Ébresztő

Kelj fel, ember! Emelkedj fel táborodból! Eleget késlekedtél. Mennydörgésként szólal meg a hang és az ember meghallja e szót. Kelj fel, te tunya ember, és ébredj álmodból! Eleget aludtál. Idő adatott a felébredésedre. Kelj fel, te tunya ember.

 

Halld és írd le, amit az Isten Szava mond neked. Úgy írd, ahogy hallod magadban. Egyetlen szót se toldj hozzá és egyet se vegyél el belőle. Úgy írd, ahogy viszont hangzik benned, hogy halljon a világ.

 

A legbelsőbb fényből áttöri tunyaságodat egy sugár és felébreszt téged, emberiség. A legbelsőbb fényből áttöri tunyaságodat egy sugár és késztet téged táborod elhagyására. Halld, ember, mit mond neked Az, aki teremtett téged.

 

Az élet közepébe tettelek téged, hogy összekösd magadban mindazt, ami eddig ketté választott. ÉN magam újra összekötöttem a halált az élettel. ÉN magam legyőztem az ellenállás gyűlöletét és megépítettem a hazatérés hídját. ÉN magam jöttem el, hogy újra hazajöhessetek Hozzám.

 

Így hívást intézek ezen időbe, hogy eltöltse Szavam ezt az időt. Azáltal, hogy a Szavam eltölti ezen időt, az átalakul és nemesül. ÉN vagyok az, aki megemeli ezt az időt és utat készít belőle, melyen hazavezetek mindenkit.

 

Pusztulás prófétái, hallgassatok! Tevékenységeteknek vége. Világ prófétái, hallgassatok! Hangotok üres szellőhöz hasonló. Hallgassatok, ti, akik hatalmat akartok adni az anyagnak a szellem felett! Megmérettelek benneteket és túl könnyűnek bizonyultatok. Tehát hallgassatok!

 

Ti kicsik, ti gyengék, ti ájultak e világ hatalmasaival szemben, ti szeretetlenek e világban, ti lenézettek, ti kiátkozottak, ti, kiknek életértelmét lopná e világ, emeljétek meg hangotokat és a világ rákényszerül, hogy meghallgasson titeket.

 

Hangosan hallatszik majd hangotok és mennydörgésként fog hangzani. Angyalaim harsonáikkal fogják kísérni hangotokat és azok fülében, akik nem tisztelik a szeretetet, úgy hangzik majd, mintha elpusztulna a Föld.

 

Szétesik egy világ. Összevezettem a népeket, hogy megtanuljanak egymással élni. Meg kell tanulniuk egymás tiszteletében élni. Ez a világ viszont megfeledkezik róla, hogy nővér és fivér vérzik el e Föld harcmezein. Miért? Mert oly sokan azok közül, akik háborút viselnek, elnémították szívükben a szeretetet. A szeretet ellen harcolnak szívükben és legyilkolják nővérüket, fivérüket.

 

Halld meg világ! Tetteid az egekbe kiáltanak és valóban, érezni fogod tetteid kihatásait, világ. De ez nem a te jellemed, ami vár rád, hanem az Én kegyelmem, ami feléd hajlik.

 

Ne becsüld alá kegyelmemet, ember, mert meglátod magad majd tükrében, amilyennek gondolva lettél, és amilyen most vagy. Igen, jajgatás és fogcsikorgás lesz hallható, mert sokatok menekül a saját kinézete elöl.

 

A jó pásztor karámot épít bárányai védelmére és visszautasítja azt, aki elrabolni kívánja a bárányait. Ismered a bárányokat? Hozzájuk tartozol, vagy a farkasok egyike vagy? Hidd el Nekem, a kegyelem tükre felmutatja majd neked melyik nyájhoz tartozol.

 

Sebzett gyermek. Gyűlöleted, érvényesülési megszállottságod, irigységed által saját magadnak okoztál sebet, igen, oly mély sebeket okoztál, hogy a világ már nem képes meggyógyítani őket. Nyavalyás lettél saját tetted miatt. Nyavalyás lettél saját elvetett tetteid miatt. Nem vagy már ura a történésnek, már nem is vagy hiúságod szolgája, elborít a genny és a daganat, amit önmagadnak okoztál.

 

Komolyan azt hiszed, eltakarhatod nyavalyáidat csillogó ruhákkal és ékszerekkel? Valóban, a mennyek seregei nem látják ruháidat és külső limlomodat. Ők látják a nyavalyáidat. És most az történik, ami számodra a legfájdalmasabb, szeretetben gondoskodnak rólad. Közelednek hozzád ájultságodban. Közelednek hozzád szeretettel és törődéssel és felismernek limlomodban.

 

Nővérem, fivérem, így szólítanak meg téged, az ÚR küldött tehozzád, mert beteg, szenvedő vagy. És Ő felajánlja neked gyógyitalát. Készen állsz-e inni belőle? Ez azt jelenti, hogy átéled a saját Gecsemánédat és Golgotádat, viszont annak bizonylatában, hogy a végén a feltámadás vár reád.

