Az igazság hármassága

 

Üzenet a világnak 2020. március 29-én

 

Tudjátok, értsétek és fogjátok fel: Lesz tisztítás, igen, lennie kell!

 

A kereszténység cseréphalomhoz hasonlóan több kisebb megosztott csoportból áll össze. Azok, akik mindig is szenvedtek, akik megélték hitükben a családok felbomlását, akik megélték, ahogy kigúnyolják és kinevetik őket, ahogy kirekesztik őket. A kereszténység is már több tisztítási rostán ment keresztül, mégsem fogta fel: Ez hozzá tartozik! Aki ismeri a tanításomat, az tudja: Ez egy elengedhetetlen része az utamnak. Én Magam mondtam ezt nektek és felkészítettelek rá titeket. Mégis jobban hisztek a «felvilágosult világnak», melyet a saját igazságotoknak véltek, melyben eladják nektek, hogy a tanításom a boldogságba vezet. Azt mondom nektek: A tanításom a lélek és a szellem boldogságába vezet.

 

De tudjátok: Az első igazságotokban, az emberi valóságban feszültségekhez és nehézségekhez vezet, mivel kivezet a világi életből, át a szellemi életbe. És ez egy folyamat, egy fejlődés során megy végbe. E folyamat alakulása mindegyikőtöknek a saját kezében van. Szükség van a belső lépésekre, amiket minden egyén teljes szabadságban tesz meg. Ezek ahhoz vezetnek, hogy bizonyos dolgokat nem tesz többé meg.

 

A kereszténység megrekedt, mert nem lehetett megadni egymásnak ezt a szabadságot. Sokan csoportokhoz csatlakoztak és olyan döntéseket hoztak, melyek nem a bensőből eredtek, hanem egy külső parancsra történtek, és azt ők hitték, ezzel követnek Engem. Ezzel összemosták az első valóságot – melyben emberek voltak – a harmadik, szellemi valósággal és ezzel előbb-utóbb önmaguk cseréphalmazán álltak, mind az emberi, mind a szellemi valóságban. Zűrzavarban és összevisszaságban. De gyorsan megvolt a vétkes: egy csoportosulás, vagy Én, Krisztus, akit követni igyekeztek. Életük további szakaszában bizalmatlanok voltak és máig bizalmatlanok csoportosulásokkal és közösségekkel, sőt Velem, a vezetőjükkel szemben is. Sérülten és kiábrándulva csakis önmagukban bíznak.

 

Így most azt mondom a követőimnek, akik még mindig magukban hordozzák a vágyódást ez Engem való követésre, mert ez a rendeltetésük, amit éreznek önmagukban: Tanuljatok meg odafigyelni magatokban és tanuljatok meg újra bízni magatokban! Ismerjétek és értsétek meg önmagatokat! Csak ha képesek vagytok megengedni és aztán megengeditek, hogy bevezesselek titeket a saját igazságotokba, az ember első valóságából lelketek második valóságába, csak akkor fog sikerülni megszabadulnotok az ellenszellem befolyásolása és az ellenfél rendszere alól. És ezzel valóban, valóban, valóban belépnetek a szellemi valóságba! Mert épp a második valóság átmenetéből a harmadikba várnak rátok feszültségek. Így jövendöltem meg nektek! Emlékezzetek! Csalódottságotok közepett gyakran fordultok egyszerűbb minták felé, és elhitetitek magatokkal, hogy könnyű és szenvedés mentes az Istenhez vezető út. Értsétek, értsétek, hogy felfoghassátok: Meg kell tanulnotok megkülönböztetni, mi tartozik önmagatok és utatok első, második és harmadik valóságához. Emberi testből, lélektestből és egy szellemtestből álltok össze. Az első valóságotok és akadályotok az emberi elme, a logika és a tapasztalat. A második a lélek a számos megtestesüléseinek lenyomataival, melyekben már több mindent segítettetek Nekem hordani és elszenvedni. A harmadik azon erők észlelése, melyek ezt a fejlődést meg kívánják akadályozni. Minden bennetek lévő érzés és hangulat, minden logika és minden tudás e három valóság és szint keveréke.

 

A Második Időben, a tanítványok idejében, még nem volt ennyire telítve félelemmel és szenvedéssel a lelkek lenyomata, sokkal könnyeben felismerhető volt az ellenfél. A Harmadik Időben, melyben most vagytok, sokkal több elmélettel, tudománnyal és logikával rendelkeztek emberi síkon, melyeken át kell küzdenetek. Telis-tele vagytok múlt életek lenyomatával: Üldözés, kirekesztés, kínzás és inkvizíció tapasztalásával, s nem utolsó sorban az Én kereszthalálom megélésével, ami sokatokban mély lenyomatot hagyott – hogy elhagytalak benneteket és az utam nem járt sikerrel.

 

Ó, tanuljatok megérteni, tanuljatok megkülönböztetni! A szabadság, amit olyannyira kívántok magatoknak, az a bennetek lévő szabadság! Szabadítsátok fel önmagatokat és fogadjátok el a Megváltásomat! Bízzatok Bennem, ki bennetek van! Nem hagytalak el benneteket, soha nem hagytalak el benneteket és nem hagylak el benneteket az Utolsó Napok végéig sem! Ezt ígértem meg nektek a Második Időben, és most is ezt ígérem nektek a Harmadik Időben, a Szellem Időben. Tanuljatok meg felemelkedni és nem emberi elmétekkel tekinteni a fejlődés folyamatára! Elmétek csak akkor értheti meg, ha felszabadítjátok, és a lélek mélyén csak akkor élhetitek meg, ha mind a három valóság fölötti nézőpontból látjátok meg, értitek meg és fogjátok fel önmagatokat. Értsétek meg önmagatok valóságának hármasságát, az igazság hármasságát!

 

Ó, emlékezzetek Szavaimra a Második Időből: Sok mindent mondhatnék még nektek; de még nem tudnátok elviselni. Most eljött az idő. Mindenki számára akkor, amint a hit és kétség vizsgáin túl újra bízni tud Bennem bensőjében.

 

Én Vagyok az út, az igazság és az élet. Vezetni foglak benneteket, bennetek és általatok át, a valós létetekbe, ahogy mindig is értendő volt és értendő ma is. Örökké!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.