A bűn terhe … Jézus Krisztus Megmentő …

BD 1953.03.14.
5625. – A bűn terhe … Jézus Krisztus Megmentő …

 

Lefelé húzza az embereket a bűn terhe, ezért inkább a mélybe igyekszenek mint a magasba, mivel az egykori Tőlem való távolodás (bukás) az, aminek indoka volt az Istenség megtestesülése az ember Jézusban. Ez a bűn tudatos elfordulás volt Tőlem, az ellenpólus felé, aki uralja a sötétséget, mint ahogy Én a fénybirodalomban trónolok örökkön örökké. Mind ameddig nincs még törlesztve ez a bűn, addig lehúzóan hat, ami egyet jelent azzal, hogy Jézus Krisztus igénybevétele nélkül, Megváltó Művének elismerése nélkül, rajta tapad az emberen ez a bűn és soha többé nem képes eljutni a magasba.

 

Ha bűnös emberiségről van szó, akkor ezalatt nem mindig értendő a Földön folytatott bűnös életvitel, de az a nagy bűn az, ami megterheli az embereket, és ez az oka az emberek Istenhez való távolságának, a hitetlenségnek és szeretetnélküliségnek, mert az a bűn fennáll ezen jelenségekben. És ezért is érthető, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik a nagy bűn jellemzőivel együtt, minél jobban sorvad a Jézus Krisztusba és az Ő Megváltó Művébe vetett hit, minél kevésbé ismerik el Jézus Krisztust Isten Fiaként és a világ Megváltójaként.

 

Valójában ez az oka annak is, hogy hiányzik az embereknek a tudás a tiszta igazság felől, hogy elégtelenül tanították őket és ezáltal nehezebbé tették nekik a hitet. De a készséges ember, ki a legkisebb kívánkozással rendelkezik az igazi és az isteni után, az mindig is meg fog élni egy Tőlem származó kegyelem teljes vezetést, mire felismerésre jut. De az emberiség nem készséges, rosszul használja szabad akaratát, aminek döntenie kell két úr között, azonban nem szerez tudomást az Úrról, Akinek a céljának kellene lennie.

 

Foglyul tartja őket a bűn, a bűn lefelé húzza őket. És az emberiség nem ellenkezik, habár ellenkezhetne. Mivel nem él szeretetben, ami által erőt kaphatna … És Jézus Krisztus nélkül nincs megmentés az emberek számára … Éppen ezért kell meghirdetni Jézus Krisztust és Megváltó Művét minden embernek, újra és újra rá kell mutatni állapotukra és a megsegítésre az isteni Megváltó által …

 

Amint a Földön való szolgálóim elérik, hogy hitre leljenek náluk, akkor megmenekültek, mert bármennyire is elégtelen az állapotuk elhalásukkor, a szellemi birodalomban még feljebb kerülhetnek, ha megtalálták Őt … Jézus Krisztust, az isteni Megváltót, Aki bűnhődött az ők bűneiért kereszthalála által, Aki letörlesztette a súlyos bűnvétket az egész emberiségért az emberek iránti túlcsorduló szeretete által és Aki ezzel elismerendő Istennek Fiaként és a világ Megváltójaként … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“