Beszél a szeretet – Széltűz

MM: Ezen szavakkal véget ér egy szó-időszak. Mostantól kezdetét veszi a hallgatás időszaka. Ezen időre kívánom nektek az ÚR áldását.

 

A Szent Szellem tüze – 2022. május 7.

 

„Nézd, megkeresztellek benneteket a Szent Szellem tűzével! Örvendjetek, ha égtek! E tűz elégeti a szellem és az anyag közötti választó falat. Prófétáim vízzel keresztelnek, ÉN viszont a Szent Szellem tűzével keresztellek titeket!“ Így szól az Isten, az ÚR!

 

Nézzétek, részeiben lángokban áll a világ és sok helyütt újabb tűz keletkezik. Ezek az anyag tüzei és a világ a saját eszközeivel próbálja eloltani őket. Olajat öntenek a tűzre, mondják egyesek, mások azt mondják, tegyünk meg mindent, nehogy még több tűz keletkezzen. Így a népek vezetői összejövetelről összejövetelre sietnek és próbálják eloltani az egyes tűzfészkeket. De alig beszéltek egymással, máris újabb gyújtogató fáklyát dob egyikük a világba.

 

Az emberiség felgyújtja saját világait. Egyesek azok után kiáltanak, akiknek oltaniuk kellene, mások meg újabb tűzet gyújtanak. E Föld, az embereknek több időszakában is így volt ez. Megölték fivérüket, nővérüket, az igazságosság hitében. Megölték a békehozókat és megölték a prófétákat, akik megtérésre szólítottak fel. Megölték a legnagyobb prófétát, Johánán (1) volt a neve. És megölték ŐT, az „emberfiát“. A jogaikra hivatkoztak és ezzel úgy hitték igazságosan cselekednek.

 

Az emberiség felbomlik vélt jókra és vélt gonoszokra. És attól függően, ember, melyik oldalt részesíted előnyben, úgy véled jogosan cselekszel. Ez a jogra való törekvés fontos számodra. E jog biztosítja számodra a tulajdonodat, ami fontosabb neked még a jogodnál is. Ha van tulajdonod, vagy valaki. Ezt mondjátok a világotokban. De ez nem az én nyelvezetem (2).

 

Szólt hozzám az Örökké Egy: „Vidd ki szavaimat a világba, mert Engem, az örökkévaló Egyet nem akarják meghallani! Üres kultuszaik, áldozathozatalaik ellenszenvesek Számomra. Ellenszenves az álszenteskedésük, ellenszenves a kirakatba állított bűnbánatoskodásuk. Szellemileg üresek az imáik. Viszont tele vannak világi kívánságokkal és kérésekkel a vélt gonosz megbüntetésére. Álszent az igazságosság iránti kiáltásuk. Ellenszenves Számomra a hatalommal és gazdagsággal való hivalkodásuk. Nézd, mindez ellenszenves Számomra.“

 

És most az ÚR küldöttjeként eljövök e Földre Széltűz nevet viselve és elhozom nektek e szavakat. Ezek az ÚR szavai, ŐT szolgáljátok! Ámen, Ámen, Ámen.

 

E világok el fognak pusztulni sok tűz égésében. Már pusztulóban vannak és senki sem fogja feltartani ezt a bomlást. E bomlás folytatódni fog az időkön át. Nagyobb betörések, háborúk és természeti katasztrófák után újra és újra megígérték az emberek, hogy magukhoz térnek. De az idő múlásával megfeledkeztek ígéretükről és az őket követő nemzedékek még az előttieknél is rosszabbak voltak. Tekintsetek vissza azon időszakra, amit a huszadik évszázadnak neveztek. Mennyi szenvedés, mennyi fájdalom, hány bűntett történt ebben az évszázadban. Tanultatok-e belőle mindannyian? Megértettétek-e, mit követtek el az elődeitek? Ha igen, miért cselekedtek még mindig úgy, ahogyan ők teszik?

 

„Hívni fogják a nevemet és közben más hitűeket üldöznek majd. Háborúkat fognak folytatni a nevemben és az Én nevemmel fogják majd igazolni bűntetteiket. Tagadni fogják az Örök Életet és minden reményük anyagi sikereikre irányul. Gyermekeik reményét egy jó földi élet iránt saját kívánságaik beteljesülésére fogják eladni. El fogják pusztítani gyermekeik jövőjét és megvonják tőlük, amit maguk túlcsorduló bőségben élveztek. Undorodom tettüktől!“ Az ÚR szavai. Egyedül ŐT szolgáljátok! Ámen, Ámen, Ámen.

 

E Föld vallásai Szent Könyveikre hivatkoznak. Nem fogadják el más vallások írásait és elítélik a más hitűeket. Saját hitközösségeiken belül arról vitatkoznak, melyikük áll jó oldalon. Nézetüket magas emelvényre állítják, reménykedve, hogy onnan jobban hallható a kiabálásuk. Börtönökbe zárják azokat, akik nem teljesítik előírásaikat. Ők azok, akik meggátolják az emberek belépését a Szentélybe. Még mindig köztetek vannak, az álszentek, a félrevezetők, a hamis próféták; azok, akik mindenki szeme láttára hordják kitüntetéseiket. Oly sokan vannak köztetek, akik engedik magukat megtéveszteni azok által, akik tudással ámítanak. Egyedül ŐT imádjátok. Ámen, Ámen, Ámen.

 

„Egyedül az Isten szent, ŐT imádjátok“ mondta az emberfia. Ő, akiben az Istenség bősége van, egyszerű emberként vándorolt e Földön. Lábai megszentelték a talajt, amin járt és vére megtisztította a bukás dolgait.

