Egy nagy korszak

Válasz 2022. szeptember 27-én

 

 

Ha felteszitek a kérdést, mit jelent, ha a nők és anyák otthagyják hatalmi állásukat és a vége felé közeledik egy korszak, ha elbúcsúzik a Földről bölcsesség és irgalmasság, akkor választ adok rá nektek. Nézzétek, az utóbbi évtizedekben nagyon előretört a női erő. A női elv a befogadó elv és az az elv, mely szükséges most a hazavezetési terv következő részének elindításához. A hazavezetés felépítése lépésről-lépésre zajlik és zajlott le. Így a bukottaknak, akiknek sok szinten, szakaszonként egyre mélyebben be kellett hatolniuk a sötétségbe, azokat fokról-fokra vissza kellett hozni, miképp fel lett nekik mutatva a visszaút emberek által. Ennek az alapja az Első Időben lett letéve Isten népének törzsi atyjai által, de olyanok által is, mint Noé, Mózes és Jób, akik az anyagi szolgaság fölé emelték az Istenbe vetett hitüket és ezzel győzedelmeskedtek felette. A Második Időbe való átmenet csúcspontját és fordulatpontját az Elsőszülött Fiú leszületése képezte, aki még a halál felett is győzelmet aratott emberként és megbocsájtott halálának órájában az Őt kínzóknak és ezzel megakadályozta a további eltávolodást, a lefelé húzó örvényt, aminek a vége minden teremtés feloszlása lett volna.

 

Az alapot, a hazavezetési terv első szakaszait a férfi, azaz törvényerő jellemezte és alkotta. Az élt kapcsolat, a szereteterő által Én, Jézus, megnyitottam az emberben az anyagba vezető utat a női (erő), gyermeki erő számára. Sok-sok szinten át erőt nyert ez az erő, a középkorban minden eszköz bevetésével megpróbálták újra kiszorítani és mivel ez lehetetlennek bizonyult, így hát visszaéltek vele az árnyékvilág érdekében. Kicsiben, mint nagyban is, mindig egészen közel van egymáshoz a fény és az árnyék, a csábítás és a lehetőség. Női lények egyre gyakrabban keresték leszületésük alkalmával a csábítás útját és egy lehetőséget, ami újra kivezetné őket. Ez az út feltétlenül az árnyékba vezet, mert csak az, aki leküzdötte az árnyékban járt utat, az képes egyengetni az abból kivezető utat is, úgymint csak az, aki felvilágosodott a fényben, az tudja majd megmutatni a sötétségből kifelé vezető utat. Mint a fivérei is, a gyermekiség leszülöttei is jó szándékokkal jöttek és egyre mélyebben süllyedtek a földi világ mocsarában. Tehát a női erő megszerzett egyre több világi, földi hatalmat, csalással magához ragadta sokszor a női tulajdonságokkal való visszaéléssel, mint az a szépség és báj, azokkal, melyek pólusait megcserélte és Isten ellen felhasználta.

 

És most, a Második Idő átmenetében a Harmadik Időbe, ahol Európa épp áll, a női erő egy emberi megkoronázott nő, birodalmi hatalom által jelenül meg, ami az árnyékvilág nagyhatalmát jelképezi. Hivatalának idejében megfogyatkozott a befolyása, hatalmának növekvő részét fel kellett adnia és vissza kellett helyeznie a közjó érdekébe. Ezt a folyamatot azon női vonal vitte végbe, mely kapcsolatban állt Németországgal. És Németország, melyet ismét egy nő vezetett a rendszerváltás és a Kelet és Nyugat kapcsolatának összevonása alatt. Egy túl erős vezetőség, rendszerhűség, szemet hunyás általi bűnterhelés, ismételt feldarabolás és újraegyesítés megélésének veszélye által Németország néplelkében kifejlődött a feltétel, a táptalaj a hazahozó és hazavezető terv további előre vitelére, melyben Izrael népe szintúgy szerepet játszik szellemileg, mint világilag. Mert minden átélt erőt képez, ami szellemi lehetőséget teremt a visszafordulás megerősítésére nézve és az árnyékból a fénybe való átvezetésre nézve.

 

A hazavezetés nagy terve, több különféle szakaszra felosztva, két egymás kiegészítő, mégis egymással ellentétben álló mennyei család vezeti és kíséri, melyek feszültségi és fejlődési pólusokként szolgálnak. Ezek voltak az Első Időben a rend és a jóság, a Második Időben a szeretet, kíséretében az akarat családja, a Harmadik Időbe való átkelést a bölcsesség és az irgalmasság teremtette meg. Ezen szakasz egy részét bárányaim sokaságának összehívása képezte, akiket Én hívtam össze minden égtájról, hogy jöjjenek Németországba. Ez egy olyan harsona szava volt, melynek hangja meghallgattatott; a bölcsesség harsonája. A sokaság, mely eljött, nyílt szívvel jött, de mint oly sokszor, amikor egy közösség képződik, tudássá vált a bölcsesség és egymás ellen vetették be, ahelyett, hogy építkeztek volna belőle egymással és egymásért. Mert aki sötétségben (mocsárban) gázol, az ténylegesen pácban van, a „vagyok valaki és van valamim“ létének iszapjában és mocsarában, félelemben és mohóságban, elcsábítva az ellenszellem és ellenség kapzsisága által. Ezen rendszerben hallotta meg magában az ellenszellemet az irgalmasság, megtanulta leküzdeni, megtanulta meglátni az ellenség rendszerét egy kisebb hitközösségben, ami csupán példának szolgált, tanulásnak szánt példa volt, hogy megtanulhassa az embere, mit is jelent ez. Az emberiben megtett élményei által fel lett készítve a tudata a kígyó eltaposására. Nagy fájdalmak és vajúdás közepett megszülte ezen felismeréssel a Belső Kereszténységet és ezzel megteremtette az átmenetet a gyermeki korszakba. Sok-sok kirakós rész tartozik ehhez a történethez, melyek időről-időre napvilágot látnak. Újonnan felépített, újonnan belekezdett és mindazokkal, akik akartak és tudtak, egy apró csapattal csupán, folytatta és építkezett. Nagyon szépen megoldotta feladatát és szellemben most tovább vezeti ezen kicsi csapatot leányforrása által az anyagban, amit ő maga elhagyott az utóbbi hónapokban. Így most elkezdődik egy új időszak, lezárult a nagy szülési folyamat, elmúlt már a gyermekágy időszaka. A vándortársak hivatottak a beteljesítésre szívükben, napra hozni azt, mily megtérést hozott bennük a Belső Kereszténység. Önállóság kerestetik, önfelelősség, ami felelősségbe vezet másokkal szemben.

 

Válasz

„Szavaim, melyeket e világba intézek, kimutatják hatásukat azokban, akik olvassák ezen üzeneteimet, azokban, akik érzik őket, és azokban, akik nem akarják elhinni, hogy ez az ÉN Szavam és adatásra hivatott. Nem az a szándéka, hogy megfeleljen az emberi gondolkodásotoknak és érzéseteknek, hanem sokkal inkább az, hogy a bensőtökbe vezessen titeket és megkapjátok ehhez a segítségem és kegyelmem.“