Elholtak lelkei földközelben

BD – 1941.09.17.
2075. – Elholtak lelkei földközelben …

 

Az elholtak lelkei mindaddig tartózkodnak földközelben, míg a gondolataik és a hajlamaik földi javak és élvezetek után keringenek. Kapcsolatban vannak mindazzal, amire vágyakoznak hajlamaik által és mindig ezek közelében fognak tartózkodni. Attól, amit a Földön szeretnek, attól a túlvilágon is csak nehezen tudnak megválni, és ennek az a következménye, hogy nehezükre esik a túlvilágon a magaslatokba igyekezni.

 

Ha még földi kívánalom veszi foglyába a lelket, akkor megkérdőjelezett a szellemi kiérése, mivel egy kívánalom mindaddig kiiktatja leginkább az adakozást, amíg a lélek nem kívánja a szellemi ételt. Ha feléje fordul, akkor az adakozás ösztönét is felébreszti és növeli fogja benne. Ha viszont még nem befogadóképes a szellemi ételre, akkor az fel sem kínáltatik számára, mivel akkor még nem oldozta fel magát maradéktalanul a Földtől és fel sem tudná ismerni annak az értékét, amire legértékesebb ételként vágyakoznak a szellemi birodalomban.

 

A földi javak utáni vágyakozás a lélek érettségének a hiányát jelzi, és így a Földet körbe veszi számtalan sok lélek elégtelen érettségi állapotban, melyek nem képesek feloldozni magukat attól, ami kedvesnek és kívánatosnak tűnt számukra földi életükben. Ilyen lelkeknek csak imában lehet segítséget nyújtani, mert egy szeretetben mondott ima érezteti velük, amit mindeddig nem ismertek … Szellemi erő áramlik feléjük, ami teljesen mást old ki bennük, mint a földi kívánatok teljesülése.

 

Ők hihetetlenül boldogítónak érzik meg ezen erő feléjük való áramlását és és csak lassan fordulnak el az eddigi igyekvésük céljaitól. Így a földi ember azzal tudja meghozni a legnagyobb segítséget és a legnagyobb szeretetbeli szolgálatot az elholtak számára, ha gyakran küld feléjük imát, ami indíttatása a Földtől és a számára kedvelt környezettől való feloldozásnak.

 

Minden ami földi, az visszatartja a lelket a tovább fejlődésétől, és csak ha leküzdi utána a kívánatosságot, akkor lép előtérbe a szellemi, és csak akkor veszi kezdetét a magaslatokba történő felszállás a túlvilágon, és minél előbb veszi kezdetét a szellemi igyekvés a túlvilágon, annál kevesebb harcot kell megküzdenie a léleknek, mert a földi kívánatosság egyre jobban gyengül, a lélek egyre jobban eltávolodik a Földtől, és csak azután győzte le az anyagot, ha érzi a szellemi javak utáni vágyalmat … Ekkor már nem csak kívánni fog, hanem adni is akar, és ez a magaslatokba történő felemelkedés kezdete …

 

Ámen

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“