A legerősebb fegyver

Üzenet a világnak, Húsvét vasárnapján, 2022. április 17-én

 

 

Senki sem ismeri az időt, se az órát, ami elő van írva a lélek számára elhagyni a tér és az idő korlátait. Nézzétek és értsétek, ha kérdem tőletek:

 

„Mi a te félelmed?“, értsétek úgy: A félelem szolgájává tehet titeket, a bűn meg leköt titeket. Kérdezem: Ha megváltottalak titeket és hisztek Bennem, miben rejlik a ti bűnötök, ha őszintén megbánást gyakoroltok? A félelem láncokba ver titeket és megköt, olyannyira és olyan méretekben, hogy már mozogni sem mertek. Megfélemlítve általa irányelvetekké teszitek.

 

Így hát kérdem tőled, Európa: Háború dúl soraidban és te meg segítesz benne! Miért? Tanuljátok megérteni és felfogni: Az időszellem ferdít és a gonosz érti hogyan kell azt jónak eladni. Kérdezem tőletek, mely mérleggel mértek, mely mércével mértek? Mi alapozza mérőeszközötöket? Az igazságosság? Kérdem tőletek, mily igazságosság meghozatalára vagytok képesek és elszántak egyik más oldal megsegítésében? Mely igazságosságra vetitek pillantásotokat? Én tanítottam volna ezt nektek?

 

Értsétek, a keresztény országok hivatottak, sőt nyomásgyakorlás alatt is állnak segítségnyújtásra, csillapítani az emberek szenvedésén és szűkösségén és kiállni az igazságosság mellett és felállni az igazságtalanság ellen.

 

Tanuljatok, ó tanuljátok meglátni, hol lesz ezáltal segéddé a segítő, mert a megsegítésével már ítélkezett és méretkezett.

 

«Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazság után; mert jól lakottak lesznek.», Ezt tanítottam Én, és azt is tanítottam nektek, hogy szeressétek az ellenséget. Azt mondtam, ha valaki kardot emel, az a kard által fog elveszni. Így hát kérdem tőletek: Ki az, aki hajlandó eszerint cselekedni? Igen, ki az, aki eszerint cselekszik és ezt veszi irányadónak? Kinek hódoltok és kinek hoztok áldozatot?

 

Nézzétek, az ember és az emberiség, mindkettő rabja az időszellemnek, a saját véleményének és elképzelésének jóról és gonoszról, igazságosságról és jogról. Mert az ember más emberekre tekint és ezzel az emberi jogon belül marad.

 

Ó értsétek: Mind emögött szándék áll és szítás! Nézzétek, a valódi harcmező és a háború, ami országaitokban tombol, az a kegyetek, pártfogásotok és figyelmetek elnyeréséről szól! Ez a háború Isten mellett vagy ellene. Az ellenség legerősebb fegyvere a megtévesztés, amiben vakká és süketté teszi küzdőtársait. Aki nem hall és aki nem lát, az nem fogja ezt felismerni és áldozatává válik saját jóhiszeműségének, miként az ellenség propagandájának áldozataként nem ismeri fel ezt, sőt jóváhagyja és támogatja azt.

 

Nézzétek és értsétek, az anyagban adott helyzetetek és kihívásaitok a belső állapototok tükörképe, ahol ugyancsak arról van szó: Háború, energiaellátás és az erősebbik uralkodása. Vajon melyikük érvényesül? Tanuljátok megérteni és felfogni, minden összefüggésben van, mert minden egy, minden a nagy, az egész apró része.

 

Akkor hát értsd és fogjad fel, ó ember: A te kezedben van, a te döntésedben, a te felelősségedben: Isten mellett vagy Isten ellen vagy?

 

És ha úgy gondolod: «Természetesen Isten mellett vagyok.», Úgy hát kérdem tőled: Valóban igaz-ez, valóban, valóban az?

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.