 

Nővér, fivér, mi tüntet ki téged testvéreid közül? Bőröd színe, szemed színe? Látja talán egy vak felebarátja bőre színét, szeme színét? Mi tüntet ki téged? Származásod? Mint minden ember az anyagban, te is Ádám és Éva leszármazottja vagy. Te vagy Ádám – az anyagi ember, és Éva – a látható élet. Érted? Mi tüntet ki téged testvéreid közül? A birtokod? Az ÚR nem kérdez birtokod után, ha eléje állsz. Mi tüntet ki téged testvéreid közül? A vallásod? Urunk azt mondja: „Hívni fogják a nevemet, de ÉN nem fogom őket elismerni! Csak azt, aki teszi a műveimet, őt fogom felvenni az országomba!“

 

A Föld népei megengedik maguknak világaik megváltoztatását. Aki ma látszólag győztes az anyagi küzdelemben, az másnapra már vesztes lesz. „Mit használ az embernek minden világi birtok, ha kárt vesz lelkében?“

Akik megtagadják lelküket, azok megtagadják önmagukat. Fogcsikorgás és jajveszékelés lesz a sorsuk amint felismerik, hogy a testi halál nem valódi halál! Vakok, ennek ellenére bölcsességet akarnak árulni. Süketek, de hallóknak adják ki magukat. Főleg meghallgatásra törekednek. Szavuk tovaszáll a szélben, még mielőtt jelentőséget nyerhetne. Világi sikereik időre és birtokra olvadtak össze, mint ahogy a jég elolvad a melegben.

 

Hol vannak a múlt idők nagyjai? Némelyikük nevét ismeri a világtörténelem, legtöbbjüket viszont elfeledte. Ismered-e a zsidó felsőbb réteg nevét, ismered-e a szolgálatukat végző templomszolgák nevét, amikor a templomban tartózkodott az ÚR? Ez lesz a sorsa egyvalamikor azok nevének is, akik ma azt hiszik, hogy fontosak. Az igazi szolgáló urának nevét dicséri, nem pedig a sajátját. És mindazoknak, akik hallani akarnak, azt mondom:

 

„Ő egyik gyermekét sem fogja magára hagyni a sivatagban. Ő mindenkit, aki hagyják magukat vezetni általa, őket elvezeti egy oázisba, ahol megerősödhetnek. Az élet vizét fogja nekik nyújtani ivásra és melegíteni fogja őket szívének tűzével. Ő előtte, az Örök Egy előtt nem a ruha számít, hanem a szív. Ő neki nem a sok szó számít, hanem a szív szava. Szent vagy Te, seregek Ura, Tiéd a dicsőség és gyönyörűség mindörökké!“

 

Ezen szavak nem újak, fivérem és nővérem, és nem is régiek. Továbbadja őket minden próféta, akiket Ő maga választott ki. Érvényesek minden embernemzetség számára és érvényesek mindaddig, míg az utolsó ember elhagyja a Földet.

  

A kegyelem – 2022. május 9.

 

Én, Széltűz, újból belépek a földsíkra; hogy elhozzam nektek az én és a ti atyátok szavát. Szellemi gyermekeit földi ruhában megérinti, a bukás lelkeit felkavarja. Kinek van füle a szellem szavára, az hallja meg.

 

„Bőségesen kiöntöm kegyelmemet a földsíkra; bőséges a kegyelmi adományom a bukás minden szintjén. Minden napra, az egész anyagi világegyetem bolygóira kivonulnak küldöttjeim és kiöntik a kegyelmet a türelem kehelyéből ezen világok mindegyikére. Igen, kegyelmi időszak van – ezen a Földön is“, mondja az ÚR.

 

Kegyelmi időszak! Sokan közületek nem értik, hogy kegyelem, ha ezen világok szétbomlanak. Láthatóvá kell válnia a gonosznak, hogy mindegyikőtök felismerje. Nem a gonoszakat kell megneveznetek, hanem a gonoszt. Értitek? A gonosz lesz megsemmisítve, nem a gonoszak! Az utóbbiak meg lesznek tisztítva irgalom által. Ki fog égni a szeretet tüze, ami nem jó, hogy a lélek megszabaduljon minden bukás okozta dologtól.

 

Olyan okosnak vélik magukat sokan; saját felismerésüket hirdetik. De a kegyelem ismeretlen számukra. Az Isten-Szeretet megkegyelmezett a bukás felett, rendjébe helyezte a bukást, hogy itt is az Istenség akarata hasson; bölcsességgel és komolysággal hazatérésre rendelt mindent és türelembe helyezte ezt az utat. Így jött el az Örök Egy, az Egyetlen, az Igazságos, egészen az anyag széléig türelmében és megérintette szeretetével e bukás minden egyes atomját. Aminek Ő maga hozott megváltást szeretetbéli alakjával, azt most visszavezeti a kegyelem hosszas útján a mennyei városba.

 

„A kegyelem olvasztótégelyében megtisztítom a bukás lényeit egészen a lelkük mélyéig. Kiég belőlük a gonosz. Feledésbe lesz hajítva ez a gonosz. Nem a gonoszak. Halljátok és értsétek!“ Az ÚR szavai.

 

A világ megszemélyesíti a jó és a gonosz lényvonásait. Igen, létezik gonosz, elvetemült gonosz! Nyitva állnak a poklok és ezzel e Földre áramlanak ezen szegény lelkek. E kicsiny Föld befogadja őket, hogy elkezdhessék haza vezető útjukat emberként. Erre lett megteremtve e Föld, befogadó központnak mindazok számára, akik elbuktak és meg lettek váltva az „Elvégeztetett“ által. E földön kezdődik meg a hazatérés első lépése. Itt most minden bukott léleknek ki kell próbálnia önmagát megbánásban és bűnhődésben. Türelem kíséri e lelkeket járási próbálkozásaiknál.

 

Egyidőben igen sokan vannak ezen a földsíkon, akik hajlandóak voltak együttesen áldozatot hozni Ő neki. Értsétek hát meg, hogy itt menny és pokol érinti meg egymást. Egyesek a bukási terhüket cipelik hátukon, míg mások segítenek nekik a cipelésben. Ne kérdezd, te melyik cselekvéshez vagy elkötelezve. Munkálkodj az Ő szőlőhegyén, Őt dicsőítve és felebarátod megsegítőjeként.

