törvényével.»

– «Mi a megfelelés törvénye?»

– «Egy eszköz. Segíteni fogok neked használni, ha úgy akarod.»

 

 

Isteni Akadémia

„És ha őszinte szívvel fordulnak Hozzám az emberek, hogy megtanulják a megértést, akkor segíteni fogok mindazoknak, akik részt akarnak venni ebben a világra terjedő oktatásban, az Isteni Akadémián. Minél őszintébbek a szívekből eredő kérdések, annál inkább választ fognak kapni ezen az úton. Ezzel a világra kiterjedő oktatásom felkarolja majd mindazokat, akik igazságosak a szívükben”