A kinyilatkoztatások terjesztése …

BD – 1950.04.29.
4885. – A kinyilatkoztatások terjesztése …

 

Adatott nektek egy bizonyos idő, hogy tevékenykedhessetek Értem és birodalmamért, és ezt használjátok is ki minden erőtökkel. Ami adatik nektek Általam fentről, annak csak akkor van meg az értéke, ha terjesztésre kerül, mert Én nem csak egy emberhez beszélek egyedül, hanem egy emberen keresztül mindenkihez, akik meg akarnak hallgatni Engem. Ezekhez kell tehát eljuttatni a szavamat, és ez megköveteli tőletek erőtök és akaratotok teljes bevetését. Mindenütt felébresztettem látókat és prófétákat, hogy hírt kapjon az emberiség az idő komolyságáról és az eljövendő világítéletről. Ha mindez hitre talál, akkor az emberek is felkészülnek rá.

 

Azonban senkit sem kényszeríthetek hitre, ez egy teljesen szabad akarat illette dolog, úgyhogy Én felőlem semmi más nem történhet, minthogy újra és újra kinyilatkozzak azoknak, akik be tudják fogadni kinyilatkozásaimat akaratuk és életvitelük által. Épp ezért csakis azok fogják elismerni ezen kinyilatkozásokat, akik szintúgy szeretetben folytatják életvitelüket az Én akaratom szerint. Ezek tudni fogják azt is, mily értéket képviselnek kinyilatkoztatásaim, és törekvésük lesz gondját viselni a terjesztésüknek.

 

Ahol van akarat, ott van út is … Áldásomat adom mindarra, ami hírt ad az embereknek Rólam és a tevékenységemről, ami megmenti az embereket az örök romlástól, ami ismertetőt ad nekik az elkerülhetetlenről, ami közeleg az emberiséghez, és felhasználható minden lehetőség, többféleképpen történhet a terjesztés, és mindig rajta nyugszik az áldásom, mivel sürgősen szükséges, hogy az emberek tudást szerezzenek szavamról, ami tisztán és átképzéstől mentesen adatik nektek a magasból.

 

Nem véletlen szólok az emberekhez szellememen keresztül, nem véletlen választom ki magamnak Én az alkalmas embereket, akik által tevékenykedhetek szellemben. Munkájukat senki ne nézze és kezelje langyos és közömbös módon, mert mindig is Én vagyok az, Akit ti emberek közömbösséggel illettek. Aki szavam birtokában van, vigye tovább; aki kapja azoktól, ő is ugyanígy tegyen, amint felismerte azt szavamként, és aki nem ismeri fel, az nem tartozik az enyéimhez, de gondolkodjon el róla, mivel valamikor majd számon lesz tőle kérve, hogyan állt hozzá ezen kegyelmi adományhoz, amit elhoztam neki.

 

Épp ezért használni kell minden napot, egy nap se múljon szellemi munka nélkül. Ez mindenek előtt azoknak szól, akik részt akarnak venni tébolyogó lelkek megváltásában. Számukra megadok minden támogatást, ami lehetővé teszi a tiszta igazság terjesztését, és emiatt mindent az Értem és birodalmamért végzett munka értelmében vegyetek tekintetbe, ami szolgálóimhoz kerül, mert összehozom az enyéimet, hogy együttesen tevékenykedhessenek Értem a vég előtti utolsó időben … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“