 

Bőségesen hat az Ő kegyelme. De a legkevesebben ismerik fel a működését. Nem a jó-lét halállepedője terül el a mindenségen, hanem a tettbéli komolyság takarója. A jelenidő felmutatja a gonoszt. Ti meg mutassátok fel a szeretetet!

 

Még egyszer, halljátok és értsétek, szörnyűséges tettekre képes a gonosz. De legbelső magjukban ők is csak az Örökkévaló leendő gyermekei. Megsegíteni őket megtérésükben, ez az együttes áldozathozatal szolgálatának feladata; ez az ÚR szőlőhegyén dolgozó munkások feladata. Lényük gonosza megsemmisül az igazságos kegyelem által. Ha egy lény valóban felismeri gonoszságát lelkének mélyében és megbánja azt, örömujjongás lepi el a mennyek seregeit! Némely dolgot fel lehet oldozni, kiválasztani a beárnyékolódott lélektestből. Ezáltal világosabb lesz ezen lelkekben is. De sokan közülük még nem állnak készen. Sokan közülük még harcolnak az Isten elleni háborúban.

 

„Megfeledkeztek a nevemről“, mondja az ÚR „és harcolnak világuk minden eszközét bevetve. Elásták magukban a Reám utaló emlékeket és azt hiszik, nagyokként cselekszenek. Behódolnak bálványaiknak és azt hiszik Nekem hódolnak. Ő nekik azt mondom: Az utolsó porszemig meg kell semmisülnie a gonoszságodnak, azután foglak majd karjaimba zárni. Mindaddig viszont önmagadat bünteted. Mindaddig fogja vagy magadnak és a körülötted lévő embereknek! Halld meg! Bánd meg! Térj meg! Aztán eléd fogok menni és felemellek. Akkor, mikor már mögéd került a gonoszság, és kikiáltod: JÉZUS, kegyelmezz rajtam! Igen akkor, ha hívod megváltó nevemet, eléd jövök a te Üdvözítődként!“

 

Háborúk már olyan régóta léteznek, mióta az emberek elkezdtek csoportokba és népekbe szerveződni. Ezek hamis tudatosságon alapuló háborúk. Háborúk, saját érdekek érvényesítésére, emberek elnyomására. Háborúk uralkodásvágyból; Háborúk saját anyagi előny érdekében. Szintúgy az anyagba merevedett bukott pokolhercegek háborúja Isten ellen. Ezt hiszik! Azonban tudják, hogy rájuk is érvényes az Elvégeztetett. Még mindig azt hiszik elvakultságukban, hogy ki tudnak bújni a kegyelem alól. Háborúk tüzét gyújtogatják. Elhozzák e Földre a pokolt és ezáltal, halljátok és értsétek, betérnek a „Szeretetkereszt megváltási körébe“.

 

E Földön lett kimondva az Elvégeztetett, e Földön tombol a harc. E gonosz a végső harcát végzi. Így hát e Föld minden háborújában lássátok a gonosz kétségbeesett felkelését. E gonosz meg lesz semmisítve, nem a gonoszak. Őket segítsétek a felismerésben. Őket segítsétek a megértésben. Őket segítsétek, hogy felismerjék magukat teljes romlottságukban és kérjék JÉZUS megsegítését.

 

Ez a feladata mindazoknak, akik magukra vállalták a megváltást. Ez a feladata mindazoknak, akik megértették, mit jelent az Elvégeztetett. Nem fogják kárhozatalra ítélni a gonoszakat, hanem kiállnak a gonosz tett ellen. Meg fogják védeni mindazokat, akik szenvednek a gonosz alatt. Ki fognak állni azok mellett, akik tűrik az ínséget, a nyomort, a fájdalmat és a megalázást. Irgalmas szamaritánusok lesznek számukra.

 

Ők tükörként fogják felismerni Mihály kardját és maguk elé fogják tartani az akarat pajzsát, amit támadás ér gonoszságból. Fontoljátok meg ezen szavakat. Érvényesek, a SZERETET Ura mondta őket és én, küldöttje, átadom nektek őket. Ámen, Ámen, Ámen.

 

Térjetek egy kamra csendjébe és imádkozzatok. Tartsatok párbeszédet a SZERETET Urával és kérjetek irgalmazást a szegény lelkek számára, akik egy világot pusztítanak el gonoszságukban. Ne irgalmat kérjetek a gonosz felett, hanem irgalmat a gonoszaknak. A Lucifer fény el lesz oltva minden anyagi idő végén és a kegyelmesség atyai fénye be fogja takarni az egész teremtést.

 

Ne kérdezzétek mikor lesz ez. Ezt csakis Ő tudja, az Örökkévaló, az Egyetlen, az Igazságos. Dicsőítve legyen az Ő neve. Dicséret és dicsőítés illeti egyedül a mi Istenünket és Urunkat. Azt, aki fent ül a trónon és mondja: „VAGYOK, AKI VAGYOK!“ Ámen, Ámen, Ámen.

 

Szellemi tűz – 2022. május 10.

 

Újra megemelem hangomat az ÚR szavainak kihirdetésére. Újra itt állok a földkerekségen és hangom hallható a Föld minden tájékán.

 

Örökkévaló Üdvözítő, Megváltó ősidők óta, Téged illet a dicséret és a dicsőség. Te vagy az a bárány, aki Johánán, a nagy látnok látott (3). Magadat adtad áldozatul, hogy meggyógyuljon, ami sebet kapott. Te, ki maga az Örök Istenszeretet vagy, Te vagy a mi örök Urunk.

 

„Nyelvek voltak fejük felett, mintha tűzből, és elragadtatásában voltak a Szent Szellemnek!“ Ő, akinek se tér, se idő nem állít határt, aki tér és idő nélküli, teret és időt adott teremtményeinek. E térben és időben léteznek érlelődési folyamatok, fejlődési folyamatok. Tér és idő az ősteremtésben, idő ás tér a bukott, igazgatott teremtésben. Mostanra véget ér egy időszak és feltűnik egy új. Érzitek?

