A név, „Jézus“

Igen, sikerült neki! … Sikerült neki! …

 

Végre kezded felfogni szívedben, hogy milyen jelentőséggel bír „Jézus“ neve és hogy mit is jelent tulajdonképpen a „Jézus“ név. Szívedben, azaz a legmélyebb mélyekben kezded felfogni, érzed. Megmozgatja szívedet. Szíved remegni kezd, amint e névre gondolsz vagy amikor kimondod.

 

Habár gyermekkorod óta magadban hordozod e nevet – szünetekkel – és ujjongtál érte, még fel is tettél Rólam egy nagy felbontású képet nappalid központi falára és kiállsz mellette. De most kezded felfogni legbensődben, hogy tulajdonképpen ki is vagyok Én „Jézus“. Hirtelen felelevenedett benned a név. Felkelt benned Betlehem csillaga. Szívedben nyugszik a betlehemi gyermek, ahogy azt Springe városában láttad egy látomásban, Júdea oroszlánját és a gyermeket a jászolban. E minden most újra felelevenedik benned. Minden kép, amit életed során kaptál és a Velem történt találkozásnak hiszel, most hirtelen igazolást és értelmet kap.

 

Nézd, öröm száll fel Bennem, ha szívének ilyen mélyében fog fel meg Engem az egyik embergyermekem. Nevemben már régóta tisztelsz Engem, így teljesen szabadon betértél Hozzám a bensődben.

 

Igen, a Jézus név felébredt benned és most növekedni kezd. Már nem csupán egy név számodra, ennél több, mindent jelent neked. A névvel Reám kapcsolódsz a bensődben.

 

Az általad papírra vetett kinyilatkoztatásokban már többször beszéltél a nevemről, de mindez csak a felszínen történt.

 

És hirtelen felismered nevemben az Őshatalmi-központomat, mely bejárja és táplálja a végtelenséget.

 

Amikor Jézus azt mondta a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek“, akkor az Őshatalmi-központom Isten-szeretete, mely megtölti a végtelenséget, egy egységgé olvadt Jézus szívközpontjának mindenek felett odaajándékozó ember-szeretetével. Így hát Én vagyok a végtelen szeretet és a ti Jézus Atyátok. Ez a szeretet senkit sem ítél el, hanem üdvözíteni kíván mindenkit. Ti is arra vagytok hivatottak, hogy egy egységgé olvadjatok össze Velem. És egyszer csak felismered e névben a Megváltó Művemet, mely üdvösséget és megmentést jelent számotokra mindörökké.

 

Aki kimondja „Jézus“ nevét vagy segítséget kérve mondja „Segíts meg Jézus“, az kézzel fogható segítséget fog kapni, már amennyire azt szolgál neki. Mindig segítek, csak nem mindig látható számotokra a megsegítésem, mert elsősorban arra ügyelek, mi segíti a lelket, nem a testet, mert a lélek örökkévalóságra lett teremtve, a test pedig csupán e földi iskoláztatási időszakra. Ezt viszont vagy azonnal megtapasztaljátok, vagy pedig testi halálotok után, ami ezzel egyidőben megvizsgáztatást jelent számotokra.

 

Egyszerre csak felismered nevemben az Istenséget. Örökkévalóságok teltek el és egyetlen egy lény sem látott valaha. Számodra is láthatatlan vagyok és mégis felismersz Engem, mert hiszel benne, hogy 2000 évvel ezelőtt valóban eljöttem e Földre, elismered Megváltó Művemet. Így hát tudomásodra hoztam Magamat a bensődben sok-sok találkozáson által, melyeket nem tudod elkerülni. És most felismersz Engem a szívedben, mert e módon fogható és látható lettem számodra.

