Az ember jóllétéért

 

Üzenet a világnak 2020. március 27-én

 

A jelenlegi helyzetre, a járványra tekintettel – mely az anyag legalacsonyabb pontján terjed, ami határaihoz vezeti a kutatókat, gyámoltalanná és tehetetlenné teszi őket – Én, az Istenetek választ adok az emberek kérdéseire.

 

Értsétek meg, ó értsétek meg és lássátok: Ez is lehetőségként nézendő, hogy elgondolkodjatok műveiteken és megvizsgáljátok az indíttatásaitokat. Lázasan folyik az ellenszer utáni kutatás, ami megállítja és feltartja a vírust, mely gyors és pusztító, és sokak, nagyon sokak életét el fogja venni. Így felelősségükre intem a kutatókat és tudósokat és kérdem tőlük: Kinek az érdekeit szolgáljátok? Mily cél követtek? «Az embert és az emberiséget szolgáljuk.», hallom válaszotokként. De adatik és állíttatik nektek a kérdés: Kit szolgáltok valójában?

 

A belső felelősségre intem azokat, akik őszinte szívvel a felebarát szeretet szolgálatában állnak. Életet akartok menteni minden áron, betegségeket akartok legyőzni és kiirtani. Milyen áron, kérdem, milyen áron? Megkínozzátok az állatokat, szörnyű és kegyetlen kísérleteket végeztek rajtuk mérgeitek kipróbálása végett. Ezáltal időtök reményhordozóivá váltok és váltatok, és a tudomány és kutatás kötelességében és kötelezettségében vélitek magatokat. Az első valóságotokban, az anyagi világotokban már sok mindent elértetek, de azt kérdem tőletek: Igaz ez valóban? «Sok betegséget ellenőrzésünk alá vontunk oltásaink, gyógyszereink és kezeléseink által.», mondjátok. De Én, Istenetek és Teremtőtök azt kérdem tőletek: Őszinték vagytok? És ha azok vagytok, Arcom előtt leeresztenétek tekinteteket. S ha most figyelmeztetem a kutatást és a tudományt, térjen magához Miattam és kérdőjelezze meg az úgynevezett fejlődést, így kérem, halljátok hangomat és halljátok kérdéseimet!

 

Az Én, a Teremtőtök szemével nézve is sokat előre haladtatok. Valóban jelentős fejlődésen mentetek keresztül és felkutattátok teremtői erőimet. De, ki és mi hajt titeket? E kérdés lett feltéve nektek! Továbbá azután kutakodjatok és tudakoljatok magatokban, ki céljait követitek? Az ember és az emberiség még mindig nem értette meg a Fiam szavait, melyek: Az Én országom nem evilágról való!

 

Kutakodjatok és kérdezzétek magatoktól: Miért él oly sok ember a Földön? Túlnépesedésről beszéltek. Ki gondolkodik el róla és ki kutat utána, miért van ez így? Ki igyekezett kapcsolatba és párbeszédbe lépni Velem, az Atyátokkal, Krisztussal, a Fiammal? Ti, akik belefuseráltok a teremtésembe, nem kellene nektek minden áldott nap megbeszélni Velem tetteiteket és megáldatni Velem a műveiteket? Hozzám jöttök, ha már nincs kiutatok az általatok vetett okok kihatásaiból és azt akarjátok segítsek nektek. Milyen okból és miben segítsek nektek? Hogy tovább haladjatok az önakaratú és becsvágyó utatokon? Ehhez nem kapjátok meg az Én segítségem! Az Én segítségem az apró vírusban rejlik, ami az önakaratosságotok koronácskáját viseli. Ez a Korona-vírus nem az Én művem, ez a ti vívmányaitok műve. És lássátok a tükröt, mely felmutattatik nektek és tudjátok: Sokat reménykedtem azokban, akik már megérezték, hogy az úgynevezett sikerek nem válnak áldássá, mivel bár ismerik a törvényszerűségeimet, de nem állnak vezetésem és akaratom alatt. Mi történik a kutatásaitokkal? Milyen mélyen akartok még előre törni az isteni felismerésekben? És mit kezdetek vele? «Te érted tesszük Atyánk és az emberiségért.», hallom válaszotokként. De Én azt mondom nektek, ezen utatokhoz, ezen sikeretekhez semmi közöm! Mind ezen világ birodalmát támasztják, a hatalom és a gazdaság rendszereit támasztják, azokat, akik részesülnek a kutatásaitok bevételén és nektek is adnak belőle valamennyit.