 

Nem pusztul el a Föld, de fordul egy világ. Igen, egy nagy korszakváltás idejében éltek. Ami tegnap még szilárd alapokon nyugodott, az ma már összebomlik. Egy világnak minden alapja állhatatlan, ha nem a szellem alapzatára épített. Egy haldokló világ képeire bámultok! Egy olyan történésre bámultok, ami a közeletekben zajlik. Ez a szemléletmód az ember sajátossága. Akkor néznek csak fel, amikor a pusztulás menete közvetlen a házuk előtt megy végbe.

 

Az, ami minden megtörtént és megtörténik Földeteken, ami emberi szemszögből egy katasztrófával egyenlő, csupán egy rövidke hírre méltó számotokra. Emberek éheznek és szomjaznak; embereket gyilkolnak le kapzsiságból és irigységből. Háborúk dúlnak és ezek könyörtelenek. Kínzások és elnyomások közepett azt mondjátok: „Erről nem volt tudomásunk!“ Valóban, mondom nektek az ÚR nevében: „Vakok vezetnek vakokat és ezek még nem is tiltakoznak. Bizalmat adnak azon képeknek, amiket előadnak nekik. Nem hajlandóak kinyitni szemüket és látni.“

 

Igen, egy világ önmagát pusztítja el és mégis, ezen régi világ haldoklása egy újat szül. Ez az élet körforgása, mondják sokan közületek.

 

De most, ha benneteket is elragadtat a szellem tüze, ha lánggá válik szellemlelketek a megváltás fényében, akkor nem lesz maradása többé a régi gondolatbeli építményeiteknek. Mindenki, akiben fellobban ez a láng, újan fogja látni magát. Fel fogja ismerni, hol fivér, hol névér. Fivér vagy nővér az Örök Isten gyermekeként. Mindazon kifogások, mindazon mentegetőzések, nem lesznek többé érvényben. Az ember, akit elragadtat ez a szellemláng, önmagának bírájává válik. „Uram, vétkeztem. Nem vagyok méltó rá, hogy gyermekednek nevezzenek.“

 

És Ő, mit fog tenni Ő? Már megtette: „Odaadta önmagát áldozatként!“ (4) Ezt az áldozatot látta Johánán (5) és beszélt a trónon ülő bárányról. Ezen hihetetlenül nagy áldozat az anyagban ment végbe, látható jelként ezen a Földön. (6)

 

Tekintsd hát meg ezen képeket – ember, emberiség – képeket a háborúról és nyomorról, önmagatoktól előidézett katasztrófákról és a természet rombolásáról. Nézd csak meg őket, ember, ezeket a képeket és azután borulj térdre és mond: „Uram, nem vagyok méltó!“ De nézz arra a fényre is, mely minden megbánó számára ragyog. Már most világít! Már Golgota óta ezen a kis Földön is világít. Golgota ezen fénye átvilágítja az egész anyagi világegyetemet; átvilágítja a burok-világegyetemeket, galaxisokat; átvilágítja a bukott teremtés napjait és bolygóit. Mindenütt látható a golgota-fény. Mindenütt tapasztalható lesz a szellem-tűz. Mindenütt új fejlődés veszi kezdetét.

 

Vissza a merevségből a szellemiségbe. Oda vezet az út. És ez az út megköveteli az anyag letételét. Mindez előre megadott teremtési rend alapján történik, míg az egykori gyermeke Istennek újra a Szent Város bejárata előtt áll a legtisztább ruhájában. Ezután oda lesz engedve a Szent Vacsorához, azután részt vehet az Istenszolgálaton, amit maga az Istenség tart.

 

Ez minden anyagnak az útja. Aki az anyagba kapaszkodik, meg akarja tartani, az egy hosszabb időtartamon át meg fogja tapasztalni, ahogyan minden vélt szilárdság tovatűnik. Így hát azt mondom nektek: „Részesítsétek előnyben az Istent, nem az anyagot!“ Szeressétek szét az anyagot és oldjátok fel merevségéből türelemmel. És számodra, fivér, nővér, minden egyes ember számára, nagyon hamar elmúlik az idő ezen a hazafelé vezető úton, ha megnyílsz a szellemtűz előtt. Ha fájdalmas is megszabadulni az anyag merevségétől, mindez csupán egy pillanat szellemi szemmel nézve.

 

„Még holnap Velem leszel a paradicsomban“, mondta a Megváltó. Igen, már holnap ott állhatsz a Szent Város kapui előtt, ha odaadod magad az Ő irgalmazó szeretetének. Ha hajlandó vagy követni ŐT. Ne kérdezz – tarts Ő vele. Ne kérdezz az életforma iránt – viseld. Ő reá igazítsd tekintetedet és világítani fog neked az Ő fénye, át fog világítani téged – megvilágosít. Fel fogja mutatni neked az utat és vezetni fog téged. Ámen, Ámen, Ámen.

 

Szabadság – 2022. május 12.

 

Szabadság után kiáltanak az emberek! Saját maguk szabadsága után kiáltanak és követelik a jogaikat! Tudjátok-e, hogy ezzel a szabadsággal együtt jár egy kötelesség? Egy kötelesség, ami egyáltalán igazi értéket ad a szabadságnak?

 

Örökkévaló Egy, a Te nem mérhető, de megélhető szeretetedben térbe és időbe helyezted gyermekteremtésedet. Te vagy a Teremtője, Megtartója és Igazgatója, Te vagy számára az Örök Atya. Felállítottad az igazságos követelményeidet (7), hogy szabadságban tudjon fejlődni a gyermekteremtésed. Csakis így áll a Teremtés rendjében a Szabad-Akarat-Törvény. Teremtésrend nélkül mint alapzat, nem lenne lehetséges egy szabad fejlődés, egy érlelődési út, amit szabadságban lehet járni. Dicséret és dicsőség a Tiéd, Örökkévaló Egy! Ámen, Ámen, Ámen.

