A Paradicsom, ami vár reátok az új Földön

Hogyan érzi magát agy apa, aki figyeli gyermekének viselkedését miközben az játszik, társalog, kihívja őt vagy miközben a saját jövőjéről beszél?

 

Nézzétek, Én közvetlen kapcsolatban vagyok veletek és kísérőtök vagyok, emiatt is el szoktam gondolkodni mindegyikőtökről. Mutatok nektek egy pillanatfelvételt, vajon így van-e.

 

Már kora reggel, amikor szemügyre veszitek az újságot, vége a nevetésnek, mivel nincsen min. Lehangoló hírek tömegével.

Hallani a rádióból az első híreket. Csakis szörnyűségekről tudósítanak. Így már kora reggel elment a kedvetek a nevetéstől.

A tévében is csak rossz lesújtó katasztrófákról, gyűlöletről és erőszakról vetítenek képsorokat. Ezzel már elrontották a szép napotokat, pedig az lehetett volna. Ennek megfelelően fest az arckifejezésetek már kora reggel.

Persze igazatok van, mert bizonyára megjön a következő eső és áradásokat fog okozni. És ha megint kisüt a nap, akkor alig lehet kibírni, mert mindent feléget. Ilyenek a gondolataitok, melyek felől meg vagytok győződve.

 

A jövő, igen, arra még gondolni sem mertek, mert bizonyára ott sem vár rátok semmi jó. Rosszak a kilátások, nagyon rosszak. Tönkre lesz téve minden szórakozásotok, veszélyben a szabi, veszélyben a buli, semmi kedvetek nincsen már. És amint vége van az egyik katasztrófának, már az ajtón kopog a következő.

 

Kérlek értsétek meg a szarkazmusomat. Némelyikőtök egyből kijelenti: nem beszél így az Isten.

 

De Én azt kérdem: felismeritek önmagatokat?

 

Nem veszitek figyelembe, hogy a ti zavaros gondolataitok szívják magukba ezeket a rossz híreket és zavarják össze viselkedéseteket. Mily könnyen lehet irányítani titeket e módon? Még mindig nem veszitek észre, miféleképpen használják fel a félelmet irányításotokra? Átvették az irányítást szabad akaratotokat felett és visszaélnek vele. Egy állandólagos agymosásnak vagytok kitéve. Ellenfelem az, aki állandó jelleggel manipulál titeket. Még mindig nem ismeritek fel őt?

 

Ha viszont mindannyian kikapcsolnátok ezen zavartságot keltő médiaeszközöket és egyikőtök se hallgatna rájuk ezután, akkor már nem is lennének képesek manipulálni titeket. Ezzel máris hatalom és munka nélkül lennének a médiagyártók és politikusok, akik az ellenfelemet szolgálják.

 

De az a szomorú, hogy ti meg hagyjátok magatokat vakítani és követitek őket. Emiatt még sok gondot fog okozni nektek a jelen korszakváltás.

Ez a mai állapototok. Ez a külső világ, aminek ki vagytok téve és amit külsőleg megéltek. És Én nekem, az Atyátoknak, ki mindenek felett szeret titeket, végig kell néznem és veletek együtt átélnem ezt az üzelmet.

 

Ne feledjétek, felhívtam rá a figyelmeteket. Így hát eleget tettem!

 

Ma bepillantást szeretnék adni nektek az új Földre, ízelítőt adnék nektek az új otthonotokról. Kapcsolódjatok le a külső világról, térjetek nyugalomra és hallgassatok Reám:

 

Egy jó apa haza csalogatja gyermekeit, akik elhagyták az otthonukat. Ezennel most Én is ezt teszem.

Az elmondottak azokra érvényesek, akik a legvégéig hűek maradtak Hozzám. Afelé szeretnék elmozdítani benneteket, hogy fokozott szorgalommal végezzétek a lélekmunkát. Ez bátorságot és reményt ad nektek, de vigaszt is a nehéz órákban. Erősítse meg még jobban a kapcsolatunkat, hogy már most elegendően megerősödjetek. Higgyetek és bízzatok Bennem és tisztán érezni fogjátok segítségemet és győztesként jöttök ki a küzdelemből.