 

Felismered a vezetésemet. Hegyen és völgyön jártál életedben. Gyermekkorodban és fiatalként hívő voltál, aztán hitetlenségbe estél, és aztán újra hitre találtál és idős korodban végül mély felismerésre tettél szert. Ezzel a magaslatotoktól fogva a mélységekig mindent átéltél. De ma tudod, hogy elkísérlek életed minden útján és a szeretet minden egyes fokozatán, és vezettelek az énközpontú szeretettől kezdve az igazi szívbéli szeretetig. Ma azt is tudod, hogy Köztem és közted a szívbéli szeretet az egyetlen szalag. Ez a híd, melyen eljuthatsz Hozzám, a téged szerető Atyádhoz.

 

Egy dolog viszont elszomorít téged. Mégpedig, hogy mennyire kiszorítják manapság a köztudatból Jézus nevét a külső világban.

 

Sokaknak útjában áll, sokakban megbotránkoztatást kelt. Nem tűrik meg többé és ingerülten reagálnak, amint csak kimondásra kerül a neve. És miért van ez így?

 

Nézd, eljöttem el hozzátok emberré vált Istenségként, „Jézus Krisztusként“. Na most az ember kézzel fogható számotokra, megbotránkozhattok rajta. Sokan, még a hittudósok közül is, nem képesek egyesíteni az ember-szellemet az Isten-szellemmel. Ebben zátonyra fut szinte mindegyikük. Jézus legfeljebb egy prófétának tekintik. És az Isten meg kérdőjel sokak számára. Kizárólag az értelemmel vizsgálódnak, Engem viszont csakis a szívvel lehet megérezni.

 

A „Krisztus“ Istenség se nem látható, se nem fogható, így nem tudtok rajta megbotránkozni. És itt valami hihetetlen történik.

 

A „Názáreti Jézus“ névvel az ellenfél csak nehezen tud visszaélni, így hát megpróbálja kiiktatni, hisz túlságosan pontos megnevezés és ezzel szilánk a szemükben, mert ez a szilánk állandóan a mindenhatóságomra emlékezteti őket és megtérésre szólítja őket. Az ellenfél nem akarja feladni a vélt nagyságát. Gőgösségből és nagyzási hóbortból cselekszik.

 

Emiatt a „Krisztus“ névvel könnyebben vissza tudnak élni és fel tudják használni. Ellenfelem mindegyik Isteni Tulajdonságot, melyek kapcsolódnak az Istenségemhez, könnyen fel tudja használni öncélúan. Így hát egyre jobban divatba jön a „Krisztus“ név használata, még a hittudósok köreiben is egyre kedveltebbé válik. Ezzel Jézus kiment a divatból, új nyelven „out“, Krisztus pedig divatba jött, azaz ‚in“, mondják ők.

 

De kis is valójában ez a Krisztus, akiről ők beszélnek? Ő az Én ellenfelem, aki az „igazi“ Krisztusként mutatkozik be és ezzel a módszerrel még sok embert magához is csábít. Ez azonban már csak egy rövid ideig képezi az utolsó cselekvését. És akkor eljövök mindenhatóságom közepett és ő neki tűnnie kell.

 

Azt kérded Tőlem, mit tehetsz nevem megmentéséért? Kicsiben még sok mindent megmozgathattok. Ezért elvezettelek téged a szellemi fivéredhez (B). Ő éppúgy mint te, egyre jobban felismeri e név jelentését. Köreitekben ösztönözhetitek testvéreiteket imára, jó gondolatok kiküldésére és a nevem vállalására. De mindenki számára, aki kimondja a nevemet, Jézus, lehetséges enyhíteni a korszakváltást és a hitetlenség által okozott szenvedést. Ezzel mindenki, aki akarja, megmentheti magát.

 

Én, a Mindenható, be kell valljam, tehetetlen lettem az ellenfelem, igen az ÉN ellenfeleim cselekvése ellen, mert mindenki ellenem van, akik elfordultak Tőlem. És megint csak a hazugság, a félelem és a nagysági hóbort az, ami mindezt okozta.

 

Igen, tehetetlen vagyok, mert a szabad akaratotok figyelembevétele rákényszerít Engem.

 

Úgyhogy hagynom kell megtörténni a nagy vészt, mert túlságosan elfordult Tőlem az emberiség.

 

Így legyen! Ámen

2022.12.08.