 

A bukás eseménye alatt sértődött az igazságos kiegyenlítés parancsolata. Mindenki a saját szabadságát követelte és eközben nem vette figyelembe a mások szabadsága. Nem együttesen, hanem csakis nekem, ez volt a bukás gyermekeinek ötlete. Csak eközben nem vették észre, hogy ez a törekvés versengéshez, háborúskodáshoz, leigázáshoz és bomláshoz vezet. Eközben nem vették észre, hogy láncba verték önmagukat, mivel ezen bonyodalmak megkötötték a szabad akaratukat. Űzöttekké lettek. Kényszeres lényekké lettek, beépülve Lucifer pókhálójába és merevségébe (8). A bukás gyermekei egyike sem volt szabad, úgy mint egyetlen pokollakó sem volt az. Ezek számára magas céllá vált a hazugság más lényekkel való viselkedés tekintetében.

 

Gondoltok-e erre, ha szabadságról beszéltek nővérek, fivérek? Gondoltok-e egy közösség alapzatára, ha szabadságról beszéltek? Emlékezzetek azon szavakra, melyeket a Megváltónk mondott: „A felebarát szolgálatában rejlik a szabadság!“ Szolgálatban rejlik a szabadság, a felebarát szolgálatában! Nézzetek csak körül világotokban, érvényes-e nálatok ez az alapelv? Nézzetek körül, mi történik a felebarátszeretet fogalmával, mily förtelmet űznek a szeretettel összességében? A szeretet, mondják sokan, az egy érzés, egy érzet. Én azt mondom: „A szeretet az élet alapanyaga! Szeretet nélkül nem létezne élet!“

 

Az önszeretet, akarván és jónak vélve, harmadik helyén áll a szeretetparancsolatnak. „Szeresd Istent mindenek felett, és felebarátodat mint önmagad!“ Valóban szemügyre veszitek ezt a parancsolatot életeteknek való irányadásánál? Sokatokat hallom mondani: „Ha nem tudnám szeretni önmagamat, hogyan tudnák szeretni másokat?“ Helyes! De gondoltok-e arra is, hogy csak akkor lehetséges az önszeretet, ha tapasztaltátok magatokban az Istenszeretetet? Ha Ő, az Örökkévaló, nem öntötte volna ki magát szeretetében a gyermekteremtésbe, térbe és időbe bele, nem létezne élet!

 

Ő olyannyira szereti az embereket, hogy SZERETETFIÚ-ként tartózkodik közöttük! Ő olyannyira szereti a gyermekteremtését, hogy áldozatnak adta önmagát jólétükért! Ennyire szereti minden egyes teremtményét! Ő, aki leszállt a pokol mélyébe, hogy hazahozza az elsőként megbukott teremtésgyermekét és ővele, az egész bukást. Mondjátok, így értitek a szeretet szabadságát?

 

Dicsérünk és dicsőítünk Téged, ó Örök Isten, Te aki Üdvözítőként meggyógyítod egyen teremtésnap sebeit. Örökkön dicsőítve legyen a Te neved. Ámen, Ámen, Ámen.

 

A türelem kelyhe – 2022. május 13.

 

Tartós türelem! Ismeritek ezt a szót? Tartós türelem! Tartós türelemmel viseli gondját, ami védi az elbizakodottságtól. Tartós türelem! Egy szó, amit nem értékel a világ.

 

Gecsemané! E név szorosan fűződik a kehelyhez. Az időn át megtelt a kehely mindazok szenvedésével, akiket állatként feláldoztak a bukás oltárán. E kehelyt Ő Gecsemanéban kiitta egészen az aljáig.

 

Dicséret illet Téged, Örökkévaló Egy, a türelmedért. Általa adsz időt gyermekeidnek fejlődésükre. Ez a Te türelem-időd. Ez nem a világ ideje. Az nem ismeri a türelmet. Beleveti magát saját zavaros nyüzsgésének örvényébe. De ő is csak a Te türelmed aljáig merülhet el.

 

Oly kevésbé ismerik fel az emberek a saját cselekvésüket. Azt hiszik, ők az idő urai. Emellett még a pillanatot sem uralják. Nem nyitottak a Te idő előtt, nem nyitottak a Te türelmed ideje előtt. De hamarosan, Örökkévaló Isten, megnyitod szívük ajtaját és tudatossá válik nekik ez a türelem. Lemerevednek majd ijedtségükben, ha felismerik szereteted végtelenségét. Azon szeretetét, ami elől elszaladnak. Igen, elszaladnak a háborús istenek karjaiba. Az emberek gazdagságért küzdenek és szegénységet aratnak. Sikerért küzdenek, hatalomért és tiszteletért. Útjukon megsebzetten elterülnek, kik az útjukban állnak. Aggódnak jólétükért és nem látják az éhező nővért, a szenvedő fivért, a mélyen sebzett gyermeket. És Te mégis felkarolod őket türelmeddel.

 

Türelem, szeretet és irgalom a Te gyermeki teremtésed házának teteje, melynek alapjai és sarokkövei a rend, akarat, bölcsesség és komolyság. Türelemben adsz gyermekeidnek teret és időt, hogy megtanulhassák a szeretetet és az irgalmasságot. Halljátok: „A türelem egyben tanító mesteretek ezen időben!“ Ámen, Ámen, Ámen.

 

Dicséret – 2022. május 15.

 

Dicséret és dicsőség illet egyedül Téged ó Örökkévaló Teremtő, Örökkévaló Pap, Isten és Atya. Dicséret és dicsőség illet egyedül Téged Örökkévaló Istenség. Dicséret és dicsőség! Áldottak, akik dicsérnek és dicsőítenek Téged! Áldottak, akik felismernek Téged mint minden élet eredete, mint minden boldogság forrása, mint melegítő szeretet-nap. Te vagy gyermeki teremtésed eredete és célja a szeretet napján. Dicséret és dicsőség illet Téged, ó Örökkévaló Megváltó. Dicsőség és dicséret és minden tisztelet. Benned találják meg hazatérő gyermekeid az utat, az igazságot és az újranyert életet. Dicsőség és dicséret illet Téged! Ámen.

