Hitharc … Antikrisztus … Tanúságtétel a világ előtt …

BD 1953.03.11.
5621. – 
Hitharc … Antikrisztus … Tanúságtétel a világ előtt …

 

Nagy megpróbáltatások lesznek a vég előtti utolsó időkben. Amit nem tartotok lehetőnek, az meg fog történni: Mindenféle hitet ellenségeskedés fog érni, és ez odáig vezet, hogy az emberek megtagadják egymást, hogy senki sem fog tanúságot tenni lelkülete (hite) mellett és hogy mindenki a másik ellensége lesz. És akkor azt kérem tőletek, ti akik az Én képviselőim vagytok a Földön, hogy nyíltan tanúságot tegyetek, mivel akkorra eljött az idő, amiről írva van: Aki tanúságot tesz Rólam a világ előtt, arról tanúságot teszek Én is az Atyám előtt … Mert ez a tanúságtétel még sokak számára megerősítést jelenthet, hogy ne bújjanak el és ne rettegjenek földi ellenség elől.

 

Ez egy nehéz időszak lesz, és mégse kell félnetek tőle, mind ameddig kapcsolódtok Reám gondolatokban, mert akkor Én magam ott vagyok nálatok és irányítom lépéseiteket, szavaitokat és gondolataitokat. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, lelketeket viszont nem tudják megölni … A hiteteket illetően tudnotok kell azt is, hogy eljött az idő, amit előre bejelentettem, és hogy nincsen már messze a végső idő. Az azt megelőző hitharc az utolsó fázisa neki ezen a Földön, és pont olyan biztosan, ahogy ez fel fog lángolni, eljön a vég is, amire ti, szolgálóim és hűségeseim a Földön, csakis vágyhattok, mert megváltást hoz nektek minden nyomor alól.

 

De előbb meg kell történnie ezen időnek, hogy az embereknek meglegyen az alkalmuk döntésre. Mert csak akkor fog eldőlni, ki áll Mellettem és ki az ellenfelem mellett, ki szereti a világot jobban mint Engem és ki adta át magát neki, mivel ő Engem meg fog tagadni, és a leggyalázatosabb hajsza az Enyéim ellen igazolni fogja az ellenfelem tevékenységét, aki az Antikrisztusban fog megtestesülni és eljár az Enyéim ellen és ezzel Én magam ellen.

 

Viszont az erőtök, bátorságotok tanúságtételre és szerető szándékotok növekedni fog, és Én ki fogok állni mellettetek egy olyan szembetűnő módon, hogy felismertek és egyre hangosabban tanúságot tesztek Rólam a világ előtt. De az Én kiválasztottaim végett le lesznek rövidítve a napok … nagyon gyorsan eljön a vég, mivel Én magam jövök el az Enyéim megsegítésére és elragadom őket, hogy ne bántódjanak e Föld megsemmisítő művében, hogy békére leljenek ezen nehéz próbaidőben. De mindenki mást elér az ítélet, mert beteljesül, ami meg lett hirdetve szóban és írásban … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“