 

A keresztényüldözés alatt, ami még előttetek áll, minden oldalról megszorongatnak majd hitetek miatt. Ez aztán egy világos jele lesz annak, hogy kapu előtt áll az Újra-eljövetelem feltámadási testemben. Reménykedhettek, örvendhettek és biztosak lehettek, hogy nagy dolog előtt álltok.

 

A hitharccal együtt egy látszemle megy végbe. Nektek embereknek egészen világosan döntenetek kell, Én értem vagy ellenem. Ezt elvárom tőletek!

 

Tinektek viszont, kik igent mondtatok Nekem, nincs mitől félnetek, mert veletek vagyok és kiállok mellettetek. Győztesként fogtok kikerülni. Titeket foglak majd elvezetni az új Földre.

 

A Föld megmarad, mert továbbra is feladata lesz, mégpedig kiképzési helye lesz a szellemi és szeretetbeli fejlődésnek. Kapni fog egy új ruhát. A régi elmúlik és véget ér minden, ami kárt okozott neki. Az új szellemiség, ami bennetek honol és kitesz benneteket, ami kinyilvánul gondolataitok és példaszerű életetek által és amelyből viselkedésetek is ered, hozzá fog járulni a Föld legrövidebb idő alatti külsőleges gyógyulásához, úgymint az új ruha felvételéhez.

 

Fontoljátok csak meg, milyen lehetne az új Föld kinézete, ha magára lenne hagyva érintetlenül, mert az új ember harmóniában élne vele és nem okozna kárt neki? Az új szellemiség, ami most uralkodik, az egy életet adakozó, ami meghatározóan hat a Föld fejlődésére is. Életet ad mindennek.

 

Az új ember mostanra már egyhangban él Velem és a teremtéssel. Szelleme többé nem az utolsó helyen áll, hanem az első helyen. A test többé már nem játszik lényeges szerepet, csak kevés élelemre van szüksége a fennmaradáshoz. Betegséget se kell neki többet megélnie és megszenvednie, hisz a szellem bőségéből él, ami erőd ad mind a léleknek, mind a testnek. Így hát kórházakra sem lesz szükség többé.

 

Ti emberek szeretettel viszonyultok egymáshoz és a teremtéshez, ami odaajándékozza magát nektek. Az egyik a másiknak kíván szolgálni és segíteni, mindenki örül, ha jól érzi magát a másik. Nem ismert az ego-szeretet, eltűnik a szóhasználatból.

 

A felfelé ívelő fejlődés, ami szellemi jellegű, azután már csak rövid idejű lesz, mivel igazi szeretet jellemzi a fejlődést. Az emberek örülni fognak az új Földnek, mert egy teljesen új teremtéssel találkoznak – új virágokkal és állatokkal, amilyeneket korábban soha sem láttak, mivel azok is átszellemültek.

 

Az anyag még jelen van, viszont alárendeltetettje egy új megváltási folyamatnak. A nehéz test, amit súlyos téli kabátként hordotok, felváltja egy könnyebb nyári ruházat. Ezzel megkezdődik az lelkiség egyik újabb megváltási fejezete az anyagban, ami úgymond egy szellemi fejezet. A gonosz nem tud többé elcsábítani benneteket, mert kötve van az ellenfelem huzamos időre. Így hát újra nyugalom és rend térhet közétek. A szeretetetek határoz meg benneteket, miután tűzön-vízen át mentetek a korszakváltás alatt.

 

És most Jómagam fogom kézbe venni a jogart, köztetek tartózkodok és vezetlek benneteket. Aztán már csak egyetlen egy pásztor lesz és az egyetlen nyáj. Lakásom lesz ez az új Föld is, mint a Mennyei Birodalmam is és magamhoz húzom mindazokat, akik Nekem ajándékozzák szabad akaratukat és nem engedem el őket többé, ami védelmet nyújt számotokra örökre.

 

És ha aztán fájdalom mentesen levetkőztétek anyagi testeteket, akkor az Én szellemi és mennyei birodalmamba vezet az utatok. Békétek és boldogságotok egy számotokra elképzelhetetlen mértékben gyarapodik az Én közelségemben.

Ámen

2022.09.02.