Németország, a te heged

Üzenet a világnak, 2022. május 10-én

 

Nézd, ó nézd, te Németország, területeiden át húzódik a nagy heg, még mindig érezhető és látható. Egy nagy «kerítéssel», egy nagy határral őrizve és védve kettéhasadt a nyugati és a keleti hatalom, melyek frontvonala országodon vonul keresztül. Fájva fogadtad el anno a kettéválasztást. Elválasztottak egymástól családokat, elválasztották barátokat és munkatársakat, szíveden keresztül haladt át a vasfüggöny, és te Németország, elfogadtad, megadtad magad, megbocsájtásért folyamodtál éveken át, emlékműveket emeltél és koszorúkat tettél le, nem fáradtál bele bűnössé tenni magadat, megbánást mutatni és bocsánatot kérni áldozataidnál. Népi bűn, amit viseltél, vétkeidért, amiket országod nevében, anyák és apák nevében követtek el.

 

És most csak nézője vagy, ahogyan újra behatol egy országba egy vezető, elpusztítja azt, és követi saját világnézeteit és elképzeléseit. Te, ó Németország, neked fel kellene ismerned ezt a kézírást, mert te is odaadtad magad a megtévesztésnek, te is bevonultál ezen országba. Most az a kérdés: Még mindig bűnösnek érzed magad? Ezen bűnre fel támogatásra kötelezve érzed magad? Bűnösnek érzed magad, ha látod az áldozatokat, a pusztítást, a szörnyűséget, hol életüket vesztik az emberek, hogy kielégüljön egy másik nép hatalmi vágya és elképzelése? Ha érint téged mindez, ó Németország, akkor még még mindig részese vagy és még mindig viseled vétkedet.

 

Nézzétek, nagyban olyan mint kicsiben. Aki vétke által lélekhez kötött, az addig marad kötve hozzá, míg nem kér megbocsájtást, nem hajol fejet szégyenében és nem kér bocsánatot teljes szívéből, nem bánja meg és többé nem követi el vétkét, mindezek hozzá tartoznak egy lélek fejlődési utazásának tisztulási folyamatához. Meg van váltva és feloldozva, ha ez a Krisztus-erő által megy végbe, mert ő halt meg názáreti Jézusként a kereszten. Ő megjárta előttünk a megbocsájtás útját, mivel megbocsájtott ellenfeleinek, megbocsájtotta gúnyűzésüket a kereszten. «Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek», ezzel bocsátotta meg nekik szörnyűséges tetteiket az Atyánál.

 

Azok, akik követni akarják ezt a Jézust, igen ezt a Krisztust, kik szíve lángol Ő érte, ők felszólítottak, hogy ugyanígy tegyenek. Így a sebzett néplélekben, Németország hegében rejlik a megbocsájtás képessége és az ereje, a megbocsájtásra folyamodó kérés Krisztus által és az önnek való megbocsájtás is, mert csak aki mindkét lépést megteszi válik belsőleg szabaddá, többé már nem kötött karmikusan az áldozatlélekhez. Felszabadult alóla a Krisztus-erő által, mert aki őszinte szívvel bánja meg vétkét, annak már megbocsájtatott. Ez az isteni törvény és az isteni igazságosság mindenki számára. Minden tettesre és áldozatra érvényes, mert csak ezáltal oldható fel az erőszak spirálja, ami a bűn ördögi köre. Aki felszabadul alóla, az új utakat járhat azután, melyek mentesek minden bűn és bűnösség alól.

 

És amint te, Németország, úgy hiszed nehéz fegyvereket kell szállítanod, mert bűnösnek érzed magad, úgy kérdezd magad: Megbocsájtottál-e önmagadnak? Megértetted-e, miért cselekedtél így? Miért szaladtál vakon egy vezető után? Miért nem néztél oda? Miért engedted magad megtéveszteni? Miért tetted ellenségeddé szomszédodat, nem üdvözölted barátodat, miért ócsároltad meg őt és nem vásároltál nála, és miért árultad el őt? Miért nem avatkoztál be, amikor elszállították őket? Bűnbakká kiáltották ki őket, egy egész népet, a te szemed előtt és te meg tűrted.

 

Aki nem veszi észre ezt a vétket és nem érti meg, miért történhetett meg, miért működött együtt, aki nem érti, miért hallgat, ahol szólhatna, miért hagyta magát megtéveszteni, ahol oda kellett volna néznie, aki nem követi érzését, hanem lebújik az általános vélemény mögött, az még nem értette meg és ég nem foglalkozott azzal, minek alapján történhet meg mindez.

 

Értsétek meg, ó értsétek meg, mindegyik nép, mint ahogy minden egyén is fejlődésnek van kitéve, egy tudatosságban van, rendelkezik erősséggel mint gyengékkel is, és vétekkel is. A jobb megértést szolgálná a keletre vetett tekintet, ahol egy nép éppen hagyja magát megtéveszteni egy vezető által. Nézzétek, újra és újra ugyanaz a film pereg le, ugyanaz a színjáték népeitekben, rendszereitekben, munkahelyeteken, vallási közösségeitekben, családotokban. A megtévesztés vezeti a hadjáratot, és ezáltal ő a tulajdonképpeni hatalom, mely elbújik az első és a második óriás mögött, ő Babilon szajhája, aki együttműködik és szövetségre lép a hatalommal és a gazdasággal, és mindkét oldalon ködösít, nehogy valaki meglássa miről is van szó.

 

Németország, ó Németország, lépj túl fájdalmadon, lépj túl nyomasztó emlékeden, lásd és értsd, miben van hiányod, miért vagy és voltál hajlandó rábíznod magad teljességében egy vezetőre. Ez segítene neked megérteni önmagadat, megbocsájtani önmagadnak és felszabadulni vétked alól.

 

Háború lenne és neked nem kellene odamenned, mert nem vagy kötve már vétkedhez.

 

Minden országnak megvan a saját feladata, mint ahogy minden embernek is. Zászlód színei, ó Németország, felmutatják neked az utadat, ami elvezet tégedet halálból az életbe, a vétekből, fájdalmon és a szeretet erején át az arany út aranyába – három fokon át, három szinten át. Költőid és gondolkodóid megegyengették utadat, zenészeid felvették a mennyei síkokat. Heged a te erőd, fogadd el, állj fel és találj rá rendeltetésedre!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.