 

Egy erő áramlik a gyermeki teremtésbe, egy erősség tartást ad és egy Örök Bíró hatalma rendezi és irgalmasságba vezet. Ő, aki kezeiben tart minden teremtői hatalmat, akinek tulajdonságai kiveszik részüket a gyermeki teremtés alakításában, aki a Megváltóban szabad bíróságot csinált a kötött időből és az elbírált térből, hozzád beszél. Hallod-e a hangját? Halld és értsd és válaszolj a szívedben.

 

„Gyermekem, így szólítalak meg téged, habár még nem érted, mit is jelent ez valójában, légy átölelve irgalmazó szeretetem által! Jöjj Hozzám és engedd magad megölelni szerető szívem teljes erejével és erősségével. Gyere és légy a vendégem, mert hosszas volt az utad és fáradtságos, míg újra haza nem találtál gondviselésembe. Hosszan vezetett az utad és sok kerülőutat tettél meg, de mostanra megérkeztél Hozzám. Még nem vagy otthon az igazi életedben, de lehullik rólad a látszatéleted.

 

Leveszem szemedről a megtévesztés utolsó ködfátylát, hogy felismerhesd azt a szépséget, ami benned rejlik. Gyermek vagy Belőlem, és ezáltal szép vagy. Szellemem gyermeke és olyan képességek hordozója, melyek bőségét nem is sejted. Gyere, foglalj helyet Atyád oldalán, akit még nem ismersz valójában. A kép, amit egykor képzeltél Rólam, már rég elhalványult. Egy világ képeiben kerestél Engem, egy látszólag végtelen teremtési világéban.

 

Hidd el Nekem, minden teremtésben megtalálhatsz Engem az élet legbensőbb magjában, de az Atyát csakis az „irgalmas szívek szeretetteljes kapcsolatában“ találod meg. Itt, az élet ezen kápolnájában beteljesedett a kapcsolat; beteljesedett szeretetben. Fejlődésed ideiglenes végpontja. Azért ideiglenes, mert soha sem ér véget a szellemi fejlődésed. Mert érettség érettséget követ, fejlődés pedig fejlődést. Életsíkok időszakai várnak még rád. Akarsz-e Velem jönni? Akarsz-e követni Engem? De most, mivel csak most érkeztél, pihend ki magad egy kicsit. Épülj fel egy világút fáradtsága alól. Üdvözlünk előzetes otthonodban, gyermekem. Légy megáldva!“

 

Nézd, így beszél egy szerető Atya teli kegyelemmel gyermekeivel szemben, akik világutaiktól elfáradva megérkeztek az első szellemi pihenőhelyükön. Még nincsenek e gyermekek a Szentségben, de már láthatják azt. Látják a mennyei Jeruzsálem kapuit, hallják a kórusok énekét és tudatos bennük hozzátartozásuk ezen kórusokhoz. Igen, felhangzanak bennük ezen dalok, hangzik bennük: „Örökkön szent a mi Istenünk, a seregek Ura, a mi Örökkévaló Atyánk. Dicsőítve és dicsérve legyen az Egy neve, akit bőségében még nem ismer a világ.“

 

Őskezdet a szeretet napján és beteljesedés térben és időben, ez az út teremtményből gyermekké. Kihirdettetett a Szent neve és gyermekei ismerik őt. JÉZUS KRISZTUS a megváltás neve és Ő felmutatja az utat, ami a Szentségbe vezet. Így csak nagy hódolattal mondjátok ki a Megváltó nevét és szeretetteljes vonzalommal. Így legyen. Ámen, Ámen, Ámen.

  

Megtérés és hazaút – 2022. május 17.

 

Világosan fénylik a megváltás keresztje. Korszakváltás. A megtérés ideje mindazoknak, akik még belső ellenállásukban tartózkodnak. Az ÚR szőlőhegyén dolgozók tevékenyek. Mind megtérésre szólítanak és utalást tesznek a hazatérés útjára. „Kinek füle van, hallja meg!“

 

Örök Megváltó, Téged szolgálunk és melléjük állunk testvéreinknek; azon szegény lelkek mellé, akik még az ön-csinált sötétségben maradtak. Őhozzájuk megyünk el a Te küldetésedben, hogy felébresszük őket. Segíts nekünk megváltó erőddel, hogy helyt álljunk.

 

„Úgy, ahogy a Megváltó, az Örökkévaló ÚR és Isten felutazott a mennyekbe, úgy fog visszajönni gyönyörűségben!“ Akik jelen voltak mennybemenetelénél, azok látták, ahogyan egy felhő fedte látásukat az Úrra. Ez a felhőréteg most le lesz húzva. Láthatóvá válik szeretetében az Isten a tiszta szívűek számára. De nem az emberi alakjában fogják meglátni ŐT, hanem szellemben. „Az Isten szellem és szellemben kívánja imádatát.“ Így hát ne az anyagi szemeteket nyissátok ki, hanem engedjétek, hogy a szellemi szemetek nyíljon meg. Csakis a szellemi szemetekkel fogjátok egykor meglátni a mennyei várost, Jeruzsálemet, csakis a szellemi fületekkel fogjátok meghallani az ÚR hangját.

 

Akik anyagiasan akarják e Földre húzni Urunkat és Istenünket, ők nem tudják, mit tesznek. Azt hiszik, hogy az Új Ég és az Új Föld csupán egy átalakulása a mostani állapotoknak, de ezek irtózatosan tévednek. „Amit eddig egyen ember szeme sem látott és egyen ember füle sem hallott, az fog megtörténni“.