 

Ezen üzenetekkel hívásom küldöm a szabad és rejtett hatásterületek belsejébe! Hívásom küldöm azon rendszerből való kilépésre, melyek az ellenfelemet szolgálják, anélkül, hogy értenék, anélkül, hogy tudnák! Jöjjetek a bensőtökbe! Higgyétek és értsétek, hogy gondoskodni fogok az ember és az emberiség, a lelkek jóllétéről, akik úton vannak hazafelé. A toronyépítés határait elértétek, az emberi kíváncsiság és kutatási hajlam átvezettetik a tisztításba. Ó, halljátok szavaimat és halljátok hangomat: Új Föld lesz, új ég lesz! A világ nem tartható tovább ismeretével és vívmányaival. Nagy az emberek szorultsága, mérhetetlen a nyomorúság a lelki síkokon! Megakadályozzák a fejlődésüket! Ott tartják őket az anyagban és a bukott világokban, mert tudatlanok, és mert rabjaik régi hittételeknek és dogmáknak! Így kérdezzétek magatoktól: Kinek az érdeke ez?

 

Kezdjetek el gondolkozni, kutakodjatok efelől, ne fogadjatok el vegyetek be mindent, amit feltálalnak előttetek! Értsétek: Feltartják, tudatosan feltartják azon fejlődési lehetőséget, mely az Én kegyelmi törvényem – ami az ok és okozat, vetés és aratás – által adatott, sőt, meg akarják azt dönteni!

 

Tudjátok: Én, az Atyátok, hallom az imáitokat, választ adok nektek bensőtökben és ezen eszközöm által ezen üzeneteimben. Tudjátok, ezen Szavamat nem fogja megvitatni az eszközöm, nem fogja igazolni magát, se magyarázatot kiadni róla. Aki így kíván cselekedni, az megteheti ezt a saját környezetében és saját bensőjében Én velem.

 

Nem az eszközöm van előtérben, hanem az Én Szavam és a Szavam tartalma. Végezzetek vizsgálatot bensőtökben ezen szavak felől és tudatosuljon bennetek, hogy Én mindegyikőtökben lakom és beszéljetek Velem, és beszéljetek a Fiammal. Az eszközöm felismerés nélkül végezheti el ezen feladatát, ahogy ezt mindig is kívánta. Csupán egy rövid ideig és egy kicsi csapat számára hullott le a felismerés fátyla az ő származásáról.

 

De Én, Istenetek és Atyátok, felemeltem a szellemi világba és ugyanezt teszik majd a Szellem emberei is. Volt egy idő, melyben az eszközöm tanított, oktatott és sokan tudtak erről. Néhányan hálásan el is fogadták ezt az ajánlatot és őket bevezettem az Én szellemi valóságomba, felismerések felismeréseibe, csodák csodáiba és az Én nagy bőségembe.

 

Mások minden eszközt bevetettek ellene, gyanúsítgatták, kinevették és kigúnyolták, rágalommal koszba taposták méltóságát. Kevesen ismerik ezt a történetet, de azok tudnak róla, akik végig járták ezt a méltóságtalan utat. Azokhoz szólok, akik tudtak róla, akik hittek az úgynevezett felvilágosításnak és vádaknak és ezzel támogatták ezt az üzelmet.

 

Az irgalmasság tartásából kifolyólag mindenkinek kijelentette a megbocsájtást és ezzel a mennyekbe emeltetett a fájdalma. A sas szárnyain áttért a lelki szellemsíkra. Onnan továbbá végzi a szolgálatát Isten- és felebarát szeretetben, közvetíti Szavam az emberiség és azon emberek felé, akik jó szándékúak. Én Vagyok a forrása, akiből merít, megtisztult az edénye, megtisztult és beteljesült az embertelenség és kegyetlenség parazsában és elvégeztetett: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek!

 

Ezen folyamat által alakult az eszközömmé. Többen megismerték már ezen eszközömet. Néhányan felismerték, bennük él ez az öröm, felismerés és tudás. Másoknak túl egyszerű volt ez a hangszer, mivel ők szívesebben állnak a lenni akarás látszatában és csillogásában. Az Én eszközeim szerények és alázatosak. Tudják, minden jó Istentől jön és hálásak, hogy szolgálhatnak Nekem.

 

Így hát ne kérdezősködjetek az eszközeim és az eszközöm felől, Engem találjatok meg önmagatokban. Mert a SzellemKor ideje van, és mindazok, akik ismerik és vágyódnak az Én Szellemem iránt, azoknak azt mondom: Én, a ti Istenetek és Atyátok, hatalom teljesen megemelem Szavam és Hangom! Kötődés nélkül minden csoportosulás, vallás vagy szekta iránt. Hívok mindenkit a Szellem szabadságába, aki bennetek lakik. Vizsgáljátok meg Szavaim, vizsgáljátok a Szellemet és ha megérint benneteket, kezdjetek el beszélni Velem bensőtökben. És aztán füleljetek! Mert választ adok nektek életetek helyzeteiben, az elkülönülésben vagy akár a hajszában is. Én Vagyok az Istenetek és megtalálom az utat hozzátok, ha ti is akarjátok és kívánjátok. Világotok hangos, és csak az hallja meg a hangomat, aki a csendre törekszik. Ezért használom a két eszközömet, akiket erre már előkészítettem.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.