Egy Isten nélküli világ

Mindaz, amivel szemben találjátok magatokat egy mégannyira dicsért újkori világban, azok diktátorok, oligarchák, nagyok és gazdagok istenei, akik hatalmukkal és pénzükkel egy bizonyos rendbe akarnak kényszeríteni benneteket embereket, amely félelemmel és fegyverrel uralkodik, s mindezt egy olyannyira ravasz és okos módon teszi, hogy a legtöbb ember észre sem veszi hová vezet az út tulajdonképpen. Ők az „Én ellenfelem“, akikre újra és újra felhívom a figyelmeteket. Ők azok még mindig, akik keresztre feszítettek Engem. Ők a megtestesült ördögök a fentebb megnevezettek alakjában.

 

Igen, az újkori technikával felszerelt világ szórakozássá vált számotokra, had ne mondjam végzetetekké vált, ahol már csak az újkori „Mammon“ Isten tartja kezében a gyeplőt és kívánja megsemmisíteni Istennek a létét. Ezért próbál megrágalmazni Engem az ellenfelem, „(ál-)tudományal“ bizonygatja nektek, hogy nem létezek. Szerencsétlenség esetén viszont szívesen használ fel Engem és bűnbakként állít be hatalmának réseinek tömködésére.

 

Nem veszitek észre az ellentmondást, hogy egy oldalt tagadja létezésemet, más oldalt viszont Engem tesz bűnbaknak a saját elégtelensége miatt?

 

Sokféle módon felhasznál Engem, beállít szigorú felügyelőnek, aki virgáccsal áll az ajtó mögött. Eközben ő az, aki lépésről lépésre nyomon követ titeket technikai eszközeivel, s ti észre sem veszitek.

Bírónak állít be Engem, aki minden kis hibát lefúj, amit csak elkövettek. Aztán ő az, aki felelősségre von titeket és megbüntet minden hibátokért.

Undorító erkölcs bírónak állít be Engem, és egy távoli és hideg Istennek, eközben a teológusok azok, akik ekképpen megszégyenítettek. Elvonttá és értelmetlenné váltam számotokra.

 

Az ember marad továbbra is egy Utánam kutakodó, mert erről árulkodik a szíve, ő viszont csak egy felszínes kutakodó marad, mert az elme tagadja a Belém vetett hitet. Erről tanúskodik a bennetek tomboló állandólagos harc szívetek és elmétek között.

Másrészt a látszatvilágával csábít titeket az ellenfelem. Pénzért mindent megvehettek, értelmeset és értelmetlent. Bevásárló központtá vált a világ a csábító ajánlataival, ahol már csak ki kell szolgálnotok magatokat.

 

Így paradicsommá alakíthatjátok a látszatvilágot és pénzért minden kívánságot teljesíthettek. Az egyén észre sem veszi, mennyire szegény lett szellemileg a szíve az őt körbevevő világ által, mert a hasa és elméje jóllakott a szórakozás és az élvezet világi szemetével. Így észre sem veszi, hogy a Földet kizsákmányolják és kirabolják értelmetlen szórakozása végett és hogy elveszíti szívének szeretetbeli képzését. Engedi, hogy oly könnyen befolyásolják és vakítsák őt külső csillogással.

 

E nézőpont alól értendő minden háborútok, a vírus-háborútól kezdve a fegyver-háborúig, s mindez a legolcsóbb módon történik. A legolcsóbb és legújabb fegyver a félelem, amivel befolyásolnak titeket és ami begyakorlott.

A félelem hasadást idéz elő a társadalomban. A félelem remetévé tesz benneteket, aki a fertőzés elöli félelemből elveszíti minden kapcsolatát embertársaival, ami amúgy az ellenfelem szándéka, hogy könnyebben markába kerítsen titeket.

Még mindig nem veszitek észre, milyen könnyen csábításába visznek titeket befolyásolással, eltereléssel, hogy ne higgyetek Bennem? És Nekem végig kell ezt néznem! Szabad akaratotok akadályoz meg a közbelépésben. Egyet tehetek, visszahúzom áldó kezeimet és megvonom tőletek áldásomat. Mostanra már rendszeresen megsemmisült szívetek érzésvilága és sziklává képződött ki az érzéstelen elmétek. Intellektuálisan (értelmileg) szívtelenné váltatok.

 

De mi az, ami kiteszi az embert?

Hát nem egész életetekben védelmet és a szív melegét keresitek, szeretetet és boldogságot? De ez ellenfelem mást akar. És épp ezért értelmetlen közhellyé csúfítják a szeretet és a boldogság fogalmát. Ez alapján az a szeretet és az a boldogság, amiről Én beszélek, nem ugyanaz, mint amiről ti beszéltek. Így a világ sem az, amilyennek tűnik, hanem csupán a terméke annak, amivé az ember teszi. Ez azt jelenti végső sorban, képesek vagytok-e megfelelő módon kialakítani bensőtöket?