 

Vajon ez a kis bolygó karolja fel Istennek a Békebirodalmát? Még az anyagi napok és az összes bolygó sem képes erre. Aki azt hiszi, hogy a Békebirodalom ezen az anyagi Földön lesz létrehozva, téved. Számoljátok meg a csillagokat az égen, amennyit meg tudtok és mondjátok ki a számukat. És mindez csak egy apródnyi része az anyagi teremtésnek. Számoljátok meg a sivatag homokszemeit, amit Szaharának neveztek, és fel tudjátok mérni, hány nap és hány bolygó létezik. És higgyétek el Nekem, ez az anyagi világegyetem csupán egy apró része a gyermeki teremtésnek.

 

Az ÚR szavai, testvéreink szavai a szellem birodalmából, látszólag nem egy világ átalakulására irányulnak. Hanem a ti átalakulásotokra irányul, az anyagi emberből át a szellemi emberig. Meg kell újulnotok! Át kell alakulnotok! Menjetek haza Ő hozzá, ki az Atyátok és az Anyátok. Ő legyen a célotok. De tudjátok, az úton az a legnagyobb, aki odaadja az életét, azaz az énközpontúságát, odaadja testvérei végett. Ő meg fogja kapni az ÚR szőlőhegyén tevékeny jó munkás igazságos jutalmát.

 

Dicsőítve és dicsérve legyen az ÚR, a mi ISTENÜNK és ATYÁNK, a mi Életforrásunk. Ámen, Ámen, Ámen.

 

 

Szél és tűz – 2022. május 23.

 

Azok kórusa, akik a trón körül állnak, énekel. Egy új dalt énekelnek e Föld számára. Az örömök dalát, mert átalakulás van ezen a Földön; át lesz alakítva a régi látásmód. Dicséretet kap az Egy, az Örökkévaló, az ÚR, és én, egy küldött a Ő oltárja körüli tűzgyűrűből, hírt hozok nektek e dalról.

 

Szél és tűz, ezt az üzenetet hozom. A szél elűzi a sötét árnyakat és a tűz megtisztítja a lelket a bukás salakjától. Így hát azt mondom nektek: „Az anyagi teremtésben egy szerető szív ragyog az Örökkévalóra. Ez a Megváltó SZÍVE. Fényesen világít e tűz minden teremtés felett. Látni fognak a vakok, hallani fognak a süketek, meg fognak szólalni a némák és dicsérni fogják az Urat.“

 

Imádkozzatok: „Mi Atyánk, te, ki a Mennyekben vagy, dicsőítve legyen a Te neved örökkön örökké. Nyitva állnak a kapuk a Te Birodalmad felé és Te mindenkinek megmutatod a Hozzád vezető utat. Te vagy nekünk az élet kenyere és a vigasz vize. Urunk, bocsásd meg nekünk vétkeinket és vezess minket utunkon. Te vagy az Örökkévaló, a Szent. Te vagy az ÚR a mi Istenünk!“

 

Az, ami kihirdetett nektek, meg fog történni. Az Örökkévaló Szavával bennetek lesz és beszélni fog veletek. Olyan lesz, mint egy Apa párbeszéde gyermekével, egy anyáé újszülöttével. Egy bizalmas együttlét fog uralkodni a testvérek között, kedvelni fogják egymást. Mindez történni fog, ha az Örökkévalóságból jövő szél elfújja a felhőket és a tűz megtisztította a bukott lelkeket!

 

Hasonlatokat adott nektek a Megváltó. Mit csináltatok velük? Eltorzítottátok szellemi értelmüket, emberi gondolkodás pszichogrammjait alkottátok belőlük. A szellemét ezen hasonlatoknak becseréltétek az anyag kotyvaszára. Kinek van szeme, hogy lásson, az lássa meg a szellemet ezen hasonlatokban. Kinek füle van, hogy halljon, az hallja meg a Megváltó hangját, aki ezen hasonlatokon keresztül szól hozzátok.

 

Földre ereszkedett egy spirál az Isteni Tűz legeslegbelsejéből ás áthatolt a gonosz sötét spiráljain. Ezek megérzik a tüzet. Nem ismerik a forrást, de fájdalmat okoz nekik a megváltás tüze. Fel és alá rohangálnak területeiken belül és menekülni próbálnak e tűz elöl. De hogyan is tudnának, hisz e tűz bensőjükben ég. Lehozzák e Földre a gonoszt (9) és biztosnak vélik magukat itt. Világokat próbálnak elpusztítani, leigázni az embereket. De amint a Földön vannak, egy emberi testben, hatalmukat vesztik. Tehetetlenek lesznek, habár hatalmasnak tűnnek. Megpróbálják felépíteni hatalmukat az anyagon keresztül és eközben elkerüli a figyelmüket, hogy ez az anyag fel fog bomlani. Tehetetlenül, de mégis megpróbálnak nagyok, hatalmasok lenni. Valóban, azt mondom nektek, a Megváltó kezében vannak. Elismerni Őt, hazatérésért kérni Őt, ez az igazságos jussuk.

 

Na most ha a világra néztek, a tűzre, ami tombol benne, akkor tudjátok, hogy csak ideiglenes, habár fájdalmas. Ahogyan fára szögezték a Megváltót, úgy most önmagát szögezi az anyag keresztjére egy világ. Meg fog halni ez a világ, és mégis, a szellemlelkek és a szegény lelkek ki lesznek oldva belőle a tűz által. E világ halálával fel lesz oldva az utolsó ellenállás is és a megbánás és bűnhődés útjain haza lesz vezetve a birodalomba. Ámen, Ámen, Ámen.

 

 

Ég a Szent Szellem Örök Tűze – 2022. május 24.

 

Meggyúlt az irgalom tüze. Nézzétek, ég! Fényesen világít a szeretetnap keresztje. Nézzétek, kivilágítja a teremtés napját! Mélyen meghajolnak azok, akik a trón körül állnak, az Örök Bárány előtt, amely megváltotta a bukott teremtést. Ezen jelképben látható az Isten Örök Szeretete és Örök Irgalma. E jelképben felismeritek a tisztaságot!

