Az Én igám gyengéd

 

Hallasz-e Engem gyermekem? Hallasz-e Engem a sok hangos hang közepett? Hallod-e az Én halk hangomat a léted legbensőbb magjában? Hallasz-e?

 

Oly sok gyermekem nem hall Engem. Azokra hallgatnak, akik ez időben hangosan hangoztatják szavukat a világban. Oly sokan úton vannak, akik hang-szóróként nyilvánítják ki véleményüket. Ezek nagyon is jól tudják, mi az igazság és ezeket, mondják ők, el kell fogadniuk az embereknek.

 

És te, gyerekem, tudsz-e különbséget tenni azok között, akik az Én nevemben szólnak és azok között, akik csak úgy tesznek, mintha az Én nevemben szólnának? Képes vagy rá?

 

Beszéltem arról, hogy az én igám gyengéd (0). Tudod-e ember, mi az iga? Nos, az iga egy teherbíró állvány. Az Emberfia igáját külsőben a kereszt képezte. Szívemben viszont a „visszautasított szeretet“ terhét hordtam.

 

Valóban, azt mondom nektek: „Aki visszautasítja a szeretetet, aki elveti az elfogadását, aki megvonja a felebarátjától, az súlyos terhet cipel a vállán!“

 

Olyan sok gyűlölet és irigység, oly sok fukarság és kapzsiság van e világban! De nem nyíltan mutatkoznak meg, hanem pontokba foglaltan, elködösítve, elrejtve, a helyes vélemény álarca alatt bújnak elő. Oly sok rosszat adnak el jóként. Igen, eladnak! A szeretetet is eladják, az Én Szavamat is eladják.

 

Mindegyikőtök kapott egy ajándékot megszületésekor – Engem, a SZERETETET. S mégis üzletelnek az Én nevemmel, pénzért terjesztik az Én Szavamat. Mondjátok meg, ti, kik ezt csináljátok, láttátok-e ezt Én nálam? Az ás magának medret, ki hiszi, hogy Velem és a Szavammal üzletelhet. Ebbe a mederbe saját maga fog bele esni!

 

Oly sok kép terjeng Rólam a világban, oly sok kép, mint amennyi ember van. De nem azt mondtam nektek, sőt parancsolatba is foglaltam, hogy ne csináljatok képet Rólam? Valóban, ezt mondom nektek. Eszerint cselekedtek? Sokan a parancsolatom ellen cselekednek.

 

Figyelmeztettelek benneteket, hogy ne fussatok oda, ahol azt hirdetik, hogy Én ott vagyok. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy jobban higgyetek a külső szavaknak, mint a szívetek hangjának. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy azokat kövessétek, akik látszólag nagy tetteket fognak végrehajtani. Vajon miért figyelmeztettelek benneteket ezekre? Mert ez nem a ti utatok.

 

A ti utatok az életen át vezet ezen a Földön. Ezen élet elől ti ne fussatok el, hanem hassátok át szeretettel!

 

Minden teremtésemben szabadság van. Ezen szabadság viszont felismerésre vágyik. A leghatalmasabb bölcsesség is félre értheti ezt a szabadságot. A szeretet viszont felismeri a szabadságot, mivel ő az alapja. Egy olyan szabadság, mely nem hord magában szeretetet, az nem szabadság.

 

Emlékezz a mai napra! Emlékezz a bemenetelemre a városba. Sokan ünnepelték a Messiásukat, a királyukat. De közülük a legkevesebben fogták fel, ki is volt ez a Messiás, ez a király. Még ma is legkevesebben közületek fogják fel, ki is ez a Messiás, ki ez a király. Egy képnek hódolnak és nem értik, hogy a képek élettelenek.

 

Emlékezz erre a napra és légy tudatában annak, hogy azok közül, akik kísértek, sokuk csak sejtette ki is vagyok valójában. Emberfiaként éltek meg Engem minden egyes nap és mégis felülszárnyalta gondolkodási képességüket az Én valódi kilétem. Elbeszélgettek és társalogtak Rólam. Egyiküknek a Messiás voltam, másoknak egy gyógyító, legtöbbjüknek egy mester, egy rabbi.

 

Ti is beszélgettek Rólam? Hogyan neveztek? Mely néven szólítotok meg Engem? Sokatok azt mondja: „Jézus az Isten fia!“. Nos, te hogyan nevezel Engem? Milyen jelentőséget ruházol Rám? Igen, milyen jelentőséggel bírok a te életedben?

 

A templom vezetői számára rejtély volt, amikor előttük álltam. Egy olyan istenben hittek, aki az elképzelésüket egy kőépítménybe száműzte. A legeslegszentebben van jelen az Isten, mondták. Én meg azt mondtam nekik, hogy az Isten minden embernek az ATYÁJA és minden ember az Ő gyermeke. Hogyan értség meg ezt? Elméjük megtagadta ennek a felfogását.

 

És te, megérted ki vagyok? Egyetlen egy teremtmény sem fogja megérteni, ki vagyok! De nem a megértésről van szó, hanem a szeretetben történő felismerésről! A felismerés fontos az együttérzésben és az irgalomban. A szeretet együttes megéléséről van szó.

 

Közületek oly sokan tapadnak előírásokhoz, vajon hogyan kell járni a Hozzám vezető utat. Elfelejtik, hogy felmutatok nekik több járható utat, hogy meglássák ezeket. Senki sem jön Hozzám, ha nem megyek eléje. Mindenki, aki megtalál Engem, az megtaláltatott Általam. Az Én hívásom az, ami rávezet téged az útra. Az Én hívásom az, ami visszhangzik benned.