 

Itt válik nyilvánvalóvá a lelkületetek. Szabad és boldog emberek vagytok-e, ami arról tanúskodik, hogy átitatott titeket a valódi Isten-Élet és ezáltal Isten Gyermekei vagytok, szívetek akkor még a helyén van, ami felfigyel felebarátaitok szenvedésére, tehát szabaddá és boldoggá szeretnétek tenni felebarátaitokat és környezeteteket. E bennetek lévő gondolatok isteni erők, melyek felismerik mások szenvedését és készen állnak megsegítésükre.

 

Ezzel a lelkülettel azonban felismeritek a szenvedés okozóinak tévedéseit is. Ne ítéljétek el őket, hanem érezzetek együtt velük és vakságukkal, hisz tudjátok, az ő sorsuk szörnyűséges lesz a túlvilágon. Már mondtam: A hitetlenek, szívtelenek és taníthatatlan anyagias emberek (materialisták) itt végül is mindet megkapnak, amit csak kívánnak, de a túlvilágon már nincs mit elvárniuk, mert kívánságaik már mind teljesültek itt a Földön.

 

Éppen ezért érezzetek velük együtt és ne vádaskodjatok, mert az kárt okoz lelketekben, melyben aztán olyan erők gomolyognak, melyek csak pusztítani és zúzni akarnak.

De ha engeditek magatokat rabul ejteni a külső látszatvilág által, akkor az sötétnek és vigasztalannak tűnik. Hajlamosak vagytok ujjal mutogatni az okozókra, habár lehet nem is ők azok, mivel hamis képet festenek róluk hírközlő szerveitek.

 

Rabjai lettetek a „Szemet szemért, fogat fogért!“ törvényének és eltávolodtatok a megbocsátástól, a legnagyobb ellenségnek való megbocsátástól, és mind emellett nem is tudjátok, hogy valós-e a hírközlési szervek képei alapján alkotott megítélésetek.

 

Hogy mennyire kezére játszotok egyes uralkodóknak, ha falhoz háttal kényszerítik őket és aztán hirtelen beszámíthatatlanná válnak. Fontoljátok csak meg! A vitázó felek eljárási módja áttekinthetetlen marad számotokra. És eközben magatoknak is kárt okoztok, mert nagy drágulásokhoz vezetnek a büntető intézkedések. Ebből kifolyólag fosztogatások és polgárháborúk keletkeznek. Végül eluralkodik a törvénytelenség.

Ezzel segédei lesztek ellenfelemnek! Hát nem borzasztó?

 

Azt tanácsolom nektek, vegyétek példaképnek a földi életemet és engedjétek felébredni szellememet bennetek, ami így hangzik: Szeretet és megbocsátás, elnézés, elfelejtés, még az ellenségre nézve is.

Még sokat megmozgathattok a számotokra kilátástalan időben. És a hozzá való eszközök szellemi eredetűek, melyek neve: imádkozzatok és áldjátok meg mindazokat, akik a sötétségben tartózkodnak és küldjetek mindenhová jó gondolatokat. Hibáztatással csak az ellenfelemet segítitek és olajt öntötök a tűzre.

 

Pillanatnyilag úgy tűnik, mintha az egész világ összeesküdött volna és ujjal mutogat kizárólag az egyik háborús uszítóra, a többit meg megkíméli, akik nagyban hozzájárultak azt megelőzően.

Emiatt is küldjetek ki mindenhová jó gondolatokat, a politikusokhoz, a háborús felekhez, a beoltottakhoz és vigyetek fényt a sötétségbe. Próbáljátok felfedezni a jót mindenben, mert ezzel fényt gyújtotok, ami mindenki szívét örömmel tölti el. Ezzel a fény hordozóivá váltok, akik vakítják az ellenfelemet.

 

Legyetek főleg győzelmesek a félelem felett bennetek. A félelem a sötétség kifejezése és az ellenfelem egyik kedvenc eszköze. Aki félelmet terjeszt, az az Én és a ti ellenfeletek követője.

Mindenki, aki magáénak teszi a Győzedelmes szeretetét, az a győztes-szellemből fog élni és egyetlen egy ellenség se fog merni hozzányúlni. Ez azt is jelenti, hogy Én ő benne lakozok.

A győztes-szellem erőssége a hit erősségén alapszik. Akinek erős a hite, ő teljesíti az összes parancsolatomat. De olyasvalaki, aki nem hisz vagy gyenge hitű, az ő gondolataiban nincsen szeretet. Már ezzel is jogtalanságot tesz, amiért felelnie kell.

Gondoljatok arra is, minél több ember ápol és terjeszt jó gondolatokat, annál kevesebb voksot kap az ellenfél, amire ugye szüksége lenne.

 

Ezzel hát ott lakozok minden szívélyes gyermekemben és Isten Gyermekeivé teszlek benneteket. Én már nem vagyok a Föld lakója, hanem betértem a tulajdonomba, a felébredt gyermekeim szívébe. Ezen szívek hálásak Nekem és helyet csináltak Nekem odabent.

Általatok és kezetek által kiáramolhat az áldásom azokhoz, akiket nevemben megáldotok. Ezzel áldás vagytok az emberiség számára a korszakváltásban. Ámen

 

2022.03.15.