 

Magasztalt Ő, aki kivett minket az Ő Örökkévaló Teremtő-forrásából és életbe szólított minket élőkként. Magasztalt Ő, aki felruházott minket minden szeretetével, hogy a kezét fogva képesek legyünk teremtői cselekvésre! Magasztalt Ő, aki helyünkre állított minket és azt mondta: „Legyetek teremtően cselekvők és többszörözzétek képességeiteket. Nézzétek, titeket választottam gyermekeimnek, Örökkön Gyermekiségre!“ Dicsőítve és dicsérve legyen az Örökkévaló ÚR, aki megmutatkozott e világ előtt mint gyermeki teremtésének Örökös Szolgálójaként. Nézzétek, Isten Bárányát, amely elvette a bukás minden bűnét. Dicsérve és dicsőítve legyen az ÖRÖKKÉVALÓ NÉV!

 

Békét leltek az Ő megváltó nevében. Jézus – Isten megment. Ti, kik ismeritek a nevét, szentesítitek az ÚR szőlőhegyén végzett munkátokkal. Mindegyikőtökkel találkozik Ő utatokon. Legyen az e földi útján vagy a fejlődési szintek síkjain. Mindenkivel járja az utat vissza a trónteremig. Ő mindenütt jelen van – a mindenség felett – Ő az Örökkévaló Egy, az Örökkévaló Isten.

 

Szentesítsétek a nevét, miképp méltónak bizonyultok neve előtt. Tűzzel írta parancsolatait a sziklakőbe. A szeretet elleni legkeményebb ellenállás jelképeként. Két táblát adott Mózesnek és ezen táblákon írva álltak a Mennyek Parancsolatai és az iránymutatások e Földet illetően. Nővérek és fivérek legyetek és ekképp cselekedjetek, mondta Ő.

 

„Senki se emelkedjen a másik fölé, mindenki legyen felebarátja szolgálója. Nézd, ha megmosok lábatokat, akkor megszabadítalak benneteket a gőgösségtől az alázat jelében. Tisztára mosom a titeket bekebelező anyagot. Megtisztítom, mert megtisztítva a szeretetem jele. Még tartást ad nektek. E tartás Belőlem származik, hogy hazatérhessenek gyermekeim. Tetteitekkel bemocskoltátok ezt az anyagot, ami legeslegbelső magjában fényből van. Én megtisztítottam és most útnak szolgál nektek ki a bukásból vissza a fénybirodalomba – vissza az Atyaházba.

 

Párban küldtem ki tanítványaimat, hogy meghirdessék az új szeretet-dalnak. Hogy énekeljenek Istennek minden teremtése iránt érzett szeretettéről. Párként legyetek ti is egymás támasza, hogy ne legyen senki sem egyedül a veszély teli utakon. Legyen az egyik a másik szolgálója és így senkinek nem lesz hiánya.

 

Minden világi birtokotok, minden kitüntetésetek, minden vívmányotok jelentéktelen Számomra. Ti vagytok Nekem a fontosak! Elétek jövök. Minél könnyebbek vagytok, minél kevesebb nehezet kell hordoznotok, annál hamarabb jöttök Felém. Így hát ne kapaszkodjatok többé a világi birtokotokba, hanem nyissátok meg szíveteket szeretetem előtt. Ezt a szeretetet aztán vigyétek oda a világnak és adjátok azoknak, akiknek szükségük van rá. Azt nevezem szeretetem apostolának, aki mindent ledob magáról, ami elválasztja őt ezen szeretettől, ami elválasztja ő Tőlem.

 

Ott, ahová állítva lettetek, tegyetek szolgálatot. Nem fölösödjetek, ne hízelegjetek. Hirdessétek a szeretetet. Vigyétek az emberek közé. Adjatok át Nekem mindent, hogy megáldjam. Szeressétek felebarátotokat! Szeressetek és védelemben vagytok e szeretetben. Ne féljetek, megváltottalak benneteket.“ Az ÚR szavai.

 

Azon szavak, melyeket el kellett hoznom nektek, kimondatottak. Így hát maradjatok az ÚR békéjében tartva és védelmezve. Ő az, aki vezet titeket. És mi testvéreitekként kísérhetünk titeket. Az ÚR szelét és tüzét hoztam el nektek. Dicsérve és dicsőítve legyen az ÚR. Ámen, Ámen, Ámen.

(1) Johánán – Isten kegyelmes (a szentelő / keresztelő János))

(2) Széltűz

(3) Jelenések könyve, János kinyilatkoztatása

(4) Szeretetében – fiúként

(5) János, a nagy látnok

(6) Golgota

(7) Egy gyermek sem rendelkezik a Teremtő mindenhatóságával és szentségével

(8) A legmélyebb bukás pontja – sok szintje létezik a bukásnak, a poklok a legmélyebb bukási pontok

(9) Leszületés egy anyagi testbe

PDF letöltése

Az elmúlt években különböző megvilágításból kaptunk szavakat szellemi összefüggésekről. A mostani szóadomány ezen szófolyam időszakának befejeztét képezi – mely rajtam keresztül adatott.

Egy ilyen időszakot mindig is a hallgatás ideje követte (ahogyan az elmúlt évtizedekben újra és újra).

Jelenlegi feladatunk a felebarátunk iránti szeretetbeli cselekvésben rejlik – ezt mondták nekem. Ezen feladat teljesítéséhez kívánom mindannyiótoknak Istenünk áldását, erejét és erősségét.

 

Egy ilyen szófolyam időszaka megadja mindannyiunknak a lehetőséget önvizsgálatra, hogy megszólítanak-e még minket e szavak. Ezt mindenki önmagában vizsgálja.

ISTENÜNK és ATYÁNK ellátja gyermekeit különféle forrásokból, úgy hogy mindenki megerősödve járhatja tovább az útját.

 

Az Ő békéje legyen veletek, Ő védelmezzen és vezessen benneteket és ajándékozza nektek békéjét.