 

Mindaddig, míg elképzelésbe zársz Engem, téves úton haladsz. Rátalálsz egy képre Rólam, de nem Én reám találsz. Amíg azt hiszed, a külsőben hangzó szavak vezetnek el téged Hozzám, félre érted a szóátadók megbízatását. Az ő megbízatásuk emlékeztetni téged arra, hogy szólok hozzád a te legbensőbb magodban.

 

Tudnod kell, hogy a külső szavak nem egyengetik a te utadat a mennyekbe. Csupán útmutatások. Emlékeztető jelzések. Viszont járni gyermekem, neked kell az utat egészen azon kereszteződésig, ahol találkozunk egymással. Helyesen értetted: „A kereszt metszőpontján találkozunk!“

 

Mindenki, aki megígéri neked, hogy a keresztet kikerülve vezet el téged Hozzám, annak ne higgy. Ő nem tudja, mit beszél. A kereszt azonban nem csak a szenvedés jelképe, hanem legfőképp a megváltás jelképe. Az „élő szeretet“ jelképe, ami Én vagyok.

 

Senki sem jut el önmagához, aki azt az életét megkerülvén tenné. Senki sem kerül közel felebarátjához, aki csakis az elméjével próbálja. Senki sem jön el Hozzám, akiben nem támadt fel a szeretet minden zavarodottságból és eltévelyedésekből.

 

Hogy megértsd: „Az életed örökkön való Belőlem. Itt vagyok. A te legbensőbb létedben van az Én szeretet-szikrám. Mindenben bent van a szeretet-szikrám!“

 

De oly sokan nem értik, hogy az igyekezetük minél többre minden életszinten, pont ezen a felismerésen gátolja meg őket. Azt hiszik, munkával és fáradozással az életükhöz hozzátehetnek. Ti tévelygők! Ti elvakultak!

 

Mindent, ami a valós élet, már birtokoljátok, igen ti vagytok az.

 

Valóban azt hiszed, ember, találhatnál bármit is, amit nem ültettem a teremtésbe? Azt hiszed, találhatsz valamit, ami nincs már jelen?

 

Hírnévvel koronázottak sokan ezen a Földön, ezen a világon. De ez a hírnév illékony, egy csendes szellő elfújja. Minden, amit ebben a világban külsőben elérsz, az csak illékony. Minden, amit a külsőben teljesítesz, egy ideiglenes felvillanás.

 

De minden, amit a külsőben szeretetből teljesítesz, az ott lesz a benső létedben kincsként. Ezt kelletik gyarapítani. Épp ezért adj szeretetet mind ott, ahol hiányzik belőle. Épp ezért adj együttérzést mind ott, ahol hiányzik belőle.

 

Épp ezért osztott szeretetben nővéreddel és fivéreddel. Ügyelj az életre, az ő életükre is. Ne hidd az életedet értékesebbnek, hanem légy testvéreid szolgálója. Csak az, aki szent szeretetem előtt alázatban (1) leborítja fejét, csak ő ismer fel Egem a szívében.

 

Egyikőtök sem tudja megvásárolni magának a szeretetet! Se az isten-szeretetet, se a testvér-szeretetet! Viszont ha szeretetet adsz, szeretetet tapasztalsz! Oly gyakran szólnak Hozzám a gyermekeim, hogy nem kerül viszonzásra a szeretetük. Semmit sem ér az Én viszonzásom?

 

Emlékezz erre a napra és fel fogod ismerni, hogy a napi dicsőség hamar elillan. Emlékezz a hétre (2) és fel fogod ismerni, hogyan fordul át a „Hozsiánná“ „Feszítsétek keresztre!“.

 

Ha más ember után szaladgálsz, mert azt hiszed meghozza neked a gyógyulást, egy agyrém után szaladsz.

 

Én vagyok az Örökkön Szerető. Én vagyok az, aki létbe hívta az életedet és aki beteljesíti!

 

A jelentéktelen vitáitok a helyes útról csak elfáraszt titeket. Jelentéktelen vitáitok jogaitokról elfáraszt titeket és másokat is. Jelentéktelen megítélésetek a jóról és a rosszról megakadályoznak az előre haladásban.

 

Én vagyok az út, az igazság és az élet!

 

Nem a nézetetek a helyes útról, se a vitáitok, ki a jó vagy a rossz közületek, kinek van igaza vagy nincs igaza, nem ez vezet Hozzám. A ti általatok kimondott ítélet magatokat illet.

 

Töltsétek hát e hetet azzal, hogy kisebb szolgálatot teljesítetek nővéreiteknek és fivéreiteknek, amit a világ megtagad tőlük. Tegyetek jót annak, aki ellenetek van, és menjetek szellemben azokhoz, akiknek szükségük van rátok. Tiszteljétek a világ rendjét, viszont világítsátok át szeretetetekkel.

 

Ne félj, gyermekem, itt vagyok!

 

2021. március 28.

 

——-

(0) Máté 11:30 „Az Én igám gyengéd“ különféle fordításban szerepel: gyönyörűséges, jó stb. Jelentése: ha az Ő útján járunk Őt követve, Ő reá hallgatva, akkor a vállunkon viselt teher nem nyom el maga alatt, hanem szinte gyengéden ül a vállunkon, mert a súly javát átveszi Ő, az Úr.

(1) Bátorság a szolgálásra

(2) Nagyhét