 

Tunya lettél, ember. De most emelkedj fel. Itt a hazatérésed ideje. Indulj az utadra. De tudd, utadon súlyos teher lesz mindaz, ami a világhoz tartozik. Így hát csak azt vidd magaddal, amire feltétlen szükséged van.

 

Így hát vidd magaddal a szeretetbe vetett hitet és szellemi testvéreidet kísérőkként. És ha okos vagy, vigyél magaddal Engem, az ÖRÖK ISTENSZERETETET, vezetődként és kísérődként.

 

Változnak az évszakok. Emelkedik a tengerek szintje. Reng a Föld és az emberek félelmet és ijedtséget tapasztalnak meg. Mindezt ismered, emberiség. De valóban, ez a kezdet. Nem a külsőben zajló ijedtségek fogják valóban előidézni a megtérést. Ezekre az ijedtségekre kifogásokkal és magyarázatokkal reagál az emberiség. Az ember bensőjében zajló ijedtségek azok, melyek felismerik, hogy eltévesztették az élet értelmét. Valóban ez a legnagyobb ijedés. Azon ember, aki elveszti életének értelmét, az valóban halott.

 

Nézz körül, ember, a világban! Az emberek bűvölten bámulják a betegséget, amit egy vírus oldott ki. Valóban, megbűvöli e betegség az emberiséget. De a legnagyobb vírus a szeretettől való leválás.

 

Hol vannak azok, akik visszaveszik magukat testvéreikre való tekintettel, akik megvédik a nővért, a fivért?

 

Hol vannak azok, akik mások jogát sajátjuk fölé emelik, akik némák maradnak, ha beperelik őket a világ bölcsei?

 

Hol vannak azok, akik szolgáló útjukat járják, anélkül, hogy nagy szavakkal kioktatnák a világot?

 

Hol vannak? Ismered őket? Hozzájuk tartozol? Hiszel-e benne, hogy ÉN mindent a jóba vezetek vagy azon a véleményen vagy, hogy neked kellene az lenned, ki eszerint cselekszik?

 

Írásokból idéztek és kioktatjátok egymást. Konokok. Szolgálnotok kellene, nem kioktatnotok. Oly sok szent könyvetek van világotokban, és mégis oly kevesek azok, akik élik is, ami a könyvekben áll. Nem áll-e a könyvek könyvében – a ti szavatokkal élve – azon Szavam: „Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagad“?

 

Ez alapján cselekszetek? Ez alapján cselekszik az emberiség? Tényleg ezt hiszed, ember, ha másra ráerőszakolod a bölcsességedet, akkor az az ember szeretetet tanul? Tényleg azt hiszed tudod, hogy ÉN, az Örök Isten mit tervezek minden egyes emberrel? Komolyan azt hiszed, hogy tudod?

 

Kövessetek Engem, ezt mondtam. Vegyétek vállatokra kereszteteket és kövessetek! Beszéltem-e valaha arról, hogy más vállára tegyétek a kereszteteket? Akkor miért teszitek? Akit elítéltek, mert nem úgy cselekszik, ahogy az számotokra helyes, azt megterhelitek keresztetekkel!

 

A világ tele van ezen keresztekkel. Átláthatatlanok e Föld sírmezei. Erősen kivettétek részeteket benne, felállítottátok a kereszteket és kiemeltétek a sírokat. Erősen kivettétek részeteket az ingó épületek építésében, melyekben otthon van a világotok. Már bomlásban vannak és még észre sem veszitek.

 

Olyannyira el vagytok foglalva jólétetekkel, hogy fel sem ismeritek, ahogyan szétesik ezen világ alapzata. Vakok, ébredjetek! Ingatagok, álljatok szilárdan! Merevek, puhuljatok és puhányok, erősödjetek! E világ meghal és mindenki, aki ragaszkodik hozzá, vele hal.

 

Ne a ti időtökben számoljatok, ne kövessétek a pusztulás prófétáit, hanem válasszátok életetek alapzataként az ÉN időmet, melynek neve: „Örökkévalóság!“

 

Teli szeretettel adattak e szavak. Szerető szívem túlcsordul és ez a szeretet erő kiáramlik az ÉN gyermekteremtésembe. E szavak csak azon ember számára keserű mint az epe, aki nem törekszik a Velem való egyhangra. De pont emiatt hoznak neki gyógyulást.

 

Milyen Apa lennék, ha nem figyelmeztetném gyermekeimet világuk pusztulásáról? Milyen Isten lennék, ha nem küldeném intő szavaimat mindazokhoz, akiknek hallaniuk kell.

 

Üdvözültek azok, akik hallják e szavakat és felismerik, hogy ÉN náluk vagyok. ITT VAGYOK! Hívjad megváltó nevemet, JÉZUSt, mert e névben erős leszel. Ámen. Ámen. Ámen.

 

Egyetlen szót se toldj hozzá és egyet se vegyél el belőle. Adatott, neked gyermekem, a gyógyulásodra. Ámen. Ámen. Ámen.

 

2020. július 5.