Adatvesztés a merevlemezen

Az ellenfél nem hagy téged szem elől, amit világosan érezhettél az utóbbi időben. Erről szólt a kórházban való tartózkodásod tüdőgyulladással. De az ellenfél sakk-matt helyzetbe akart hozni téged, úgyhogy koronára teszteltek. A COVID-19 PCR-teszt természetesen pozitív lett és ennek megfelelően kezeltek téged, ami egy hosszadalmas gyógyulási időtartamot jelentett számodra. Áldó kezeim védelmet nyújtottak, így hát lélekben megerősödve kerültél ki ebből és tele voltál hálával.

 

A második bent tartózkodás akarván volt az Én részemről. Elzártságban tudtalak legjobban elérni – és itt is hálával éltél meg Engem. Itt észlelhetted, hogy a lelked újból csak megerősödve hagyhatta el a klinikát.

 

De most se hagy békén tégedet az ellenfél és ismételten megpróbál kárt tenni benned. Figyel, mert eléri célját, amint csak eltereli a figyelmedet. Ezt tapasztalhattad a számítógéped merevlemezére történt támadáskor is. Eközben egyből fel is tűnt neked a támadás okozója – nyomokat hagyott maga után – mivel a merevlemezen megmaradt minden dokumentum, azokon kívül, melyeknek szellemi tartalmuk volt; minden üzenet, ájtatosság, a Szellemi-Betánia, körlevél címek, Jézus képek és sok minden más törölve lett.

 

Az ellenfél Nekem is már sok kárt okozott, miképp elragadta Tőlem több álmos gyermekemet megtévesztés (pl. félelem) által. Sajnálatos módon nem szabad közbe avatkoznom ismert okokból. Mindeközben az ellenfelemnek még mindig szabad és él is vele annál inkább. Azonban ez az ő utolsó próbára tétele ezen időben.

 

Ha megtámadnak, az esetben azon atyai tanácsot adom neked, hogy hívj fel Engem és kérj meg bizalommal, hogy segítsek neked, csak ezután szabad tevékenynek lennem, azaz kérésed nélkül nem szabad beavatkoznom. De te mindezt tudod.

 

Kapcsolódsz Reám és megkérsz, hogy segítsek, így hát küldök neked elegendő erőt és ösztönzést a támadások kivédésére. Ha követed az ösztönzéseimet, akkor segítséget tapasztalsz általuk. Akkor is, ha már mindent tudsz, hibák megtörténnek, melyek következményét viselned kell.

 

Saját sivatagjaid oázisaiban már gyakran megtapasztaltál Engem. De mindaddig, míg a Földön élsz, többször részese leszel még efféle sivatagi napoknak. Még sokszor üresnek, sivárnak és kopárnak fogod megtapasztalni környezetedet. Még sokszor fogsz panaszkodni arról, mennyire eltávolodtak Tőlem az emberek és az ellenfelem felé fordultak, úgyhogy Szavam már nem éri el őket.

 

Tőled is eltávolodnak azok, akiknek nincs ínyére a kisugárzásod.

 

Azért vagytok itt e Földön, hogy érlelődjetek a megpróbáltatások által az Én mennyemért. Ezért tettelek ki titeket szegénységnek, tehetetlenségnek és a rideg ember-természetnek.

 

Egyet viszont tudjatok: akik ki vannak téve az említett körülményeknek, azok sokszor közelebb vannak Hozzám, mint a gazdagok, hatalmasok és a „nagyra tiszteltek“.

 

Fogadd el a sorsodat, mert azt személyesen alakítottam az általad magaddal hozott követelményeknek megfelelően. De amint felismertél Engem hitedben, akkor a Belém vetett hited és bizalmad szerint fogod megtapasztalni az igazság mélyét.

 

Így hát megengedek némely megpróbáltatást, hogy érlelődhessen a lélek. De máris felismerted, mennyire okultál az ellenfél támadásaiból és légy hálás emiatt.

 

Felismerted, minél jobban leszel próbára téve, annál mélyebben vagy képes belelátni az igazságokba és annál könnyebben esik számodra a képesség Szavam felvételére.

 

Persze, hogy felkavarja lelkedet a sok támadás, de nyer is általa és végül javára válik.

 

Gondolj viszont arra is, az ellenfél nem tud téged elérni szívedben, se kárt tenni benne, mert ott Én lakok és Én őrködök. Így hát megpróbál kívülről elérni, elcsábítani és megnehezíteni az ittlétedet, tönkretenni és más kárt okozni neked, hogy legyengülj tevékenységedben. Mindegyik üzenet és mindegyik eszköz, amit igénybe veszel, át van hatva isteni fénnyel és szeretetemmel és az isteni eredetre tesznek utalást. Ez viszont tüske az ellenfelem szemében.

 

Mivel megteremtetted a követelményeket szilárd hited által, hogy jól érezhessem magam szíved oázisában, az Irántam való nagy vágyódásod által, önzetlenséged által, szerénységed által, segítőkészséged által és nem feledve a száraz humorodat, aminek örvendek, emellett most készen kell állnod, hogy elengedj mindent, ami még nincsen teljességében kirámolva, mert ezek a dolgok azok, amiket az ellenfél felhasznál ellened gyengítésképp.

 

Ismered a hegyeket és tudod, hogy minden felmenetel fáradtsággal jár és egyre nehezebbé válik, ha nem mozgósítod minden erődet a felmenetelre és inkább elhagyod magad.

 

Így hát szólok hozzád: ne gyengülj le az Értem folytatott küzdelemben. Vonulj vissza az elmélyülés csendjébe és keresd a kapcsolatot Velem, hogy erősítést kapj. Őrködj és imádkozz és maradj az igyekezetben Irántam. Maradj tevékeny az Irántam és felebarátod iránt tanúsított szeretetben. Csak ezáltal lesz elég erőd az ellenfél kivédésére.

Ámen

2022.06.03.